2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарно-тематичне планування в 1 класі НУШ

Про матеріал
Планування розроблене на весь рік з трьох основних предметів: Я досліджую світ, Українська мова та математика. Планування за програмою Р. Шияна
Перегляд файлу

 

 

Погоджено       ___________________     Л. П. Музичук

 

Тема 1  тижня:

«Я – школяр»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Норми спілкування з людьми різного віку. Практичне ознайомлення зі словом.

 

 

 

Речення. Слова у реченні.

 

 

Українська   мова

 

 Здрастуй, школо!

 Ознайомлення з письмовим приладдям, правилами письма. Вправляння у правильному розміщенні в руці олівця, ручки. Назви пальців.

Я вчуся знайомитися, спілкуватися. Орієнтування на сторінці зошита. Наведення ліній, домальовування, розфарбовування предметів.

 

 Ознайомлююся зі словами-назвами предметів. Що? Проведення подовженої лінії в обмеженому просторі.

 

Ознайомлююся зі словами-назвами предметів. Хто?

Координування рухів руки.

Розміщення предметів. Порівняння предметів.

Робота з дитячою книжкою.

 

 

Математика

Порівняння за кольором, розміром, формою

 

С. 6-7

РЗ, с 5-6

 

Спільні та відмінні ознаки. Розбиття на групи.

С. 8

РЗ  с 6-7

 

 

Лічба. Правило лічби. Порівняння за довжиною, висотою, товщиною.

С. 9-10

РЗ  с 8-9

 

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Природа навколо мене. Навіщо мені ходити до школи.

 

Хто я? Хто мої однокласники? Повага до себе та інших людей.

Як безпечно дістатися до школи.

 

 

Що покласти у шкільний ранець? Матеріали та інструменти, необхідні для роботи.

 

 

Яким має бути розпорядок дня першокласника?

 

 

Тема 2  тижня:

«Мій  клас»

Понеділок

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Слова  ввічливості. Культура спілкування.

 

Умови безпосереднього спілкування. Речення. Складання речень за малюнком.

 

Українська   мова

 

Ознайомлююся зі словами-назвами дій. Що робить? Координування рухів руки. Розміщення предмета в обмеженій площині.

 

Ознайомлююся зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які? Візуальне виділення предмета з малюнка, наведення його. Координування рухів руки.

Ознайомлююся зі словами, якими називають кількість предметів. Нанесення на контури малюнка крапок і ліній з різним натиском руки. Розвиток відчуття сили натиску  на папір.

 

Досліджую  речення.

Орієнтування в ліво-правому направленні письма.  Зображення ліній олівцем різної форми. Створення фігур із олівців.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Мої перші кроки у країні знань».

 

 

 

Математика

Лічба. Порядкова лічба. Просторові відношення. Точка. Пряма. Крива.

 

С. 11-12, 56-57

РЗ  с 10-11

Поняття «однакова кількість»,  « різна кількість»Напрямки руху. Замкнена і незамкнена лінія.

С. 13-14, 58

 

РЗ  с 12-13

Правила лічби.

Промінь. Відрізок. Побудова відрізків.

 

С. 14-15, 59-60

 

РЗ  с 13-14

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Що\Хто є в моєму класі? Спостереження як метод дослідження.

Як почуватися комфортно у класі

мені і моїм однокласникам? Як досягти згоди –правило взаємодії.

Як створити безпеку і затишок у класі. Вироблення правил співпраці у класі.

 

 

 

 

Як нам стати класною спільнотою? Виготовлення композиції «Прикраса для класної кімнати»

Чого ми можемо досягнути спільно?  Організація робочого місця на уроці.

 

 

Тема 3  тижня:

«Мої друзі»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Складання графічних моделей речень. Письмо вигнутої лінії. Порівняння елементів у рядку і на малюнку.

 

 

Склад та наголос у слові.

Наведення, зображення, домальовування малюнків.

 

Українська   мова

 

Ознайомлююся зі знаками в кінці  речення. Ознайомлення з основним рядком графічної сітки зошита. Наведення ліній без відриву ручки від паперу. Зображення фігур у рядку.

 

 Знайомлюся зі службовими словами.

 Розташування в рядку вертикальних, горизонтальних, ламаних ліній.

 

Ділю  слова  на  склади. Ознайомлення з допоміжними лініями рядка. Направлення руху руки в рядку. Зображення елементів прямих, із заокругленням вгорі і внизу.

Знайомлюся  з  наголосом у словах.

 Зафарбовування ягід коловими рухами пальців. Зображення безвідривних подовжених ліній різної форми..

Робота з дитячою книжкою. Овали, півовали.

 

 

 

Математика

Лічба. Правила  лічби.

 

Геометричні фігури.

 

 С.16-17

РЗ  с 14-15

Порядкова лічба. Поняття «однакова кількість», «стільки ж «, «порівну»

 

С. 18-22

РЗ  с 15-18

Число і цифра 1. Порівняння кількості предметів. Порядкова лічба.

 

С. 23-24

РЗ  с 18-22

 

 

 

 

Я досліджую світ

Кого можна назвати другом?  Правдиві та хибні висловлювання.

 

Як обирати друзів? Хто мені друг, а хто – приятель?

 

Чому нам цікаво разом?

 

 

 

Як зберегти дружбу?  

Елементи графічної грамоти.

 Як піклуватися про друзів — домашніх улюбленців.  Ситуації, коли інші  потребують допомоги.  

 

Тема 4  тижня:

«Моє довкілля»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Звуки природи, навколишнього світу та звуки мовлення як «будівельний» матеріал для слова..

 

Звуковий аналіз  слів. Наведення, домальовування предметів петельними лініями.

 

 

Українська   мова

Спостерігаю за немовними звуками і звуками мовлення.

Робота в повній графічній сітці (міжрядкова, похила).

 

Голосні  і  приголосні  звуки.

Зображення похилих прямих ліній, похилих із заокругленнями.

Тверді і м’які  приголосні  звуки.

 Овали, півовали. Зафарбовування ягід коловими рухами пальців.

 

Аналізую  звуковий склад слів.

Петельні лінії. Короткі, подовжені петлі, різноспрямовані.

Складання зв’язного висловлювання за поданим початком «Осінь».

 

 

 

Математика

Число і цифра 2. Попереднє і наступне число. 

С.24-25

РЗ  с 22-23

Поняття «на 1 більше», «на 1 менше».

 

С.25

 

Знаки «+», «- », «=». Тривимірні геометричні фігури.

 

С.26-27

РЗ  с 24

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Що таке довкілля?  Правила поведінки у громадських місцях.

 

Які таємниці має шкільне подвір'я?  Екскурсія на шкільне подвір’я. Безпечна поведінка на шкільному подвір’ї.

 

 Кольори та звуки довкілля. Як людина пізнає світ. Органи чуття.

 

 

 

Як поводитися в довкіллі?  Виготовлення «Гербарію нашого шкільного подвір’я» .

 

 Що я можу змінити, аби покращити своє довкілля? Виготовлення знаків для охорони природи.

 

 

\

Тема 5  тижня:

          «Осінь»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Група слів і речення. Звук \о\. Позначення його буквою Оо.

 

 

Робота з дитячою книжкою.

Розуміння значення слова як умова успішного спілкування

 

 

Українська   мова

 

 Звук \а\. Позначення його буквою Аа.

Рукописна мала буква а. Відривне і невідривне письмо елементів букви а. Письмо малої букви а.

 

Закріплення букви А а, її звукового  значення.

 Рукописна велика буква А. Безвідривне поєднання перших двох елементів букви.

Рукописна мала буква о. Початок письма букви.

Закріплення букви Оо, її звукового значення. Рукописна велика буква О.

Закріплення вивчених літер Аа, Оо. Поєднання великих букв з рядковими.

 

 

Математика

Число і цифра 3. Утворення числа 3 способом прилічування одиниці і числа 2 способом відлічування одиниці

С. 17-18

РЗ  с 24-26

 Знаки порівняння і рівності. Порівняння чисел в межах 3.

 

С. 19-20

 

РЗ  с 27-28

Число і цифра 4. Попереднє, наступне і сусідні числа.

 

С. 20-23

 

РЗ  с 28-30

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Як впізнати осінь? Осінь та  її ознаки. Збирання природного матеріалу.

Екскурсія «Як живуть рослини  восени?» Спостереження за сезонними змінами у природі.  Безпечна поведінка на природі.

 

Які квіти восени милують наше око?

Прилади, необхідні для пізнання природи.

Як живуть тварини восени?  Ескіз виробу. Використання у роботі природних матеріалів.

Композиція «Півник»

Чому осінь називають щедрою?

Створення лепбука

«Що нам дарує осінь?»

 

 

Тема 6  тижня:

«Моя

Батьківщина»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Спілкування та людські емоції.

 

 

Вправляння у звуковому аналізі слів.

 

Українська   мова

 

Звук \і\. Позначення його буквою Іі. Рукописна мала і велика і, І. Поєднання букви  і з буквами о, а; букви  о з буквою і.

 

Звук \и\. Позначення його буквою И и. Один предмет – багато предметів.  Рукописна мала  буква и. Поєднання овалів з рядковою буквою и. Поєднання букви и з овалом.

 

 

  Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогу про родинні традиції. Рукописна велика буква И. Безвідривне поєднання складників великої букви И.

Звук \у\. Позначення його буквою Уу. Рукописна мала буква у. Безвідривне поєднання складників малої букви у; рядкових букв уу, уи, оу.

 

 

 

Закріплення букви Уу., її звукового значення.

Рукописна велика буква У. Безвідривне поєднання складників великої букви У.

 

 

Математика

Число і цифра 5. Утворення числа 5. Порівняння чисел.

 

С. 24-26

РЗ  с с31-32

 

Число і цифра 6. Утворення числа 6.

Порівняння чисел.

 

С. 27-28

РЗ  с 5-6

Число і цифра 7. Утворення числа 7. Складання запису за малюнком.

С. 29-30

РЗ  с 6-8

 

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Що таке Батьківщина? Моє село. Моя адреса.  Прогулянка вулицями села.

 

Що спільного між словами батьки і Батьківщина?. Важливість добрих вчинків для людини.

 

 

Які риси характеру мають бути притаманні захисникові? День Захисника України.

Як виражати повагу до державних символів?    Створення виробу зі штучних матеріалів.

 

Чи можу я стати комусь захисником / захисницею?

 

 

 

 

         Тема 7  тижня:

«Я підприємливий»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

Вихідний  день

 

Звуки  \и, е \, букви и, Ее. Рукописна велика буква Е. Безвідривне  сполучення букв Ее.

 

Ключові слова у висловлюванні. Заклички. Безвідривне поєднання складників  великої букви М.

 

Українська   мова

 

Звук \е\. Позначення його буквою Ее.

Рукописна мала буква е. Безвідривне поєднання двох –трьох букв е.

Робота з дитячою книжкою . Складання речень. Закріплення букви Ее, її звукового значення.

 

Звук \м\. Позначення його буквою Мм. Рукописна  мала буква м. Безвідривне поєднання складників малої букви м.

 

Закріплення букви Мм, її звукового значення. Письмо першого слова (мама) та першого речення.

 

 

 

Математика

Число і цифра 8. Утворення числа 8. Порівняння чисел. Доповнення записів.

С. 31-32

РЗ  с 8-11

Число і цифра 9. Утворення числа 9. Порівняння чисел.

 

С. 33-34

РЗ  с 11-14

 

 

 

 

Я досліджую світ

Я – неповторний.

Як знаходити ідеї та можливості? Риси підприємливої людини.

 

 Як здійснити задумане?  Удосконалення послідовності кроків. Алгоритми.

 

 

Що таке «добро», «доброзичливість».

Послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур.

 

Як отримати добрі результати?

Проект «Успішний українець»

 

 

 

 

 

Тема 8  тижня:

«Техніка, яка допомагає»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Звуки \м,л\. Букви Мм, Лл. Рукописна велика буква Л.

 

 

Перепитування як уточнення інформації.

 

Українська  мова

Закріплення письма вивчених великих букв.

Звуки \л\, \л'\. Позначення їх буквою Лл. 

Рукописна мала буква л. Безвідривне поєднання складників малої букви л. Поєднання букв лу, ле.

 

Закріплення звуків \л\, \л'\ та букви Лл.

 

Розвиток зв’язного мовлення. «Вчуся визначати ознаки предметів».

Закріплення письма   рукописних букв.

 

 

Математика

Число 10. Цифри 1 і 0 для запису числа 10.  Утворення числа 10. Одноцифрові і двоцифрові числа.

С. 35-37

РЗ  с 14-17

Числа першого десятка. Найбільше й найменше число серед чисел першого десятка. Лічба в прямому і зворотному порядку.

С.  39 – 40

РЗ  с 17-19

 

Закріплення чисел першого десятка.

Час. Доба та її частини.

 

С. 40-41

 

РЗ    с 19 - 23

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Що таке техніка? Сучасні види техніки. Природні, штучні та рукотворні об’єкти.

Як безпечно поводитися з технікою? Ймовірні небезпечні ситуації з технікою.

 

 

 

 

 Як техніка допомагає в побуті, і якою вона буде в майбутньому. Створення колажу «Побутова техніка»

Як «потоваришувати» з технікою. Моделювання, конструювання та виготовлення виробів із готових елементів деталей конструктора Лего.

 

Яка роль роботів у житті людини?   Виставка робіт «Країна роботів»

 

 

Тема 9  тижня:

«Ігри»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Робота з дитячою книжкою. Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість)

 

Рукописна велика буква С. Написання складів з великою буквою С. Безвідривне поєднання букв у словах.

 

Українська   мова

 

Звуки \н\, \н'\. Позначення їх буквою Нн.

 Рукописна мала буква н. Відривне поєднання складників малої букви н. Типи поєднань рядкової букви н.

 

Закріплення звуків  \н\, \н'\., букви Нн.

.Рукописна велика буква Н. Відривні поєднання  складників великої Н.

 Письмо слова з великої  букви Н.

 

Звуки \с\, \с'\, позначення їх буквою Сс.

 Рукописна мала буква с. Письмо  складів з буквою с. Письмо  речення.

 

 Закріплення звуків

\с\, \с'\, букви Сс.

 

 

 

 

Математика

Дні тижня.

 

С. 42-43

РЗ  с 23

Точка. Пряма. Крива.

Побудова прямих і кривих ліній.

 

С.44-45

РЗ  с 24

Замкнена лінія. Незамкнена лінія.

 

С.46-47

 

РЗ  с 24-25

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Емоції (позитивні і негативні). Які бувають ігри?

 

Дитинство наших предків. В які ігри грали наші батьки?  Презентація «Іграшки наших батьків».

 

 

 

 

Навіщо потрібні правила гри? Створення правил до відомої гри.

Чого навчає комп’ютерна гра?  Презентація «Моя улюблена комп’ютерна гра»

 

Співпраця у грі. Безпечні місця для ігор.

 

 

Тема 10  тижня:

«Театр»

Понеділок

 

           Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Рукописна велика буква К. Порівняння рукописної К і Н.

 

 

Рукописна велика буква В. Поєднання великої букви В з іншими буквами.

 

 

Українська   мова

 

Розвиток зв’язного мовлення за серією малюнків та текстом казки «Рукавичка»

Письмо речення. Порівняння друкованих і рукописних букв.

 

Звук \к\, позначення його буквою к. Рукописна мала буква к. Поєднання букви к з овалом.

Закріплення букви Кк, її звукового значення. Закріплення вміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

 

Звук  \в\. Позначення його буквою Вв.

Рукописна мала буква в. Типи поєднань рядкової букви в з вивченими рядковими буквами.

Закріплення букви Вв, її звукового значення..

 

 

 

Математика

Промінь. Відрізок. Побудова відрізків.

 

С. 47-49

РЗ  с 25-26

Порівняння і вирівнювання відрізків.

 

С. 50

РЗ  с 27

Ламана. Ланки і вершини ламаної.

 

С. 51-52

РЗ  с 28

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Вистава. Актори як учасники гри у спілкуванні.Навіщо люди ходять до театру?    Робота з театральною афішею.

Які є театри?

Ознайомлення з деякими видами театру.

Ознаки етичної поведінки. Складання правил поведінки у театрі.  

 

 

Спостереження за утворенням тіні від предметів. Презентація колективної діяльності із допомогою дорослих (театр тіней)

 

 Ми творимо  театр. Інсценізація вистави, підготовленої самостійно.

 

 

 

 

 

 

Тема 11  тижня:

«Мода»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо). Рукописна велика буква Р. Типи поєднань букви Р з іншими буквами.

 

 

Закріплення букви Пп, її звукового значення. Письмо речень.

 

Українська   мова

 

Робота з дитячою книжкою.  Закріплення письма вивчених букв.

Звуки \р\, \р'\. Позначення їх буквою Рр.

Рукописна мала буква р. Типи поєднань букви р з іншими буквами.

Закріплення букви Рр, її звукового значення.

Письмо імен з буквою Р.

 

Звук \п\. Позначення його буквою Пп.

Рукописна мала буква п. Письмо речення.

Рукописна велика буква П. Паралельність елементів букви.

 

 

Математика

Замкнені і незамкнені ламані. Побудова ламаної.

 

С. 53-54

РЗ  с 28-29

Склад чисел 2, 3, 4, 5.

 

С. 55-57

 

РЗ  с 29-30

Закріплення складу чисел 2-5.

 

С. 58-60

РЗ  с 30-31

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Моє зовнішнє та внутрішнє «Я». Мої вподобання.

Що означає бути модним? Як змінюється мода?

 

 

 

Чи варто гнатися за модою? Показ моди майбутнього.

 

 

Хто створює модний одяг? Оздоблення виробів за власним задумом (бісером, тасьмою, стрічками тощо).

 

Чому здоровим бути модно?  Вибір одягу та корисних для здоров’я продуктів.

 

 

 

 

Тема 12  тижня:

«Вода»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Рукописна велика буква Т. Паралельність складників букви.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення «Як весело і безпечно провести час взимку»

Закріплення букви Дд, її звукового значення.

 

 

Українська   мова

 

 Закріплення уміння читати слова з вивченими буквами.

Закріплення письма вивчених букв.

Звуки \т\, \т'\. Позначення їх буквою Тт. Рукописна мала буква т. Типи поєднань букви т з іншими буквами.

Закріплення букви Тт, уміння читати вивчені букви в реченнях і текстах.

 

Звуки \д\, \д'\. Позначення їх буквою Дд. Рукописна мала буква д. Письмо слів із буквою д.

Рукописна велика буква Д. Типи поєднань букви Д з іншими буквами.

 

 

Математика

Закріплення складу чисел 2-5.

 

С. 60-61

РЗ  с 31

Склад чисел 6, 7.

 

С. 62-64

РЗ  с 32-33

Склад числа 8.

 

С. 65-67

РЗ  с 33-34

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Значення води у природі та житті людини. Де «живе» вода?

 

Властивості води. Чарівна лабораторія «Якою є вода?»

Бесіда «Вода-непосида»

 

 

 

 

Вплив питної води на організм людини. Навіщо пити воду?

 

 

 

Як дбайливо ставитися до водних багатств. Ознайомлення з технікою «Витинанка».

 

 

 

 Як берегти воду?  Сюжетно-рольова гра «Уявна подорож пустелею»

 

 

Тема 13  тижня:

«Зима»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Рукописна велика буква З. Поєднання букви З з іншими буквами.

 

Робота з дитячою книжкою.

Письмо слів і речень із вивченими буквами.

 

 

Українська   мова

 

Роль ввічливих слів у спілкуванні. Письмо  речень.

Звуки \з\, \з'\, позначення їх буквою Зз.

Рукописна мала буква з. Типи поєднань з іншими буквами.

Закріплення букви Зз, її звукового значення.

Повторення вивчених літер.

Письмо речення зі знаком оклику.

Закріплення вміння читати тексти з вивченими буквами.

 

 

 

Математика

Склад числа 9.

 

С. 67-69

РЗ  с 35

Склад числа 10.

 

С. 70-71

РЗ  с 36

Закріплення складу чисел 6-10.

 

С.72-73

РЗ  с 37-39

 

 

 

 

Я досліджую світ

 Які сюрпризи готує нам зима?

Екскурсія «Ознаки зими у природі»

 

 

 

Що відбувається з рослинами взимку?

Правила поведінки у громадських місцях (на ковзанці, у парку тощо)

Як зимують  тварини?  Спостереження за сезонними змінами у природі.

«Чи кожна пташина в вирій на зиму літає?» Використання у роботі пластиліну, глини чи соленого тіста для створення обємного виробу (годівничка для птахів)

 

 

 Як цікаво проводити час взимку? Здорова поведінка та корисні звички для збереження здоров’я взимку. Зимові розваги на шкільному подвір’ї.

 

 

 

 

Тема 14  тижня:

«Таємниці космосу»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Види інформації: текстова, графічна, звукова (без введення термінів).  Рукописна велика буква Б. Письмо великої букви Б з рядковими а,у.

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Фантазуємо. Складання розповіді  «Моя подорож на казкову планету»

Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б].

 

Українська   мова

 

Звук \б\, позначення його буквою Бб.

 

Рукописна мала буква б. Письмо слів з малюнка.

Закріплення букви Бб, її звукового значення.

 

Читання складів, слів, речень із буквою б.

Порівняння елементів великої Б з елементами великих букв П, Т. Письмо  сполучного елемента  з основи букви.

 

 

Математика

Дії додавання і віднімання. Поняття «сума» і «різниця». Читання прикладів.

 

С. 74-75

РЗ  с 39-40

Розв’язування задач на об’єднання елементів двох множин та на вилучення підмножини з множини. Кругові приклади.

С. 76 

РЗ  с 40-41

Число «нуль». Утворення числа 0. Порівняння нуля з числами першого десятка.

 

С. 77-78

РЗ  с 41-41

 

 

 

 

 

 Я досліджую світ

Навіщо я пізнаю. Що можна побачити в космосі?

 

Поняття про форму Землі. Глобус. Чому Земля – особлива планета?

 

Як людина підкорює космос?

Як я уявляю інші планети?

Аплікація з паперу «Космос»

 

Що таке Сонце?  Чи можливе на Землі життя без Сонця?

 

 

 

Тема 15  тижня:

«Подарунки»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Рукописна велика буква Й, буквосполучення Йо.

 

Логічний наголос як засіб виділення ключових слів.

 

 

Українська   мова

 

Звук \й\, позначення його буквою Йй. Рукописна мала буква й. Письмо речення.

Ознайомлення з буквосполученням йо.

Письмо буквосполучення йо.

Закріплення букви Йй, її звукового значення.

 

Письмо слів з буквою Йй., йо.

 

 

Робота з дитячою книжкою. Закріплення букв, їх звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах та реченнях.

 

 

 

Математика

Додавання і віднімання нуля.

 

С. 79-80

РЗ  с 42-43

Числовий ряд. Числовий промінь. Додавання і віднімання за числовим променем.

С. 81-85

РЗ  с 44

Поняття «пара». Парні й непарні числа.

 

С. 86-87

РЗ  с 45-46

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Зміни емоцій в різних ситуаціях та їх вплив на організм. Які бувають подарунки?

 

Чому люди дарують подарунки?  Про що я мрію.

 

 

 

 

Як дарувати/ приймати подарунки?

 

 

 

Що я можу подарувати?  Створення та оздоблення простих виробів із застосуванням технік декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Які є традиційні  українські  сувеніри?

 

 

 

 

Тема 16  тижня:

«Зимові  свята»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами

 

Списування речень з друкованого тексту. Підписування вітальних листівок.

 

 

Українська   мова

 

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.

Закріплення вмінь писати вивчені букви.

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.

Списування слів з друкованого тексту.

 

Списування коротких речень з друкованого тексту.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення «Моя родина святкує Різдво»

 

Підсумковий урок за семестр.

 

 

Математика

Лічба парами.

 С. 88-89

 

РЗ  с 46-47

Додавання в межах 10.

 

С. 90

РЗ  с 48

 

Віднімання в межах 10.  Підсумковий урок за семестр.

 

С. 91

РЗ  с 48-49

 

 

 

 

 

Я досліджую світ

Чому свято є важливим?  Створення індивідуального малюнка «Що викликає радість?»

Зимові свята в Україні та у світі. Чим різняться щедрівки та колядки? Розучування колядок.

Правила безпечної поведінки вдома та на вулиці під час зимових свят. Джерела допомоги в небезпечних ситуаціях.

 

Як підготуватися до свята? Створення аплікації  «Карнавальний костюм»

 

 Чому під час свята нам краще бути разом? Прикрашаємо класну кімнату до свята.

 

 

 

 

 

Тема 17  тижня:

«Світ  захоплень»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування.

 

 

Звуковий аналіз слів.

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними.

 

Українська   мова

 

Закріплення вміння читати. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними.

С.3

Звук \г\, позначення його буквою Гг. Написання малої букви «г», складів і слів з нею. Списування друкованого речення.

С 4-5

Велика буква Г. Написання великої букви Г. Читання та письмо слів з вивченими літерами.

С.6

Робота з дитячою книжкою. Закріплення вміння читати тексти з вивченими буквами.

 

С 7

 

Звук \г\, позначення його буквою Ґґ. Написання  малої  букви ґ, складів і слів з нею.

С. 8-9

 

 

Математика

Поняття «задача». Зв'язок умови й запитання. Задачі на знаходження суми  і різниці  двох чисел.

С 92-93

Складання і розвязання задач. Постановка запитання до задачі.

 

 

С 94-95

Скорочений запис умови задачі. Задача із зайвими даними.

 

С 95-96

 

Задачі на знаходження суми  і різниці  двох чисел.

 

 

Я досліджую світ

Що мені подобається? Що я люблю?

Чим  захоплюються мої однокласники?

Який  світ  захоплень моєї  родини?

Як знайти для себе нове захоплення?

Чи завжди захоплення приносять нам користь?

 

 

 

 

 

 

Тема 18  тижня:

« Ми - мандрівники»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Види  інформації. Перетворення інформації.

 

 

Закріплення вміння читати і писати слова з буквами Гг, Ґґ,ь.

 

 

Українська   мова

 

Закріплення вміння читати. Написання великої букви Ґ, слів та речень із нею.

 

С. 9

Розвиток зв’язного мовлення. (Корисна їжа. Вітаміни)

Читання тексту «На городі»

 

С 10-11

Буква ь, позначення  нею на письмі мякості приголосних. Написання букви ь. Добір протилежних за значенням слів.

С.12-13

Буквосполучення ьо. Читання та письмо слів і  речень з вивченими буквами.

 С 14

 

Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними.

Читання слів з ь, ьо.

С 15

 

 

Математика

Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на  збільшення й зменшення числа.

 

С 97-98

Творча робота над задачею. Розв’язування задач вивчених типів.

 

С 101-102

Задача на різницеве порівняння. Складання задач за схемами.

 

Розв’язання задач вивчених типів.

 

С 102-103

 

 

Я досліджую світ

Хто такий  мандрівник?

Чи можу  я  себе  назвати мандрівником?

Як  мандрувати  безпечно?

Мандрівка до Києва.

Які  пам’ятки культури  рідного  краю  ти знаєш?

Як  мандрувати  світом, не засмічуючи  природи?

 

 

 

 

 

 

Тема 19  тижня:

« Ми - винахідники»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Робота з дитячою книжкою.

 

Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами.

 

 

Українська   мова

 

Звук \х\, позначення його буквою Хх. Мала буква х. Написання малої букви х. Списування друкованого речення.

С 16-17

Читання слів, речень і тексту з буквою Хх. Письмо великої  букви Х. Відновлення деформованих слів.

 

С. 18

Читання тексту «Христинка»  Закріплення письма   рукописних букв.

 

С  19

Звук \ж\, позначення його буквою Жж. Читання слів і тексту з вивченими буквами. Написання малої букви ж.

С 20-21

Читання тексту «Пізнавай хижих тварин». Велика буква Ж, написання великої букви Ж.

С 23

 

 

Математика

Взаємозвязок дій додавання і віднімання. Пропедевтика переставного закону додавання.

 

С 107-109

Читання прикладів різними способами.

 

 С 110-111

Числовий вираз та його значення. Числові вирази на дві дії.

 

С 111-112

 

Читання прикладів різними способами. Задачі.

 

 С 110-111

 

 

Я досліджую світ

Хто такий  винахідник? Які  риси характеру притаманні винахідникам?

Як люди  придумують винаходи?

Природа – мудрий винахідник.

Чи можна бути винахідником у наш час?

Чи вже все на світі винайдено до нас?

 

 

 

 

 

 

Тема 20  тижня:

«  Спорт »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Розвиток зв’язного мовлення (бесіда по телефону з однокласником)

 

 

Малюнок як джерело інформації. Комікси.

 

Українська   мова

 

Звук \ш\, позначення його буквою Шш. Написання малої букви ш, складів, слів і речень з нею.

 

С 24-25

Читання речень з буквою Шш. Письмо великої букви Ш. Списування друкованого речення.

 

С 26-27

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами.

Закріплення вмінь писати вивчені букви.

Звук \ч\, позначення його буквою Чч. Написання малої букви ч, складів і слів з нею. Побудова речень.

 

С 28-29

Уявлення про близькі за значенням слова. Написання великої букви Ч. Письмо слів і речень.

 

С 30-31

 

 

Математика

Порівняння числа та значення числового виразу. Порівняння двох числових виразів.

 

 

С 113-114

Числова рівність і числова нерівність. Правильні й неправильні  числові рівності та нерівності.

 

С 118-120

Складання, запис і читання числових нерівностей.

 

 

С 121-122

 

 

Порівняння числа та значення числового виразу. Порівняння двох числових виразів.

 

С 117-118

 

 

 

Я досліджую світ

Які є види  спорту? Правила чесної  гри.

Якими видами спорту займалися мої рідні, друзі, знайомі?

Чому варто займатися фізкультурою?

Які риси характеру розвиває спорт?

Чому Олімпійські ігри – особливі змагання?

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21  тижня:

« Книжка »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Назва книжки. Елементи книжки. Бібліотека.

 

Закріплення знань про букву Яя. Списування друкованих речень.

 

 

Українська   мова

 

Читання слів, речень і тексту з вивченими буквами. Текст «Річка Черемош». Списування друкованих речень.

С 32

Звук \ц\, позначення його буквою Цц. Написання малої букви ц, складів, слів і речень з вивченими буквами.

 

С 33-34

Уявлення про однину і множину іменників (без вживання термінів). Письмо великої букви Ц. Записування відповіді на запитання.

С 35

Буква Яя, позначення нею сполучень звуків \йа\.  Написання малої букви я. Читання і письмо складів та слів з вивченою буквою.

 

С 36-37

Робота з дитячою книжкою. Читання віршів.  Написання великої букви Я. Відновлення деформованих слів.

 

С 38-39.

 

 

Математика

Назви компонентів та результату дії додавання.. Переставний закон додавання.

 

С 122-124

Залежність суми від зміни одного доданка.

Назви компонентів дії віднімання.

 

Повторення вивченого.

 

 

Я досліджую світ

Чому  варто читати книжки?

Як книга з’являється на світ?

Які бувають книги?

Чому  потрібно берегти книжку?

Яка моя улюблена книжка?

 

 

 

 

 

Тема 22  тижня:

« Транспорт »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Норми спілкування з людьми різного віку.

 

Розвиток зв’язного  мовлення(пори року). Роль ввічливих слів у спілкуванні.

 

 

Українська   мова

 

Буква Юю, позначення нею сполучення звуків \йу\.  Письмо малої букви ю. Читання та письмо складів і слів з вивченою буквою.

 

С 40-41

Написання великої букви  Ю. Письмо речень з вивченою буквою. Побудова речень.

 

С 42-43

Читання слів і текстів з вивченими буквами. Письмо під диктування.

 

С 44

Буква Єє, позначення нею сполучення звуків \йе\. Написання малої букви є. Письмо складів і слів з вивченою буквою.

 

С 45-46

Написання великої букви Є. Письмо слів і речень з буквою Єє.

 

С 47-48

 

 

Математика

Залежність  різниці  від зміни зменшуваного  при сталому від’ємнику.

С 127-130

 

Закріплення вивченого. Розв’язування задач.

 

С 130-131

 

Геометрична фігура – круг. Предмети, круглі за формою.

 

С 132-133

 

Закріплення вивченого.

 

 

Я досліджую світ

Який буває транспорт?

Транспорт моєї місцевості.

Як бути гарним пасажиром?

Для чого потрібні правила дорожнього руху?

Чи впливає транспорт на довкілля?

 

 

 

 

Тема 23  тижня:

« Світ  професій»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

Робота з дитячою книжкою.

(дописаний)

 

 

Інсценізація віршів. Жести,  міміка, інтонації, пози, дії.

 

 

ВИХІДНИЙ

 

Українська   мова

 

Читання тексту «Буруля». Закріплення навичок письма вивчених букв.

 

С 49

Буква Її, її звукове значення. Письмо малої букви ї, складів і слів з нею.

 

С 50-51

Читання слів і речень з буквою Її. Написання великої букви Ї. Списування  друкованих речень.

 

С 52

1. Робота над віршами про Україну. Декламування віршів.

С 53

2. Читання тексту «Київ». Відновлення деформованого речення. (дописаний)

С  54

 

 

Математика

Кут. Моделювання кутів із підручного матеріалу. Зображення кутів на папері.

 

С 134-135

 

Многокутники. Форми многокутників. Класифікація фігур за певними ознаками.

 

С  136-138

Просторові фігури: куб, піраміда, куля, циліндр, конус.

 

 С  140-143

 

 

 

Я досліджую світ

Які  бувають професії?

Ким працюють мої  батьки?

1. Яка професія  найважливіша?

 

2. Люди яких професій  тобі  допомагають? (дописаний)

 

Яка професія  моєї  мрії?

 

 

 

 

 

 

Тема 24  тижня:

« Підкорюємо  час »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Перетворення інформації. Комікс, ілюстрації, схема, таблиця.

 

 

Поезія Тараса Шевченка та Лесі Українки.

 

 

Українська   мова

 

Читаю і розповідаю. Славетні письменники України: Тарас Шевченко та Леся Українка. Пояснювальний диктант.

 

С 55

Розвиток зв’язного мовлення (професії).

Декламування віршів.

Буква Щщ, її звукове  значення. Письмо малої букви щ, складів, слів і речень  з нею.

 

С 56-57

Читання речень з буквою Щщ. Написання великої букви Щ. Письмо слів з вивченими буквами.

 

С 58

Закріплення вміння читати. Удосконалення вміння писати вивчені букви, слова і речення з ними.

 

С 59

 

 

Математика

Вимірювання довжини предметів іншими предметами та умовними одиницями.

 

С  144-148

Сантиметр як одиниця довжини.Вимірювання довжин відрізків. Порівняння довжин відрізків.

 

С 148-150

Розвязування задач, які містять одиниці довжини. Побудова відрізків. Порівняння іменованих чисел.

 

С 150-151

 

Закріплення вивченого.

 

 

Я досліджую світ

Чим  вимірюють час?

Якими  бувають  годинники?

Навіщо  нам потрібно бути пунктуальними?

Як керувати часом?

Що таке календар?

 

 

 

 

 

 

Тема 25  тижня:

« Весняна  мозаїка»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Малі  фольклорні форми: заклички.

 

Мовні вправи. Відновлення деформованих слів.

 

 

Українська   мова

 

Звук \ф\, позначення його буквою Фф. Письмо малої букви ф.Побудова речень за малюнками.

 

С 60-61

Читання слів і тексту з вивченою буквою. Написання великої букви Ф.

 

С 62-64

Робота з дитячою книжкою. Читання тексту «Фунікулер у Києві». Письмо речень.

 

С 65

Звуки \дз\, \дз\, позначення їх буквосполученням дз. Написання слів з буквосполученням дз.

С 66-67

Звук \дж\, позначення його буквосполуче-нням дж. Написання слів з буквосполуче-нням дж.

 

С 68-69

 

 

Математика

Дециметр як одиниця довжини.Побудова відрізків і їх порівняння.

 

 

С 152-153

 

Додавання та  віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач.

 

С 155-156

Лічильна одиниця – десяток. Лічба десятками. Круглі числа.

 

С 156-159

 

Розвязування задач.

 

С 153-154

 

 

Я досліджую світ

Чи завжди приходить весна за календарем?

Як приходить весна?

Які квіти розквітають першими?

Чим заклопотані  птахи навесні?

Тварини навесні. Як треба поводитися серед природи навесні?

 

 

 

 

 

 

Тема 26  тижня:

« Великдень»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Малі фольклорні форми: ігровий фольклор.

 

Закріплення вміння  читати і писати слова з буквосполученнями дж, дз та з апострофом.

 

 

 

Українська   мова

 

Читання  тексту «Дзюдо». Бесіда про чемпіонів. Закріплення вміння писати слова з буквосполученнями дж, дз.

 

С 70-71

Розвиток зв’язного мовлення. (спорт)

Списування з друкованого шрифту.

Апостроф, його роль в українській мові. Вимова  слів з апострофом. Написання слів з апострофом.

 

С 72-73

Закріплення вміння читати і писати слова з апострофом. Читання тексту «Як ми виграли комп’ютер»

 

С 74

Читання віршів. Удосконалення вміння писати вивчені букви.

 

С 75

 

 

Математика

Лічба десятками. Задачі на порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел.

 

С 160-161

 

Усна і письмова нумерація  чисел 11-20. Читання й запис чисел 11-20.

 

С 163-166

Утворення чисел 11-20. Додавання  одноцифрових чисел до 10. Віднімання від двоцифрових чисел їхніх десятків або одиниць в межах 20.

 

Задачі на порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел.

 

 

 

Я досліджую світ

Чому Великдень – особливе свято?

Про що розповідає писанка?

Що кладемо у великодній  кошик?

Як святкують Великдень у світі?

Які традиції Великодня у моїй родині?

 

 

 

 

 

Тема 27  тижня:

« Навіщо  їсти? »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Мета читання. Робота з дитячою книжкою.

 

Вибіркове читання.

 

 

Українська   мова

 

Алфавіт. Звуки мовлення. Букви. Читання тексту «Буква Яя». Побудова і записування  речень.

 

С 76-79

Застосування правил мовленнєвого етикету під час знайомства. Закріплення навичок письма рукописних букв алфавіту.

Читаю і відгадую загадки. Складання загадок про тварину. Удосконалення вміння письма слів з буквою Ґґ

 

С 80

Опрацювання текстів «У лісовій школі», «Солодке слово». Удосконалення вміння писати слова з буквосполученням дз,дж.

С 81

Читаю і слухаю дитячі пісні. Робота над виразним читанням.

 

С 82-83

 

 

Математика

Лічба в межах 20 за допомогою лічильних паличок. Числа другого десятка. Парні й непарні числа. Розрядна таблиця.

С 166-168

Додавання виду 11+2. Віднімання виду 13-2. Задачі. Порівняння чисел у межах 20.

 

С 173-174

Знаходження невідомого доданка. Задачі на знаходження невідомого доданка.

 

Лічба в межах 20

 

С 168-170

 

 

Я досліджую світ

Навіщо ми їмо?

Яка їжа шкідлива для мого організму?

Корисна  їжа. Де живуть вітаміни?

Які традиційні страви українців?

Як поводитись за столом під  час споживання їжі?

 

 

 

 

 

 

 

Тема 28  тижня:

« Світ рослин »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Структура тексту-розповіді. Складання і записування речень.

 

 

Мовні вправи. Спостереження за багатозначними словами.

 

 

Українська   мова

 

Читаю лічилки. Робота над виразним читанням лічилок. Складання і записування речень.

 

С 84-85

Читання казки «Рукавичка» Підготовка до читання казки  за ролями. Правопис слів з ь.

 

С 86-87

Розвиток зв’язного мовлення. Побудова діалогу на основі казки «Рукавичка».

С 87

Читаємо авторську казку. Ольга Зубер «Як заєць сон шукав». Правопис слів з йо, ьо.

 

С 88-89

Виразне читання віршів про пори року.

Утворення нових слів. Складання і записування речень.

 

С 90-91

 

 

Математика

Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі.

 

С 179-180

 

Знаходження невідомого від’ємника. Задачі. Творча робота над задачею.

 

С 181-182

Числа першої сотні. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Порівняння чисел.

 

Додавання, віднімання і порівняння чисел в межах 20.

 

 

Я досліджую світ

Що потрібно рослинам для життя?

Що спільного між усіма рослинами?

Які рослини називають культурними?

Як виростити нову рослину?

Чому людина не може жити без рослин?

 

 

 

 

 

Тема 29  тижня:

« Світ  тварин»

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Закріплення знань про звуковий аналіз слів з буквосполученнями Дж, Дз.

 

 

 

ВИХІДНИЙ

 

Українська   мова

 

Виразне читання віршів про місяці. Поділ слів для переносу з рядка в рядок.

 

С 91.

Читаємо про дні тижня. Степан Жупанин «Хто молодець?» Утворення нових слів шляхом заміни чи додавання букв.

С 92

Календар. Слухаю і розповідаю. Казка Зірки Мензатюк «Сім днів». Удосконалення і списування тексту.

 

С 93

Робота з дитячою книжкою.

Закріплення навичок поділу слів для переносу з рядка в рядок.

 

 

 

Математика

Розряд одиниць і розряд десятків у двоцифровому числі. Розклад двоцифрового числа на розрядні доданки. Читання чисел за розрядними таблицями.

 

С 185-186

 

Віднімання розрядного числа. Розвязування задач.

 

 

С 187-188

Додавання і віднімання одноцифрового та двоцифрового числа.

Розвязування задач

 

С 177-178

 

 

Я досліджую світ

Які бувають тварини?

Як живуть дикі та свійські тварини?

Чи можуть дикі тварини стати хатніми?

Чому треба берегти тварин?

 

 

 

Тема 30  тижня:

« Веселка »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

Вихідний

Вихідний

Вихідний

 

Опис настрою, почуттів, викликаних твором. Закріплення вміння писати слова з апострофом.

 

 

Українська   мова

 

Читаємо про кольори у природі. Виразне читання вірша Є.Гуменко «Олівці». Розпізнавання слів, які відповідають на питання який?яка?яке? які?

С 94

Робота над оповіданням «Розмова кольорів» за Миколою Стояном. Побудова і записування речень.

 

С 95

 

 

Математика

Додавання та віднімання двоцифрових чисел.

(дописаний)

Розвязування задач.

 

 

 

 

Я досліджую світ

Які є явища природи? Як з’являється веселка?

Які кольори має веселка? Що спільного між словами «веселка» і «весело»?

 

 

 

 

Тема 31  тижня:

« Моя  родина »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Мета читання. Письмо речень, списування з друкованого тексту.

 

Вихідний

Пошук у тексті необхідної інформації.

 

 

Українська   мова

 

Читаю про родину. Опрацювання вірша Лесі Вознюк «Татко і матуся». Розрізнення слів, які відповідають на питання хто? або що? Побудова і записування речень.

 С 96

Виразне читання віршів «Старший брат», «Старша сестричка». Знаходження  близьких за значенням слів.

 

С 97

Закріплення вміння виразно читати вивчені тексти.  Побудова і письмо речень за малюнками.

Розвиток зв’язного мовлення. (Родина)

Добір протилежних за значенням слів.

 

 

Математика

Метр як одиниця довжини. Скорочене позначення метра.Співвідношення: метр-дециметр, метр-сантиметр. Порівняння іменованих чисел.

 

 С 193-194

 

Час. Одиниця часу - година.  Визначення часу за годинником. Позначення часу на годиннику.

 

С 195-196

Поняття «минула 1 година». Розвязування задач на визначення закінчення, початку і тривалості події.

 

С 197-199

Віднімання двоцифрових чисел.

 

 

 

 

Я досліджую світ

Хто є в моїй родині?

У чому сила родини?

Моє родинне дерево.

Які я маю обов’язки у своїй родині?

 

 

 

 

 

Тема 32  тижня:

« Ми – українці.

Ми – європейці. »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Прислів’я і приказки. Списування з друкованого тексту.

 

 

Вибіркове читання. Вправляння у читанні числових виразів.

 

Українська   мова

 

Читаємо оповідання про дітей. Робота над виразним читанням і розумінням тексту «Несправжня вулиця» за Оксаною Кротюк.

Удосконалення навичок списування.

С 98-99

Читаю про дружбу і друзів. Робота над виразним читанням за ролями тексту  «Бігла білка» за Людмилою Савчук.

Списування і робота над прислів’ями.

С 100-101

Робота з дитячою книжкою.

Добір слів, які відповідають на питання що робить? що роблять? Записування речень з поданими словами.

Читаю про дитячі ігри. Робота над усвідомленим читанням тексту «М’ячик-пустунець»  Лідії Дяченко. Вживання та письмо великої букви в словах.

С 102-103

Виразне читання лічилки Емілії Саталкіної «Лічилочка». Розпізнавання слів, які відповідають на питання скільки?

 

С 103

 

 

 

Математика

Маса. Поняття рівноваги та нерівноваги. Прилади для зважування.

 

С 204-207

Кілограм. Зважування предметів. Задачі на порівняння  і вимірювання маси предметів.

 

С 207 - 209

Місткість. Літр. Порівняння об’єктів за місткістю. Додавання та віднімання іменованих чисел, виражених у літрах.

 

С 216-217

 

Задачі на визначення закінчення, початку і тривалості події.

 

 

С 200-201

 

 

Я досліджую світ

Українці – хто ми?

Мандрівка Україною.

Що закодовано в українській вишиванці?

 

 

Коли відзначається День Європи?

Що ти розкажеш про Україну друзям з Європи?

 

 

Тема 33  тижня:

« Літня мозаїка »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Опис настрою, почуттів, викликаних твором.

 

Побудова опису тварини за малюнком.

 

 

 

Українська   мова

 

Читаю про користь спорту. Виразне читання вірша Т.Коломієць «Ми зі спортом дружимо». Розвиток уявлення про службові слова, письмо речень з ними.

С 104

Опрацювання тексту Оксани Кротюк «Найдужчий».

Складання і записування речень за малюнком.

 

С 105

Читаємо про домашніх тварин. Робота над виразним читанням тексту «Передумала» за Оксаною Кротюк. Читання і записування речень зі знаком питання та знаком оклику.

С 106-107

Виразне читання тексту «Гарно всім» за Наталею Марченко. Відгадування предметів за їх описом.

 

С 107

Розвиток зв’язного мовлення (Домашні улюбленці)

 

 

Математика

 Вимірювання місткості ємності за допомогою  літрової мірки. Розвязування задач на місткість.

 

С 218-219

Вартість. Паперові гроші і монети. Співвідношення між гривнею і копійками. Узагальнення вивченого.

 

С 220-222

 

Задачі про вартість. Формування поняття решти. Знаходження невідомого зменшуваного та відємника в задачах про вартість.

 

Закріплення вмінь розвязувати задачі з одиницями маси.

 

С 210-215

 

 

Я досліджую світ

За що я люблю літо?

Як упізнати літо?

Зміни в природі. Як живуть рослини влітку?

Як живуть тварини влітку?

Як провести літні канікули безпечно?

 

 

 

 

Тема 34  тижня:

« Плануємо  екскурсію »

Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

П’ятниця

 

Українська мова в інтегрованому курсі

 

 

Види  інформації. Перетворення інформації.

 

 

Узагальнення вивченого.

 

 

 

Українська   мова

 

Читаю про чарівні слова нашої мови. Виразне читання вірша Анатолія Костецького «Буде день веселий». Побудова, правильне інтонування і записування речень.

С 108

 

Бесіда про майбутні літні канікули. Опрацювання вірша Анатолія Костецького «Канікули». Побудова і записування речень.

 

С 109

Складання розповіді на задану тему. Письмо під диктування рукописного алфавіту.

Робота з дитячою книжкою. Виконання творчих письмових завдань.

Підсумковий  урок .

 

 

Математика

Стовпчикові діаграми. Читання та побудова діаграм.

Діаграми Венна. Істинні та хибні висловлювання.

Повторення вивченого. Підсумковий урок.

 

 

 

 

Я досліджую світ

Підсумовуємо  вивчене

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, 1 клас, Планування
НУШ
Додано
12 березня 2019
Переглядів
3040
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку