14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури для 10 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.
Перегляд файлу

  Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури

в 10 класі

 

 

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з Навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

На основі  підручника: Зарубіжна література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл.

закл. загальн. серед. освіти / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова,

Л. Л. Ковальова. — К. : Грамота, 2018. — 208 с. : іл.

 

 

Обов’язкова кількість видів контролю

Семестри

І

Дата

ІІ

Дата

Контрольні роботи

 

у формі:

- контрольного класноготвору;

- виконання іншихзавдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

 

 

 

 

 

1.____________

2.____________

 

 

 

 

 

 

 

1._____________

2._____________

 

 

 

 

 

 

 

Уроки розвитку мовлення*(РМ)

2

(у+п)

1.__________ 2.__________

2

(у+п)

1.__________ 2.__________

Уроки позакласного читання(ПЧ)

1

1.__________

 

1

1.__________

 

Перевірка зошитів

4

1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

5

1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

5. __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

Дата

Тема (основний зміст уроку)

Примітки

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

ТЛ Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 

ЛК Використання Інтернету для розширення кола читання. 

УС Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

2

 

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

ТЛ Міф, епічна поема.

 

 

 

 

3

 

 Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

 

4

 

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Розвиток мовлення.  Написання тез до теми: «Специфіка італійського Відродження» або презентація учнівських проектів.

 

Зошит

5

 

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.

 

6

 

 Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 

7

 

Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

Один із монологів Гамлета напам’ять (за вибором учителя).

8

 

Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

ТЛ Вічний образ, трагедія.

ЛК Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

УС Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

 

9

 

 Контрольний твір за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет».

 

Зошит

Тематична

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

10

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

 

11

 

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

 

12

 

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів. 

 ТЛ  Психологізм.

 

 

 

Зошит

13

 

Позакласне читання.   Лірика Ф. М. Тютчева  й А. А. Фета. Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва. Романси на вірші поетів.

 

14

 

Розвиток мовлення.  Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета (письмово).

 

15

 

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена.

ТЛ   Верлібр.   УС Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

Напам’ять один уривок за вибором учня.

16

 

Контрольна робота №2 з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.». Тести, відповіді на запитання.

 

Зошит

Тематична

  ІІ семестр

РОМАН XIX СТ.

17

 

  Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

Франція

Творчий шлях Стендаля, його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Роман «Червоне і чорне»: історія написання

 

18

 

Поєднання соціально-політичного та психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне. Гостра критика режиму Реставрації. Зображення соціального середовища у творі. Сюжет твору»

 

19

 

Конфлікт молодої людини й суспільства в романі «Червоне і чорне» Стендаля. Образ Жульєна Сореля. Жіночі образи роману

 

Зошит

20

 

Символіка роману Стендаля «Червоне і чорне». Психологізм творчості письменника в романі. Новаторство Стендаля в реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства й людини

 

21

 

Позакласне читання.  М. В. Гоголь. « Ніс».

 

22

 

Контрольний твір-роздум     за романом 

Ф. М. Достоєвського  «Злочин і кара».

 

Тематична

23

 

Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 

 

Зошит

24

 

Розвиток мовлення. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.     

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

25

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. 

ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

 

26

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.   

Напам’ять один вірш за вибором учня.

Зошит

27

 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

 

28

 

Розвиток мовлення. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

 

29

 

 Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.  

 

30

 

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

 

31

 

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу. 

 

Зошит

32

 

Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX  -  початку XX ст.» .  Тести.

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

33

 

Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

 

34

 

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

ТЛ. Класична і масова література. Художність.

 

35

 

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

Зошит

Тематична

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
19 січня 2019
Переглядів
1734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку