Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно-тематичне планування з хіміїї для 11 класу ( рівень стандарту) за новою програмою на 2019-2020 навчальний рік

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хіміїї для 11 класу ( рівень стандарту) за новою програмою на 2019-2020 навчальний рік. Календарне планування розроблене за основними освітніми вимогами. Включає також навчальні проекти, практичні роботи, лабораторні досліди та демонстрації. розроблене на весь навчальний рік. (всього 70 годин, 2 години на тиждень).
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ХІМІЯ

11 КЛАС (рівень стандарт)

70год (2 на тиждень)

2019-2020

ДАТА

ЗМІСТ УРОКУ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ПРИМІТКА

 

 

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

 

 

Вступ. Повторення вивченого у 10 класі.

Інструктаж з техніки безпеки.

 

 

2

 

 

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 

 

3

 

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

 

 

4

 

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Демонстрації

3. Моделі атомів s-, p-, d елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

 

5

 

 

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

 

 

6

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

Виконання різнорівневих завдань.

Представлення навчальних проектів.

 

 

7

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

8

 

 

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

 

 

9

 

 

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

 

 

10

 

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

 

 

11

 

 

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

 

12

 

 

Самостійна робота  «Хімічний зв'язок і будова речовини».

 

 

13

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

Виконання різнорівневих завдань.

Представлення навчальних проектів.

 

 

14

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Тема 3. Хімічні реакції

15

 

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

 

16

 

 

Гідроліз солей.

 

 

17

 

 

Лабораторни дослід № 1 «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».

Інструктаж з БЖД.

 

 

18

 

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

 

 

19

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

Виконання різнорівневих завдань.

Представлення навчальних проектів.

 

 

20

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (І частина)

21

 

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

 

 

22

 

 

Розв’язування задач та вправ.

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

 

 

23

 

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

8. Зразки неметалів.

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

 

24

 

 

Явище адсорбції

Лабораторний  дослід № 2

« Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

Інструктаж з БЖД..

 

 

25

 

 

Окисні та відновні властивості неметалів.

 

 

26

 

 

 Застосування неметалів.

 

 

27

 

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

 

 

28

 

 

Особливості водних розчинів неметалічних  сполук з Гідрогеном, їх застосування.

 

 

29

 

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

 

 

30

 

 

Кислоти. Кислотні дощі.

 

 

31

 

 

 Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

 

 

32

 

 

Загальна характеристика металів.

 

 

33

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

Виконання різнорівневих завдань.

 

 

34

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

35

 

 

Семестрова контрольна робота №1

 

 

                                Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (Частина ІІ)

36

 

 

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

 

 

37

 

 

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

 

 

38

 

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

 

39

 

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 

 

40

 

 

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

 

 

41

 

 

Солі, їх поширення в природі.

 

 

42

43

 

 

Середні та кислі солі.

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

Проміжний кон6троль. ТО

 

 

44

 

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 

 

45

 

 

Практична робота № 1 « Дослідження якісного складу солей».

Інструктаж з БЖД.

 

 

46

 

 

Сучасні силікатні матеріали.

 

 

47

 

 

Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

 

 

48

 

 

 Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

 

49

 

 

Якісні реакції на деякі йони

 

 

50

 

 

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

 

 

51

 

 

Лабораторний дослід № 3-6 «Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію».

 

 

 

52

 

 

Лабораторний дослід №7-8  «Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів».

Проміжний конроль. ТО.

 

 

53

 

 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

 

 

54

 

 

Місце металічних елементів у періодичній системі.

 

 

55

 

 

Особливості будови  атомів металів. Поширення у природі.

 

 

 

56

 

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

57

 

 

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

 

 

58

 

 

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

 

 

59

 

 

Представлення результатів навчальних проектів.

 

 

60

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

 

 

61

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

Тема 5. Хімія і прогрес людства

62

 

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 

 

63

 

 

 «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

 

 

64

 

 

Самостійна робота.

 

 

65

 

 

Розв’язування розрахункових задач та вправ.

 

 

66

 

 

Представлення навчальних проектів.

 

 

67

 

 

Узагальнення та систематизація знань.

 

 

68

 

 

Повторення вивченого матеріалу за рік.

 

 

69

 

 

Тематична робота. ТО

 

 

70

 

 

Семестрова контрольна робота №2

 

 

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Мельникова Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Муравська Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Бебина Татьяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Власенко Оксана Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
23 липня 2019
Переглядів
10437
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку