Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу

Про матеріал
Календарно-тематичний план, складений на основі навчальної програми з математики для учнів 5-9 класівз загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України №804 від 07.06.2017.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

математики

для 5 класу

Кількість годин за програмою на рік – 140 години

Кількість годин на тиждень – 4 години

уроку

Дата

уроку

Кіл-ть годин

Тема та зміст уроку

Примітки

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними.

Геометричні фiгури і величини

Натуральні числа

 1.                      

3.09

1

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 1.                      

4.09

1

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 1.                      

5.09

1

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 1.                      

7.09

1

Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі

 

 1.                      

10.09

1

Ряд натуральних чисел.

 

 1.                      

11.09

1

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.                      

12.09

1

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.                      

14.09

1

Відрізок. Довжина відрізка

 

 1.                      

17.09

1

Відрізок. Довжина відрізка

 

 1.                 

18.09

 

Площина. Пряма. Промінь

 

 1.                 

19.09

1

Площина. Пряма. Промінь

 

 1.                 

21.09

1

Шкала. Координатний промінь.

 

 1.                 

24.09

1

Шкала. Координатний промінь.

 

 1.                 

25.09

1

Порівняння натуральних чисел

 

 1.                 

26.09

1

Порівняння натуральних чисел

 

 1.                 

28.09

1

Розв'язування вправ

 

 1.                 

1.10

1

Розв'язування вправ

 

 1.                 

2.10

1

Контрольна робота №1 «Натуральні числа»

 

Додавання і віднімання натуральних чисел

 1.                 

3.10

1

Аналіз контрольної роботи.

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.                 

5.10

1

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.                 

8.10

1

Розв'язування вправ

 

 1.                 

9.10

1

Віднімання натуральних чисел

 

 1.                 

10.10

1

Віднімання натуральних чисел

 

 1.                 

12.10

1

Розв'язування вправ

 

 1.                 

16.10

1

Числові і буквені вирази. Формули

 

 1.                 

17.10

1

Числові і буквені вирази. Формули

 

 1.                 

19.10

1

Розвязування задач і вправ

 

 1.                 

22.10

1

Контрольна робота №2 «Додавання і віднімання натуральних чисел»

 


Геометричні фігури і величини

 1.                 

23.10

1

Аналіз контрольної роботи

Рівняння

 

 1.                 

24.10

1

Рівняння

 

 1.                 

26.10

1

Кут. Позначення кутів

 

 1.                 

5.11

1

Види кутів. Вимірювання кутів

 

 1.                 

6.11

1

Види кутів. Вимірювання кутів

 

 1.                 

7.11

1

Види кутів. Вимірювання кутів

 

 1.                 

9.11

1

Многокутники. Рівні фігури

 

 1.                 

16.11

1

Трикутник і його види

 

 1.                 

19.11

1

Прямокутник

 

 1.                 

20.11

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

21.11

1

Контрольна робота №3 «Геометричні фігури і величини»

 

Множення і ділення натуральних чисел

 1.                 

23.11

1

Аналіз контрольної роботи.

Множення. Переставна властивість множення.

 

 1.                 

26.11

1

Сполучна і розподільна властивість множення

 

 1.                 

27.11

1

Сполучна і розподільна властивість множення

 

 1.                 

28.11

1

Ділення

 

 1.                 

30.11

1

Ділення з остачею

 

 1.                 

3.12

1

Ділення з остачею

 

 1.                 

4.12

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

5.12

1

Контрольна робота №4 «Множення і ділення натуральних чисел»

 

Прямокутний паралелепіпед. Комбінаторні задачі

 1.                 

7.12

1

Аналіз контрольної роботи.

Степінь числа

 

 1.                 

10.12

1

Площа.Площа прямокутника

 

 1.                 

11.12

1

Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

 

 1.                 

12.12

1

Прямокутний паралелепіпед. Піраміда

 

 1.                 

14.12

1

Об’єм прямокутного паралелепіпеда

 

 1.                 

17.12

1

Розв'язування задач і вправ

 

 1.                 

18.12

1

Контрольна робота №5

«Прямокутний паралелепіпед. Комбінаторні задачі»

 

 1.                 

19.12

1

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

 

 1.                 

21.12

1

Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 


Тема 2. Дробові числа і дії з ними

Звичайні дроби

 1.                 

8.01

1

Повторення матеріалу, вивченого в І семестрі

 

 1.                 

9.01

1

Уявлення про звичайні дроби.

 

 1.                 

11.01

1

Уявлення про звичайні дроби.

 

 1.                 

14.01

1

Правильні й неправильні дроби.

 

 1.                 

15.01

1

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.                 

16.01

1

Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.                 

18.01

1

Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.                 

21.01

1

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

 1.                 

22.01

1

Мішані числа

 

 1.                 

23.01

1

Мішані числа

 

 1.                 

25.01

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

28.01

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

29.01

1

Контрольна робота №6 «Звичайні дроби»

 

Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів

 1.                 

30.01

1

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

1.02

1

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.                 

4.02

1

Порівняння десяткових дробів

 

 1.                 

5.02

1

Порівняння десяткових дробів

 

 1.                 

6.02

1

Округлення десяткових дробів

 

 1.                 

8.02

1

Округлення десяткових дробів

 

 1.                 

11.02

1

Додавання десяткових дробів

 

 1.                 

12.02

1

Додавання десяткових дробів

 

 1.                 

13.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

15.02

1

Віднімання десяткових дробів

 

 1.                 

18.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

19.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

20.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

22.02

1

Контрольна робота № 7 «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів»

 

Множення та ділення десяткових дробів.

 1.                 

25.02

1

Множення десяткових дробів

 

 1.                 

26.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

27.02

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

1.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

4.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

5.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

6.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

11.03

1

Ділення десяткових дробів

 

 1.                 

12.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

13.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

15.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

18.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

19.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

20.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

22.03

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                 

1.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

2.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

3.04

1

Контрольна робота № 8

«Множення та ділення десяткових дробів»

 

Середнє арифметичне. Відсотки.

 1.             

5.04

1

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

 1.             

8.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

9.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

10.04

1

Відсотки. Знаходження відсотків від числа

 

 1.             

12.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

15.04

1

Знаходження числа за його відсотком

 

 1.             

16.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

17.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

19.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

22.04

1

Контрольна робота № 8 «Середнє арифметичне. Відсотки»

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

 1.             

23.04

1

Лічба, вимірювання і числа

 

 1.             

26.04

1

Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 1.             

26.04

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

3.05

1

Дії другого ступеня з натуральними числами

 

 1.             

6.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

7.05

1

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

 1.             

8.05

1

Площі та об’єми фігур

 

 1.             

10.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

11.05

1

Звичайні дроби.

 

 1.             

13.05

1

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

 1.             

14.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

15.05

1

Десяткові дроби та дії з ними

 

 1.             

17.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

20.05

1

Відсотки. Середнє арифметичне

 

 1.             

21.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

22.05

1

Розв’язування задач і вправ

 

 1.             

24.05

1

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 1.             

27.05

1

Розв’язування вправ

 

 1.             

28.05

1

Розв’язування вправ

 

 1.             

29.05

1

Розв’язування вправ

 

 1.             

31.05

1

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
13 травня
Переглядів
275
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку