Календарно-тематичне планування уроків з предмета "Захист Вітчизни" 11 клас (юнаки).

Про матеріал

Навчальна програма

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»

(Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

Перегляд файлу

 

11 КЛАС

 група юнаків (дівчата за їх власним бажанням)

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ V. Вогнева підготовка (5 годин)

Тема 2. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються (1 година)

1

 

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з автомата.

Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.

Підготовка упора, виготовлення до стрільби, лежачи з упору.

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Умови виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

Виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

Удосконалення знань з будови автомата.

Тренування вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає: основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі.

пояснює організацію і порядок проведення стрільби з автомата.

характеризує правила влучності під час стрільби.

визначає точки прицілювання.

вміє виготовлятися до стрільби, лежачи з упору.

бере участь у одноманітності прицілювання,

вирішує завдання на визначення прицілу і точки прицілювання.

пояснює умови виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

здійснює виконання вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

вказує особливості стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

узагальнює знання з будови автомата.

здійснює тренування вправ стрільби з пневматичної (малокаліберної) гвинтівки.

Тема 3. Ручні осколкові гранати та поводження з ними (4 години)

2

 

Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає бойові властивості ручних гранат.

характеризує загальну будову і принцип дії ручних осколкових гранат;

пояснює порядок огляду і підготовки гранат до застосування.

розпізнає імітаційні та бойові гранати;

виконує: метання ручних осколкових гранат з різних положень та позицій.

володіє: навичками під час  метання ручних осколкових гранат з різних положень та позицій.

називає заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки при метанні гранат;

виконує першу вправу з метання ручних гранат

3

 

Порядок огляду і підготовки гранат до застосування.

1

4

 

Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат.

1

5

 

Виконання першої вправи з метання ручних гранат.

 

1

Розділ V. Тактична підготовка (8 годин)

Тема 3. Дії солдата у складі бойових груп (8 годин)

6

 

Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

вказує: завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи.

пояснює: дії солдата на полі бою у складі бойової групи.

називає склад бойової групи малі тактичні групи (до 8 чоловік).

розуміє обов’язки солдата в бою у складі бойової групи;

знає бойові порядки та їх використання під час руху

виконує способи пересування на полі бою (колона, шахматка клин, ланцюг), у тому числі у складі  малої тактичної групи (до 8 чоловік).

оволодіває прийомами і способами знищення противника в бою у складі бойової групи;

знає особливості дій солдата у складі бойових груп.

7

 

Склад бойової групи (малі тактичні групи (до 8 чоловік).

1

8

 

Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у бойовій групі.

1

9

 

Порядок дій у складі бойових груп.

1

10

 

Бойові порядки та їх використання під час руху.

1

11

 

Способи пересування на полі бою (колона, шахматка, клин, ланцюг), у тому числі у складі  малої тактичної групи (до 8 чоловік).

1

12

 

Прийомам і способи знищення противника в бою у складі бойової групи.

1

13

 

Особливості дій солдата у складі бойових груп.

1

Розділ VІІ. Основи цивільного захисту (9 годин)

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях (6 годин)

14

 

Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку. Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

1

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначення та будову основних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, сигнали і порядок оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій і порядок дій при цьому, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

 

класифікує обладнання та пояснює порядок використання інженерних споруд для захисту населення;

характеризує основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях, способи проведення евакуації населення;

вміє користуватися медичними засобами захисту (аптечка  індивідуальна, індивідуальний протихімічний пакет (ІПП), пакет перев’язувальний індивідуальний(ППІ);

пояснює правила безпеки під час захисту населення в надзвичайних ситуаціях,

характеризує способи проведення евакуації населення;

виконує алгоритм підготовки населення до евакуаційних заходів та розміщення населення.

15

 

Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.

1

16

 

Порядок дій в умовах   особливого періоду,  під час артилерійського обстрілу, у натовпі, у разі виявленні підозрілого предмету.

1

17

 

Надання екстреної психологічної допомоги (самодопомоги) при перебуванні в екстрених ситуаціях.

1

18

 

Складання та вміст тривожної валізи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних споруд (підвалів, погребів тощо).

1

19

 

Види терористичних проявів та способи дій терористів. Захист від терористичних проявів та дії населення  в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з  можливими терористичними проявами

1

Тема 4 Основи рятувальних та інших невідкладних робіт (3 години)

20

 

Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо).

1

Учень (учениця):

характеризує порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт; заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт; заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт.

називає послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів

21

 

Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт.

1

22

 

Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять. Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд.

1

Розділ VІІІ. Домедична допомога (13 годин)

Тема 3. Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (13 годин)

23

 

Вступ до курсу тактичної медицини. Причини попереджуваних смертей  при бойовій травмі. Етапи надання домедичної допомоги.

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

розуміє особливості та відмінності надання допомоги в цивільних і тактичних умовах.

розрізняє етапи надання допомоги в умовах бойових дій.

дотримується плану дій під час надання допомоги під активним вогнем супротивника.

вміє розпізнати ознаки кровотечі, що загрожує життю.

володіє методами виносу та переміщення поранених  та вміє зупинити кровотечу, що загрожує життю, на етапі надання допомоги під активним вогнем противника.  

знає алгоритм дій на етапі допомоги в зоні тактичних умов.

володіє технікою зупинки кровотеч, що загрожують життю.

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити повний огляд грудної клітки та використовувати оклюзійні наклейки.

вміє розпізнати ознаки напруженого пневмотораксу.

розуміє необхідність виявлення та зупинки інших зовнішніх  кровотеч.

вміє розпізнати дві головні ознаки геморагічного шоку в пораненого.

володіє технікою накладання шин та застосування жорсткого щитка при травмі ока.

визначає необхідність прийому набору пігулок для пораненого.

розуміє необхідність заходів з попередження гіпотермії.

вміє розпізнати ознаки черепно-мозкової травми.

розуміє важливість заповнення документації пораненого та підготовки до евакуації.

24

 

Надання допомоги на етапі під вогнем (CUF, Care Under Fire).

1

25

 

 

 

План дій на етапі під вогнем. Техніка виносу пораненого з небезпечної зони.

1

 

 

26

 

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої кровотечі. Застосування турнікетів для кінцівок. Само- і взаємодопомога.

1

27

 

Надання домедичної допомоги в зоні тактичних умов (TFC, Tactical Field Care)

1

28

 

Послідовність дій за алгоритмом «MARCH». Загальні причини зміни стану свідомості.

1

29

 

Зупинка кровотеч, що загрожують життю. Принцип тампонування ран. Використання рекомендованих гемостатичних засобів. Використання компресійної пов’язки. Прямий тиск на рану.

1

30

 

Відновлення та забезпечення прохідності дихальних шляхів. Виведення нижньої щелепи. Безпечне введення носового (назофарингеального) повітроводу. Визначення показань до проведення екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів з допомогою хірургічного втручання (крікотиреотомії).

1

31

 

Проникаючі поранення грудей. Огляд грудної клітки. Використання герметизуючих (оклюзійних) наклейок. Поранення легень. Напружений пневмоторакс.

1

32

 

Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених.

1

33

 

Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, відмороженнях, проникаючому пораненні ока. Накладання шин. Застосування жорсткого щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок.

1

34

 

Попередження гіпотермії та виявлення ознак черепно-мозкової травми

1

35

 

Підготовка до евакуації. Документація.

1

 

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ

п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1 день

Розділ V. Тактична підготовка (6 годин)

Тема 4. Дії солдата в бою у складі малих тактичних груп (6 годин)

1-6

 

Дії солдата в обороні. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.

Ведення спостереження. Дії з початком вогневої підготовки,  відбиття атаки танків і піхоти.

Способи боротьби з авіацією противника.

Дії під час застосування зброї масового ураження.

Дії солдата у наступі. Висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних перешкод.

Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.

6

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

характеризує дії відділення в обороні, наступі та в розвідувальному дозорі; дії солдат із початком вогневої підготовки в обороні, під час застосування зброї масового ураження;

розуміє Дії з початком вогневої підготовки,  відбиття атаки танків і піхоти.

називає Способи боротьби з авіацією противника.

володіє способами подолання місцевості з уражувальними факторами, з мінно-вибуховими загородженнями, дотримується при цьому правил безпеки;

виконує Дії солдата у наступі.

здійснює висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно - вибухових та інших інженерних перешкод

називає способи подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.

розуміє дії розвідувального дозору.

2 день

Розділ V. Тактична підготовка (5 годин)

Тема 4. Дії солдата в бою у складі малих тактичних груп (4 годин)

7-10

 

Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.

Бойові порядки та їх використання під час руху.

4

виконує дії по обладнанню та маскуванню вогневої позиції, веденню спостереження, у пересуванні на місцевості у складі підрозділу, огляду місцевості та місцевих предметів

називає дії дозорних під час огляду місцевості та місцевих предметів, загороджень, мостів, різних перешкод. Дії в засаді.

знає бойові порядки та їх використання під час руху.

вміє   рухатися в колоні, шах маткою, клином, ланцюгом.

Тема 5. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу) (1 година)

11

 

Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх призначення, тактико-технічна характеристика.

 

Демонстрація озброєння та бойової техніки в дії.

*- при неможливості проводити урок у військовій частині, проходить ознайомлення з роботою призовного пункту у РВК або здійснюється відвідування місць бойової слави.

1

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

характеризує озброєння та бойову техніку військової частини;

пояснює основи повсякденної життєдіяльності підрозділу (частини).

має уявлення про Демонстрацію озброєння та бойової техніки в дії.

 

Розділ VІІІ. Домедична допомога (1 година)

Тема. Правила транспортування травмованих (1 година)

12

 

Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження: перенесенням на руках, на плечах, на спині, з використанням носильних лямок і підручних засобів, на санітарних ношах.

1

Діяльнісний компонент

Учень (учениця):

вміє застосувати на практиці різні способи транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях.

3 день

Розділ VІІІ. Домедична допомога (2 година)

Тема Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу (1 година)

13

 

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі обстрілу.

Переведення пораненого в положення на боці (животі).

Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок.

Зупинка кровотечі з ран верхньої та нижньої кінцівки кінцівок (взаємодопомога).

Зупинка кровотечі за допомогою спеціальних джгутів (самодопомога).

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

вміє переводити пораненого в положення на боці (животі);

володіє навичками зупинки кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок, за допомогою спеціальних джгутів.

 

Тема Надання допомоги в секторі укриття (1 година)

14

 

Алгоритм з надання домедичної допомоги у секторі укриття.

Первинний огляд пораненого, визначення ознак життя.

Переведення в стабільне положення.

Накладання пов’язки на грудну клітку, голову, живіт. Накладання джгута на кінцівки.

Зупинка кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів (само- та взаємодопомога).

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів (само-та взаємодопомога).

1

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

виконує алгоритм первинного огляду пораненого;

визначає ознаки життя;

вміє накладати пов’язки на грудну клітку, голову, живіт, джгут на кінцівки;

володіє навичками зупинки кровотечі з рани тулуба за допомогою гемостатичних засобів та кровотечі з рани кінцівки за допомогою спеціальних перев’язувальних пакетів

Розділ ІV. Вогнева підготовка (4 години)

15-18

 

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Виконання початкової вправи стрільби з автоматичної зброї. Удосконалення знань з будови автомата.

Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі.

Організація і порядок проведення стрільби з автомата.

Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.

Підготовка упора, виготовлення до стрільби, лежачи з упору.

Тренування у одноманітності прицілювання, вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

Умови виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

Виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

Удосконалення знань з будови автомата.

Тренування вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

Прийоми стрільби (вогневі тренування).

Положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку. Вибір і зайняття місця для стрільби.

Прийоми стрільби з автомата під час приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби. Тренування у приготуванні до стрільби.

4

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

обґрунтовує основні правила стрільби;

здійснює тренування у одноманітності прицілювання.

здійснює вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

виконує вправи стрільб, передбачених програмою, нормативи з вогневої підготовки (№ 1, 2, 3, 4, 5) та початкову вправу стрільби з автомата бойовими патронами;

дотримується правил безпеки під час стрільби.

називає основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі.

пояснює заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі.

вказує організацію і порядок проведення стрільби з автомата.

здійснює Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.

виконує підготовку упора, виготовлення до стрільби.

називає дії під час виготовлені до стрільби.

здійснює тренування у одноманітності прицілювання,

розуміє вирішення завдань на визначення прицілу і точки прицілювання.

називає умови виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

здійснює виконання вправ стрільби з пневматичної гвинтівки.

узагальнює знання з будови автомата.

бере участь в тренуванні стрільби з пневматичної гвинтівки.

виконує: прийоми стрільби (вогневі тренування).

 

вміє виготовлятись до стрільби лежачі

знає прийоми і правила стрільби із стрілецької зброї;

визначає: вибір і зайняття місця для стрільби.

Вміє виконувати положення автоматника під час стрільби з місця і в русі в пішому порядку

бере участь: у виготовленні до стрільби.

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки при проведенні стрільби зі стрілецької  зброї.

 

docx
Додано
22 листопада 2018
Переглядів
434
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку