Календарно-тематичне планування з інформатики для 10 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з інформатики для 10 класу - 3 години на тиждень (за навчальною програмою вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів)
Перегляд файлу

Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації

 

Шевченківська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

з інформатики інваріантної складової робочого навчального плану школи

у 10 класі (ІІ група) на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

Учитель інформатики

спеціаліст ІІ категорії

Гринько Катерина Сергіївна

 

«Погоджено»

Заступник директора з навчально-

виховної роботи школи

____________ Л.О.Мамон

02.09.2019

____________ Л.О.Мамон

__.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченкове 2019

п/п

Дата

уроку

Зміни

Тема уроку

Примітка

І семестр

Модуль «Базовий модуль»

Тема. Інформаційні технології в суспільстві

1

02.09

 

Інструктаж з БЖД. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства

 

2

03.09

 

Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві.

 

3

04.09

 

Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення.

 

4

09.09

 

Інструктаж з БЖД. Навчання в Інтернеті. Практична робота

 

5

10.09

 

Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.

 

6

11.09

 

Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.

 

7

16.09

 

Інтернет-маркетинг та інтернет-банкинг.

 

8

17.09

 

Інструктаж з БЖД. Системи електронного урядування. Практична робота

 

9

18.09

 

Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.

 

10

23.09

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних

11

24.09

 

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.

 

12

25.09

 

Інструктаж з БЖД. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Практична робота

 

13

30.09

 

Інструктаж з БЖД. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Практична робота

 

14

01.10

 

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. Розв’язування рівнянь, систем  рівнянь, оптимізаційних задач.

 

15

02.10

 

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.

 

16

15.10

 

Розв'язання задач з різних предметних галузей.

 

17

16.10

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Системи керування базами даних

18

21.10

 

Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.

 

19

22.10

 

Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.

 

20

23.10

 

Інструктаж з БЖД. Створення таблиць. Введення і редагування даних різних типів. Практична робота

 

21

28.10

 

Інструктаж з БЖД. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Практична робота

 

22

29.10

 

Запити на вибірку даних.

 

23

30.10

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Мультимедійні та  гіпертекстові документи

24

04.11

 

Технології опрацювання мультимедійних даних.

 

25

05.11

 

Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Створення та адміністрування сайту.

 

26

06.11

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа. Практична робота

 

27

11.11

 

Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.

 

28

12.11

 

Інструктаж з БЖД. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів. Практична робота

 

29

13.11

 

Роль електронних медійних засобів в житті людини

 

30

25.11

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Модуль «Комп’ютерна анімація»

Тема. Основи анімації

31

26.11

 

Анімація. Види анімації. Комп'ютерна анімація.

 

32

27.11

 

Порівняння растрової та векторної анімації.

 

33

02.12

 

Інструктаж з БЖД. Тривимірне моделювання і анімація. Практична робота

 

34

03.12

 

Програмні середовища для створення анімацій.

 

35

04.12

 

Приклади застосування анімації.

 

36

09.12

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Анімація в редакторі растрової графіки

37

10.12

 

Основи растрової графіки.

 

38

11.12

 

Інструктаж з БЖД. Використання фото та кліпартів. Підготовка малюнків для створення анімації. Практична робота

 

39

16.12

 

Призначення та основні функції редактора GIF-анімацій.

 

40

17.12

 

Інструктаж з БЖД. Покадрова анімація. Анімація на основі фотоколажу. Експортування анімації. Практична робота

 

41

18.12

 

Статичні та динамічні зображення.

 

42

23.12

 

Використання шарів. Анімація декількох об'єктів.

 

43

24.12

 

Налаштування швидкості відтворення анімації. Анімація руху об'єктів.

 

ІІ семестр

44

08.01

 

Інструктаж з БЖД. Анімація зіткнення декількох об'єктів. Ефекти анімації обертання об'єктів. Практична робота

 

45

13.01

 

Інструменти трансформації і деформації.

 

46

14.01

 

Анімація кольору. Градієнтні заливки, текстури.

 

47

15.01

 

Інструктаж з БЖД. Ефекти анімації з колірними переходами, анімація прозорості. Практична робота

 

48

20.01

 

Використання візуальних ефектів в анімації.

Анімація тексту.

 

49

21.01

 

Моделювання явищ та процесів  засобами анімації.

 

50

22.01

 

Інструктаж з БЖД. Створення анімованого банера для веб-сторінок. Зміна тексту та зображень в анімованому банері. Практична робота

 

51

27.01

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Векторна анімація

52

28.01

 

Основи векторної графіки.

 

53

29.01

 

Створення та редагування векторних зображень.

 

54

03.02

 

Векторна анімація. Види векторної анімації: покадрова, руху, форми, з використанням криволінійних шляхів.

 

55

04.02

 

Інструктаж з БЖД. Налаштування швидкості відтворення анімації.  Практична робота

 

56

05.02

 

Прискорення та уповільнення.

 

57

10.02

 

Використання шарів для створення анімації, змінення їх властивостей.

 

58

11.02

 

Інструктаж з БЖД. Анімація руху одного та кількох об'єктів. Практична робота

 

59

12.02

 

Анімація обертання. Інструменти трансформації і деформації.

 

60

17.02

 

Інструктаж з БЖД. Анімація кольору. Практична робота

 

61

18.02

 

Створення керованої анімації.

 

62

19.02

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Модуль «Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації»

Тема. Звукова інформація в комп’ютерних системах

63

02.03

 

Загальні відомості про природу звуку.

 

64

03.03

 

Звукова інформація в комп’ютерних системах.

 

65

04.03

 

Інструктаж з БЖД. Основні параметри комп'ютерних звукових пристроїв. Практична робота

 

66

10.03

 

Інструктаж з БЖД. Цифровий звукозапис і цифрове опрацювання звуку. Практична робота

 

67

11.03

 

Основи MIDI технологій.

 

68

16.03

 

Стандарти MIDI.

 

69

17.03

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Програмне забезпечення для роботи зі звуком

70

18.03

 

Особливості інтерфейсу програм-редакторів MIDI файлів.

 

71

23.03

 

Панелі інструментів та їх призначення.

 

72

24.03

 

Інструктаж з БЖД. Техніка створення MIDI-файлу. Практична робота

 

73

25.03

 

Особливості інтерфейсу редакторів цифрового звуку.

 

74

30.03

 

Інструктаж з БЖД. Способи та інструментарій обробки звуку в комп’ютерних системах. Практична робота

 

75

31.03

 

Алгоритми обробки цифрового звуку.

 

76

01.04

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Способи та засоби обробки звукової інформації

77

06.04

 

Стандарти та формати MIDI технології.

 

78

07.04

 

Імпорт та експорт MIDI повідомлень.

 

79

08.04

 

Атрибути MIDI файлу.

 

80

21.04

 

Інструктаж з БЖД. Редагування MIDI-повідомлень. Практична робота

 

81

22.04

 

Автоматизація впорядкування багатотрекових композицій.

 

82

27.04

 

Джерела цифрового звуку.

 

83

28.04

 

Основні та додаткові параметри цифрового звуку

 

84

29.04

 

Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання звукової інформації. Практична робота

 

85

04.05

 

Упорядкування багатотрекових звукових композицій

 

86

05.05

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

Тема. Публікація звукової інформації

87

06.05

 

Формати публікації звукової інформації.

 

88

12.05

 

Інструктаж з БЖД. Особливості мережевої публікації звуку. Практична робота

 

89

13.05

 

Підготовка електронних партитур до друку.

 

90

18.05

 

Способи вилучення окремих звукових треків.

 

91

19.05

 

Інструктаж з БЖД. Конвертація MIDI-файлів у цифровий формат. Практична робота

 

92

20.05

 

Урок узагальнення та систематизації знань

 

93

25.05

 

Повторення вивченого матеріалу за І семестр

 

94

26.05

 

Повторення вивченого матеріалу за ІІ семестр

 

95

27.05

 

Повторення вивченого матеріалу за рік

 

 

 

 

Програмно-методичне забезпечення

 

  1. Навчальна програма вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарт). 2018 р.

 

doc
Додано
24 вересня
Переглядів
334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку