Календарно-тематичне планування з біології на 2019-2020 навчальний рік для 7 класу

Про матеріал
Календарно - теметичне планування виконане згідно програми , затвердженої у 2017 році.
Перегляд файлу

                                               Біологія    «Зоологія»   7 клас

(70  год.   2 год. на тиждень, з них  6 годин - резервні)

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

Дослідження, проекти

4

ВСТУП

 

1

 

Тварина - живий організм.

 

 

2

 

 Тварини та їх життєдіяльність. Будова тварин: клітини і тканини.

 

 

3

 

Органи та системи органів   тваринних організмів.

Демонстрування:  опудал, вологих препаратів, колекцій зображень ( у тому числі електронних) тварин

 

4

 

 Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

28

  РОЗДІЛ І   .    РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН 

16

ТЕМА 1.    БЕЗХРЕБЕТНІ

 

5

 

Поняття про класифікацію тварин.

 

 

6

 

Різноманітність тварин та їх поширення.

 

 

7

 

Кишковопорожнинні. Гідроїдні поліпи.

Особливості та  різноманітність .Роль у природі та значення в житті людини.

 

 

8

 

Жалкі, їх різноманітність та значення.

 

Міні-проект (за вибором)

Як утворюються коралові острови?

 

9

 

Кільчасті черви . Особливості їх будови та життєдіяльності.

 

Лабораторне дослідження: Зовнішня  будова та  рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

 

10

 

Різноманітність кільчастих черв та значення.

 

 

11

 

Членистоногі.

 

 

12

 

Ракоподібні.

 

 

13

 

Павукоподібні.

 

 

14

 

 

Комахи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

 

 

15

 

Комахи.  Типи розвитку комах з неповним перетворенням.

 

 

16

 

Комахи . Типи розвитку комах  з повним перетворенням.

 

 

Практична  робота№1 :

«Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.»

 

17

 

Молюски.

 

Лабораторні дослідження:  Будова мушлі черевоногих та двостулкових молюсків.

 

18

 

Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини.

 

Міні-проект (за вибором)

Як утворюються перлини?

 

19

 

Паразитизм. Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

20

 

Паразитичні черви  та членистоногі.

 

1

21

 

Узагальнення і систематизація знань з тем: «Вступ»,  «Безхребетні».

 

12

ТЕМА 2.      ХОРДОВІ

 

22

 

Хордові, їх особливості  та різноманітність.

 

 

23

 

Риби. Їх особливості.

 

 

24

 

Класифікація та різноманітність риб.

 

 

25

 

Амфібії.

 

 

26

 

Рептилії. Особливості  існування, різноманітність.

 

1

27

 

Підсумкова контрольна робота  за І семестр

 

 

28

 

Птахи.

 

 

29

 

Різноманітність птахів.

 

 

30

 

Основні групи птахів, їхнє значення  та охорона.

 

Практична  робота№2

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів.

 

31

 

Ссавці.

Міні проект  ( за вибором)

Зуби ссавців.

 

32

 

Різноманітність ссавців: першозвірі та нижчі звірі.

 

 

33

 

Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі.

 

 

34

 

Різноманітність плацентарних ссавців: китоподібні, примати.

Практична  робота№3 Визначення особливостей  зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

17

РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕСИ ЖИТТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

 

35

 

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення .

 

 

36

 

Травлення.                                                                                                     

 

 

37

 

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 

 

38

 

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

Практична робота№4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

39

 

Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Органи виділення тварин.

 

 

40

 

Опора. Види скелету.

 

 

41

 

 Рух тварин. Значення опорно-рухової системи

 

 

42

 

Практична  робота №5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

43

 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

 

Лабораторні дослідження:Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

 

44

 

Захист. Пристосування для активного захисту і нападу.

 

Міні-проект (за вибором)

1.Майстерність маскування.  

2.Як бачать тварини.

3.Турбота про потомство.

4. Як тварини визначають напрям руху.

1

45

 

Узагальнення та систематизація знань  з теми «Процеси життєдіяльності тварин(частина1).»

 

 

46

 

 Подразливість. Органи чуття їх значення

Лабораторні дослідження: Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення

 

47

 

Регуляція  функцій тварин . Нервова система.

 

 

48

 

Практична  робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

 

 

49

 

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.

 

 

50

 

Індивідуальний розвиток тварин.

 

 

51

 

Періоди та тривалість життя тварин.

 

 

52

 

Лабораторні дослідження:Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

1

53

 

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Процеси життєдіяльності тварин».

 

9

РОЗДІЛ ІІІ. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

 

54

 

Поведінка тварин , методи її вивчення.

 

Лабораторні дослідження:

Спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

55

 

Типи поведінкових реакцій. Форми поведінки тварин . Структура поведінкового акту.

Практична робота №7

Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами).

 

56

 

Вроджена і набута поведінка.

 

 

57

 

Елементарна розумова  діяльність.

 

 

58

 

Індивідуальна поведінка тварин.

 

 

59

 

Територіальна поведінка тварин.   Типи угрупувань тварин за К.Лоренцем.

 

 

60

 

Соціальна   поведінка тварин .

 

 

61

 

Комунікація тварин

 

 

62

 

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

1

63

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Поведінка тварин».

 

4

    РОДІЛ ІV. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ.

 

64

 

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. 

 

 

65

 

Співіснування організмів в угрупованнях. 

Міні-проект :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

 

66

 

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин  і потік енергії  в  екосистемі.

 

 

67

 

Вплив людини та її діяльності на організми Основи охорони природи.  Природоохоронні території. Червона книга України.

 

Міні-проект : Заповідні території України.

1

68

 

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

 

1

69

 

Захист міні-проектів.

 

1

70

 

Узагальнення і повторення вивченого за рік.

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
До підручника
Біологія 7 клас (Довгаль І.В., Ягенська Г. В., Жолос О. В., Ходосовцев О. Є., Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Скрипник Н.В., Толстанова Г. М.)
Додано
17 вересня 2019
Переглядів
285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку