Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 –го класу на 2018 / 2019 н.р.

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з алгебри для 7 –го класу на 2018 / 2019 н.р.


Складено за підручником: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Алгебра .7 клас.

( Підручникдля 7-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2015 р.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)
Перегляд файлу

УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

заступник директора з НВР                                           директор                                   _________  І.О.Мішукова                                                         _________ Д.Є.Зінченко                «01» вересень 2018 р.                                                                     «03» вересень 2018р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри

для  7 – А,Б,В, Г класів

на 2018 / 2019 н.р.

Прохоренко Людмила Валентинівна

Розглянуто на засіданні м/о  вчителів математики та інформатики

           Протокол № 6   від 28    серпня  2018 р.

           Голова  м/о_________  Л.В. Прохоренко

    

 

Складено за підручником: А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського,

М.С. Якіра. Алгебра .7 клас.

( Підручник  для 7-го класу загальноосвітніх

навчальних закладів А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонського, М.С. Якіра. –

Х.: Гімназія, 2015 р.)

Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 5-9 класів,

затвердженою Міністерством освіти і науки України

(Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804)

 

 


темі

АЛГЕБРА 7 клас

70 год

Ісеместр – 32 год, 2 год на тиждень

ІІсеместр –38 год, 2 год на тиждень

І. Цілі вирази (43 год) (38год)

 

 

 

Тема 1. Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени (14 год)

 

 

 

1

1

Числові вирази, вирази зі змінними

07.09

 

 

 

2

2

Числові вирази, вирази зі змінними. Числове значення виразу

08.09

 

 

 

3

3

Тотожно рівні вирази. Тотожності. Самостійна робота

14.09

 

 

 

4

4

Степінь з натуральним показником

15.09

 

 

 

5

5

Діагностична контрольна робота

21.09

 

 

 

6

6

Властивості степеня з натуральним показником

22.09

 

 

 

7

7

Властивості степеня з натуральним показником. Самостійна робота

28.09

 

 

 

8

8

Одночлени. Стандартний вигляд одночлена

29.09

 

 

 

9

9

Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

05.10

 

 

 

10

10

Многочлени. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена. Самостійна робота

06.10

 

 

 

11

11

Додавання і віднімання многочленів

12.10

 

 

 

12

12

Додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота

13.10

 

 

 

13

13

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

19.10

 

 

 

14

14

Контрольна робота з теми «Вирази зі змінними. Степінь з натуральним показником. Одночлени»

20.10

 

 

 

Тема 2. Додавання і віднімання многочленів. Розкладання многочленів на множники

(11 год)

 

 

 

15

1

Аналіз контрольної роботи. Множення одночлена на многочлен

26.10

 

 

 

16

2

Множення одночлена на многочлен

27.10

 

 

 

17

3

Множення многочлена на многочлен. Самостійна робота

09.11

 

 

 

18

4

Множення многочлена на многочлен

10.11

 

 

 

19

5

Множення многочлена на многочлен. Самостійна робота

16.11

 

 

 

20

6

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки

17.11

 

 

 

21

7

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки. Самостійна робота

23.11

 

 

 

22

8

Розкладання многочлена на множники. Метод групування

24.11

 

 

 

23

9

Розкладання многочлена на множники. Метод групування. Самостійна робота

30.11

 

 

 

24

10

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

 

01.12

 

 

 

25

11

Контрольна робота з теми «Додавання і віднімання многочленів. Розкладання многочленів на множники»

07.12

 

 

 

Тема 3. Формули скороченого множення (13 год)

 

 

 

26

1

Аналіз контрольної роботи . Добуток різниці та суми двох виразів

08.12

 

 

 

27

2

Добуток різниці та суми двох виразів. Самостійна робота

14.12

 

 

 

28

3

Різниця квадратів двох виразів

15.12

 

 

 

29

4

Різниця квадратів двох виразів

21.12

 

 

 

30

5

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Самостійна робота

22.12

 

 

 

31

6

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів

28.12

 

 

 

32

7

Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів

12.01

 

 

 

33

8

Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів. Самостійна робота

18.01

 

 

 

34

9

Сума й різниця кубів двох виразів

19.01

 

 

 

35

10

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

25.01

 

 

 

36

11

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники. Самостійна робота

26.01

 

 

 

37

12

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

01.02

 

 

 

38

13

Контрольна робота з теми «Формули скороченого множення»

02.02

 

 

 

ІІ. Функції (9 год)

 

 

 

39

1

Аналіз контрольної роботи . Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.  Функція

08.02

 

 

 

40

2

Способи задання функції. Область визначення та область значень функції

09.02

 

 

 

41

3

Способи задання функції. Самостійна робота

15.02

 

 

 

42

4

Графік функції

16.02

 

 

 

43

5

Графік функції. Самостійна робота

22.02

 

 

 

44

6

Лінійна функція, її графік і властивості

23.02

 

 

 

45

7

Лінійна функція, її графік і властивості. Самостійна робота

01.03

 

 

 

46

8

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

02.03

 

 

 

47

9

Контрольна робота з теми «Функції»

09.03

 

 

 

ІІІ. Лінійні рівняння та їх системи (13 год)

 

 

 

48

1

Аналіз контрольної роботи . Лінійне рівняння з однією змінною

15.03

 

 

 

49

2

Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

16.03

 

 

 

50

3

Рівняння з двома змінними

22.03

 

 

 

51

4

Лінійне рівняння з двома змінними

та його графік

23.03

 

 

 

52

5

Лінійне рівняння з двома змінними

та його графік. Самостійна робота

29.03

 

 

 

53

6

Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними

30.03

 

 

 

54

7

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

12.04

 

 

 

55

8

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

13.04

 

 

 

56

9

Розв’язування систем лінійних рівнянь. Самостійна робота

19.04

 

 

 

57

10

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

20.04

 

 

 

58

11

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Самостійна робота

26.04

 

 

 

59

12

Розв’язування завдань. Підготовка до контрольної роботи

27.04

 

 

 

60

13

Контрольна робота з теми «Лінійні рівняння та їх системи»

03.05

 

 

 

ІV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (7 год)

 

 

 

61

1

Аналіз контрольної роботи .Повторення. Цілі вирази

04.05

 

 

 

62

2

Повторення функції

10.05

 

 

 

63

3

Підсумкова контрольна робота

11.05

 

 

 

64

4

Аналіз контрольної роботи . Повторення лінійні рівняння та їх системи

17.05

 

 

 

65

5

 Розвязування задач практичного змісту.

18.05

 

 

 

66

6

 Розвязування задач практичного змісту.

24.05

 

 

 

67

7

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

25.05

 

 

 

 

 

 

 

Назва теми

Кількість годин

Кількість к/р

Цілі вирази

38

3+1д.к/р

Функції

9

1

Лінійні рівняння та їх системи

13

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

7

1

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Вишневська Поліна Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Лукан Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Руднєва Олена
  Гарне планування, але відсутня після контрольної роботи корекція знань, умінь та навичок. У вас є аналіз контрольної роботи і знаходиться він вже в наступній темі, а це вже зовсім інший вид роботи.
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
До підручника
Алгебра 7 клас (Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
5791
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку