28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

календарно-тематичне планування з французької мови (друга іноземна ) 5 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з французької мови (друга іноземна) 5 клас складено за"Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, Друга іноземна мова 5-11 класи", К,,2017 рік

Перегляд файлу

п/п

Дата

Скоригована дата

Тема

Очікувані

результати

Змістова

лінія

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Д/З

 

Лексика

фонетика

Граматика

 Усне сприймання

Зорове сприймання

Усна  взаємодія  (діалог)            

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

1

12.01

 

Школа

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення,

Здорoвя і безпека

впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Громадянська відповідальність

обговорює шкільні правила

Quelle heure est-il ?Il est...

Moins le quart,le cour d’ukrainien,

entrer,huit heures quart,aller à sa place

Інтонація розповідних,

питальних, наказових  речень.

Питальне речення

Впр.3 стор.77

 

Стор.77

впр.1

Запитання нескладні, загальні, спеціальні, (діалогічне мовлення)

 

Впр.7б

стор.79

Впр.1,2 ст.54,зош

2

16.01

 

Школа, навчання

Розуміє та виконує інструкції. Вміє описувати  малюнки, використовуючи нові слова.

Moins le quart,le cours d’ukrainien,entrer,huit heures quart ,aller à sa place

Інтонація розповідних питальних речень.

Запитання

 

 

 

Впр.4 ст.78

 

зошит. Впр.5

ст.56

3

 

16.01

 

 

Школа, навчання, мій робочий день. Перерва.

 

Вміє давати елементарну характеристику

Je ne sais pas ,la récréation,retrouver,

le CDI,discuter,

l’ordi

Усі звуки французької мови

Теперішній час заперечення

Впр.1

ст.

76Впр.6 ст.78

Впр.5 ст.78

 

 

 

Впр.6б ст.78

Впр.3,4 ст.55,зош

4

19.01

 

 

Школа, навчання, мій робочий день. Перерва.

  Вміє пропонувати,приймати, відхиляти пропозицію

 

 

Je ne sais pas ,la récréation,retrouver,

le CDI,discuter,l’ordi

Усі звуки французької мови

Злитний артикль

A+ le=au

A+ les=aux

Впр.9 ст.80

 

Впр.10 ст.80

Впр.11 а ст.80

 

Впр.8 ст.79

Впр.7,8

ст.58,зош.

5

23.01

 

Школа, навчання, мій робочий день.

вміє описувати фото, використовуючи нову лексику

 

La cantine,entrer dans lecollège,jouer,

chercher,l’infirmerie ;il est midi

Усі звуки французької мови

Злитний артикль

A+ le=au

A+ les=aux

Впр.9 ст.80

Впр.10 ст.80

Впр.11 а ст.80

 

Впр.8 ст.79

зошит.

6

 

23.01

 

Школа, навчання, мій робочий день

розклад

Робить короткі повідомлення про події та факти, запрошує та реагує на запрошення.

 

Histoire-géo,anglais,

mathématiques,technologie,E.P.S.,arts plastiques,S.V.T .,éducation musicale, chaud, deviner, une matière,comparer, l’emploi du temps

Усі звуки французької мови

Запитання

Дієслово

 Faire в теперішньо-

му часі

Впр.1 ст.81 впр.4а ст.83

Впр.5 ст.83

Ст.82Впр.3

Ст.83 впр.4б

 

Впр.6 ст. 83

  Впр.10

ст.58,зош

 

7

26.01

 

Школа, навчання, мій робочий день

розклад

Вміє давати елементарну характеристику

 

Histoire-géo,anglais,

mathématiques,

technologie,E.P.S.,

arts plastiques,S.V.T .,éducation musicale, chaud, deviner, une matière,comparer, l’emploi du temps

Усі звуки французької мови

Запитання

Дієслово faire

в теперішньо

му часі

Впр.1 ст.81 впр.4а ст.83

Впр.5 ст.83

Ст.82Впр.3

Ст.83 впр.4б

 

 

Впр.6 ст. 83

Впр.12 ст.59,зош.

8

30.01

 

Школа, навчання, мій робочий день

розклад

Вміє слухати текст французькою мовою та порівнювати зі своїм життям.

 

Gymnase,les devoirs,préparer l’interro,ranger la salle de cours,aller au gymnase ensemble,oh, oui, c’est cool

Усі звуки французької мови

Дієслова

faire et

aimer

в теперіш-

ньому часі. Прийменники derrière,sur, sous, dans

Присвійні прикметники.

 

Впр.7 ст.84

Впр.11 ст.85

Впр.8 ст.84

 

 

Впр.12 ст.85

 

 

Впр.6 ст.83,зош.

9

 

30.01

 

Школа, навчання, мій робочий день

розклад

Вміє давати елементарну характеристику

 

Aller, moi, toi, le lycée, une copie,un éffaceur

Усі звуки французької мови

Дієслово

aller в теперішньому часі

Впр.15 ст.86

Впр.13 ст.86

 

 

Впр.14

ст 86

Впр.14

ст.61,зош

10

 

02.02

 

 

Школа, навчання, мій робочий день

розклад

Вміє давати елементарну характеристику

 

Aller, moi, toi, le lycée, une copie,un éffaceur

Усі звуки французької мови

Дієсловоaller в теперішньому часі

Впр.15 ст.86

Впр.13 ст.86

 

 

Впр.14

ст 87

Впр.16

ст.62,зош

11

06.02

 

Коледж « Honoré de Balzac »

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення.

 

Examiner, un enjeu,comprendre,continuer,rappeler,une langue,faire attention,une médiathèque,une piscine,faire des interviews

Усі звуки французької мови

Порядкові числівники

Впр.2б ст.88

Впр.1 ст.87

 

 

 

Впр.3 ст88

12

06.02

 

Мій коледж

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення.

.

Crée,travailler,

prendre, différent,une pièce,à l’ avant,

tellement

Усі звуки французької мови

Повторення граматики

Впр.4 ст.89

Впр.5 ст.89

 

Розповідь про свій робочий день

Впр.4 ст89

Впр.3 ст.65,зош.

 

 

13

09.02

 

Моя школа,навчання. On prépare le DELF

Вміє давати елементарну характеристику

Повторення лексики

 

форма Злитний артикль Дієслова aller,faire

Присвійні прикметники

Впр.2

ст.95

Впр.3 ст.95

Впр.3 ст.94

 

 

Впр.2 ст.94впр.4 ст.94

Впр.4

ст.94,зош.

14

13.02

 

Підсумкова комплексна робота з вивченої теми

тематична

 зошити

Знає слова, вміє вживати їх у реченні. Знає вивчений граматичний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

тести

повт.

ЛО

15

13.02

 

Природа

Un samedi

Dans le quartier

 

Розуміє та виконує інструкції. Вміє описувати  малюнки, використовуючи нові слова.

Екологічна безпека та сталий розвиток

Розглядає природу як цілісну систему.

Здоровя і безпека

Робить повідомлення про погодні умови,

Un quartier ,les activités, arrondissement,interclubs,tout le monde, le roller, le stand, les crèpes, après

Futur immédiat

 

Впр.1 ст.98

Впр.2 ст.99

Впр. 3 ст.99

ex. 4

page 101

Впр.2a ст.73

Впр.1c , d 2ст.73,зош

16

16.02

 

Aujourd’hui...et demain

Dans un appartement

Un week-end chez Marie

Розуміє та виконує інструкції. Вміє описувати  малюнки, використовуючи нові слова.

Les cours de la semaine, une voiture,passer la nuit, loin, un sac, aller à pied, un embouteillage, se servir

Futur immédiat

 

Впр.1 ст.100

Впр.2-4 ст.100

Впр.5 ст.102

 

Впр.5 ст.102

Впр.6

ст.102,

зош.

17

20.02

 

    Qu’est-ce que tu fais comme activités ?

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення.

La natation, le vélo, la danse, le théatre, le roller, la quitare,l’athlétisme,après-midi, matin, soir, faire de la natation

Futur immédiat

 

Впр.7а ст.103

Впр.9 ст.103

Впр.8 ст.103

 

Впр.7B ст.103

Впр. 3

ст.74,зош

18

20.02

 

Qu’est-ce que tu vas faire comme activités ?

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення.

Ce n’est pas loin,mais, c’est où ?Aller tout droit, traverser le carrefour, tourner à droite, à gauche, une entrée

impératif

 

Впр.7 ст.103

Впр.5 ст.76 зошит

Впр.7 ст.76

 

Впр.5 ст.76

Впр.6 ст.76 зошит

19

23.02

 

Pardon, monsieur, pour aller à...

Вміє ставити запитання і відповідати на них. Вміє читати нові  слова, будувати з ними речення.

Pardon,monsieur,madame,où est..., pour aller à...,ne tourne pas, vous pouvez répéter, merci beaucoup M., Mme

Наказовий спосіб

Інтонація розповідних

речень

 

Стор.106

впр.4

стор.107 впр.5

Читання вголос і розуміння словосполучення

 

Обмін репліками на рівні мікродіалог

Впр.7 стор.107

Впр.8 ст.108,

зош

20

27.02

 

В Парижі.

В парку des Batignolles

Вміє давати елементарну характеристику

Gagner,le combat, tomber, ça ne fait pas de mal,c’est trop nul,tu fais quoi ?

Intеrrogation

Інтонація розповідних питальних речень.

Стор.109 впр.1

Впр.1,

стор

109

 

Обмін репліками на рівні мікродіалог

Впр.9

стор.108

 

Впр.9

ст.108,зош.

21

27.02

 

A Paris В парку des Batignolles

Вміє давати елементарну характеристику

 

  Повт.ЛО

Intеrrogation

Інтонація розповідних питальних речень.

стор.108 впр.9а

 

 

Обмін репліками на рівні мікродіалог

впр.10 стор.108

Впр.9 Б

ст.108,зош

22

02.03

 

В Парижі.

В парку des Batignolles

Вміє виразити власну думку, прочитавши текст, вміє підготувати презентацію

Le stand, les crepes,avoir soif, un jus de pommes, je voudrais, une gaufre,un diabolo menthea coute combien a fait combien ?

Наказовий спосіб

Інтонація розповідних

питальних речень.

Впр.3 ст.110,впр.5

ст.111

Ст.111  впр.4

 

 

Ст.111 впр.5

Впр.6

ст.111,зош

23

06.03

 

Моя спальня.

Спорт.

Вміє давати елементарну характеристику

 

Une chambre, etre debout,le comptoir,se mettre d’accord,  la classe

interrogation

Інтонація

Впр.2 ст.110

Впр.4 ст.113

 

Обмін репліками на рівні мікродіалог

Впр.4 ст.113

Впр.3 ст.113,зош.

24

06.03

 

Дозвілля.

Види діяльності

Вміє давати елементарну характеристику

 

Le club des jeunes, on peut, la gymnastique artistique, simple, alors, il ya,  on fait du, c’est quelque chose comme, vous trouvez ça bien ?

Повторення граматики

Інтонація розповідних

питальних речень

Впр.17.

ст.81

 

 

Розповіді учнів

Впр.17 ст.81

Впр.16

ст.81,зош.

25

09.03

 

Les loisirs

Вміє давати елементарну характеристику

Il est tard, la direction,la raison, avoir faim, le prix, souhaiter

Révision de la grammaire

Інтонація розповідних

питальних речень.

Впр.7а ст.103

Впр.9

ст.103

Обмін репліками на рівні

 

Впр.7б ст.103

ст.117 повт.

26

13.03

 

Підсумкова комплексна робота з теми

тематична

зошити

Знає слова, вміє вживати їх у реченні. Знає вивчений граматичний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

тести

повт.

ЛО

27

13.03

 

Свята і традиції

Вміє виразити свої смаки та вподобання, вміє погодитися та відмовити в разі потреби, вміє запросити.

La Fete nationale, le feu d’artifice, la Tour Eiffel, le bal populaire, le TGV, préparer le repas, hier, etre en retard, quelle chance

Passé composé

Інтонація розповідних

питальних речень.

 

Ст.121впр.4

Впр.5а, ст.122

 

Raconter les événements

Впр.5б.

ст.122

Впр.1 ст.86 зош.

28

 

16.03

 

Свята та традиції.

Газета Марії

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки,емоції та враження, вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

Les grandes vacances, dernier, c’est triste, la gare, le train,  faire un tour, une robe, un pantalon

Passé composé

Інтонація розповідних

питальних речень.

 

Ст.121впр.4

Впр.5а  ст.122

Обмін репліками на рівні мікродіалогу

 

 

Впр.5б ст.122

Впр.6б ст.122,зош

29

20.03

 

Свята та традиції.

Що ти вчора робив

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки,емоції та враження, вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

Екологічна безпека та сталий розвиток

розглядає природу як цілісну систему

Здоровя і безпека

робить повідомлення про складні погодні умови

 

 

La journée d’hier, puis, après, alors, enfin,l’arrivée à la gare,retrouver, ce soir

Passé composé

Усі звуки французької мови

Ст.123 впр.9

Впр.1 ст.123

 

Запит інформації

Впр.7 ст.123

Впр.8 ст.123,зош

30

20.03

 

Свята та традиції.

14 липня

Вміє давати елементарну характеристику

Sympa,content,verte, intéressant,se préparer, parce que,une poche

Passé composé

Усі звуки французької мови

Ст.125, впр.1

Впр.1 ст.125

 

 

Впр.10

ст.124

 

Впр.4,5ст.88,зош.

31

23.03

 

Свята та традиції.

 

Вміє давати елементарну характеристику

Vraiment, peut-etre,aussi comme, un os, aider qn, montrer qch à qn

Passé composé du verbe mettre

Усі звуки французької мови

Ст.127 впр.3

Ст.127 впр.3

Діалогічне мовлення , закликати до дії та реагувати на запитання

 

Впр.6а ст.128

Впр.6б

ст.128,зош.

32

 

03.04

 

Свята та традиції.

Одяг і колір

Вміє давати елементарну характеристику

Une casquette, un anorak, une veste,un pull,un pantalon de sport, des baskets, jouer à la tombola,mettre

прикметники

Усі звуки французької мови

Розповіді учнів

Впр.10 ст. 130

 

Dialoguer

 

 

Ст.131 впр.12а

 

Впр.9

ст.129,зош

33

03.04

 

Свята та традиції.

Особливі дні.

Вміє давати елементарну характеристику

La révolution française,la fete nationale, le père Noel, la Fete des Rois, la galette,la fève, le roi, la reine, poisson d’avril, le dos, les Pàques

прикметники

Усі звуки французької мови

Впр.1 ст.132 впр.3б ст.133

Впр 1

 ст.132

Dialoguer

 

 

 

Впр.2

 ст.133

Впр.12 б ст.131 зош.

34

06.04

 

Свята та традиції.

Bilan

Вміє давати елементарну характеристику

Un concert,un sketch,des sandwichs, des boissons, des tartes flambée,se sentir

Повторення граматики.

числівники

Усі звуки французької мови

Ст.141

Впр.1

Впр2

ст.141

 

 

Впр.3 ст.141

Впр.4 ст.133,зош.

35

10.04

 

Plateau1

Plaisire de lire

Вміє виразити свої смаки та вподобання, вміє погодитися та відмовити в разі потреби, вміє запросити.

 

Mon tonton,ma tata,du poulet, des frites, une cage,le zoo,un tigre

Passé composé

Усі звуки французької мови

Ст. 139 впр.б

 

Впр.б ст.139

 

 

Впр.с ст.139

Впр.9ст.90зош.

36

10.04

 

Plateau 1

On prépare le DELF

Вміє давати елементарну характеристику

Présenter un film, la découverte, du haut, les explorateurs, résoudre, les énigmes,l’intrus

Повторення граматики

числівники

Усі звуки французької мови

Ст.141 впр.1

Впр.2 ст.142

 

 

Впр.3 ст.141

Впр.10,11ст.91,зош

37

13.04

 

Повторення

En plus-différenciation

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки

 

Повторення лексики

Повторення граматики

 

Інформація вчителя

Ст.143 впр.14

 

 

Впр.10 ст.145

Впр.4

ст.141

зош.

38

17.04

 

Підсумкова комплексна  робота з теми

тематична

зошити

Знає слова, вміє вживати їх у реченні. Знає вивчений граматичний матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

тести

повт.

ЛО

39

17.04

 

Україна

Mon pays

(Чумак, Голуб

F-3, K. 2003)

вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

Lexique ст.108

Etre, avoir

Ai,in,ain

Choisis la bonne réponse

Ст..109

 

Dialoguer réponds aux questions

слова

Впр.1

ст.110,зош.

40

20.04

 

Карта України

La carte de l’Ukraine

Розуміє текст, в якому використаний мовний інвентар вміє читати текст та обговорювати прочитане,знає лексику

Mon, ma, mes

Ст..110

числівники

Aі,an,am

Récits des copains

Ст..110 впр.3

 

 

Ст..110 впр.4

Впр.2 ст.110

Здоровя і безпека

обговорює вибір продуктів,корисних для здоровя

Підприємливість та фінансова грамотність

Складає перелік продуктів, розподіляє кошти на продукти харчування

41

24.04

 

Карта України

La carte de l’Ukraine

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки,емоції та враження, вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

Ст..112

числівники

Aі,an,am

Récits des copains

Ст..112

впр.3

 

 

Ст..112 впр.1

Впр.2 ст.112

42

24.04

 

З  якої ти країни

De quel pays es-tu ?

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки

Ст..112

прикметники

En, em,an,am

Complétez les phrases

Впр.4 ст.113

 

 

vocabulaire

Впр.6 ст.113

43

27.04

 

Я-українець

Je suis Ukrainien

вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

 

прикметники

En, em,an,am

Récits des copains

Впр.8 ст.114

 

 

vocabulaire

Впр.6 ст.113

44

04.05

 

Я-українець

Je suis Ukrainien

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки

 

прикметники

En, em,an,am

Récits des copains

Впр.7 ст.114

 

 

vocabulaire

Впр.9 ст.114

45

08.05

 

Ми всі друзі

Nous sommes tous amis

вміє запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення

Ст..116

La révision de grammaire

Les nombres

 

Choisis la bonne réponse

Ст..114

 

 

 

Впр.1 ст.115

46

08.05

 

Ми всі друзі

Nous sommes tous amis

Вміє запитувати та надавати інформацію, вміє висловлювати думки

 

Ст..116

La révision de grammaire

Les nombres

 

 

Ст..114

 

 

 

Впр.8 ст.114

47

11.05

 

Лист другу

La lettre à un amі

Вміє давати елементарну характеристику

 

Ст..122

La révision de grammaire

Les nombres

En, em,an,am

Ecoutez et répétez

 

 

 

 

Повт.Л О

ст..122

48

15.05

 

Підсумкова комплексна робота з теми

тематична

зошити

Знає слова, вміє вживати їх у реченні. Знає вивчений граматичний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

 

тести

повт.

ЛО

49

15.05

 

контроль аудіювання

розуміє важливі моменти розповіді й слідкує за сюжетом

 

 

 

 

тести

 

 

 

 

повт.ЛО

50

18.05

 

контроль читання

розуміє тексти,які описують людей,місця, повсякденне життя

 

 

 

 

 

тести

 

 

 

 

51

22.05

 

контроль письма

пише особисту інформацію

 

 

 

 

 

 

твір-лист

 

 

повт.ЛО

52

22.05

 

контроль мовлення

висловлює власну думку,використовуючи мовні засоби

 

 

 

 

 

 

 

argumenter

 

повт.ЛО

53

25.05

 

аналіз

контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мудра Людмила Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
1918
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку