Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 5 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з Музичного мистецтва для 5 класу загальноосвітньої школи підготувала: вчитель музичного мистецтва КУ Сумської загальноосвітньої школи №4 імені Олександра Аніщенка СМР, Петреску Яна Володимирівна.

За підручником Людмили Григорівни Кондратової

Перегляд файлу

Календарно-тематичне  планування  уроків  музичного мистецтва у 5 класі

 

І семестр (16 годин)

Тема 1:  Музика як вид мистецтва (8 год)

         Тема 2:  Народна музика (8 год)

 

Дата

Правка

Тема  уроку

Ключові знання та навички

 

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Учнівські  му-зичні проекти

1.

 

 

Мистецтво

звуків

Музика як

вид мистецтва, зв'язок музики з іншими видами.

 

П.І.Чайковський

Мелодія для скрипки та фортепіано

О. Янушкевич.

Веселкова піс-ня”

Проект «Озвучу-ємо малюнки»

2.

 

 

Історія музич-

ного мис-

тецтва

Історія виник-нення музичного

мистецтва та його  специфіка

 

Х.В. Глюк. Мело-дія з оп. Орфей та Еврідіка” оло флейти).

О. Янушкевич.

Веселкова піс-ня”

Продовжити роботу над проектом

3.

 

 

Мистецтво від- криває світ

 

Значення музики в

житті, побуті людини та сучас-ному медіа- прос-торі.

 

Й.С.Бах. Арія із

оркестрової сюїти

3 (ре-мажор).

О. Янушкевич.

Веселкова пісня” А. Житке-вич.Все це потрібно мені”

Продовжити роботу над проектом

4.

 

 

Що «живе» в

музиці?

Мелодія, лад, гар-монія  як засоби музичної вираз-ності, їх роль у створенні музич-ного образу.

Воцарт Алегро

із Дивертисменту

11 для оркестру

А. Житкевич. Все це потрібно мені”

Представлення проекту

5.

 

 

Як рухається

музика

Темп та

ритм як засоби музичної вираз-ності.

Й.С.Бах. Largo з

концерту 5 для фортепіано з оркестром (фа мінор), Д. Россіні.

«Тарантела».

А. Житкевич. Все це потрібно мені” Муз.Ю.Чичкова, сл.К.Ібряєва

«Наша шкільна країна»

 

Проект «Малюємо

музику»

6.

 

 

У гості до

музичних інструментів

Регістр,

тембр як засоби музичної вираз-ності  їх роль у створенні музич-

ного образу.

П. Чайковський.

Фрагменти з бале-ту Лускунчик (Вальс квітів”, Танець феї Драже”, «Танець вічарів»)

 

Муз.Ю.Чичкова,

сл.К.Ібряєва

«Наша шкільна країна»

Продовжити роботу над проектом

 

7.

 

 

Як розповідає

музика

Динаміка як

засіб музичної ви-разності

С. Рахманінов.

Прелюдія 5 для фортепіано оль мінор)

Муз.Ю.Чичкова,

сл.К.Ібряєва

«Наша шкільна країна»

Муз. Гладкова сл. В. Лугового

«Пісенька про чарівників»

 

Продовжити роботу над проектом

8.

 

 

Музична скарб-ничка компози-тора.

Урок узагаль-нення знань.

(тематичне оцінювання)

Специфіка му-зичного мистецтва та основні засоби музичної вираз-ності.

Дж. Верді . Триум-

Фальний марш із опери «Аїда»

Муз. Гладкова сл..В. Лугового

«Пісенька про чарівників» Повторення вивчених пісень

 

 

Представлення проекту.

 

9.

 

 

Історія народу в пісні

Особливості на-родних історичих пісень

Унп «За світ встали козачень-ки», М. Лисенко. Інтродукція з оп. Тарас Бульба”

 

Унп «Ой на горі та й женці жнуть»

Проект «Наша казка про

українську пісню»

10

 

 

Давні українські осінні обряди

Особливості укр.

жниварськи х пі-сень

«Ой  на  горі  та  й

женці   жнуть»   (у виконанні чолові-чої   хорової капе-ли) 

М.Лисенко. Кан-тата Радуйся, ниво неполитая” (5 ч. Оживуть степи, озера”)

 

Українські

народні жни-варські пісні

«Ой на горі та й женці жнуть»

Продовжити роботу над проектом

11

 

 

Пісня живе

серед нас

Особливості народних побу-тових пісень

 

Хор «Їхав козак за

Дунай» у вико-нанні чоловічої хорової капелли капелла). Л.Бетховен. Варі-ації на тему

«Їхав козак за Дунай», обробка пісні для голосу і фортепіано,скрип-ки і віолончелі. Обробка пісні для

флейти і форте-піано у збірнику «Варіації на російську тему»

 

С. Климовський.

Їхав козак за Дунай

Продовжити роботу над проектом

12

 

 

Народні

інструменти

Народні музичні інструменти:

сопілка, бандура, бубон, трембіта, цимбали, трембіта

Є. Адамцевич.

Запорізький марш. у виконанні ор-кестру народних українських інструментів. Л.Колодуб «Ста-росвіцькі гуцуль-ські награвання» (соло сопілка), М.Скорик. Мело-дія (скрипка і бандура).

 

С. Климовський.

Їхав козак за Дунай»

Представлення поекту

13

 

 

Дитяча народна пісня

Особливості укра-

їнських народних пісень для дітей

М.Леонтович

«Пісня про зай-чика», «Женчи-

чок - бренчичок»,

«Налетіли журав-лі» - у виконанні дитячого хору

 

О. Жилінський.

Пісенька джури

Проект «Народні танці»

14

 

 

Українці

танцюють

Особливості ук-

раїнських на-родних танців: гопак, козачок, метелиця

Українська

полька, гопак, козачок, метелиця в оркестровому виконанні

 

 

О. Жилінський.

Пісенька джури

Продовжити роботу над проетом

15

 

 

Давні українські

зимові обряди

Особливості на-

і народних обря-дових пісень зи-мового циклу

М.Леонтович.

Щедрик у вико- нанні   дитячого хору (а капелла), М.Леонович Щедрівочка у

виконанні міша-ного хору та ор-кестру.

 

Н.Май «Новоріч-на пісня» Українська народна колядка

Продовжити роботу над проетом

16

 

 

Новорічні

свята. Підсумковий урок

(Тематичне оцінювання.

Оцінки за перший семестр)

Особливост

і народних пісень і танців, народних музичних інструменті в;

Личко. Кантата

«Пори року», 4 частина, «Зима». В. Барвінський. Фортепіанний цикл “Колядки і щедрівки”.

Н.Май «Новорічна

пісня» Українська народна колядка

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

 

Представлення проекту

 

Календарно-тематичне  планування  уроків  музичного мистецтва у 5 класі

 

ІІ семестр (19 годин)

                                Тема 3:  Професійна музика (10 год)

             Тема 4:  Взаємодія музики з іншими видами мистецтва  (9 год)

 

 

Дата

Правка

Тема  уроку

Ключові знання та навички

 

Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

Учнівські  му-зичні проекти

17

 

 

Скарбничка професіонала

Особливості про-

фесійної музики композиторів різ-них часів. Звязок народної і про-фесійної музики

М. Глінка. Орке-строва фантазія

«Камаринська», Іспанська увер-тюра 2 «Ніч в Мадриді"

 

В.Осторовський «Зимова пісня»

Проект «Зимові свята»

18

 

 

Різновиди

професійної музики

Різновиди

музики: інстру-ментальна і во-кальна музика, її особливості

А. Вівальді.Зима” з циклу концертів Пори року.

Робертіно Лоретті

«О sole mia» Лучано Паворотті

«О sole mia»

 

В.Осторовський

«Зимова пісня»

Продовжити роботу над проектом

19

 

 

Чи є сюжет в

музиці?

Характерні ознаки

програмної музи-ки.

О. Бородін. Сим-фонія 2Бога-тирська” (Іч., екс-позиція), Л.Бетховен. Сим-фонія 3Геро-їчна” ч.,експо-зиція).

 

В.Осторовський

«Зимова пісня».

 

муз. сл М.Назарця

«Ми козаки

Продовжити роботу над проектом

20

 

 

Що таке

непрограмна музика?

Характерні ознаки програмної та не- програмної музики.

Гендель Сюїта «Музика води». Т.Альбіноні Ада-жіо (соль мінор) для органа і струн-них інструментів.

«Ми козаки» муз.

сл..М.Назарця

Презентація проекту

 

Виконання музики води через коктейльні трубочки та стакани

21

 

 

Інструменталь-

не соло

Характерні ознаки інструментальної музики, сольна інструментальна

музика

Ф.Шонен. Етюд

2 (фа мінор), Н.Паганіні,  рондо

зі скрипкового концерту 2 уривок; соната для скрипки і гітари -

уривок.

 

«Ми козаки» муз.

М.Назарця Сл..

 

Норвезька народна пісня

«Чарівний смичок»

Проект «Інструментальна музика»

22

 

 

Грає ансамбль

Різновиди

ансамблів

В.Барвінський

Квартет. Український гопак у виконанні квар-тету  народних інструментів.

 

Норвезька

народна пісня

«Чарівний смичок»

Продовжити роботу над проектом

23

 

 

Симфонічна

музика

Характерн

і ознаки симфоніч ної інструмен тальної та музики, інструмен ти симфоніч ного оркестру.

Г.Свиридов. Вальс

до повісті О.Пуш-кіна «Заметіль».

Н.Май «Червона

калина»

Презентація проекту

24

 

 

Велике

українське сімейство

Різновиди

оркестрів

М.Калачевський

Ноктюрн у вико-нанні академічного оркестру. Віночок українських на-родних  мелодій у

виконанні україн-ського оркестру.

 

Н.Май «Червона

калина»

Проект «Подару-нок для матусі»

25

 

 

Світ  вокальної

музики

Характерні ознаки вокальної, сольної та ансамблевої му-зики

Каччині Ave

Maria”,

Ф. Шуберт. “Ave Maria”

 

А. Філіпенко

Прийди весно,прий-ди красна (веснянка)

Продовжити роботу над проектом

26

 

 

Звучить хор

 

Урок узагальнення знань

 

Тематичне оцінювання

Характерні ознаки хорової музики

М.Глінка романс

«Венеціанська ніч» - у виконанні ансамблю вокаліс-тів капела).

М.Глінка хор «Слався» з оп.«Іван Сусанін» у виконанні ака-демічного хору та оркестру.

 

А. Філіпенко

Прийди весно,прий-ди красна (Веснянка)

Презентація проекту.

 

Тестування

 

Тема 4. Взаємодія музики з іншими видами мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, література, театр, цирк, кіно) (9 год.)

 

27

 

 

Музика та інші

види мистецтва

особливості вза-ємодії музики та інших видів мис-тецтва

 

Л.Деліб «На

вшпиньках» з балету «Сільвія»

Муз.О.Злотника, сл..Вратарьова

«Школяри- школя-рики»

Проект «Музика сучасного школяра»

28

 

 

Музика і слово

особливості взає-модії музики та літератури

Романс М.Глінка

«Жайворонок» у виконанні дитя-чого хору

 

Муз.О.Злотника, сл..Вратарьова «Школяри- школя-рики»

Продовжити роботу над проектом

29

 

 

Музика та

візуальні види мистецтва

особливості вза-ємодії музики та образотворчого мистецтва

 

М. Мусоргський.

Пєса 10 Богатирські ворота” з фортепіанної сюїти “Картинки з виставки».

Л. Боккерін. Ме- нует у виконанні струнного квін-тету.

 

«Школяри- школя-рики»

Продовжити роботу над проектом

30

 

 

Музика в

театрі

особливості вза-ємодії музики та театру

Чайковський

Вальс із балету

«Спляча красуня»

 

Пісенька  друзів  з

мультфільму "Бременські музиканти"

 

Презентація проекту

31

 

 

Музика в кіно

особливості вза-ємодії музики та кіно

Е.Крилатов

Інструментальна музика  до  фільму

«Гостя з Майбут-нього» ( три урив-ки)

Пісенька  друзів  з

мультфільму "Бременські музиканти".

муз. Є. Крилатова, сл..Юнтіна

«Крилаті гойдалки» із фільму  «Пригоди Електроніка»

Проект «Знімаємо кіно»

32

 

 

Музика і

циркове мистецтво

особливості вза-ємодії музики та циркового мис-тецтва

Ж.Оффенбах

Галоп із оперети

«Паризький балет».

муз. Є. Крилатова,

сл..Юнтіна

«Крилаті гойдалки» із фільму  «Пригоди Електроніка»

 

Продовжити роботу над проектом

33

 

 

Музика і

хореографія

 

 

особливості вза-ємодії музики та хореографії

Й.Штраус  Полька

«Полювання»

«Світ шкільний»

муз. сл.. І.Тарнавська

Продовжити роботу над проектом

34

 

 

Назустріч

канікулам

 

Підсумковий урок

 

Тематичне оці-нювання

Оцінки за семестр

 

 

Музика із

улюблених дитячих мультфільмів

«Світ шкільний»

муз. сл.. І.Тарнавська

Тестування

35

 

 

Урок-концерт

 

Річні оцінки

 

 

Музична

вікторина

Повторення пісень

Презентація проекту

 

 

 

docx
Додано
28 грудня 2018
Переглядів
709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку