26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарно-тематичне планування уроків географії у 7 класі

Про матеріал

Календарне планування уроків географії у 7 клас (70 годин – 2 години на тиждень). Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

Перегляд файлу

Календарне планування уроків географії у 7 класі

(70 годин – 2 години на тиждень)

 

Складено згідно навчальної програми “Географія для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженої Міністерством освіти і науки країни від 07. 06. 2017 р. № 804

 

№з /п

Тема уроку

Дата проведення

Примітка

7-В

7-Г

7-Д

1

2

3

4

5

6

ВСТУП (2 год.)

1.

Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

 

 

 

 

2.

Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів.

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі

3.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

 

 

 

 

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

4.

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

 

 

 

 

5.

Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

 

 

 

 

6.

Практична робота №1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

 

 

 

7.

Закономірності формування клімату.

 

 

 

 

8.

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

 

 

 

9.

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

 

 

 

 

10.

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

 

 

 

 

11.

Дослідження. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки. Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт (21 год.)

Тема 1. Африка

12.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

 

 

 

 

13.

Практична робота №2. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.

 

 

 

 

14.

Практична робота №3. Визначення географічних координат крайніх точок і протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.

 

 

 

 

15.

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 

 

 

 

16.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

 

 

17.

Практична робота № 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

18.

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

 

 

 

 

19.

Природні зони. Закономірності їх розміщення.

 

 

 

 

20.

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

21.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту. Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

Тема 2. Південна Америка

22.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № 5 (протягом теми). Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів материка.

 

 

 

 

23.

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

 

 

 

24.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Практична робота № 6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

25.

Води суходолу.

 

 

 

 

26.

Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Дослідження. Природні унікуми Південної Америки.

 

 

 

 

27.

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

28.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

 

 

 

29.

Контрольна робота №1.

 

 

 

 

Тема 3. Австралія

30.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № 7 (протягом теми). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

31.

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

 

 

 

 

32.

Клімат. Води суходолу. Практична робота №8. Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

 

 

 

 

33.

Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна й Австралія.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети (2 год.)

34.

Загальні відомості про Антарктиду.

 

 

 

 

35.

Природа материка.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі (23 год.)

Тема 1. Північна Америка

36.

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота № 9. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Північної Америки (протягом теми).

 

 

 

 

37.

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

 

 

 

38.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

 

 

39.

Води суходолу.

 

 

 

 

40.

Природні зони. Вертикальна поясність у горах. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

41.

Дослідження. Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

42.

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.

 

 

 

 

43.

Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

Тема 2. Євразія (15 год.)

44.

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Практична робота  10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії (протягом теми).

 

 

 

 

45.

Дослідження та освоєння материка.

 

 

 

 

46.

Тектонічна будова. Корисні копалини.

 

 

 

 

47.

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні.

 

 

 

 

48.

Загальні риси клімату.

 

 

 

 

49.

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

50.

Практична робота № 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

 

 

 

51.

Води суходолу. Найбільші річки.

 

 

 

 

52.

Води суходолу. Озера, льодовики, вічна мерзлота.

 

 

 

 

53.

Природні зони. Вертикальна поясність.

 

 

 

 

54.

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

 

 

55.

Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

 

 

 

 

56.

Населення. Найбільші держави Європи. Зв’язки України з країнами Європи.

 

 

 

 

57.

Населення. Найбільші держави Азії. Зв’язки України з країнами Азії.

 

 

 

 

58.

Узагальнення знань із теми. Тест.

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. Океани (5 год.)

59.

Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Практична робота № 12. Позначення географічних об'єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

 

 

 

60.

Тихий океан. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

 

 

 

61.

Атлантичний океан.

 

 

 

 

62.

Індійський океан.

 

 

 

 

63.

Північний Льодовитий океан.

 

 

 

 

64.

Контрольна робота №2.

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів (2 год.)

65.

Використання природних багатств материків та океанів.

 

 

 

 

66.

Екологічні проблеми материків та океанів.

 

 

 

 

67.

Дослідження. Шляхи розв’язання екологічних проблем.

 

 

 

 

68.

Робота з картами.

 

 

 

 

69.

Екскурсія до місцевого природного комплексу.

 

 

 

 

70.

Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку