21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарно-тематичне планування уроків розвитку мовлення

Про матеріал

Календарне планування уроків розвитку мовлення для учня 6 - А класу,

складене відповідно до навчальної програми

З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ»

ДЛЯ УЧНІВ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З ПОМІРНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, Київ, 2016 рік (mon.gov.ua)

Перегляд файлу

Календарне планування уроків  розвитку мовлення для  учня 6 - А класу,

складене відповідно до навчальної програми

З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ «РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ»

ДЛЯ УЧНІВ 5-10 КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

З ПОМІРНИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, Київ, 2016 рік (mon.gov.ua)

35 год.      1 год./ тиждень

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

К-сть годин

Тема. Повторення вивченого матеріалу

1

 

 

Розрізнення приголосних звуків (глухі та дзвінкі, тверді та м’які). Пом’якшення приголосних перед я, ю, є, ї та знаком м’якшення.  Поділ слів на склади.

 

2

 

 

Вживання апострофа після б, п, в, м, ф  перед я, ю, є, ї.

Вживання великої букви у словах.

 

 

Тема. Мовленнєвий розвиток. Слухання-розуміння усного мовлення.

3

 

 

Слухання-розуміння усного зв’язного мовлення, розуміння його фактичного змісту.

Відповіді на запитання за змістом прослуханого тексту.

 

4

 

 

Добір ілюстрацій до мовленнєвого матеріалу.

Інсценування за змістом сприйнятого. Замальовки за змістом сприйнятого мовленнєвого матеріалу.

 

Тема. Говоріння.

5

 

 

Правильна вимова та наголошування слів під час говоріння. Побудова відповідей на запитання співрозмовника (у вигляді словосполучень, речень).

Участь у бесіді. Застосування засвоєних слів у власному мовленні. Самостійне висловлювання.

 

6

 

 

Складання, розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду учнів, після попередньої підготовки (обговорення змісту, робота зі словом та словосполученням, етикетними мовленнєвими формулами).

 

7

 

 

Переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані словосполучення, запитання, малюнки). Розповідь про події власного життя за визначеною послідовністю.

Заміна імен на займенники (без визначення термінології).

 

 

Тема. Читання.

8

 

 

Читання по складах і цілими словами речень, коротких текстів.

Розпізнавання слова в реченні та речення в тексті за певними візуальними характеристиками.

Інтонування речень під час їх читання.

 

9.

 

 

Узагальнення матеріалу з вивчених тем.

 

Тема. Писемне мовлення.

10

 

 

Уявлення про важливість письма, яке дає змогу передавати інформацію на відстані, зберігати її тривалий час.

 

11

 

 

Позначення звуків буквами.

Голосні та приголосні, їх розрізнення на слух та на письмі.

Списування мовленнєвого матеріалу.

 

12

 

 

Слово. Перенос слів із рядка в рядок.

Підписи під малюнками.

 

13

 

 

Крапка в кінці речення та велика буква на початку речення. Списування рукописного і друкованого тексту після попереднього аналізу.

 

14

 

 

Упорядкування деформованих речень (слова подаються у правильній граматичній формі).

 

15

 

 

Узагальнення матеріалу з теми: «Писемне мовлення»

 

Тема. Знання про мову. Мовні вміння. Мова і мовлення.

16

 

 

Мова як засіб спілкування між людьми. Поняття про українську мову. Слово як основна одиниця мови.

Усне й писемне мовлення.

 

17

 

 

Речення як основна одиниця мовлення. Практичне спостереження над засобами відмежування речень в усному (пауза) й писемному (велика буква на початку речення, крапка в кінці) мовленні.

 

18

 

 

Практичне засвоєння різних форм звертання до співрозмовника. Ознайомлення із словами ввічливості (уміння привітатися, запитати, відповісти, попросити, подякувати, вибачитись, попрощатися).

 

Тема. Звуки і букви. Алфавіт.

19

 

 

Вимова звуків.Позначення звуків на письмі.

Читання букв. Голосні та приголосні звуки і букви, їх розрізнення.  Поняття про склад.

 

20

 

 

Поділ слів на склади. Перенос слів із рядка в рядок.

Наголос. Поняття про наголошені та ненаголошені склади.

Вживання букв я, ю, є, ї.

 

21

 

 

Пом’якшення звуків у словах перед і, я, ю, є, ь.

Тверді та м’які приголосні.

Розрізнення голосних: и-і, і-ї, а-я, у-ю, е-є.

Розрізнення подібних приголосних звуків і букв: з-с, б-п, в-ф, ж-ш , сполучень дз-дж

 

22

 

 

Узагальнення матеріалу з вивчених тем.

 

Тема. Слово

23

 

 

Поняття про слово. Значення слова (означає назви предмета, дії, ознаки тощо).

Будова слова. Корінь слова, закінчення (практично).

 

24

 

 

Ознайомлення зі словами, що означають назви предметів: розпізнавання слів за питаннями хто? що?

Ознайомлення зі словами, що означають ознаки предметів: розпізнавання слів за питаннями який? яка? яке? Розпізнавання слів, що означають один і кілька однакових предметів.

 

25

 

 

Слова, близькі та протилежні за значенням.

Розрізнення слів за приналежністю до певної групи (навчальне приладдя, меблі, посуд, овочі, фрукти, одяг тощо); групування слів за приналежністю до певної групи;

Велика буква в іменах, по батькові, прізвищах людей і кличках тварин.

 

26

 

 

Ознайомлення зі словами, що означають дію. Називання дій за питаннями: що робить? що роблять?

Групування дій за ознакою їх однорідності (хто як голос подає? хто як пересувається? та ін.).

Розрізнення предметів за їх діями (бігає, гавкає ...(хто?); пташка летить, а риба – ...).

Узгодження слів, що означають назви дій, зі словами, що означають назви предметів.

 

27

 

 

Спільнокореневі слова.

Ненаголошені голосні в корені слова.

 

Тема. Речення, словосполучення.

28

 

 

Практичне розрізнення групи окремих слів і речення.

Поняття про речення: складається зі слів, виражає завершену думку; перше слово пишеться з великої букви; в усному мовленні між реченнями робляться зупинки (паузи); на письмі речення відокремлюються одне від одного крапкою, знаком питання та знаком  оклику.

 

29

 

 

Речення розповідні, питальні. Розділові знаки в кінці цих речень. Речення з однорідними членами. Побудова розповідних і питальних речень за зразком, схемою, з опорою на малюнок, поданий початок тощо.

Питання до слів у реченнях.

 

30

 

 

Визначення в реченні кількості слів, їх послідовності. Графічна модель речення. Складання речень за графічними моделями. Встановлення зв’язку слів у реченні за запитаннями. Поширення речень за питаннями.

 

31

 

 

Слова в, у, до, з, за, на, під, над, по, від. Частка не. Роздільне написання їх з іншими словами.

 

32

 

 

Узагальнення матеріалу з вивчених тем.

 

Тема. Текст

33

 

 

Поняття про текст. Практичне розрізнення групи окремих речень і тексту.

Визначення теми висловлювання (про що йдеться в тексті). Заголовок, його відповідність змістові тексту.

 

34

 

 

Відтворення змісту тексту.

Переказ прослуханого або прочи-таного тексту (з трьох-чотирьох речень) за поданим планом у вигляді такої самої кількості запитань, скільки речень у тексті (після усного опрацювання під керівництвом учителя).

 

35

 

 

Повторення та закріплення вивченого матеріалу за рік.

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Інкл
Додано
27 липня 2018
Переглядів
1799
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку