18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 8 класі

Про матеріал

Календарно- тематичне планування уроків «Основи здоров'я» для 8-х класів у 2018/2019 н.р. складено за "Оновленою навчальною програмою з основ здоров'я для 5-9 класів», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. за підручником автори – І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Понамаренко, С.В. Страшко. Київ видавництво «Алатон» 2018 рік

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування

з «Основ здоров’я» для 8 класу

35 год, 4 год – резервні

 

№ з/п

Тема уроку

Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини (6 год)

1

На порозі дорослого життя

Фізіологічна, психологічна та соціальна зрілість.

 

Розширити уявлення учнів про складові та ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної зрілості. Навчити самостійно оцінювати рівень зрілості та готовності до дорослого життя

 

2

Соціальні ролі і життєві навички в сучасному світі.

Розширити уявлення учнів про соціальні ролі, які люди виконують упродовж життя. Пояснити роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі. Формувати життєві навички щодо вимог сучасного суспільства

 

3

Надзвичайні ситуації

Класифікація надзвичайних ситуацій. Основні принципи порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Практична робота № 1

«Опрацювання алгоритму дій при отриманні повідомлень засобів масової інформації про надзвичайні ситуації»

Розширити уявлення про надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального походження та їх ознаки. Ознайомити учнів з видами і рівнями надзвичайних ситуацій. Вчити оцінювати рівень ризику в надзвичайних ситуаціях та аналізувати повідомлення засобів масової інформації про надзвичайні ситуації, грамотно діяти у надзвичайних ситуаціях

 

4

Основні положення законодавства України щодо порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Ознайомити учнів з правами та обов’язками людини у разі надзвичайних ситуацій та в період ліквідації їх наслідків. Формувати особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.

 

 

5

Визначення стану потерпілого. Перша допомога при надзвичайних ситуаціях.

Практична робота № 2

«Відпрацювання навичок надання першої допомоги потерпілому»

Ознайомити учнів з ситуаціями, в яких треба надати першу допомогу. Вчити користуватися засобами індивідуального захисту і рятувальним спорядженням, визначати стан потерпілого, дотримуватися правил особистої безпеки під час надання першої допомоги.

 

6

Алгоритм рятування людей під час пожежі

Практична робота № 3

«Відпрацювання навичок рятування людей на пожежі» Тематична атестація по розділу І «Здоров’я людини».

 

Ознайомити з ступенями термічних опіків. Вчити виконувати найпростіші рятувальні роботи, виконувати алгоритм рятування людей у разі пожежі та алгоритм надання першої допомоги потерпілому, дотримуватися правил евакуації із небезпечної зони.

 

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я (5 год)

7

Оздоровчі системи

Поняття про оздоровчі системи та їх складові.

Розширити уявлення учнів про оздоровчі системи, види спорту, які розвивають фізичні якості людини та впливають на здоров’я; основні складові оздоровчих систем. Ознайомити з традиційними і сучасними оздоровчими системами

 

8

Безпека харчування

Вибір харчових продуктів.

Ознайомити учнів із правилами безпечного харчування; навчити як правильно вибирати продукти харчування; виховати вміння орієнтуватися в маркуванні продуктів

 

9

Традиційні і сучасні системи харчування.

Розширити уявлення учнів про страви національної кухні. Ознайомити з принципами харчування. Вчити дотримуватися правил харчування.

 

10

Профілактика захворювань незбалансованого харчування. Харчові добавки. Симптоми харчового отруєння.

Розширити уявлення  про наслідки незбалансованого харчування. Ознайомити з міфами та фактами про дієти, небезпеку незбалансованого харчування Пояснити необхідність консультування щодо вживання харчових добавок та як формуються харчові звички.

 

11

Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. Перша допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях.

Практична робота № 4

«Відпрацювання навичок першої допомоги при харчових отруєннях і кишкових інфекцій»

Тематична атестація по розділу ІІ «Фізична складова здоров’я».

Розширити уявлення учнів про причини харчових отруєнь. Ознайомити з отруйними рослинами і грибами своєї місцевості. Вчити розпізнавати симптоми харчового отруєння та надавати першу допомогу в разі харчових отруєнь кишкових інфекцій. Ознайомити з правилами обробки і зберігання харчових продуктів.

 

Розділ ІІІ. Психічна й духовна складові здоров’я (5 год)

12

Становлення особистості

Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості. Формування самосвідомості у підлітковому віці

Ознайомити учнів з етапами і завданнями психосоціального розвитку особистості. Пояснити біосоціальний характер формування особистості. Формувати самосвідомість підлітка

 

13

Складові духовного розвитку особистості. Формування системи цінностей.

Розширити уявлення про складові духовного розвитку та формування системи цінностей. Розкрити значення духовних потреб.

 

14

Моральний розвиток особистості. Піраміда потреб. Планування майбутнього

Практична робота № 5

«Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети»

 

Розширити уявлення учнів про структуру потреб людини. Ознайомити з фізіологічними, соціальними і духовними потребами. Пояснити необхідність планувати своє майбутнє.

 

15

Краса і здоров’я

Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я

Розширити уявлення учнів про ознаки зовнішньої та внутрішньої краси. Ознайомити з можливими небезпечними наслідками пластичної хірургії, пірсингу і татуювання.

 

16

Уміння вчитися

Складові уміння вчитися. Важливість налаштування на успіх. Бар’єри ефективного навчання

Практична робота № 6

«Моделювання прийомів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги».

Розширити уявлення про  чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку інтелекту. Ознайомити з правилами підготовки до іспитів, прийомами ефективного запам’ятовування та концентрації уваги. Вчити налаштовуватись на успіх, наполегливість у досягненні мети, прийомам ефективного читання і запам’ятовування.

 

17

Розвиток логічного  та образного мислення. Принципи зпам’ятовування. Розвиток пам’яті та уваги

Практична робота № 7

«Вправи на розвиток пам’яті та уваги»

Тематична атестація по розділу ІІІ «Психічна і духовна складові здоров’я».

Заліковий урок за І семестр.

Розширити  уявлення про логічне та образне мислення. Ознайомити з принципами ефективного запам’ятовування, та концентрації уваги. Вчити складати карти пам’яті, виконувати вправи на розвиток пам’яті та уваги.

 

Розділ IV. Соціальна складова здоров’я (15 год)

18

Тема 1. Соціальний добробут.

Соціальні аспекти статевого дозрівання.

Розширити уявлення учнів про соціальні аспекти статевого дозрівання, почуття дружби, приязні, кохання. Ознайомити з принципами рівноправного спілкування. Вчити рівноправного спілкування між статями.

 

19

Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на розвиток репродуктивної системи підлітків

Практична робота № 8

«Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску»

Розширити уявлення учнів про вплив психоактивних речовин на розвиток репродуктивної системи підлітків. Вчити відмовлятися від небезпечних пропозицій

 

20

Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного спілкування. Право на фізичну недоторканість і приватність. Неприпустимість небажаних дотиків, образливих натяків та сексуальних домагань. Психологічні і соціальні наслідки ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності. Практична робота № 9 «Відпрацювання правил рівноправного та ненасильницького спілкування (створення пам’ятки).

Розширити уявлення про фізіологічні та соціально-психологічні наслідки ранніх статевих стосунків. Ознайомити з наслідками штучного переривання вагітності. Пояснити причини, за яких необхідно утримуватися від ранніх статевих стосунків. Вчити рівноправного спілкування між статями.

 

21

Небезпека інфікування ВІЛ, інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). ВІЛ/СНІД: проблема людини і проблема людства. Формула індивідуального захисту. Тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С.

Розширити уявлення про ВІЛ та ІПСШ, шляхи інфікування та методи захисту від них. Розкрити поняття бактеріальних та вірусних ІПСШ

 

22

Кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру. Алгоритм поведінки жертви сексуального насильства.

Розкрити поняття «Віктимна поведінка». Вчити розпізнавати ситуації, що загрожують сексуальним насиллям. Ознайомити з видами кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру

 

23

Тема 2. Безпека в побуті й навколишньому середовищі

Безпека на дорозі

Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього середовища («трикутник небезпеки»).

Розширити уявлення учнів про організацію дорожнього руху. Ознайомити з моделлю безпечного дорожнього середовища («трикутник безпеки») Вчити правилам дорожньої безпеки.

 

24

Правила дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Пріоритети в дорожньому русі.

Практична робота № 10

«Визначення пріоритетів у дорожньому русі»

Розширити уявлення учнів про правила дорожнього руху, регулювання дорожнього руху. Ознайомити з пріоритетами в дорожньому русі. Вчити розпізнавати пріоритети проїзду і переходу перехресть, вузьких і складних ділянок дороги учасниками дорожнього руху.

 

25

Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла. Практична робота № 11 «Відпрацювання навичок відмови від небезпечних пропозицій, пов’язаних з транспортними засобами».

Ознайомити учнів із заходами безпеки  та правилами для мотоциклістів і пасажирів мотоцикла. Вчити відмовлятися від небезпечних пропозицій, пов’язаних з мотоциклами.

 

26

Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані.

 

Розширити уявлення про зниження дії чинників ризику дорожньої аварійності. Розкрити основні групи факторів ризику, що викликають дорожню аварійність.

 

27

Екологічна безпека

Забруднення навколишнього середовища і здоров’я. Питна вода і здоров’я. Небезпека купання у забруднених водоймах

Розширити уявлення про чинники техногенного впливу на довкілля. Ознайомити зі способами очищення і доочищення питної води, безпечними джерелами питної води.

 

28

Атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров’я. Вплив забруднення ґрунтів на здоров’я

Розширити уявлення учнів про вплив чинників екологічної, соціальної небезпеки на здоров’я, атмосферні забруднення та їх вплив на здоров’я. Ознайомити з впливом транспорту на навколишнє середовище та здоров’я і впливом забруднення ґрунтів.

 

29

Соціальна безпека

Правова відповідальність і закони України. Права, обов’язки і правова відповідальність неповнолітніх

Розширити уявлення учнів про функції правоохоронних органів України щодо збереження життя і здоров’я громадян. Ознайомити з правами, обов’язками і відповідальністю за правопорушення для різних вікових груп.

 

30

Види правопорушень. Поведінка підлітків у разі затримання міліцією.

Розширити уявлення учнів про види правопорушень та відповідальність за правопорушення. Вчити правильно поводитися  у разі затримання правоохоронними органами.

 

31

Захист від кримінальних небезпек. Самооборона та її межі.

 

Розширити уявлення учнів про захист від кримінальних небезпек. Ознайомити з діями, вчиненими у межах допустимої самооборони та з перевищенням цих меж. Вчити використовувати найпростіші прийоми самозахисту

 

32

Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність і бездоглядність

Розширити уявлення учнів про торгівлю людьми та безпритульність і бездоглядність. Ознайомити з небезпечними ситуаціями, пов’язаними із торгівлею людьми

 

33

Небезпека залучення до деструктивних соціальних угруповань. Загроза тероризму

Практична робота № 12

«Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угрупувань»

Розширити уявлення учнів про деструктивні соціальні угрупування. Ознайомити з небезпекою залучення до деструктивних соціальних угрупувань, виявів тероризму. Розглянути правила поведінки у випадку загрози пограбування, захоплення в заручники. Вчити уникати ситуацій нападу, пограбування, залучення до деструктивних соціальних угрупувань.

 

34

Інформаційна небезпека

Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей.

Розширити уявлення учнів про вплив чинників інформаційної небезпеки на здоров’я та вплив засобів масової інформації на поведінку людей. Вчити критично аналізувати повідомлення засобів масової інформації.

 

35

Комп’ютерна безпека. Безпека у мережі Інтернет. Он-лайн безпека для попередження сексуального насильства та зловживань.

Тематична атестація по розділу IV «Соціальна складова здоров’я»

Заліковий урок за ІІ семестр

Розширити уявлення учнів про комп’ютерну безпеку та безпеку в мережі Інтернет. Вчити правилам безпеки користування комп’ютером, Інтеренетом.

 

 

zip
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку