6 липня о 18:00Вебінар: Самоемпатія: як вчителю зберегти ресурсність та натхнення під час навчального процесу

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу, академічний рівень, 1 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу, академічний рівень, 1 семестр

За програмою з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України від 28.10.2010 р. №1021)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

уроків з хімії  11-Б класу на І семестр

2018-2019 навчального року

Академічний рівень

 

 

Тема

Демонстрації, лабораторні досліди

Дата

Повторення основних відомостей про органічні сполуки

 1.  

Склад найважливіших органічних сполук

 

 

 1.  

Властивості та застосування найважливіших органічних сполук

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних речовин.

 1.  

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова.

 

 

 1.  

Залежність властивостей речовин від складу і  хімічної будови молекул. Ізомерія.

 

 

 1.  

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.М.Бутлерова.

 

 

Тема 2. Вуглеводні

 1.  

Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків у органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону.

 

 

 1.  

Головні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість. Одинарний, подвійний і потрійний зв'язки.

 

 

 1.  

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

Демонстрації:

1. Визначення якісного складу метану за продуктам згоряння.

2. Моделі молекул вуглеводнів та галогенопохідних.Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів (ізомерів, конформацій).

 

 1.  

Хімічні властивості алканів: повне й часткове окиснення, хлорування, термічний розклад, ізомеризація. Механізм реакції заміщення.

Демонстрації:

3. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, лугів, кислот.

 

 1.  

Добування, застосування алканів.

 

 

 1.  

Поняття про циклоалкани (циклопарафіни).

 

 

 1.  

Практична робота №1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

Практична робота №1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

 

Тематична

 1.  

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура.

 

 

 1.  

Хімічні властивості алкенів. Правило В. Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв’язком.

Демонстрації:

5. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

 1.  

Добування, застосування алкенів.

Демонстрації:

4. Добування етену.

 

 1.  

Алкіни. Гомологічний ряд етину. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів.

 

 

 1.  

Хімічні властивості алкінів.

Демонстрації:

7. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату.

 

 1.  

Добування, застосування алкінів.

Демонстрації:

6. Добування етину карбідним способом.

 

 1.  

Розв’язування розрахункових задач на виведення формули газуватої речовини.

Розрахункові задачі:

1.Виведення молекулярної формули газуватої речовини.

 

 1.  

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

Демонстрації:

8. Бензен як розчинник.

 

 1.  

Хімічні властивості бензену: повне й часткове окиснення, заміщення, приєднання. добування, застосування бензину. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля.

Демонстрації:

9. Відношення бензену до розчину калій перманганату.

10. Горіння бензену.

11.Відношення бензену до бромної води.

 

 1.  

Взаємозв’язок між вуглеводнями.

 

 

 1.  

Контроль знань з теми «Вуглеводні».

 

 

Тематична

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

 1.  

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад та використання.

 

 

 1.  

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування. Нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину.

 

 

 1.  

Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування.

Лабораторні досліди:

 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля (колекція). 3. Ознайомлення з різними видами палива (колекція).

 

 1.  

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використання продуктів переробки.

 

 

 1.  

Контроль знань з теми «Природні джерела вуглеводнів та їх переробка».

 

 

Тематична

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки

 1.  

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Демонстрації:

 13. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

 

 

 1.  

Хімічні властивості спиртів: повне й часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогені дами.

Демонстрації:

 13. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

14. Взаємодія етанолу з натрієм.

15. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

 

 1.  

Етиленгліколь, гліцерол. Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини.

Лабораторний дослід 4. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

 

 1.  

Фенол, його склад, будова. Фізичні властивості фенолу. Хімічні властивості: взаємодія з натрієм, розчином лугу, бромною водою, ферум(ІІІ) хлоридом. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол.

Демонстрації:

16. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та нагрівання.

 17. Добування натрій феноляту.

 18. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією вуглекислого газу.

 19. Взаємодія фенолу з ферум(ІІІ) хлоридом. 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
17 грудня 2018
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку