Календарно-тематичне планування з алгебри 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з алгебри 8 клас ( на рік ), за підручником Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.
Перегляд файлу

                                 Алгебра 8 клас

 

(105 год на рік, 3 год на тиждень, І семестр - 48 год, ІІ семестр – 57 год)

 

Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

  Підручник. Мерзляк А.Г., Полонський В.В., Якір М.С. Алгебра: підруч. Для 8-го кл.      загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Гімназія, 2021

 

№ п/п

                                    Тема  уроку

Дата

Повторення

 

І СЕМЕСТР

1

Повторення і систематизація знань з теми

«Лінійне рівняння з однією змінною»

 

Лінійне рівняння

2

Повторення і систематизація знань з теми

«Застосування формул скороченого множення»

 

 

3

Повторення і систематизація знань з теми

«Функції. Системи лінійних рів­нянь з двома змінними»

 

Функції

               4

                                                                                     Повторення і систематизація знань з теми

«Системи лінійних рів­нянь з двома змінними»

Самостійна   робота.

 

 

5

Повторення і систематизація знань з теми

«Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рів­нянь з двома змінними»

 

 

6

Дiагностична   контрольна робота № 1

 

 

 

ТЕМА 1.РАЦІОНАЛЬНИЙ ДРІБ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ДРОБІВ ( 13 ГОД )

7

Раціональні вирази. Раціональні дроби

 

 

8

Основна властивість раціонального дробу.

 

Звичайні дроби

9

Основна властивість раціонального дробу.

 

10

Основна властивість раціонального дробу.

Самостійна робота.

 

 

11

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

 

Дії над дробами

12

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

 

13

Розв’язування завдань на додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Самостійна робота.

 

14

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

 

Дії над дробами

15

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

 

 

16

Розв’язування завдань на додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

 

17

Розв’язування завдань. Самостійна робота з теми«Додавання і віднімання раціональних дробів»

 

 

 

18

Узагальнення і систематизація знань з теми «Раціональний дріб. Додавання і віднімання раціональних дробів»

 

 

 

19

Контрольна робота № 2 з теми «Раціональний дріб. Додавання і віднімання раціональних дробів»

 

 

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 2. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ  РАЦІОНАЛЬНИХ ДРОБІВ (13 ГОД )

20

Множення раціональних дробів

 

Звичайні дроби

21

Множення раціональних дробів

Самостійна робота.

 

 

22

Ділення раціональних дробів

 

 

 

23

Ділення раціональних дробів

 

 

 

24

Ділення раціональних дробів

Самостійна робота.

 

 

25

Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

Степінь

26

Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

 

27

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 

28

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

29

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 

30

Розв’язування завдань. Самостійна робота з теми «Тотожні перетворення раціональних виразів»

 

 

Дії над дробами

31

Узагальнення і систематизація знань з теми«Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів»

 

32

Контрольна робота № 3 з теми«Множення і ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів»

 

 

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 3. РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ. СТЕПІНЬ З ЦІЛИМ ПОКАЗНИКОМ

(16 ГОД)

33

Рівносильні рівняння. Раціональні рівнянн

 

 

34

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

 

 

Рівняння

35

Раціональні рівняння.

 

 

 

36

Розв’язування рівнянь. Самостійна  робота.

 

 

 

37

Степінь з цілим від’ємним показником

 

 

38

Степінь з цілим від’ємним показником.

Стандартний вигляд числа

 

Степінь

39

Стандартний вигляд числа

Самостійна  робота.

 

 

40

Степінь із цілим показником та його властивість

 

 

 

41

Степінь із цілим показником та його властивість

 

 

 

42

Степінь із цілим показником та його властивість

 

 

 

43

Степінь із цілим показником та його властивість. Самостійна робота з теми «Степінь із цілим показником»

 

 

44

Контрольна робота № 4  з теми «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником»

 

Функція

45

Функція у=k/х, її графік і властивості

 

Графік функції

46

Функція у=k/х, її графік і властивості

 

47

Функція у=k/х, її графік і властивості

Самостійна  робота.

 

 

48

Узагальнення і систематизація знань з теми «Раціональні рівняння. Степінь із цілим показником. Функція у=k/х»

 

 

ТЕМАТИЧНА

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ІІ СЕМЕСТР

ТЕМА 4. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА ( 16 ГОД )

49

Функцiя у= х2 та її графiк

 

Графік функції

50

Функцiя у= х2 та її графiк. Самостійна  робота.

 

 

51

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

 

 

52

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

 

 

53

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

Самостійна  робота.

 

 

54

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

 

 

Цілі числа

55

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

56

Властивості арифметичного квадратного кореня

Самостійна  робота.

 

 

 

57

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корні.

 

 

 

58

Тотожні перетворення виразів, які містять

квадратні корні.                                                     

 

 

59

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корні.

 

 

60

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Самостійна робота з теми«Квадратні корені»

 

Корінь

61

Функція у= , її графік і властивості.

 

 

62

Функція у= , її графік і властивості.

 

 

63

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

 

64

Контрольна робота № 5 з теми «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

 

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 5.  КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ ( 12 год )

 65

Корекція знань з теми «Квадратні корені. Дійсні числа». Квадратні рівняння.

 

 

66

Неповні квадратні рівняння.

 

 

67

Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування

Самостійна робота

 

Рівняння

68

Формула коренів квадратного рівняння

 

 

69

Формула коренів квадратного рівняння

 

 

70

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота з теми«Квадратні рівняння»

 

 

71

Зведене квадратне рівняння, формула його коренів

 

 

 72

Теорема Вієта

 

 

73

Теорема Вієта

 Самостійна робота

 

 

74

Теорема Вієта і теорема, обернена до неї

 

 

75

Узагальнення і систематизація знань з теми «Квадратні рівняння»

 

 

76

Контрольна робота № 6 з теми «Квадратні рівняння»

 

 

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 6. КВАДРАТНИЙ ТРИЧЛЕН (  14 год )

77

Корекція знань з теми «Квадратні рівняння»

 

 

78

Квадратний тричлен та його коренi

 

Квадратні рівняння

79

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

 

 

80

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Самостійна робота

 

 

81

Рівняння, якi зводяться до квадратних

 

 

 

 82

Розв'язування рівнянь, якi зводяться до квадратних

 

Квадратні рівняння

 83

Рівняння, якi зводяться до квадратних

Самостійна робота

 

 

84

 

Рішення рівнянь методом заміни змінної.

 

 

 

85

Розв'язування задач за допомогою квадратних

рівнянь

 

 

86

Розв'язування задач за допомогою квадратних

 

Теорема Вієта

87

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, якi зводяться до квадратних

 

 

88

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, якi зводяться до квадратних. Самостійна робота з теми «Квадратний тричлен»

 

 

89

Узагальнення і систематизація знань з теми«Квадратний тричлен»

 

 

90

Контрольна робота № 7 з теми «Квадратний тричлен»

 

 

ТЕМАТИЧНА

ТЕМА 7. Узагальнення  i систематизацiя навчального матерiалу     ( 15 год )

 

91

Корекція знань з теми «Квадратний тричлен».

Узагальнення та систематизація знань з теми «Тотожні перетворення раціональних виразів»

 

 

92

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розв’язування раціональних рівнянь»

 

 

93

Узагальнення та систематизація знань з теми «Степінь»

 

Степінь

94

Узагальнення та систематизація знань з теми «Функції»

 

Функції

95

Узагальнення та систематизація знань з теми «Квадратні рівняння»

 

Рівняння

96

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь

 

Квадратні рівняння

97

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь

 

 

98

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, якi зводяться до квадратних

 

 

99

Контрольна робота № 8 з теми «Узагальнення  i систематизацiя навчального матерiалу»

 

 

100

Корекція знань з теми «Узагальнення  i систематизацiя навчального матерiалу»

 

 

101

Розв’язування вправ на тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

102

Розв’язування задач на рух

 

 

103

Розв'язування вправ на дії з дробами

 

 

104

Розв'язування вправ на дії з дробами

 

 

105

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
До підручника
Алгебра 8 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
21 січня
Переглядів
363
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку