Календарно – тематичне планування з літературного читання для 4 класу (І семестр)

Про матеріал
Календарно – тематичне планування з літературного читання для 4 класу (І семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автор - Савченко О.Я.
Перегляд файлу

Літературне читання

 

І семестр

3 години на тиждень

 

№ з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

 

Із скарбниці усної народної творчості

 

1

 

Знайомство з підручником. Вступ до теми.

За С. Грицою «Наші джерела»

с.3-5

 

 

2

 

 

Побутові казки. «Мудра дівчина» (українська народна казка)

с.6-12

 

 

3

 

Притчі. «Без труда нема плода» (народна притча). Навчальне аудіювання

«У пригоді» (народна притча)

с.12-14

 

 

4

 

Урок позакласного читання.

Казка мудрістю багата

 

 

 

5

 

Народні легенди. «Хліб і золото» (народна легенда)

 «Місто Сміла» (народна легенда)

с.14-16

 

 

6

 

Народні пісні. «Стоїть явір над водою», «Котився віночок по полю» (українські народні пісні)

с.16-18

 

 

7

 

Народні усмішки. «Швачка», «Син та мати» (народні усмішки, записані Б. Грінченком)

с.18

 

 

8

 

Золоті зернята народної мудрості. Українські народні прислів’я. Прислів’я народів світу Скоромовки. Загадки (за вибором 4-5 загадок напам’ять). Г. Кирпа «Мова моя»

с.19-23

 

 

9

 

Контрольна робота: аудіювання (письмово)

 

 

 

 

10

 

Урок позакласного читання.

Сторінками народної творчості

 

 

Тема

 

Що було на початку світу...

 

11

 

Вступ до теми. Міфи Стародавнього Єгипту. Міф «Створення світу»

с.24-26

 

 

12

 

Міфи слов’янських народів. О. Бондарук «Міфи про створення світу та людей»

с.26-28

 

 

13

 

Міфи Стародавньої Греції. Міф «Дедал та Ікар» (переказала К. Гловацька)

с.28-31

 

 

14

 

Урок позакласного читання

Міфи давніх словян

 

 

 

15

 

Культура стародавніх слов’ян. «Як ще не було початку світа...» (українська народна обрядова пісня). За С. Плачиндою «Гнів Перуна».

с.31-33

 

 

16

 

Культура стародавніх слов’ян. За С. Плачиндою «Гнів Перуна» (продовження).

с.33-35

 

 

17

 

Контрольна робота: навичка читання мовчки (письмово)

 

 

 

Тема

 

 

Сторінками історії України

 

18

 

Вступ до теми. Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся. Олександр Олесь «Наші предки — слов’яни» (уривок із книги «Княжа Україна»)

с.36-39

 

 

19

 

Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся.    Олександр Олесь «Ярослав Мудрий».

с.39-41

 

 

20

 

Урок позакласного читання.

Історія України в переказах та легендах

 

 

 

21

 

Перша історія України. І. Крип ’якевич «Книги за княжих часів». Навчальне аудіювання.

с.42

 

 

22

 

3 історії міст України. Д. Білоус «У назвах міст і сіл слова...». А. Коваль «Місто Чернігів». М. Хоросницька «Звідки в міста назва — Львів».

с.42-45

 

 

23

 

 

Історія українських козаків. Відданість побратиму. В. Сосюра «Дзвін шабель...».

М. Пригара «Козак Голота». Складання плану

с.45-50

 

 

24

 

Урок позакласного читання

Козацькому роду нема переводу.

 

 

 

25

 

Козацькому роду немає переводу.

Прислів’я. І. Гнатюк «Козацький дуб».

с.50-51

 

 

26

 

Навчальний проект: «Про що можуть розказати дерева — очевидці історичних подій».

с.51

 

 

27

 

Сторінки з історії життя наших співвітчизників за кордоном.

І. Бондарчук «На новій землі».

Творчість Ганни Черінь. «Українські квіти»

с.52-53

 

 

28

 

Події Другої світової війни. Т. Коломієць «Ялинка мого дитинства» (спогади).

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору (усно)

 

с.54-55

 

 

29

 

Історія державних символів України. «Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?» (3 дитячої енциклопедії «Світ моєї України»)

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору (усно)

 

с.56-57

 

 

30

 

Урок позакласного читання.

Державні символи у творах українських поетів

 

 

 

31

 

Стаття про герб України. Д. Павличко «Наш прапор» (напам’ять). Н. Поклад «Гімн».

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору (усно)

 

С.59

 

Тема

 

Як не любить той край...

 

32

 

Вступ до теми. В. Сосюра «Як не любить той край...» (напам ’ять). Л. Костенко «Усе моє, все зветься Україна...».

с.60-61

 

 

33

 

Настрій твору. В. Сухомлинський «Восени пахне яблуками». Прислів’я. Опис картини

 К. Білокур.

с.62-63

 

 

34

 

Краса рідної землі у різні пори року. О. Олесь «Степ» (напам'ять).

с.63-65

 

 

35

 

Урок позакласного читання.

Без верби і калини нема України

 

 

 

36

 

Барви природи. М. Вовчок «Літній ранок».

М. Коцюбинський «Літній день» (уривок на вибір напам'ять). Порівняння творів. Навчальне аудіювання.

с.65-66

 

 

37

 

Чарівні рослини. Н. Кир ’ян «Євшан». Легенда «Євшан» (переповіла 3. Мензатюк).

с.66-67

 

 

38

 

Тварининаші вірні друзі.

 Г. Тютюнник «Ласочка».

с.67-70

 

 

39

 

Тварининаші вірні друзі.

 Г. Тютюнник «Ласочка».

Складання плану оповідання. Прислів’я

с.67-70

 

 

40

 

Урок позакласного читання.

Цікаві пригоди братів наших менших

 

 

 

41

42

 

Мистецтво опішнянських майстрів.

Т. Кара-Васильєва «Співуча глина» (скорочено).

с.71-72

 

 

43

 

Краса українських водойм. В. Лучук «Скільки річок в Україні?». С. Жупанин «Загадка-добавлянка». «Світязь» (з енциклопедії для дітей). Л. Костенко «Я хочу на озеро Світязь...».

Контрольна робота: навичка читання вголос (усно)

 

с.73-74

 

 

44

 

Будь природі другом. Причина і наслідок.

В. Сухомлинський «Не забувай про джерело».

 Контрольна робота: навичка читання вголос (усно)

 

с.75-76

 

 

45

 

Землянаш спільний дім. А. Качан «Летючий корабель»

с.77

 

 

46

 

Узагальнення і систематизація знань учнів

 

 

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маар Пауль «Сім субот на тижні»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературне читання

І семестр

3 години на тиждень

№ з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

Із скарбниці усної народної творчості

 

1

 

Знайомство з підручником. Вступ до теми.

За С. Грицою «Наші джерела»

с.3-5

05.09

 

2

 

 

Побутові казки. «Мудра дівчина» (українська народна казка)

с.6-12

06.09

 

3

 

Притчі. «Без труда нема плода» (народна притча). Навчальне аудіювання

«У пригоді» (народна притча)

с.12-14

07.09

 

4

 

Урок позакласного читання.

Казка мудрістю багата

 

12.09

 

5

 

Народні легенди. «Хліб і золото» (народна легенда)

 «Місто Сміла» (народна легенда)

с.14-16

13.09

 

6

 

Народні пісні. «Стоїть явір над водою», «Котився віночок по полю» (українські народні пісні)

с.16-18

14.09

 

7

 

Народні усмішки. «Швачка», «Син та мати» (народні усмішки, записані Б. Грінченком)

с.18

19.09

 

8

 

Золоті зернята народної мудрості. Українські народні прислів’я. Прислів’я народів світу Скоромовки. Загадки (за вибором 4-5 загадок напам ’ять). Г. Кирпа «Мова моя»

с.19-23

20.09

 

9

 

Аудіювання (письмово).

Контрольна робота

 

21.09

 

10

 

Урок позакласного читання.

Сторінками народної творчості

 

26.09

Тема

Що було на початку світу...

 

11

 

Вступ до теми. Міфи Стародавнього Єгипту. Міф «Створення світу»

с.24-26

27.09

 

12

 

Міфи слов’янських народів. О. Бондарук «Міфи про створення світу та людей»

с.26-28

28.09

 

13

 

Міфи Стародавньої Греції. Міф «Дедал та Ікар» (переказала К. Гловацька)

с.28-31

03.10

 

14

 

Урок позакласного читання

Міфи давніх словян

 

04.10

 

15

 

Культура стародавніх слов’ян. «Як ще не було початку світа...» (українська народна обрядова пісня). За С. Плачиндою «Гнів Перуна».

с.31-33

05.10

 

16

 

Культура стародавніх слов’ян. За С. Плачиндою «Гнів Перуна» (продовження).

с.33-35

10.10

 

17

 

Навичка читання мовчки (письмово).

Контрольна робота

 

11.10

Тема

Сторінками історії України

18

 

Вступ до теми. Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся. Олександр Олесь «Наші предки — слов’яни» (уривок із книги «Княжа Україна»)

с.36-39

12.10

 

19

 

Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся.    Олександр Олесь «Ярослав Мудрий».

с.39-41

17.10

 

20

 

Урок позакласного читання.

Історія України в переказах та легендах

 

18.10

 

21

 

Перша історія України. І. Крип ’якевич «Книги за княжих часів». Навчальне аудіювання.

с.42

19.10

 

22

 

3 історії міст України. Д. Білоус «У назвах міст і сіл слова...». А. Коваль «Місто Чернігів». М. Хоросницька «Звідки в міста назва — Львів».

с.42-45

31.10

 

23

 

 

Історія українських козаків. Відданість побратиму. В. Сосюра «Дзвін шабель...».

М. Пригара «Козак Голота». Складання плану

с.45-50

01.11

 

24

 

Урок позакласного читання

Козацькому роду нема переводу.

 

02.11

 

25

 

Козацькому роду немає переводу.

Прислів’я. І. Гнатюк «Козацький дуб».

с.50-51

07.11

 

26

 

Навчальний проект: «Про що можуть розказати дерева — очевидці історичних подій».

с.51

08.11

 

27

 

Сторінки з історії життя наших співвітчизників за кордоном.

І. Бондарчук «На новій землі».

Творчість Ганни Черінь. «Українські квіти»

с.52-53

09.11

 

28

 

Події Другої світової війни. Т. Коломієць «Ялинка мого дитинства» (спогади).

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота

с.54-55

14.11

 

29

 

Історія державних символів України. «Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?» (3 дитячої енциклопедії «Світ моєї України»)

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота

с.56-57

15.11

 

30

 

Урок позакласного читання.

Державні символи у творах українських поетів

 

16.11

 

31

 

Стаття про герб України. Д. Павличко «Наш прапор» (напам’ять). Н. Поклад «Гімн».

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота

С.59

21.11

Тема

Як не любить той край...

32

 

Вступ до теми. В. Сосюра «Як не любить той край...» (напам ’ять). Л. Костенко «Усе моє, все зветься Україна...».

с.60-61

22.11

 

33

 

Настрій твору. В. Сухомлинський «Восени пахне яблуками». Прислів’я. Опис картини

 К. Білокур.

с.62-63

23.11

 

34

 

Краса рідної землі у різні пори року. О. Олесь «Степ» (напам'ять).

с.63-65

28.11

 

35

 

Урок позакласного читання.

Без верби і калини нема України

 

29.11

 

36

 

Барви природи. М. Вовчок «Літній ранок».

М. Коцюбинський «Літній день» (уривок на вибір напам'ять). Порівняння творів. Навчальне аудіювання.

с.65-66

30.11

 

37

 

Чарівні рослини. Н. Кир ’ян «Євшан». Легенда «Євшан» (переповіла 3. Мензатюк).

с.66-67

05.12

 

38

 

Тварининаші вірні друзі.

 Г. Тютюнник «Ласочка».

с.67-70

06.12

 

39

 

Тварининаші вірні друзі.

 Г. Тютюнник «Ласочка».

Складання плану оповідання. Прислів’я

с.67-70

07.12

 

40

 

Урок позакласного читання.

Цікаві пригоди братів наших менших

 

12.12

 

41

 

Мистецтво опішнянських майстрів.

Т. Кара-Васильєва «Співуча глина» (скорочено).

с.71-72

13.12

 

42

 

Краса українських водойм. В. Лучук «Скільки річок в Україні?». С. Жупанин «Загадка-добавлянка». «Світязь» (з енциклопедії для дітей). Л. Костенко «Я хочу на озеро Світязь...».

с.73-74

14.12

 

43

 

Будь природі другом. Причина і наслідок.

В. Сухомлинський «Не забувай про джерело».

 Контрольна робота: навичка читання вголос (усно).

с.75-76

19.12

 

44

 

Землянаш спільний дім. А. Качан «Летючий корабель»

Контрольна робота: навичка читання вголос (усно).

с.77

20.12

 

45

 

Узагальнення і систематизація знань учнів

 

 

21.12

Тема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературне читання

ІІ семестр

4 години на тиждень

 

з/п

 

Тема уроку

Матеріал до уроку

Дата

Примітка

 

 

Видатні українські письменники

 

 

 

46

 

Вступ до теми. Життя і творчість великого Кобзаря.

Т. Шевченко «Про себе»

 

 

 

47

 

Життя і творчість великого Кобзаря.

Т. Шевченко «Про себе» (продовження).

 

 

 

48

 

Поезія великого Кобзаря. Т. Шевченко «Вітер віє- повіває...», «Вітер з гаєм розмовляє...», «Реве та стогне Дніпр широкий...» (напам ’ять).

 

 

 

49

 

Урок позакласного читання

 

 

 

 

50

 

Пам’ятаймо про Шевченка.

«Музей «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі» (за матеріалами музею).

 

 

 

51

 

Навчальний проект: «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка».

 

 

 

52

 

Життя і творчість Івана Франка.

Р. Завадович «Поет-Каменяр» (скорочено).

 

 

 

53

 

Вірші картини природи.

І. Франко «Дивувалась зима...», «Дрімають села...» (напам’ять)

 

 

 

61

 

Навчальний проект: «Дитячі роки Івана Франка».

 

 

 

62

 

Казки Івана Франка.

 І. Франко «Лисичка-кума». Читання в особах.

 

 

 

63

 

Казки Івана Франка. І. Франко «Лисичка-кума» (продовження). Розігрування епізоду казки.

 

 

 

64

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

65

 

Життя і творчість Лесі Українки.

М. Олійник «Леся» (уривок із повісті).

 

 

 

66

 

Життя і творчість Лесі Українки.

М. Олійник «Леся» (уривок із повісті).

 

 

 

67

 

Стан природи і настрій людини в поезії Лесі Українки. Леся Українка «Конвалія» (уривок), «Давня весна» (напам ’ять).

 

 

 

68

 

Навчальний проект: «Леся Українка — поетична квітка України».

 

 

 

69

 

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Леся Українка «Біда навчить».

 

 

 

70

 

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Леся Українка «Біда навчить» (продовження).

 

 

 

71

 

Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

Леся Українка «Біда навчить» (продовження). Інсценізація казки.

 

 

 

72

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

73

 

Життя і творчість Павла Тичини. Музика природи в поезії Павла Тичини. П. Тичина «Де не глянь колоски» (уривок із вірша «Де тополя росте»).

 

 

 

74

 

Музика природи в поезії Павла Тичини.

П. Тичина «Хор лісових дзвіночків», «Сонце і дим».

 

 

 

75

 

Життя і творчість Максима Рильського. Поезія Максима Рильського: від спогадів дитинства до духовного заповіту дітям.

 М. Рильський «Дитинство», «Ким хочеш бути, хлопчику..?» (напам’ять).

 

 

 

76

 

 

 

 

 

77

 

Аудіювання (письмово).

Контрольна робота №5

 

 

 

Розповіді про нас самих

78

 

Вступ до теми. Езопперший байкар. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь». Навчальне аудіювання.

 

 

 

79

 

Життя і творчість Леоніда Глібова. Істотні ознаки байки. Л. Глібов «Зозуля й Півень» (напам’ять). Інсценізація байки.

 

 

 

80

 

Урок позакласного читання

 

 

 

 

81

 

Життя і творчість Олени Пчілки. Кожна байка чогось навчає, від чогось застерігає.

Олена Пчілка «Котова наука». Розігрування байки за ролями.

 

 

 

82

 

Особливості п’єси-казки як жанру. Будова п’єси.

Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (скорочено) (дія перша).

 

 

 

83

 

Особливості п ’єси-казки як жанру. Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (дія друга).

 

 

 

84

 

Вибіркова інсценізація п ’єси-казки. Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба».

 

 

 

85

 

Навичка читання мовчки (письмово).

Контрольна робота №6

 

 

 

Літературні казки зарубіжних письменників

 

86

 

Вступ до теми. Л. Костенко «Затишно дітям в пазусі казок...». Життя і творчість Олександра Пушкіна. Чарівні перетворення. 0. Пушкін «Казка про царя Салтана...» (уривки).

 

 

 

87

 

Чарівні перетворення. О. Пушкін «Казка про царя Салтана...» (продовження).

 

 

 

88

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

89

 

Життя і творчість Ганса Крістіана Андерсена. Позитивні і негативні персонажі.

Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (скорочено).

 

 

 

90

 

Позитивні і негативні персонажі.

Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (продовження).

 

 

 

91

 

Позитивні і негативні персонажі.

 Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (продовження). Складання плану казки, стисле переказування.

 

 

 

92

 

Життя і творчість Джанні Родарі. Упертість чи допитливість? Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела».

 

 

 

93

 

Упертість чи допитливість? Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела» (продовження).

 

 

 

94

 

Парр Марія «Вафельне серце»

 

 

 

95

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

 

96

 

Робота з літературним твором (письмово).

Контрольна робота №7

 

 

 

Світ дитинства в літературі

Людина починається з добра

97

 

Вступ до теми. Л. Забашта «Сказав мудрець...». Життя і творчість Анатолія Костецького. А. Костецький «Мрія».

 

 

 

98

 

Наші вірні друзітварини. А. Костецький «Спішу додому». Розігрування сценки за прочитаним твором.

 

 

 

99

 

Найдорожча знахідка. В. Сухомлинський «Не загубив, а знайшов».

 

 

 

100

 

Життя і творчість Всеволода Нестайка.

 Вірні друзі.

В. Нестайко «Шура і Шурко».

 

 

 

101

 

Вірні друзі. В. Нестайко «Шура і Шурко» (продовження). Складання продовження оповідання.

 

 

 

102

 

Нових друзів наживай, а старих не забувай.

 М. Чумарна «Казка про друга».

 

 

 

103

 

Нових друзів наживай, а старих не забувай.

М. Чумарна «Казка про друга» (продовження)

 

 

 

104

 

Нових друзів наживай, а старих не забувай.

М. Чумарна «Казка про друга» (продовження). Переказування казки

 

 

 

105

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

106

 

Гумористичні твори. В. Нестайко «Із сміхом треба бути обережним...». Г. Малик «Мавпині іменини». Розігрування сценки за віршем

 

 

 

107

 

Із гумором про серйозне. Г. Бойко «Консультант». М. Сингаївський «Сміх для всіх».

 

 

 

 

 

Життя і творчість М.І. Чабанівського.

Повість «Акванавти» або «Золота жила»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

Навичка читання вголос (усно).

Контрольна робота №8

 

 

 

У кожного є співуча пір’їнка

 

109

 

Розпізнавай і розвивай свої здібності.

В. Сухомлинський «Співуча пір’їнка»

 

 

 

110

 

Образи юних художників у віршах поетів.

Г. Чубач «Найрідніші голоси». С. Жупанин «Намалюю вітер». 77. Костенко «Якщо не можеш вітер змалювати...».

 

 

 

111

 

Дива довкола нас. О. Єфімов «Тут усе є...». Е. Саталкіна «Кожний знає своє діло». Навчальне аудіювання

 

 

 

112

 

Урок позакласного читання

 

 

 

113

 

Як римуються рядки.

В. Рутківський «Як складають вірші».

 

 

 

114

 

Як римуються рядки. В. Рутківський «Як складають вірші» (продовження).

 

 

 

115

 

 

 

 

 

116

 

Все починається з малого. М. Сингаївський «Дощ із краплі починається» (напам ’ять).

 

 

 

117

 

Підсумкова контрольна робота/

Державна підсумкова атестація

 

 

 

118

 

Урок позакласного читання.

 

 

 

119

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

 

Маар Пауль «Сім субот на тижні»

Роальд Дал «Чарівний палець»

Ірен Роздобудько «Пригоди на невідомому острові» «Коли оживають ляльки»

Оксана Іваненко «Лісові казки»

Оксана Сенатович «Пані Будьласка і вуйко Пампулько»

Володимир Лучук «Уставати рано треба»

Анатолій Костецький «Мінімакс – кишеньковий дракон»

Любов Забашта

Дмитро Білоус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 червня 2019
Переглядів
2360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку