Календарно-тематичне планування з математики (2 клас, ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно – тематичне планування з математики для 2 класу (ІІ семестр) складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи.» – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011 (зі змінами 2016 року), автори - Богданович М.В., Лишенко Г.П.

Перегляд файлу

Математика

(за підручником «Математика: підруч. для 2 кл.

загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко.

– К.: Генеза, 2012.- 160 с.: іл.»)

ІІ семестр

(4 години на тиждень)

№ з/п

Зміст уроку

Матеріал до уроку

Дата

Прим.

Арифметичні дії множення і ділення

(продовження)

 1.  

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

Повторення лічби в межах 100 (с.3)

 

 

 

 1.  

 Задачі на множення. Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.

Повторення додавання і віднімання чисел частинами (с.4)

 

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Закріплення додавання і віднімання в межах 100.

Повторення назв компонентів дій додавання та віднімання (с.6)

 

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і задачі на дві дії різного ступеня.

Повторення переставної властивісті дії додавання (с.7)

 

 

 

 1.  

Дія ділення. Задачі дії різного ступеня.

Повторення трикутника, чотирикутника

461-467

 

 

 1.  

Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів на дії першого ступеня.

Повторення запису чисел у вигляді суми розрядних доданків (с.12)

468-475

 

 

 1.  

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

Повторення різних способів додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд (с.13)

476-482

 

 

 1.  

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння задач.

Повторення про рік, місяць, добу(с.14)

483-489

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел при діленні.

Повторення додавання і віднімання числа 2 (с.16)

490-498

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2.

Самостійна робота.

Повторення додавання і віднімання числа 3 (с.18)

499-508

 

 

 1.  

Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії різного ступеня.

Повторення додавання і віднімання числа 4 (с.19)

516-523

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташування множників в умові.

Повторення додавання і віднімання числа 5 (с.23)

524-532

 

 

 1.  

Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.

Повторення додавання і віднімання числа 6  (с.26)

533-540

 

 

 1.  

Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

Повторення додавання і віднімання числа 9 (с.34)

541-546

 

 

 1.  

Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.

Самостійна робота.

Повторення   знаходження   довжини    ламаної    лінії (с.31)

547-555

 

 

 1.  

Складання таблиці ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.

Повторення виразів зі змінною (с.22)

565-571

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата.

Повторення розпізнавання геометричних фігур (с.28)

572-577

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

Повторення знаходження значень виразів із буквеними даними (с.22)

578-584

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом.

Самостійна робота.

Повторення додавання і віднімання чисел із переходом через розряд (с.29)

585-592

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом дій першого ступеня.

Повторення задач на знаходження невідомого зменшуваного (с.30)

593-600

 

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

 

 

Тема

Арифметичні дії множення і ділення

(продовження)

 1.  

 Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування прикладів і задач.

Повторення складання обернених задач до поданої (с.29)

601-609

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.

Повторення периметра многокутника (с.34)

610-615

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок множення і ділення (повторення).

Повторення узагальненої таблиці додавання одноцифрових чисел (с.37)

616-621

 

 

 1.  

Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Самостійна робота.

Повторення застосування дужок для запису виразів (с.39)

622-628

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини сторони квадрата за периметром.

Повторення порядку виконання дій у виразах, що містять дужки (с.40)

629-636

 

 

 1.  

Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина», «чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання простих і складених задач.

Повторення порядку виконання дій у виразах, що містять дужки (с.40)

637-646

 

 

 1.  

Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква. Самостійна робота.

Повторення прямокутника (с.43)

647-657

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

Повторення периметра прямокутника (с.44)

658-667

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає поняття  «зменшення числа в кілька разів».

Повторення квадрата (с.45)

668-673

 

 

 1.  

Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

Повторення периметра квадрата (с.45)

674-683

 

 

 1.  

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Повторення знань про календар

684-691

 

 

 1.  

Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах

Самостійна робота.

Повторення  додавання виду 38 + 4(с.49)

692-699

 

 

 1.  

 Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями. Знаходження периметра трикутника.

Повторення додавання виду 76 + 4(с.50)

700-709

 

 

 1.  

Контрольна робота

 

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

Арифметичні дії множення і ділення

(продовження)

 1.  

Складання таблиці множення числа 6 (практичне ознайомлення) Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Обчислення виразів з буквеним компонентом, у яких двічі повторюється одна і та сама буква.

Повторення додавання виду    76 + 4 (с.50)

720-729

 

 

 1.  

Одиниці вимірювання часу (година, хвилина, секунда). Визначення часу за годинником. Задачі на час. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

Повторення додавання виду 38 + 52 (с.51)

730-738

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 6. Дії з іменованими числами (величинами). Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

Повторення віднімання числа від суми (с.54)

739-747

 

 

 1.                     

Таблиця ділення на 6 (практичне ознайомлення). Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим виразом. Самостійна робота.

Повторення віднімання виду 40 — 8 (с.55)

756-764

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на дії різного ступеня. Знаходження добутку, коли один із компонентів стоїть у дужках. Знаходження довжини ламаної.

Повторення загального випадку віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд (с.58)

765-773

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 6. Складені задачі на дії різного ступеня. Складання та обчислення виразів.

Повторення віднімання суми від числа (с.64)

774-780

 

 

 1.                     

Складання таблиці множення числа 7 (практичне ознайомлення) Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7.

Повторення дії множення (с.66)

799-807

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника.

Повторення назви чисел при множенні (с.68)

816-825

 

 

 1.                     

Таблиця ділення на 7. Вправи на застосування таблиці ділення на 7. Вирази з невідомим множником. Складені задачі на сумісні дії.

Повторення таблиці множення числа 2 та ділення   на 2 (с.69)

826-834

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 7. Творча робота над задачею. Складання виразів за малюнком та запитаннями. Складені задачі на сумісні дії. Самостійна робота.

Повторення таблиці множення числа 3 (с.82)

835-842

 

 

 1.                     

Складання таблиці множення числа 8 (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 8. Розв’язання задачі на три дії.

Повторення таблиці ділення на 3 (с.88)

860-868

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на застосування вивчених таблиць. Пряма, точки, що лежать на прямій та поза нею. Порівняння довжин відрізків.

Повторення таблиці множення числа 4 (с.93)

869-874

 

 

 1.                     

Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Поняття «третина», «чверть», «шоста».

Повторення таблиці ділення на 4 (с.96)

892-900

 

 

 1.                     

Зв'язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого діленого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

Повторення таблиці множення числа 6 (с.109)

909-916

 

 

 1.                     

Колові приклади. Складені задачі на сумісні дії. Знаходження сторони трикутника за відомим периметром і двома сторонами.

Повторення таблиці ділення на 6

917-925

 

 

 1.                     

Складання таблиці множення числа 9 (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею. Розв’язання задачі двома способами. Периметр. Самостійна робота.

Повторення таблиці множення числа 7

926-934

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 9. Порівняння виразів. Розв’язання задачі виразом за поданою схемою.

Повторення таблиці ділення на 7(с.124)

935-942

 

 

 1.                     

Таблиця ділення на 9 (ознайомлення). Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Знаходження частини числа.

Повторення таблиці множення числа 8(с129)

943-950

 

 

 1.                     

Складені задачі на сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально, горизонтально, похило). Кресленні відрізків.

Повторення таблиці множення числа 9 (с.138)

951-958

 

 

 1.                     

Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

 

 1.                     

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема

 1.                     

Переставна властивість множення. Застосування властивості для розв’язування прикладів. Складені задачі на сумісні дії. Периметр.

965-972

 

 

 1.                     

Множення на 1 та 0. Складені задачі на сумісні дії.

Самостійна робота.

973-979

 

 

 1.                     

Ділення на 1, ділення числа самого на себе. Вправи на засвоєння вивченого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.

980-987

 

 

 1.                     

Ділення 0 на число. Неможливість ділення на 0. Складання виразів за текстовими даними. Задачі на знаходження невідомого третього доданка за відомою сумою двох доданків.

988-994

 

 

 1.                     

Множення одноцифрових чисел на 10. Ділення числа, що закінчується нулями на 10. Складання оберненої задачі. Ускладнена задача на знаходження невідомого доданка. Самостійна робота.

1002-1010

 

 

Повторення в кінці року

 1.                     

 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків. Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення відрізків.

1026-1034

 

 

 1.                     

Контрольна робота

 

 

 

 1.                     

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

 1.                     

Зв'язок компонентів при відніманні та при додаванні. Додавання і віднімання виду 28+5, 46-7. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд (ознайомлення). Задачі на дві дії.

1043-1050

 

 

 1.                     

Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Перетворення іменованих чисел, дії з іменованими числами.

1051-1057

 

 

 1.                     

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом та без переходу через розряд. Перевірка дій віднімання додаванням. Підсумковий урок за рік

1058-1064

 

Тема

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
1565
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку