23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарно-тематичне планування з біології для 6 класу на 2018-2019 навчальний рік (до підручника І. Ю. Костіков та ін.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з біології для 6 класу на 2018-2019 навчальний рік (до підручника І. Ю. Костіков та ін.) розроблене відповідно до Програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленій), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas2017.html).-тематичне планування з біології для 6 класу на 2018-2019 навчальний рікКалендарно

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування на 2018-2019 навчальний рік

Біологія. 6 клас

(до підручника І. Ю. Костіков та ін.)

 (70 год – 2 год на тиждень)

№ за/п

Дата

Теми розділів та уроків

Примітка

І семестр

Вступ (4 год.)

1

 

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого.

Д/з: §1.

2

 

Різноманітність життя (на прикладах тварин, рослин, грибів, бактерій). Поняття про віруси.

Демонстрування

об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях).

Д/з: §2.

3

 

Науки, що вивчають життя.

Д/з: §3.

4

 

Методи біологічних досліджень організмів.

Д/з: §4.

Тема 1. Клітина (9 год.)

5

 

Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини.

Д/з: §5.

6

 

Збільшувальні прилади.

Д/з: §6.

7

 

Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

Д/з: повторити§6.

8

 

Загальний план будови клітини.

Демонстрування

моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин.

Д/з: §§7, 8.

9

 

Будова рослинної клітини. Лабораторне дослідження: будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

Демонстрування

моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин.

Д/з: §§8, 9.

10

 

Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Д/з: повторити §§7, 8, 9.

11

 

Будова тваринної клітини.

Демонстрування

моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин тварин.

Д/з: §§ 7, 8, 9.

12

 

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

Д/з: §10.

13

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з тем: «Вступ», «Клітина».

Д/з: повторити  §§ 1-10.

 

Тематична

 

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності (10 год.)

14

 

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Середовища існування, процеси життєдіяльності, особливості будови.

Демонстрування колекцій зображень (у тому числі електронних) бактерій (на прикладі вивчених).

Д/з: §11;міні-проект (на вибір):

Чому скисає молоко?

Корисний йогурт.

Живі фільтри.

15

 

Різноманітність бактерій, їх значення в житті людини.  Шкідливі бактерії.

Демонстрування колекцій зображень (у тому числі електронних) бактерій (на прикладі вивчених).

Д/з: §12.

16

 

Різноманітність бактерій, їх значення в житті людини.  Корисні бактерії. Представлення результатів міні-проектів: «Чому скисає молоко?», «Корисний йогурт».

Демонстрування колекцій зображень (у тому числі електронних) бактерій (на прикладі вивчених).

Д/з: §13.

17

 

Різноманітність бактерій, їх роль у природі.

Демонстрування колекцій зображень (у тому числі електронних) бактерій (на прикладі вивчених).

Д/з: §14.

18

 

Одноклітинні організми.  Хламідомонада, діатомові водорості, (середовища існування, процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини).

Демонстрування

мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних (на прикладі вивчених).

Д/з: §15, 17.

19

 

Евглена зелена, амеба (середовища існування, процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини).

Демонстрування

мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних (на прикладі вивчених).

Д/з: §15,16.

20

 

Інфузорія (середовище існування, процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини). Лабораторне дослідження: спостереження інфузорій.

Демонстрування

мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних (на прикладі вивчених).

Д/з: §16.

21

 

Паразитичні одноклітинні організми.

Демонстрування

мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних (на прикладі вивчених).

Д/з: §16.

22

 

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва). Представлення результатів міні-проекту «Живі фільтри».

 

 

Демонстрування колекцій зображень (у тому числі електронних) колоніальних та багатоклітинних організмів (на прикладі вивчених).

Д/з: §§18,19.

23

 

Контрольна робота з теми «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності».

Д/з: повторити §§11-19.

 

Тематична

 

Тема 3. Рослини (21 год.)

24

 

Рослина живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин.

Демонстрування

дослідів, що підтверджують фотосинтез.

Д/з: §21, міні-проект (на вибір) :

Листопад.

Квіти і комахи.

Рослини-мандрівники.

Рослини-хижаки.

25

 

Живлення (мінеральне, повітряне) рослин.

Демонстрування

дослідів, що підтверджують вплив мінеральних речовин на розвиток рослин.

 Д/з: §21.

26

 

Дихання рослин. Рухи рослин.

Демонстрування

дослідів, що підтверджують дихання рослин.

 Д/з: §21; дослідницький практикум -   дослідження процесу росту вегетативних органів.

27

 

Будова рослини. Тканини рослин.

Д/з: §§22,23.

28

 

 

Будова рослини. Органи рослин.  Дослідницький практикум:  дослідження процесу росту вегетативних органів.

Д/з: §20, дослідницький практикум -   спостереження за розвитком пагона з бруньки.

29

 

Корінь: будова, основні функції.

Лабораторне дослідження будови кореня.

Демонстрування дослідів, що підтверджують поглинання коренем води;  мікропрепаратів внутрішньої будови кореня.

 Д/з: §24;

дослідницький практикум -   транспорт речовин по рослині.

30

 

Кореневі системи. Видозміни кореня.

Д/з: §25.

31

 

 

Пагін: будова, основні функції. Лабораторні дослідження: будови пагона; будови бруньки. Дослідницький практикум: спостереження за розвитком пагона з бруньки.

Д/з: §26.

32

 

Стебло – осьова частина пагона. Будова і функції стебла. Дослідницький практикум: транспорт речовин по рослині.

Демонстрування мікропрепаратів внутрішньої будови  стебла. Д/з: §27.

 

Тематична

 

ІІ семестр

Тема 3. Рослини (продовження)

33

 

Листок – бічний орган пагона.

Демонстрування дослідів, що підтверджують випаровування води. Д/з: §28.

34

 

Внутрішня будова листка.

Демонстрування мікропрепаратів внутрішньої будови листка. Д/з: §29.

35

 

Видозміни пагона та його частин.

Лабораторне дослідження будови цибулини.

Д/з: §25,30; дослідницький практикум -   вегетативне розмноження рослин.

36

 

Розмноження рослин: статеве та нестатеве.

Д/з: § 31

37

 

Вегетативне розмноження рослин. Дослідницький практикум :   вегетативне розмноження рослин.

Д/з: § 31

38

 

Квітка. Лабораторне дослідження будови квітки.

Д/з: § 32; міні-проект (за вибором): квіти і комахи.

39

 

Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення.

Д/з: § 34.

40

 

 

 

Запилення. Основні типи запилення.

Запліднення у покритонасінних рослин.

Д/з: дослідницький практикум -   дослідження умов проростання насіння. 

§ 33.

 

41

 

Насінина, її будова та значення. Лабораторне дослідження будови насінини. Дослідницький практикум: дослідження умов проростання насіння.

Д/з: § 35.

42

 

Плід. Способи поширення плодів. Лабораторне дослідження будови плода.

Д/з: § 36.

43

 

Представлення результатів міні-проектів: «Листопад», «Квіти і комахи», «Рослини-мандрівники», «Рослини-хижаки».

 

44

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Рослини».

Д/з: повт. § 30-36,44.

 

Тематична

 

Тема 4. Різноманітність рослин (14 год.)

45

 

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

 

46

 

Водорості (зелені, бурі, червоні). Лабораторне дослідження будови зелених нитчастих водоростей.

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

  Д/з: § 38; міні-проект (на вибір):

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

47

 

Мохи. Лабораторне дослідження будови моху.

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 39.

48

 

Хвощі, плауни.

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 40.

49

 

Папороті. Лабораторне дослідження будови папоротей. Представлення результатів міні-проектів: «Як утворився торф і кам’яне вугілля?», «Викопні рослини».

 

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 41.

50

 

Голонасінні. Лабораторне дослідження будови пагонів і шишок хвойних рослин.

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 42.

51

 

Покритонасінні (Квіткові).

Демонстрування

представників, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 43.

52

 

Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Д/з: повт. §§38-43.

 

Тематична

 

53

 

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Демонстрування

представників різних груп рослин, рослинних угруповань, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 45.

54

 

Життєві форми рослин.

Демонстрування

представників різних груп рослин, рослинних угруповань, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 45.

55

 

Практична робота 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.

Д/з: повт. § 44, 45.

56

 

Рослинні угруповання.

Демонстрування

представників різних груп рослин, рослинних угруповань, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

Д/з: § 46, с. 211-212

57

 

Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини.

 

58

 

Контрольна робота з теми «Різноманітність рослин».

Д/з: повт. §§ 38-46.

 

Тематична

 

Тема 5. Гриби (10 год.)

59

 

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження грибів.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів грибів.

Д/з: §48; міні-проект: гриби у біосфері та житті людини.

60

 

Особливості живлення грибів. Поширення грибів.

Д/з: §47.

61

 

Групи грибів: симбіотичні-мікоризоутворюючі шапинкові гриби. Лабораторне дослідження  будови шапинкових грибів.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних, отруйних грибів.

Д/з: §49.

62

 

Отруйні шапинкові гриби.

Демонстрування

 живих об’єктів, муляжів, фотографій отруйних грибів. Д/з: § 50.

63

 

Їстівні шапинкові гриби.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних грибів.

 Д/з: § 51.

64

 

Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних, отруйних грибів.

Д/з: §§ 50-51.

65

 

Лишайники.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій лишайників. Д/з: § 54.

66

 

Сапротрофні – цвільові гриби, дріжджі.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій  цвілевих грибів. Д/з: § 52.

67

 

Паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини) гриби. Значення грибів у природі та житті людини. Представлення результатів міні-проекту: гриби у біосфері та житті людини.

Демонстрування

живих об’єктів, муляжів, фотографій паразитичних грибів. Д/з: § 53.

68

 

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок учнів з теми «Гриби».

 

 

Тематична

 

Узагальнення (2 год.)

69

 

Будова та життєдіяльність організмів.

Д/з: повт. будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів

70

 

Будова та життєдіяльність організмів.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 6 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
4103
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку