Календарно-тематичне планування з математики для 5 класу на ІІ семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів). Підручник: Математика (Тарасенкова, Богатирьова, Бочко) 5 клаc 2018
Зміст архіву
Перегляд файлу

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

для  5__ класу

на  ІІ- семестр  2018 / 2019  н.р.

               Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

                 «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів).

 

__________________________________________________

(ПІБ учителя)

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____  р.

Голова  МО _______________________________________________

 


МАТЕМАТИКА

5 клас 2018/2019 н.р.

 (140 годин, І семестр – 64 год., ІІ семестр – 76 год. 4 години на тиждень)

Тема уроку

Год

Дата

Прим

ІІ семестр

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год + 4 год резерву) продовження

 1.        

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Доповнення правильного дробу до одиниці . Віднімання дробу від натурального числа

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ .

1

 

 

 1.        

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

 1.        

Контрольна робота № 7: «Звичайні дроби»

1

 

 

 1.        

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 1.        

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Арифметичні дії з десятковими дробами . Ділення десяткових дробів

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.        

Округлення чисел

1

 

 

 1.        

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

 1.    

Контрольна робота № 8: «Десяткові дроби та дії з ними»

1

 

 

 1.    

Аналіз контрольної роботи

 

1

 

 

Тема уроку

Год

Дата

Прим

 1.    

Поняття відсотку.

1

 

 

 1.    

Знаходження відсотку від числа

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Знаходження числа за його відсотком

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

 1.    

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

 1.    

Контрольна робота № 9: «Відсотки. Середнє арифметичне»

1

 

 

 1.    

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 (22 год резерву)

 1.    

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1

 

 

 1.    

Відрізок, пряма, промінь.

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Числові вирази. Порівняння натуральних чисел. Шкала. Координатний промінь. Кут та його градусна міра. Види кутів

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Звичайні дроби.

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.

Квадрат і куб натурального числа

1

 

 

 1.    

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Десяткові дроби та дії з ними

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Відсотки. Середнє арифметичне

1

 

 

 1.    

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

 1.    

Підсумкова контрольна робота за рік

1

 

 

 1.    

Розв’язування цікавих задач

1

 

 

 1.    

Розв’язування цікавих задач

1

 

 

 1.    

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

                                            «ПОГОДЖЕНО»                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                 Заступник директора з НВР                                      ДИРЕКТОР

                                             

            

                 __________________________________                         __________________________________

                                                            (ПІБ)                                                                             (ПІБ)

                 _____________________________________________                                 _____________________________________________

                                                         (підпис)                                                                         (підпис)

                 «______» __________________20____ р.                         «______» __________________20____ р.

 

 

на ІІ- семестр  2018 / 2019  н.р.

Програма: Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів                  «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів).

__________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________ Протокол № ______ від «_____»______________20_____  р.

Голова  МО _______________________________________________


 

МАТЕМАТИКА 

5 клас 2018/2019 н.р.

 (140 годин, І семестр – 64 год., ІІ семестр – 76 год. 4 години на тиждень)

Тема уроку

Год

Дата

Прим

ІІ семестр

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год + 4 год резерву) продовження

65.

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

66.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

67.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

68.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

69.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

70.

Доповнення правильного дробу до одиниці . Віднімання дробу від натурального числа

1

 

 

71.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

72.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

73.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

74.

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

 

75.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

76.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

77.

Розв’язування задач і вправ . 

1

 

 

78.

Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

79.

Контрольна робота № 7: «Звичайні дроби»

1

 

 

80.

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

81.

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів

1

 

 

82.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

83.

Арифметичні дії з десятковими дробами. Додавання і віднімання десяткових дробів

1

 

 

84.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

85.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

86.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

87.

Арифметичні дії з десятковими дробами. Множення десяткових дробів

1

 

 

88.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

89.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

90.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

91.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

92.

Арифметичні дії з десятковими дробами . Ділення десяткових дробів

1

 

 

93.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

94.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

95.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

96.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

97.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

98.

Округлення чисел

1

 

 

99.

Розв’язування задач і вправ

1

 

 

100.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

101.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

102.

 Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

103.

 Контрольна робота № 8: «Десяткові дроби та дії з ними»

1

 

 

104.

 Аналіз контрольної роботи

 

1

 

 

Тема уроку

Год

Дата

Прим

105.

 Поняття відсотку.

1

 

 

106.

 Знаходження відсотку від числа 

1

 

 

107.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

108.

 Знаходження числа за його відсотком 

1

 

 

109.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

110.

 Розв’язування задач на відсотки  

1

 

 

111.

 Розв’язування задач на відсотки  

1

 

 

112.

 Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

113.

 Розв’язування задач на відсотки

1

 

 

114.

 Середнє арифметичне. Середнє значення величини

1

 

 

115.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

116.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

117.

 Систематизація знань та підготовка до контрольної роботи

1

 

 

118.

 Контрольна робота № 9: «Відсотки. Середнє арифметичне»

1

 

 

119.

 Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 (22 год резерву)

120.

 Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

1

 

 

121.

 Відрізок, пряма, промінь.

1

 

 

122.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

123.

 Числові вирази. Порівняння натуральних чисел. Шкала. Координатний промінь. Кут та його градусна міра. Види кутів

1

 

 

124.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

125.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

126.

 Звичайні дроби.

1

 

 

127.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

128.

 Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата. Квадрат і куб натурального числа

1

 

 

129.

 Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

1

 

 

130.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

131.

 Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

1

 

 

132.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

133.

 Десяткові дроби та дії з ними

1

 

 

134.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

135.

 Відсотки. Середнє арифметичне 

1

 

 

136.

 Розв’язування задач і вправ

1

 

 

137.

 Підсумкова контрольна робота за рік

1

 

 

138.

 Розв’язування цікавих задач 

1

 

 

139.

 Розв’язування цікавих задач

1

 

 

140.

 Підсумковий урок

1

 

 

 

 

zip
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
16 січня
Переглядів
261
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку