Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно-тематичне планування з історії України 7 клас на 2019-2020 н.р. за оновленою програмою

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з історії України 7 клас на 2019-2020 н.р. за оновленою програмою
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Історія України

7 клас (35 год)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

1

 

Розселення слов’янських племен на території України.

 

2

 

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

 

3

 

Утворення Русі-України. Руські князі середини ІХ-Х ст.

 

4

 

Практична робота № 1: на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

 

5

 

Практична робота  №2.  Визначити (за доступними текстовими джерелами) особливості повсякденного життя та світобачення слов’ян на теренах України в ІХ–Х ст.

 

6

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 2. РУСЬ-Україна  наприкінці X – у першій половині XI ст.

7

 

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці Х – у першій половині ХІ ст. Впровадження християнства.

 

8

 

Практичне заняття № 3: визначити (за доступними джерелами) роль і вплив християнської релігії й церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства.

 

9

 

 «Руська правда».

 

10

 

Практичне заняття № 4:здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого/Ярослава Мудрого.

 

11

 

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста.

 

12

 

Ремесла. Торгівля. Культура .

 

13

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 3. Русь – Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.

14

 

Передумови та причини політичного дроблення Русі-України. Любецький з’їзд князів. Русь-Україна в другій половині ХІ – першій третині ХІІ ст. 

 

15

 

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово).

 

16

 

Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. (оглядово).

 

17

 

Практичне заняття № 5. Визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня/учениці) вчинки і риси характеру, а також ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про цього князя.

 

18

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

 

19

 

Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

 

20

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

21

 

Утворення Галицько-Волинської держави.

 

22

 

Походи монголів на Русь-Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

Практична робота № 6. Позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.

 

23

 

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина – середина ХІІІ ст.)

 

24

 

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ – перша половина ХІVст.)

 

25

 

Практична робота № 7. Підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з династії Романовичів (на вибір учня /учениці).

 

26

 

Культура королівства Руського (Галицько-Волинська держава)  ХІІІ – першої половини XІV ст.

Практична робота № 8. Виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у королівстві Руському(Галицько-Волинській  державі).

 

27

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО.

28

 

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

 

29

 

Держава Феодоро в Криму (оглядово). Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

 

30

 

Практична робота № 9. Позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав.

 

31

 

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

 

32

 

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст.

Практична робота № 10: укласти історичний портрет Костянтина Острозького. 

 

33

 

Урок узагальнення. Тематичний контроль.

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

34

 

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України.

 

35

 

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

 

 

 

docx
Додано
22 серпня 2019
Переглядів
1725
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку