Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу на 2018-2019 навчальний рік

Згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

Навчальна програма:

Програма курсу «Інформатика» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Мирослав Жалдак, Наталія Морзе, Ганна Ломаковська, Галина Проценко,  Йосиф Ривкінд, Віктор Шакотько) – [Електронний ресурс]. – Режим перегляду: http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

 

№ уро-ку

Тема уроку

Дата

уроку

Корекція дати

 

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

 

 1. 21

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інформаційні  процеси, їх характеристика та моделі Інформаційні системи, їх види.

0409

 

 1.                      

Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи Інформаційні технології в освіті Етапи становлення інформаційних технологій Поняття інформаційного суспільства

0609

 

 1.                      

Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи

1109

 

 

Тема 2. Мережеві технології

 

 1.                      

Класифікація комп’ютерних мереж. Канали зв’язку, їх види. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві пристрої. Адресація в мережах.

1309

 

 1.                      

Передавання даних в мережі Інтернет. Мережеві протоколи. Поняття про протоколи передавання даних. Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера.

1809

 

 1.                      

 Призначення й структура Інтернету. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Адміністрування доменних імен Інтернету.

2009

 

 1.                      

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

2509

 

 

Тема 3. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

 

 1.                      

Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки .

2709

 

 1.                      

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень Засоби векторного графічного редактора

0210

 

 1.                 

Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів Створення малюнків з кривих і ламаних.

0410

 

 1.                 

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Створення простих векторних зображень.

0910

 

 1.                 

Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

1110

 

 1.                 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Створення складених векторних зображень.

1710

 

 

Тема 4. Комп'ютерні презентації

 

 1.                 

Етапи розробки презентації. Вимоги до презентації. Елементи дизайну презентацій.

2410

 

 1.                 

Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Використання діаграм у презентаціях.

0611

 

 1.                 

Елементи анімації. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації.

 

 

 1.                 

Управління показом презентації. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Друк презентації.

 

 

 1.                 

Практична робота 4. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями

 

 

 1.                 

Практична робота 5. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом

 

 

 

Тема 5. Комп’ютерні публікації

 

 1.                 

Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій. Програмні засоби для створення публікацій.

2011

 

 1.                 

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації.

 

 

 1.                 

Створення, збереження, відкривання та друк публікацій.

 

 

 1.                 

Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Практична робота 6. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

 

 

 1.                 

Практична робота 7. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.

 

 

 

Тема 6. Створення персонального навчального середовища

 

 1.                 

 Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Організація та планування колективної діяльності. Синхронізація даних. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо).

 

 

 1.                 

Канали новин. Створення і використання спільних електронних закладок. Опитування з використанням онлайн-форм..

 

 

 1.                 

Практична робота. 8. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм

 

 

 1.                 

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.

 

 

 1.                 

  Використання онлайн-систем конструювання сайтів.

 

 

 1.                 

Практична робота 9. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем

 

 

 1.                 

.Урок узагальнення та сисстематизації

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Тема 7. Основи інформаційної безпеки

 

 1.                 

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

1501

 

 1.                 

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму.

 

 

 1.                 

Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

 

 

 1.                 

Практична робота 10. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

 

 

 

Тема 8. Комп’ютерне моделювання

 

 1.                 

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту.

 

 

 1.                 

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту.

 

 

 1.                 

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 

 

 1.                 

Моделювання інтер’єру.

 

 

 1.                 

Карти знань. Редактори карт знань.

 

 

 1.                 

Практична робота 11.  Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах.

 

 

 

Тема 9. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

 

 1.                 

Табличні величини. Введення та виведення табличних величин.

 

 

 1.                 

Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

 

 

 1.                 

Введення та виведення табличних величин

 

 

 1.                 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам.

 

 

 1.                 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам; пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 

 1.                 

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам; пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, пошук заданого елемента

 

 

 1.                 

Практична робота 12. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.

 

 

 1.                 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 

 1.                 

Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів.

 

 

 1.                 

Практична робота 13. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

 

 

 

Тема 10. Розв’язування компетентнісних задач

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

 Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

 Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

 Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 1.                 

 Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

Тема 11.  Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 

 1.                 

Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності.

 

 

 1.                 

Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту.

 

 

 1.                 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                 

Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                 

 Виконання колективного навчального проекту.

 

 

 1.                 

  Захист колективного навчального проекту.

 

 

 1.                 

Використання офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи.

 

 

 1.                 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

 1.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
До підручника
Інформатика 9 клас (Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.)
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
11169
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку