28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування з англійської мови для учнів 11 класу за підручником Mitchell H.O., Marileni Malkogianni. New Destinations Intermediate B (зі змістовими лініями)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування за підручником Mitchell H.O., Marileni Malkogianni. New Destinations Intermediate B 1: student's book. – MM Publications. 2014 містить необхідні розділи та включає змістові лінії відповідно до вимог Методичних рекомендацій.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування   для 11-го класу       І семестр    2018-2019 н.р.             

(За Mitchell H.O., Marileni Malkogianni.  New Destinations Intermediate B 1: student’s book. – MM Publications. 2014).

 

L

Date

Topic

Theme (speaking)

Vocabulary

Grammar

Writing

Reading

Listening

 

Lines

H / t

1

 

Я,  моя  сім’я   та   друзі 

 

Я,  моя сім’я та друзі. 

Опрацювання лексики за темою та тексту «My Hobby»

Apologize, beg, deny, confused, darling, frustrated, stunned, look away, clue, order

 

Ex.C, p.70

 

Громадянська відповідальність

Порівнює сімейні традиції.

Вивчити лексику,повтор. PS., Pr.Perf.,Ex. A, p.45 (SB)

2

 

 

Опрацювання Past Perfect Simple та Past Perfect Progressive.

 

Ex.D, Practice

 

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Наведення прикладів внеску своєї родини у сталий розвиток держави

Ex. B, p.45 SB, p.143

3

 

 

Опрацювання граматичного матеріалу. Виконання граматичних вправ на вживання непрямої мови.

Wonder, admit, remind, order, deny

Voc. Ex.A,B, p.71

 

Громадянська відповідальність

Обговорення системи цінностей сучасної родини

 

 p.144 вивчити

 

4

 

 

Розвиток навичок аудіювання за темою. Текст «My Visit to My Grandparents»

In sight, miracle, mystery, odd, unfortunately

Reported Speech (statements)

Ex.B, p.72

 

Громадянська відповідальність

Наводить приклади взаєморозуміння між батьками та дітьми.

 

Ex. C,p.72

5

 

 

Вживання фразових дієслів зі словом «up»

Bring up, call up, grow up, go up, hold up, make up, take up, turn up

Ex. A,B,p.73

Ex.D,p.73

Здоров’я і безпека

Усвідомлення різних стилів розв`язання конфліктів та адекватної поведінки у конфліктних ситуаціях.

Ex.A, p.46SB

6

 

 

Вживання непрямої мови. Переклад речень.

 

Gr.A, p.73

 

Ex.C, p.47 (SB)

Громадянська відповідальність

Наводить приклади особистого внеску в життя громади

 

Practice, p.73

7

 

 

Виконання граматичних вправ. Перетворення прямої мови в непряму.

 

Ex. B, p.46 (SB)

Ex. D, p.47(SB)

 

Ex.A, p.48, (РЗ)

Ex.D,p.47 (РЗ)

8

 

 

Розвиток навичок аудіювання за темою. Текст « A Tour of Prague»

Huge, spectacular, impressive, long queues, get seasick

 

Ex. C, p.74

 

Написати повідомлення с.74

9

 

 

Підготовка до написання опису визначного місця або будівлі.

 

Ex. A, p.76, Ex.C, p.75

Ex. B, p.74

 

Ex.D,p.75, написати опис,Ex.E,p.75

10

 

 

Удосконалення навичок читання.

Break into, commit, by the time, for the time being, to be about to

 

Ex. A,B, p.76

 

Ex.C,p.76, Ex.A,p.49(РЗ)

11

 

Вживання виразів із дієсловом «to be» та іменником «time»

To be after, be against, be for, be up, be up to, be off

Ex. D, p.77, Ex.2, p.77

Ex. 3, p.77

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлення необхідності бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини.

Ex.В,p.50 (РЗ)

12

 

Опрацювання непрямої мови (запитання, накази, прохання).

 

p.144 Practice, p.78

Ex. D, p.50 (РЗ)

 

Ex.С,p.50 (РЗ)

13

 

Виконання граматичних вправ. Перетворення прямої мови в непряму (запитання, накази, прохання).

 

p.78, English in Use

Ex. E, p.51(РЗ)

 

Ex.F, p.51(РЗ)

14

 

Підготовка до написання оповідання «Дивний випадок з мого життя».

 

p.80, Ex.B

Ex. С, p.80

 

Ex. D, p.81

15

 

Молодь і молодіжна культурa

 

Молодь і молодіжна культура. Опрацювання лексики  та тексту за темою.

Accommodation, area, fare, must-see, route, appeal, pros and cons

 

Ex. С,D, p.86, Ex.A, p.55 (РЗ)

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Дискусія щодо якості та цінності життя

 

Ex. B,  p.86

16

 

Ситуативне мовлення за темою.

Cross, enjoyable, frequent, guarantee, interior, persuade, supervision

Passive Voice, Ex.A, B, p.87

Ex.Vocabu-lary,p.87, Ex.B, p.55(РЗ)

Громадянська відповідальність

Обговорення взаємодії особистості та групи.

Ex. Practice, p.87

17

 

Удосконалення вживання пасивного стану. Виконання граматичних вправ.

 

Ex. C, p.56 (Р.3)

Ex. В, p.56(РЗ)

 

Повтор.граматику

18

 

Розвиток навичок аудіювання за темою.

Air-conditioning, beauty salon, sauna, spa, WI-Fi connection, package tour

Ex. C, p.88

Ex. В, p.88

Здоров’я і безпека

Усвідомлення ризиків перебування у неформальних групах.

Ex. A, p.57 (РЗ)

19

 

Опрацювання граматичних вправ (clauses of reason, concession, purpose).

Weather forecast, return ticket, pear season, holiday destination, check into – check out

Ex. B, p.57 (Р.З.)

Ex. C, p.58 (РЗ)

Громадянська відповідальність

Усвідомлення прав людини та важливості толерантного ставлення до поглядів інших.

Ex. Practice, p.89

Ex.D,p.58 (РЗ)

20

 

Розвиток навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Aisle seat, boarding card, check-in-desk, frequent flyer card, passport control, at a low cost

Ex. B, p.90

Ex. А, p.90

Здоров’я і безпека

Обговорення та порівняння способів протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.

Ex. A-B, p.59 (РЗ)

21

 

Ситуативне мовлення за темою.

Driving license, flexible restrict, traffic jam

 

Р.90,(Spea-king)

Здоров’я і безпека

Демонстрація розуміння основ ефективного спілкування.

Ex. С, p.59 (РЗ)

22

 

Написання повідомлення. Висловлення «за» та «проти» і обґрунтування власної думки.

 

Ex. A, p.91

Ex. D, p.91

Ex. B,C, p.91

Здоров’я і безпека

Усвідомлення різних стилів розв`язання конфліктів та адекватної поведінки себе у колективі.

Ex. D, p.60 (РЗ)

23

 

Контрольна робота.  Контроль навичок читання.

 

 

Ex. B, p.10

 

Ex. A, p.92

24

 

Робота і професії

Робота і професії. Опрацювання нової лексики та тексту по темі.

Chemist, designer, electrician, physician, receptionist, argue, beam, portable, additional, version

Ex. B, p.93

 

Ex. B, p.92

 

Громадянська відповідальність

Повідомлення про перспективи свого професійного вибору.

Ex. 2, p.93,WB, вивч. Лексику за темою

25

 

Опрацювання виразів з прийменниками it та at.

Commonplace, episode, mix, put forward, reality, via

Ex. A, p.60 WB

 

Ex. B, p.93

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Проектування власної професійної моделі.

Ex. B, p.91WB

 

26

 

 Опрацювання пасивного стану дієслова.

 

Ex. A,B,p.94

Ex.B (Grammar), p.94

Ex. Practice, p.94

 

Ex. D, p.61 WB

27

 

Пасивний стан. Виконання граматичних вправ.

 

Ex. E, p.94

 

Ex. English in  Use, p.94

Громадянська відповідальність

Оцінення своїх здібностей та можливостей на шляху до мети.

Ex. F, p.62 WB

28

 

Удосконалення навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Backpacking, car rental, insurance, tour operator, venue

Ex. A,B, p.95

Ex. 1, p.95

Здоров’я і безпека

Дискусія щодо емоційного комфорту майбутньої професії.

Ex. A, p.62 WB

Ex. B, p.63 WB

29

 

Ситуативне мовлення за темою.

Firstly, from my point of view, moreover, appealing

Ex. A, p.96

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Усвідомлення обмеженості ресурсів родини для задоволення особистих потреб.

Ex. C, p.63 WB

30

 

Розвиток навичок письма. Написання есе з висвітленням позитивної та негативної точок зору.

 

Ex. A, p.64 WB

Ex. C, p.96

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Виявлення обізнаності та власного ставлення щодо фінансових можливостей сучасних професій.

Ex. D, p.96

31

 

 

 

 

Узагальнення лексичного та граматичного матеріалу.

 

 

Ex. B, p.65

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Усвідомлення впливу професії на сталий розвиток родини.

Написати есе за планом, с.97

32

 

Контрольна робота з граматики.

 

 

 

 

Повторити лексику

33

 

Шкільне життя

 

Шкільне життя. Опрацювання нової лексики та тексту по темі.

Download, interactive, log on, attend, exchange, dedicated, replace, resource

 

Ex. B, p.102

Здоров’я і безпека

Обговорення участі у шкільних заходах.

Ex. С, p.102

34

 

Опрацювання граматичного матеріалу (infinitives, ing-forms).

Entirely, gradually, unlikely, oval relevant, virtual

Ex. D, p.103

Ex. Practice, p.103

Здоров’я і безпека

Впорядкування розкладу власного робочого дня із дотриманням здорового способу життя.

Ex. B, p.103 PB

Ex. A, p.66 WB

35

 

Виконання граматичних вправ навживання інфінітиву та ing-форми дієслова.

 

Ex. B,C, p.66 WB

Ex. d, p.67 WB

Громадянська відповідальність

Демонстрація правил поведінки

Ex. E, p.67 WB

36

 

Удосконалення навичок аудіювання. Опрацювання тексту.

Anklet, anorak, dreadlocks, hairstyle, high heels, jumper, wellington boots

Ex. C, p.104

Ex. A, p.104

 

Ex. B, p.104 PB

Ex. A, p.67 WB

37

 

Опрацювання речень причинно-наслідкового характеру. Виконання вправ.

Highlights, spiky, ponytail, bracelet, sweatdhirt

Ex. D, p.105

Ex. Practice, p.105

Громадянська відповідальність

Демонстрація розуміння потреби колективної праці.

Ex. C,D, p.68 WB

38

 

Контроль читання.

 

Ex. A,B, p.106

 

 

Ex. E, p.115 PB

39

 

Удосконалення навичок аудіювання. Робота над текстом.

Canteen chicken nugget, junk food, overweight, addicted, come up with, concerned, instant

Ex. D, p.106

Ex. C, p.106

Здоров’я і безпека

Розуміння важливості принципів рівноправного спілкування у колективі.

Ex. A, p.69 WB

40

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

Повтор.усно повідомлення за вивч.тема-ми

41

 

Написання офіційного листа з висловленням власної думки.

 

Ex. A,B, p.107

Ex.D,p.107

Громадянська відповідальність

Аналіз стосунків з однолітками.

 

Ex. С, p.107 PB

42

 

Контроль письма. Контрольна робота з граматики.

 

 

 

 

Ex. B, p.114 PB

43

 

Ситуативне мовлення за темою. Повторення лексичного матеріалу.

 

 

Ex.C,p.69 WB

Екологічна безпека та
сталий розвиток

Розуміння дотримання норм екологічної поведінки та їх впливу на оточуючих.

Ex. B, p.69 WB

44

 

Контроль говоріння за темами «Робота і професії», «Шкільне життя» та «Я, моя сім`я та друзі».

 

 

 

 

Повтор. лексику

45

 

Повторення вивченого матеріалу. Виконання вправ.

 

Ex. A, p.114

Ex.C,p.115

Громадянська відповідальність

Обговорення правил поведінки у школі.

Ex. D, p.115 PB

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
5 вересня 2018
Переглядів
536
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку