3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Календарне планування з інформатики для 9 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з інформатики для 9 класу складене відповідно до до навчальної програми (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2012 № 664(з уравхуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585) за підручником Інформатика(підручник для 9-го класу ЗНЗ/О. О. Бондаренко, та ін.). – Харків: Ранок, 2017., розраховане для проведення 2 годин інформатики на тиждень. У колонці Д/З є зазначені відповідні пункти підручника та сторінки практичних робіт.

Перегляд файлу

Календарний план з інформатики

для 9 класів

(за підручником: Інформатика

(підручник для 9-го класу ЗНЗ/О. О. Бондаренко та ін.). – Харків: Ранок, 2017.)

 (70 годин, 2 год. на тиждень)

 

№ уро-ку

Дата уроку

Зміст навчального матеріалу

Год.

Д/З

Примітки

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

 1.  

 

Техніка безпеки при роботі з комп'ютером. Інформаційні системи. Поняття інформаційного суспільства та інформаційної культури

1

§1

 

 1.  

 

Інформаційні технології. Інтелектуальна власність та авторське право

1

§2

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

1

с.14

 

Тема 2.  Мережеві технології

 1.  

 

Комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах

1

§3

 

 1.  

 

Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних.

1

§4

 

 1.  

 

Адресація в Інтернеті.

1

§5

 

 1.  

 

Сучасні сервіси Інтернету. Розширений пошук.

1

§6

 

Тема 3.  Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

 1.  

 

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі.  Растрові та векторні зображення, їх властивості.

1

§7

 

 1.  

 

Векторний графічний редактор, особливості роботи в ньому.

1

§8

 

 1.  

 

Робота з об’єктами графічного зображення

1

§9

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Створення простих векторних зображень

1

с.56

 

 1.  

 

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

1

§10

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Створення складених векторних зображень

1

с.62

 

Тема 4.  Комп’ютерні презентації

 1.  

 

Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентації

1

§11

 

 1.  

 

Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Діаграми

1

§12

 

 1.  

 

Анімація, відео та звук у презентаціях

1

§13

 

 1.  

 

Управління показом презентації.  Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Друк презентації

1

§14

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

1

с.86

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

1

с.87

 

Тема 5.  Комп’ютерні публікації

 1.  

 

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій

1

§15

 

 1.  

 

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Робота з комп’ютерними публікаціями.

1

§16,17

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону

1

с.108

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

1

с.109

 

Тема 6.   Створення персонального навчального середовища

 1.  

 

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

1

§18

 

 1.  

 

Організація та планування колективної діяльності. Канали новин та спільні електронні закладки

1

§19

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 8. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

1

с.120

 

 1.  

 

Етапи створення веб-сайтів. Онлайн-системи конструювання сайтів

1

§20

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 9. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем

1

с.125

 

 1.  

 

Поняття мови розмітки гіпертексту.

1

§21

 

 1.  

 

Малюнки та гіперпосилання на веб-сторінці

1

§22

 

 1.  

 

Розмітка таблиць засобами мови HTML

1

§23

 

 1.  

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

1

 

 

Тематична

І семестр

 

 

№ уро-ку

Дата уроку

Зміст навчального матеріалу

Год.

Д/З

Примітки

ІІ семестр

Тема 7.  Основи інформаційної безпеки

 1.  

 

Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними

1

§24

 

 1.  

 

Безпека в Інтернеті

1

§25

 

 1.  

 

Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних

1

§26

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

1

с.150

 

Тема 8.   Комп’ютерне моделювання

 1.  

 

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей

1

§27

 

 1.  

 

Основні етапи комп’ютерного моделювання

1

§28

 

 1.  

 

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач із різних предметних галузей

1

§29

 

 1.  

 

Моделювання інтер’єру

1

§30

 

 1.  

 

Карти знань. Редактори карт знань

1

§31

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей

1

с.174

 

Тема 9.   Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 1.  

 

Повторення основних команд та прийомів роботи у середовищі програмування

1

 

 

 1.  

 

Одновимірний масив даних. Введення та виведення елементів масиву

1

§32

 

 1.  

 

Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

1

§33

 

 1.  

 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів

1

§34

 

 1.  

 

Відображення даних у табличній формі

1

§35

 

 1.  

 

Алгоритми впорядкування табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням

1

§36

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування

1

с.203

 

 1.  

 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів

2

§37

 

 1.  

 

 1.  

 

Двовимірний масив даних

1

§38

 

 1.  

 

Опрацювання двовимірних масивів

1

§39

 

 1.  

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

1

с.222

 

Тема 10.   Розв’язування компетентнісних задач

 1.  

 

Змістовий аналіз формулювання задачі.  Побудова інформаційної моделі

1

§40

 

 1.  

 

Розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів.  Пошук інформаційних матеріалів

1

§40

 

 1.  

 

Добір засобів опрацювання даних.  Опрацювання даних

2

§40

 

 1.  

 

 1.  

 

Подання результатів розв’язування задачі та їх аналіз

2

 

 

 1.  

 

Тема 11.   Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 1.  

 

Визначення теми колективного проекту. Розподіл ролей і планування колективної діяльності

1

§41

 

 1.  

 

Технічне завдання проекту. Добір засобів опрацювання даних та подання результатів проекту

1

 

 

 1.  

 

Поетапна реалiзацiя та налагодження модулiв проекту

1

 

 

 1.  

 

Розробка iнтерфейсної частини проекту

1

 

 

 1.  

 

Аналіз результатів

1

 

 

 1.  

 

Оформлення документації проекту

1

 

 

 1.  

 

Публікація результатів роботи

1

 

 

 1.  

 

Захист розробленого проекту

1

 

 

 1.  

 

Визначення теми колективного проекту. Розподіл ролей і планування колективної діяльності

1

 

 

 1.  

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

1

 

 

Тематична

ІІ семестр

Річна

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
1402
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку