25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Календарно-тематичне планування з фізики 10 клас

Про матеріал
Календарно – тематичне планування на 2020 – 2021 н/р з предмету «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ» І курс (10 клас) Кількість годин за навчальним планом – 3 години на тиждень всього 105 годин Програма: Навчальні програми з фізики й астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року (рівень стандарту, профільний рівень) Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І. Підручник: Фізика (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с.: іл.
Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування на 2020 – 2021 н/р з предмету «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ»  І курс  (10 клас)

Кількість годин за навчальним планом –  3 години на тиждень всього 105 годин

Програма: Навчальні програми з  фізики й астрономії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджені Міністерством освіти і науки України наказом № 1539 від 24.11.2017 року (рівень стандарту, профільний рівень)

Авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.

Підручник:  Фізика (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кирюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с.: іл.

 

№ уроку

Тема уроку

 

Дата

Домашнє завдання

 

 

 

ВСТУП

 

 

1

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного  знання в житті людини та суспільному розвитку.

 

§1 ст.5; ст.9 К.з. 2,3;

ст. 9 Впр.1(1,2)

2

Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної  фізичної науки. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання

 

§2 ст.10; ст. 16 К.з.2,3; ст. 16 Впр.2(1)

3

Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії

 

§11 ст.66,69

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 1. КІНЕМАТИКА

 

 

4

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи опису руху тіла

 

§4 ст.20-21; ст. 25 К.з.1-4

5

Основні поняття кінематики: фізичне тіло й матеріальна точка., простір і час, система відліку, траєкторія, шлях, переміщення. Відносність механічного руху.

 

§4 ст.22-25; ст. 25 Впр.4(1)

6

Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху

 

§5 ст.26; К.з.1,3

7

Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху.

 

§5 ст.27;К.з.4

8

Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості.  Закони  додавання переміщень і швидкостей.

 

§5 ст.27; ст. 31 К.з.2,5;

ст. 32 Впр.5(1)

9

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 55 Зав.6

10

Рівноприскорений прямолінійний  рух. Прискорення.

 

§6 ст.33-34; ст.38 К.з.1-2; ст. 39 Впр.6(1)

11

Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху

 

§6 ст.34-35; ст.38 К.з.3

ст. 39 Впр.6(2)

12

Графічне зображення рівноприскореного прямолінійного руху.

 

§6 ст.36-38; ст.38 К.з.4

ст. 39 Впр.6(3)

13

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 55 Зав.7

14

Лабораторний практикум. Робота №1 «Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного  рівноприскореного руху».  Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 52 творче завдання

15

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

 

§7 ст.39; ст. 46 К.з.1-3; ст. 46 Впр.7(1)

16

Лабораторний практикум. Робота №2 «Визначення прискорення вільного падіння тіла». Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 46 Впр.7(4)

17

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  Лінійна і кутова швидкість, взаємозв’язок між ними. Період  і частота обертання.

 

§8 ст.47-49; ст. 51 К.з.1,3; ст. 51 Впр.8(4)

18

             

Доцентрове прискорення тіла

 

§8 ст.49-51; ст. 51 К.з.5,6; ст. 51 Впр.8(3)

19

Лабораторний практикум. Робота №3 «Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу» Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 51 Експериментальне завдання

20

Практикум із розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

Повторити ст. 20-51

21

Контрольна робота №1 з теми «Кінематика» (тематичне оцінювання)

 

ст. 55 Зав.4

22

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика»

 

ст.54 - таблиця

 

Частина 2. ДИНАМІКА

 

 

23

Інерціальні  системи відліку. Принцип відносності Галілея.

 

§9 ст.56; ст.59 К.з.1-3; ст. 59 Впр.9(2)

24

Перший закон Ньютона

 

§9 ст.57-58; ст.59 К.з.4; ст. 59 Впр.9(4)

25

Види сил у механіці. Вимірювання сил.  Додавання сил. Рівнодійна

 

§10ст.60-61; ст.64 К.з.1,2;

ст.65 Впр.10(1)

24

Практикум із розв’язування задач

 

Ст. 118 Завд.4

27

Другий і третій закони Ньютона. 

 

§10ст.62-64 ст.64 К.з.5-7;

ст.65 Впр.10(3)

28

Практикум із розв’язування задач

 

Ст. 118 Завд.5

29

Гравітаційна взаємодія. Закон Всесвітнього тяжіння

 

§11ст.66-68; ст.71К.з.1-3; ст. 71Впр.11(5)

30

Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

 

§11 ст.68-71 ст.71К.з.6,9;

ст. 71Впр.11(6)

31

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 71Впр.11(7)

32

Рух тіла в полі сили тяжіння. (Рух тіл, кинутих горизонтально або під кутом до горизонту)

 

§7 ст.43-46; ст. 46 К.з.4; ст. 46 Впр.7(2)

33

Лабораторний практикум. Робота №4  «Дослідження руху тіла, кинутого  під кутом до горизонту» Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 46 Впр.7(3)

34

Сили пружності. Види деформації тіл

 

§12ст.72-74;ст.78К.з.1-3;

ст. 79 Впр.12(1)

35

Вага тіла

 

§12ст.74-78;ст.78К.з.7-9;

ст. 79 Впр.12(4)

36

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

 

§13ст.80-84;ст.86К.з.1-3; ст.86 Впр.13(4)

37

Лабораторний практикум. Робота № 5  «Вимірювання коефіцієнта тертя»  Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст.86 Експериментальне завдання

38

Практикум із розв’язування задач

 

ст.86 Впр.13(7)

39

Рух тіла під дією кількох сил

 

§13ст.85; ст.86 Впр.13(6)

40

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 118 Завд.9

41

Рівновага тіл

 

§14ст.87;ст.91К.з.1;Впр.14(1)

42

Центр мас і центр тяжіння тіла.

 

§14ст.87-88;ст.91К.з.2;

ст. 91 Впр.14(4)

43

Момент сили . Умови рівноваги тіла, що має вісь обертання. Види рівноваги

 

§14 ст.88-90; ст.91К.з.3-6;

ст. 91 Впр.14(5)

44

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 91 Впр.14(6)

45

Лабораторний практикум. Робота №6 «Дослідження рівноваги тіл».  Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 92 Експериментальне завдання

46

Практикум із розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

Повторити ст. 56-90

47

Контрольна робота №2 з теми  «Кінематика» та «Динаміка» (ДКР за І семестр)

 

ст. 118 Завд.7

48

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення та систематизація знань з теми «Динаміка»

 

ст.117 - таблиця «Сили в механіці»

49

Захист навчальних проектів

 

Захист проектів

 

Частина 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

50

Механічна робота.  Кінетична енергії     

 

§15 ст.92-94;ст.96 К.з.1-2;

ст. 96 Впр.15(2)

51

Потужність

 

§15 ст.94-95; ст.96 К.з.6;

 ст. 96 Впр.15(7)

52

Потенціальна енергії

 

§16 ст.98-100; ст.103 К.з.1,3; ст. 103 Впр.16(1)

53

Закон збереження механічної енергії

 

§16 ст.100-101; ст.103 К.з.5; ст. 103 Впр.16(5)

54

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 96 Впр.15(8)

55

Імпульс. Закон збереження імпульсу

 

§17ст.104-105; ст.110 К.з.1-3;

ст. 110 Впр.17 (2)

56

Реактивний рух в природі та техніці

 

§17ст.105-109; ст.110 К.з.4,5;

ст. 110 Впр.17 (3)

57

Рух рідин і газу. Закон Архімеда. Підіймальна сила крила

 

§18ст.111-113; ст.113 К.з.3,4;

ст. 113 Впр.18 (2)

58

Практикум із розв’язування задач.

 

Повторити ст. 92-113

59

Підсумковий урок з теми  «Закон збереження»

 

ст.117 - таблиця «Механічна енергія»

60

Захист навчальних проектів

 

Захист проектів

61

Основні положення спеціальної теорії відносності

 

§24ст.150–152;ст.154 К.з.1,2

62

Релятивістський закон додавання швидкостей

 

§24ст.153–154; ст.154 К.з.7

ст. 154 Впр.24 (2)

63

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

 

§25ст.155-158; ст.158 К.з.1,2  

 

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

 Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 

 

64

Історія вивчення атома

 

§26ст.160-161; ст.164 К. з.2-4

65

Сучасні дослідження будови речовини. Новітні технології:  наноматеріали

 

§34ст.205; ст.205 К. з. 6;

ст. 206 Впр.34 (3)

66

Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

 

§26ст.160-161;§27ст.165-169;  

ст. 164 К.з.1,4,5; Впр.26 (3)

67

Атоми і молекули. Будова атома. Маса атомів і молекул.  Кількість речовини

 

§26ст.162-163; ст.164К.з.3, 7;

ст. 164 Вправа 26 (2)

68

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 164 Впр.26 (5)

69

Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу

 

§28 ст. 171-174;

ст.174 Впр.28 (1; 4)

70

Абсолютна шкала температур. Рівняння стану ідеального газу

 

§29ст.175-178;§30ст.179-180;

ст.179 Впр.29 (2; 4)

71

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 174 Впр.28 (5)

72

Газові закони для ізопроцесів. Закон Бойля-Маріотта

 

§30ст.179–181; ст.185к.з.1-3

73

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 215 Завдання 7

74

Газові закони для ізопроцесів. Закон Гей-Люссака

 

§30 ст.182–183; ст.185 К. з. 4

75

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 215 Завдання 5

76

Газові закони для ізопроцесів. Закон Шарля

 

§30ст. 182–183; ст.185К.з.5;

ст.185 Впр.30(5)

77

Лабораторний практикум. Робота №7 «Вивчення одного з ізопроцесів». Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 212 – виконати творче завдання

78

Газові закони для ізопроцесів. Підсумок

 

§30ст.179;ст.185Впр.30(1;3)

79

Практикум із розв’язування задач

 

Повторити ст.160-185

80

Підсумковий урок з теми «Молекулярна фізика»

 

ст. 215 завдання 1-6

 

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

 

81

Пароутворення та конденсація. Кипіння

 

§31ст.186–191; ст.191К.з.1-3;

ст.191Впр.31 (2)

82

Властивості насиченої та ненасиченої пари.

 

§31ст.186–191; ст.191К.з. 5-7

83

Вологість повітря. ЇЇ вимірювання. Точка роси.

 

§32 ст.192–195;

 ст.195 Впр.32(1-3)

84

Практикум із розв’язування задач

 

ст. 195 Впр.32(4) 

85

Лабораторний практикум. Робота №8 «Вимірювання відносної вологості повітря». Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 195 Впр.32 (5)

86

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

 

§33ст.196;  ст.201 К.з.1-3;

ст.202  Вправа 33 (2)

87

Практикум із розв’язування задач

 

ст.202  Вправа 33(4) 

88

Лабораторний практикум. Робота №9 «Визначення поверхневого натягу рідини». Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 213 Виконати творче завдання

89

Будова та властивості твердих тіл. Види деформації твердих тіл. 

 

§34ст.202;  ст.205 К.з.1-3

90

Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга.

 

§35ст.206;  ст.211К.з.3-5;

ст. 211 Впр.35 (3)

91

Практикум із розв’язування задач

 

ст.211 Впр.35 (4) 

92

Лабораторний практикум. Робота №10  «Визначення модуля пружності різних речовин». Інструктаж з безпеки життєдіяльності

 

ст. 211 Впр.35 (6)

 

93

Підсумковий урок з теми «Основні поняття термодинаміки» частина 1 (тематичне оцінювання).

 

ст. 215 Завдання 9

94

Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.

 

§36ст.216; ст.220 К. з.3-5;

ст. 220 Впр.36(1)

95

Робота термодинамічного процесу.

 

§37ст.221; ст.223 К. з. 1-4;

ст. 223 Впр.37 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

96

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

 

§38 ст.224;  ст.227 К. з. 1-3

ст. 223 Впр.38 (1)

97

Практикум із розв’язування задач

 

ст.228 Впр.38 (5) 

98

Необоротність теплових  процесів. Другий закон термодинаміки.  Ентропія

 

§39ст.228-229; ст.234 К. з.1-3

99

Теплові машини. Принцип дії теплових машин

 

§39 ст. 230 -232; 

ст. 234 К. з. № 4

100

Цикл теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.

 

§39 ст.230-232; ст.234К. з.5-6;

ст. 234 Впр.39(3)

101

Холодильні машини. Принцип дії холодильного пристрою

 

§39 ст.233-234; ст.234 К. з.7-8

102

Практикум із розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

Повторити ст.186-234

103

Контрольна робота № 3 (ДКР за ІІ семестр)

 

ст. 236 Зав.1-5

104

Захист навчальних проектів

 

Захист проектів

105

Урок узагальнення знань.  Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки

 

ст. 236 Зав. 6

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
19 липня
Переглядів
933
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку