18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування з інформатики 8 клас

Про матеріал
Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко, Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування

8 клас

 

п/п

Тема уроку

К-ть годин

Дата

Примітки і зміни

Тема 1. Кодування даних

(5 годин)

1

Безпека життєдіяльності при  роботі з комп’ютером. Опрацювання даних як інформаційний процес.

1

03.09

 

2

Кодування  та декодування даних.

1

04.09

 

3

Кодування символів. Двійкове кодування.

1

10.09

 

4

Інструктаж із БЖД. Практична робота №1 «Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних»

1

11.09

 

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

(8 годин)

 

5

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

 

1

17.09

 

 

6

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера.

 

1

18.09

 

 

7

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж із БЖД. Практична робота №2 «Конфігурація комп’ютера під потребу»

 

1

24.09

 

 

8

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.

 

1

25.09

 

 

9

Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем.

 

1

01.10

 

 

10

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

 

1

02.10

 

 

11

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

 

1

08.10

 

12

Інструктаж із БЖД. Практична робота № 3 «Архівування та розархівування даних»

1

09.10

 

Тема 3. Опрацювання текстових даних

(6 годин)

 

13

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

 

1

15.10

 

14

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

1

16.10

 

 

15

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі. Інструктаж з БЖД. Практична робота №4 «Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів».

 

1

22.10

 

16

Стильове оформлення абзаців. Шаблони документів. Розділи. Структура документа.

1

23.10

 

 

17

  Колонтитули. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа.

 

1

05.11

 

 

18

Робота з кількома документами. Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

1

06.11

 

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

(6 годин)

 

19

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа.

1

12.11

 

 

20

Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

1

13.11

 

 

21

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

1

19.11

 

 

22

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Інструктаж з БЖД. Практична робота №6 «Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду».

1

20.11

 

23

Сервіси розміщення аудіо та  відео файлів в Інтернеті.

1

26.11

 

 

24

Інструктаж з БЖД. Практична робота №7 «Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті».

1

27.11

 

Тема 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування

(9 годин)

 

25

Поняття мови програмування. Складові мови програмування.  Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

 

1

03.12

 

 

26

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 

1

04.12

 

 

27

Запис програми засобами середовища програмування. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

 

1

10.12

 

 

28

Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень.

 

1

11.12

 

 

29

Поняття об’єкту та його властивостей і методів(на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування

 

1

17.12

 

 

30

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8 «Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення».

 

1

18.12

 

 

31

Елементи керування «напис» та «кнопка». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

1

24.12

 

 

32

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

1

21.01

 

 

33

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9 «Створення програми з кнопками та написами»

 

1

22.01

 

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

(18 годин)

 

34

Поле. Його властивості та обробники подій для поля. Величини. Сталі та змінні величини.

 

1

28.01

 

35

Використання поля для введення чисел.

1

29.01

 

 

36

Тип результатів операцій над змінними числових типів. Використання констант у проекті.

 

1

04.02

 

 

37

Інструктаж з БЖД. Практична робота №10 «Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин»

 

1

05.02

 

 

38

Налагодження проекту. Тестування програми. Покрокове виконання проекту.

 

1

11.02

 

 

39

Налагодження проекту. Перегляд значень змінних під час трасування. Інструктаж з БЖД. Практична робота №11 «Налагодження готової програми»

 

1

12.02

 

40

Логічні вирази. Висловлювання як логічний вираз.

1

18.02

 

41

Змінні логічного типу. Логічні операції. Алгоритми з  розгалуженнями.

1

19.02

 

42

Розгалуження в OBJEСT PASCAL.

1

03.03

 

 

43

Прапорці. Поле з розкривним списком. Прапорці та їх використання.

 

1

04.03

 

 

44

 Поле з розкривним списком та його використання.

1

10.03

 

45

 Цикл з лічильником.

1

11.03

 

46

Команда циклу з лічильником в OBJEСT PASCAL.

1

17.03

 

47

Цикл з передумовою. Команда циклу з передумовою в OBJEСT PASCAL.

1

18.03

 

 

48

Інструктаж з БЖД. Практична робота №12 «Складання та виконання проектів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»

 

1

31.03

 

 

49

Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування. Засоби для малювання в OBJEСT PASCAL.

 

1

01.04

 

 

50

Компонент фігура для створення графічних примітивів. Відображення зображень із зовнішніх файлів.

 

1

07.04

 

 

51

Інструктаж з БЖД. Практична робота №13 «Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних»

 

1

08.04

 

Тема 7. Опрацювання числових даних

(8 годин)

 

52

Абсолютні, відносні й мішані посилання. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

 

1

14.04

 

53

Інструктаж з БЖД. Практична робота №14 «Розв’язування задач на обчислення»

1

15.04

 

 

54

 Призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

 

1

21.04

 

55

 Створення та налагодження програм різного типу.

1

22.04

 

 

56

Інструктаж з БЖД. Практична робота №15 «Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Побудова діаграм».

 

1

28.04

 

 

57

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

1

29.04

 

58

Проміжні підсумки. Умовне форматування.

1

05.05

 

 

59

Інструктаж з БЖД. Практична робота №16 «Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Умовне форматування».

 

1

06.05

 

Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач

(4 год)

63

Розв’язування компетентнісних задач

1

12.05

 

64

Розв’язування компетентнісних задач

1

13.05

 

65

Розв’язування компетентнісних задач

1

19.05

 

66

Розв’язування компетентнісних задач

1

20.05

 

Тема 9 Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 (2 години)

68

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів. Навчальні проекти. Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. Захист проекту.

 

1

 

26.05

 

 

70

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

1

27.05

 

 

 

1

 

docx
Додано
8 вересня 2020
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку