Календарно-тематичне планування уроків математики в 2 класі за новою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків з математики за новою програмою за підручником: Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика: підручник для 2 класу – К: «Генеза», 2012 р.

Перегляд файлу

М А Т Е М А Т И К А

2   к л а с

( За підручником: Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика:

підручник для 2 класу – К: «Генеза», 2012 р. )

 

Календарно-тематичне   планування   уроків

136 годин ( 4 години на тиждень )

 

№ з/п

Дата

При

мітка

Зміст   навчального   матеріалу

Повторення  навчального  матеріалу  за  1-й  клас

1

 

 

Вступ. Лічба в межах 100. Обчислення значень виразів. Складання і розв’язування задач. (№№ 1 – 11). С. 3 – 4.

2

 

 

Додавання і віднімання чисел частинами. Визначення кількості десятків і одиниць у числах. Порівняння чисел. Розв’язування задач. (№№ 12 – 21). С. 4 – 6.

3

 

 

Знаходження невідомого компонента дій додавання і віднімання. Вимірювання і креслення відрізків. Складання і розв’язування задач. (№№ 22 – 31). С. 6 – 7.

4

 

 

Переставна властивість дії додавання. Складання і розв’язування задач. Порівняння задач. (№№ 32 – 41). С. 7 – 8.

5

 

 

Вартість монет. Знаходження суми вартості монет. Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка дій додавання дією віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка.        (№№ 42 – 52). С. 9 – 10.

6

 

 

Запис виразів та знаходження їх значення. Трикутники, чотирикутники. Складання і розвязування задач за поданим запитанням. (№№ 53 – 62). С. 10 – 12.

7

 

 

Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Різні способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. (№№ 63 – 71). С. 12 – 13.

8

 

 

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних із нумерацією чисел. Порівняння місткості посудини. Рік, місяць. (№№ 72 – 80). С. 13 – 14.

9

 

 

Контрольна  робота  №1.

Додавання  і  віднімання  чисел  з  переходом  через  розряд

10

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2. Креслення відрізків. Складання і розв’язування простих задач. (№№ 81 – 89).   С. 16 – 17.

11

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 3. Знаходження значень виразів на дві дії. Відрізок. Ламана лінія. Розв’язування простих задач. (№№ 90 – 98). С. 17 – 19.

12

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Складання виразів. Розв’язування простих задач різних видів. Вимірювання довжини ламаної лінії. (№№ 99 108). С. 19 – 21.

13

 

 

Букви латинського алфавіту, позначення ними точок. Таблиці додавання і віднімання чисел 3 і 4. Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. (№№ 109 118 ). С. 21 – 23.

14

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею. Креслення відрізків.    (№№ 119 128). С. 23 – 24.

15

 

 

Закріплення вивчених таблиць додавання та віднімання чисел. Складання і обчислення рівностей за шкалою лінійки.  Розпізнавання геометричних фігур. (№№ 129 137). С. 24 – 25.

16

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Застосування переставної властивості при додаванні виду  5 + 6. Обчислення виразів зі змінною. (№№ 138 146). С. 26 – 27.

17

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Застосування переставної властивості дії додавання. Складання і розв'язування задач за схематичними записами їх умов.        (№№ 147 154). С. 27 – 28.

18

 

 

Задачі на знаходження невідомого зменшуваного (ознайомлення). Повторення табличних випадків додавання і віднімання. Геометричні фігури. (№№ 155 161). С. 28 – 29.

19

 

 

Доповнення рівностей. Розв'язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. (№№ 162 168). С. 29 – 30.

20

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 8. Розв'язування задач на знаходження невідомого зменшуваного. Знаходження довжини ламаної лінії. (№№ 169 177). С. 30 – 32.

21

 

 

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень    ви­разів із буквеними даними. (№№ 178 186). С. 32 – 33.

22

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 9 із переходом через роз­ряд. Периметр многокутника. (№№ 187 195). С. 34 – 35.

23

 

 

Закріплення вивчених таблиць додавання та віднімання чисел. Пояснення поданого розв'язання задачі. Побудова геометричних фігур за заданою умовою. (№№ 196 202). С. 35 – 36.

24

 

 

Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Задачі за поданим планом. (№№ 203 210). С. 37 – 38.

25

 

 

Розв'язування складених задач двома способами   (ознайомлення). Порівняння виразів. Знаходження периметрів трикутників. (№№ 211 217). С. 38 – 39.

26

 

 

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконан­ня дій у виразах, що містять дужки. Розв'язування      складе­них задач. (№№ 218 226). С. 39 – 40.

27

 

 

Знаходження значень виразів, що містять дужки. Читання виразів різними способами. Розв'язування скла­дених задач.                 (№№ 227 235). С. 41 – 42.

28

 

 

Кут. Види кутів (прямий, непрямий). Знаходження значень виразів, що містять дужки. (№№ 236 242). С. 42 – 43.

29

 

 

Прямокутник. Сторони прямокутника. Побудова прямокутника,        знахо­дження його периметра. Порівняння іменованих чисел. Розв'язування задач. (№№ 243 258). С. 43 – 45.

30

 

 

Квадрат. Обчислення периметра квадрата. Розпізнавання геометричних фігур. (№№ 259 – 264). С. 45.

31

 

 

Контрольна  робота  №2.

Усне  додавання  і  віднімання  чисел  з  переходом  через  розряд

32

 

 

Аналіз контрольної роботи. Усне додавання двоцифрових чисел із переходом через розряд (загальний випадок). Розв'язування задач. (№№ 265 276). С. 47 – 48.

33

 

 

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чи­сел у процесі розв'язування виразів і задач. Розв'язування задач на рух. (№№ 277 284). С.48 – 49.

34

 

 

Усне додавання виду 38 + 4. кругові приклади. Розв'язування задач двома спосо­бами. (№№ 285 294). С. 49 – 50.

35

 

 

Усне додавання виду 76 + 4. Розв'язування задач на дві дії.  (№№ 295 302). С. 50 – 51.

36

 

 

Усне додавання виду 38 + 52. Розв'язування задач на зустрічний рух. (№№ 303 310). С. 51.

37

 

 

Додавання суми до числа. Обчислення значень виразів різними способами. Розв'язування задач. (№№ 311 321). С. 52 – 53.

38

 

 

Віднімання числа від суми. Обчислення значень виразів зручним способами. Розв'язування задачі різними способами. (№№ 322 329). С. 53 – 54.

39

 

 

Усне віднімання виду 40 8. Вправи і задачі на засвоєння прийому віднімання. Обчислення виразів за допомогою шкали лінійки.. (№№ 330 338). С. 54 – 56.

40

 

 

Закріплення вивчених способів додавання і віднімання. Порівняння виразу та числа. Складання задачі за поданим виразом. (№№ 339 – 346). С. 56

41

 

 

Усне віднімання виду 53 – 8. Розв’язування задач. Творча робота над задачею. (№№ 347 – 354). С. 57.

42

 

 

Загальний випадок усного віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач за числовими даними до малюнків. (№№ 355 – 363). С. 58 – 59.

43

 

 

Закріплення прийому віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею. (№№ 364 – 369). С. 59 – 60.

44

 

 

Віднімання виду 5034. Кругові приклади. Розв’язування складених задач. (№№ 370 – 378). С. 60 – 61.

45

 

 

Закріплення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел. Складання й розв’язування задач за коротким записом і малюнком. (№№ 379 – 386). С. 61 – 62.

46

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усні обчислення за таблицею. (№№ 387 – 394). С. 62 – 63.

47

 

 

Віднімання суми від числа. Обчислення значень виразів зручним способом. Розв’язування задач різними способами. (№№ 395 – 403). С. 63 – 64.

48

 

 

Контрольна  робота  №3.

Арифметичні  дії  множення  і  ділення

49

 

 

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення учнів із дією множення. Знак множення. Розв’язування прикладів і задач на множення. (№№ 404 – 411). С. 66 – 67.

50

 

 

Читання прикладів на множення. Назви компонентів та результату дії множення. Розв’язування задач на множення. (№№ 412 – 418). С. 67 – 68.

51

 

 

Таблиця множення числа 2. Порівняння виразів. Розв’я­зування задач на множення. (№№ 419 – 427). С. 68 – 70.

52

 

 

Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення числа 2.                 (№№ 428 – 435). С. 70 – 71.

53

 

 

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на множення. (№№ 436 – 443). С. 71 – 72.

54

 

 

Порівняння виразів, що містять табличні випадки множення числа 2. Знаходження значень виразів на дії різного ступе­ня. Розв’язування задач. (№№ 444 – 452). С. 72.

55

 

 

Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування вправ і задач на дві дії різного ступеня. (№№ 453 – 460). С. 73.

56

 

 

Ознайомлення учнів із дією ділення. Знак ділення. Розв’язування задач. (№№ 461 467). С. 74 – 75.

57

 

 

Зв’язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв’язування задач.        (№№ 468 – 475). С. 75 – 76.

58

 

 

Таблиця ділення на 2. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач на ділення. (№№ 476 – 482). С. 76 – 77.

59

 

 

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.                         (№№ 483 – 489). С. 77 – 78.

60

 

 

Назви компонентів та результату дії ділення. Розв’язування простих і складених задач на застосування таблиці ділення на 2 (№№ 490 – 498). С. 78 – 79.

61

 

 

Повторення таблиць множення числа 2 та ділення на 2. Порівняння виразів. (№№ 499 – 508). С. 79 – 80.

62

 

 

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Скла­дання і розв’язування задач. (№№ 509 – 515). С. 80 – 81.

63

 

 

Контрольна  робота  №4.

64

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань учнів. Підсумковий урок за І семестр.

65

 

 

Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на дії різного ступеня.  (№№ 516 – 523). С. 81 – 82.

66

 

 

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач. (№№ 524 – 532). С. 82 – 83.

67

 

 

Коло і круг. Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних дій. (№№ 533 – 540). С. 84 – 85.

68

 

 

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. (№№ 541 – 546). С. 85 – 86.

69

 

 

Складання виразів із дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення та ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.   (№№ 547 – 555). С. 86 – 87.

70

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів. Творча робота над задачею. (№№ 556 – 564). С.87 – 88.

71

 

 

Таблиця ділення на 3. Складання задач за поданим розв’язанням. (№№565 – 571). С. 88 – 89.

72

 

 

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Обчислення периметра квадрата і прямокутника.

(№№572 – 577). С.89 – 90.

73

 

 

Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторо­ни рівностороннього трикутника за його периметром.                (№№ 578 584). С. 90 – 91.

74

 

 

Розв’язування задач на дві дії різного ступеня. Знаходжен­ня значень виразів із буквою. (№№ 585 – 592). С. 91.

75

 

 

Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Доповнен­ня рівностей. Розв’язування задач. (№№ 593 – 600). С. 92.

76

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач для застосування таблиці мно­ження числа 4. (№№ 601 – 609). С. 93 – 94.

77

 

 

Розв’язування вправ та задач для застосування таблиці множення числа 4. Складання задач. (№№ 610 – 615). С. 94 – 95.

78

 

 

Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, що містять табличні випадки множення числа 4. Зв’язок множення і ділення. (№№ 616 – 621).  С. 95.

79

 

 

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів та розв’язування задач.                   (№№ 622 – 628). С.96.

80

 

 

Розв’язування вправ і задач для застосування таблиці ді­лення на 4. (№№ 629 – 636). С. 96 – 97.

81

 

 

Половина, третина і чверть. Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач за схемами виразів. (№№ 637 646). С. 97 – 99.

82

 

 

Контрольна  робота  №5.

83

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква. Складання й розв’язування задачі за малюнком і схемою. (№№ 647 – 657).  С. 99 – 100.

84

 

 

Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 5. Розв’язування задач. (№№ 658 – 667). С. 101 – 102.

85

 

 

Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії. (№№ 668 – 673). С. 102 – 103.

86

 

 

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач. Задачі на дві дії, які включають збіль­шення або зменшення числа в кілька разів. (№№ 674 – 683). С. 103 – 104.

87

 

 

Розв’язування вправ та задач для застосування таблиці ділення на 5. Порівняння виразів. (№№ 684 – 691). С. 104 – 105.

88

 

 

Порядок виконання дій у виразах. Розв’язування задачі за допомогою складання виразу. (№№ 692 – 699). С. 105 – 107.

89

 

 

Застосування правил про порядок виконання арифметич­них дій. Розв’язування задач. (№№ 700 – 709). С. 107 – 108.

90

 

 

Перевірка віднімання дією додавання. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Порівняння пери­метрів трикутників. Розв’язування задач. (№№ 710 719). С. 108 – 109.

91

 

 

Таблиця множення числа 6. Зна­ходження значень виразів із буквою. Розв’язування задач. (№№ 720 – 729). С. 109 – 110.

92

 

 

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа в кілька разів. (№№ 730 – 738). С. 110 – 112.

93

 

 

Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове застосування збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць чи в кілька разів. Дії з іменованими числами (величинами). (№№ 739 – 747). С. 112 – 113.

94

 

 

Складання й обчислення виразів. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач. (№№ 748 – 755). С. 114.

95

 

 

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і виразів, що містять ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим виразом. (№№ 756 – 764). С. 115 – 116.

96

 

 

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної лінії. (№№ 765 – 773). С. 116 – 117.

97

 

 

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання й обчислення виразів. Доповнення рівностей. Розв’язування задач. (№№ 774 – 780). С. 117 – 118.

98

 

 

Порівняння величин і чисел. Розв’язування простих задач на різницеве порівняння. (№№ 781 – 790). С. 118 – 120.

99

 

 

Порівняння величин і чисел. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Доповнення рівностей. Розв’язування задач на дві дії. (№№ 791 798). С. 120.

100

 

 

Контрольна  робота  №6.

101

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 7. Обчислення значень виразів на дві дії різного ступеня. Задачі на зведення до одиниці. (№№ 799 – 807). С. 121 – 122.

102

 

 

Розв’язування прикладів та задач, що містять множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від’ємника.              (№№ 808 – 815). С. 122 – 123.

103

 

 

Складання і знаходження значень виразів. Порівняння виразів. Задачі на дві дії різного ступеня. (№№ 816 – 825). С.123 – 124.

104

 

 

Таблиця ділення на 7. Задачі на порівняння даного числа з результатом першої дії. (№№ 826 – 834). С.123 – 124.

105

 

 

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділен­ня. Розв’язування задач. (№№ 835 – 842). С. 125 – 126.

106

 

 

Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання вира­зів за числовими даними малюнка. Розв’язування задач.                 (№№ 843 – 849). С. 126 – 127.

107

 

 

Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ді­лення. Складання й розв’язування задач. Порівняння вира­зів і чисел. (№№ 850 – 859). С. 127 – 128.

108

 

 

Таблиця множення числа 8. Креслення відрізків. Розв’язування задач на дві і три дії. (№№ 860 – 868). С. 129 – 130.

109

 

 

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задачі на суму двох добутків. Точки і пряма.       (№№ 869 – 874). С. 130 – 131.

110

 

 

Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Обчислення значення виразів. Кругові приклади. Складені задачі на сумісні дії. (№№ 875 – 881). С. 131 – 132.

111

 

 

Розв’язування задач на зведення до одиниці. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 8. Розпізнавання многокутників. (№№ 882 – 891). С. 132 – 133.

112

 

 

Таблиця ділення на 8. Вправи на застосування таблиці ділення на 8. Задачі на зведення до одиниці. Задача, що містить знаходження частини числа. (№№ 892 – 900). С.133 – 134.

113

 

 

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на різницеве порівняння двох добутків і двох часток. Прямокутник. (№№ 901 – 908). С. 134 – 136.

114

 

 

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі на кратне порівняння двох часток за поданим планом.                (№№ 909 – 916). С.136 – 137.

115

 

 

Вправи на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач. (№№ 917 925). С. 137 – 138.

116

 

 

Контрольна  робота  №7.

117

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Геометричний матеріал. Периметр.  (№№ 926 – 934). С. 138 – 139.

118

 

 

Вправи й задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Порівняння виразів. (№№ 935 – 942). С. 139 – 140.

119

 

 

Таблиця ділення на 9. Вправи й задачі на застосування таблиці ділення на 9. Задачі на зведення до одиниці. Знахо­дження частини числа. (№№ 943 – 950). С. 140 – 141.

120

 

 

Вправи й задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Розв’язування задачі двома способами. Розташування від­різків на площині. (№№ 951 – 958). С. 141 – 142.

121

 

 

Вправи і задачі на закріплення вивчених таблиць множення та ділення. Розв’язування задач. (№№ 959 – 964). С. 142 – 143.

122

 

 

Переставна властивість дії множення. Доповнення рівностей. Складені задачі, на знаходження невідомого компоне­нта.    (№№ 965 972). С. 143 – 144.

123

 

 

Множення чисел 1 і 0. Мно­ження на 1 і на 0. Розв’язування задач. (№№ 973 – 979). С. 144 – 145.

124

 

 

Ділення на /. Ділення числа на рівне йому число. Розв’язування задачі на різницеве порівняння двох часток за поданим планом. (№№ 980 – 987). С. 145 – 147.

125

 

 

Ділення нуля. Неможливість ділення на 0. Задачі, що            передбачають суми трьох і двох чисел. Задачі на дві дії, що передбачають знаходження невідомого компонента.              (№№ 988 – 994). С. 147 – 148.

126

 

 

Множення числа 10. Розв’язування задач, обернених до задач на суму двох добутків, за поданим планом. Обчис­лення значень виразів із буквами. (№№ 995 – 1001). С. 148.

127

 

 

Множення і ділення на 10. Розв’язування задач на зведення до одиниці. Складання обернених задач. (№№ 1002 – 1010). С. 149.

128

 

 

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Складання виразів за блок-схемами. Розв’язування складених задач на сумісні дії. (№№1011 – 1018). С. 150 – 151.

129

 

 

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Порів­няння виразів. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.     (№№ 1019 – 1025). С. 151.

130

 

 

Контрольна  робота  №8. Перевірка сформованості навичок усних обчислень.

Повторення  вивченого  за  рік

131

 

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення усної і письмової нумерації чисел першої сот­ні. Випадки додавання та віднімання, пов’язані з нумераці­єю Побудова відрізків.         (№№ 1026 – 1034). С. 153 – 154. 

132

 

 

Повторення додавання і віднімання чисел без переходу через десяток. Доповнення нерівностей. Розв’язування задач.         (№№ 1035 – 1042). С. 154 – 155.

133

 

 

Повторення випадків додавання і віднімання виду 28 + 5, 46 – 7. Знаходження значень виразів із буквою. Розв’язування задач. (№№ 1043 – 1057). С. 155 – 157.        

134

 

 

Повторення додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 57 + 26. перевірка дій віднімання додаванням. Розв’язування задач. (№№ 1058 – 1064).    С. 157 – 158.        

135

 

 

Повторення вивчених таблиць множення і ділення.                  Узагальнення і систематизація знань учнів. Запис виразів за поданим текстом. (№№ 1065 – 1073). С. 158.

136

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку