16 березня о 18:00Вебінар: Соціалізація учнівства засобами топонімічних досліджень у позаурочній діяльності

Календарно-тематичне планування з німецької мови 6 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з німецької мови за підручником Сидоренко М.М. 6 клас 1 семестр. Планування містить змістові лінії за новими вимогами Міносвіти. А також враховано всі види контролю, а саме читання, аудіювання, письма та говоріння.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР _____________________

«_____» _________________2017 р.

Вчитель –

Клас –

Підручник –

Програма -

Дата

Сфера спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Змістова лінія

Комунікативні вміння

Домашнє завдання

лексика

граматика

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровˈя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Сприймання на слух

Зорове сприймання

Усне продукування, усна взаємодія

(в т.ч. онлайн)

Писемне продукування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ТЕМА 1. ШКОЛА.

1.

 

 

Перший день у школі.

ЛО теми

 

Порядкові числівники

 

 

 

 

Націлює на усвідомлення себе як учасника спільноти, класу, групи

 

 

Впр. 1 с.8

Впр. 4,5 с.9

Впр. 7 с.11

Впр. 5б с.10

Впр. 1 с.12

2.

 

Особистісна

Як ти провів канікули?

ЛО теми

 

Займенник man. Модальне

  дієслово können

 

 

 

 

 

Впр. 3 c.14

Впр. 5, 6, 7, 8 с. 14

Впр. 6 с.11

Впр. 1 с.15

3.

 

Мій навчальний план

ЛО уроку

 

Минулий час дієслова haben

 

 

 

 

Впр. 4 с.17

Впр. 6 с.18

Впр. 1 с.12, 3 с.16

 

Впр. 1, 2 с.18-19

4.

 

Що ви робите у школі?

 

 

ЛО уроку

Модальне дієслово mögen, конструкція aber auch

 

Наводить приклади взаємодії у групі, класі

 

 

Впр. 3 с.20

Впр. 6 с.22

Впр. 1 с.19,

 2 с. 20

Впр. 4 с.21

Впр. 1 с.22

5.

 

На уроці

ЛО уроку

Наказовий спосіб дієслів з відокремлюваними префіксами Впр. 2с с.24

Модальне дієслово müssen

Впр. 4 с.24

 

 

 

Націлює на уміння вміти поводити себе на уроці та доцільно розприділяти час

 

Впр. 1 с.23

Впр. 6 с.25

Впр. 2. с.23

Впр. 1 с.25

6.

 

Я повинен прочитати текст

ЛО уроку.

С.26

Модальне дієслово sollen.

Складні речення зі сполучниками denn, oder, aber

 

Націлює на розуміння потреби працювати та наводити приклади взаємодії разом

 

 

 

Впр. 1 с.26

Впр. 2 c.26

Впр. 3 с.27

Впр. 7 с.28

 

Впр. 1 с.29

7.

 

Ми вчимо німецьку.

ЛО уроку

Завдання на картках

 

 

 

 

 

 

Впр. 1 с.29,

7 с.31

Впр. 4 с.30

Впр. 2 с.30,

 

Впр. 1, 2 с.32

8.

 

У лісовій школі.

 

 

ЛО уроку

Складні речення зі сполучниками den

Впр. 2 с.33

 

 

 

 

 

Впр. 1 с.32

Впр. 3 с.33, 5 с.34

Впр. 4 с.34

Впр. 1 с.35

9.

 

Повторення теми. Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 1, 2, 3 с.36-37

Повторити слова

MODUL 2. MEINE FREIZEIT. МІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС

10.

 

Особистісна

В понеділок я катаюсь на велосипеді

ЛО уроку

 

 

 

 

Спрямовує учнів впрорядковувати власний робочий та вільний час

 

Впр. 7 с.45

Впр. 1с.44

 

Впр. 2 с.44

Впр. 1, 2 с.46

11.

 

Щоранку я ходжу до школи.

 

ЛО уроку

Впр. 1 с.47

Словотворення

 

 

 

 

 

Завдання на картках

Впр. 4, 5 с.49

Впр. 7 с.35

Впр. 1, 2 с.50

12.

 

Хобі та вільний час

ЛО уроку

Прийменники з Akk.

Впр. 2 с.51

 

 

 

 

 

Впр. 1 с.50

Впр. 5 с.52

 

Впр. 1, 2 с.54

13.

 

Я цікавлюся мистецтвом

ЛО уроку

 

Wofür interessirst du dich?

 

 

 

 

Впр. 2 с.54

Впр. 1 с.54

Впр. 4 с.55

 

Впр. 1, 2 с.56

14.

 

Я люблю займатись спортом

 

ЛО теми

Модальне дієслово wollen

 

 

Націлює на уміння розрізняти безпечні та небезпечні види спорту

 

 

Впр. 4, 5 с.57

Впр. 1 с.56

Впр. 7 с.58

Впр. 1,2 с.58

15.

 

Ми святкуємо

ЛО уроку.

 

Присвійні займенники в Akk.

 

 

 

 

Впр. 1 .с59

Впр. 6 с.61

Впр. 3 с.59

Впр. 4б с.60

Впр. 1 с.62

16.

 

Повторення.

Виконання тренувальних вправ.

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

Завдання на картках

 

Впр. 1, 2 с.66

Впр. 1 с.63

17.

 

Проектна робота «Я займаюсь спортом».

 

ЛО теми

 

 

 

 

Націлює уміння розробляти плани дій щодо свого вільного часу та його раціонального використання

 

 

 

 

Впр. 3 с.64

18.

 

Тест.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 2

Повторити вивчені ЛО

MODUL 3. GEBRÜDER HERBST UND WINTER. БРАТИ ОСІНЬ ТА ЗИМА

19.

 

Особистісна

Збираємо врожай

ЛО уроку

 

Відмінювання артиклів у давальному відмінку

Прийменники які керуютьсядавальнимвідмінком

 

 

 

Націлена на уміння демонструвати розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

 

Впр. 6 с.74

Впр.1 с. 72

Впр. 4 с.73

Впр. 2, 3 с.72

Впр. 5 с.73

Впр. 1, 2 с.74

20.

 

Золота осінь.

ЛО уроку

Ступені порівняння прикметників

Націлює на уміння розглядати природну систему

 

 

 

 

Впр. 1, 5 с.76

Впр. 3 с.75

 

Впр. 1, 2 с.77

21

 

Золота осінь.

Виконання тренувальних вправ

 

 

Ступені порівняння прикметників

 

 

 

 

Завдання на картках

 

 

Завдавав на картках

Завдання на картках

22.

 

Погода

ЛО уроку

Впр. 2 с.78

 

Націлює на уміння обговорювати природні та погодні  явища

 

 

 

Впр. 5 с.79

 

Впр. 1с.78

Впр. 4 с.79

Впр. 5б с.80

Впр. 1 с.80

23

 

Осінній ліс

 

Відмінювання особових займенників у давальному відмінку

 

 

 

 

 

Впр. 5 с.83

Впр. 3 с.82

Впр. 1, 2 с.81

Впр. 5 с.83

 

Вправа с. 84

24.

 

Прийшла зима.

ЛО теми.

 

 

 

 

 

 

Впр. 5 с.86

Впр. 1, 2 с.85

Впр. 6 с. 87

Впр. 1, 2 с.87-88

25.

 

Зима у всій красі

ЛО теми

Сполучник wie, als

 

 

 

 

 

Впр. 5 с.90

Впр. 1 с.88

Впр. 3 с.89

 

Впр. 1, 2 с.90-91

26.

 

Переддень Різдва.

Святий вечір

ЛО теми

 

 

Націлює на уміння порівнювати традиції в різних країнах

 

 

 

Впр. 3 с.91

Впр. 1, 2 с.91

Впр. 4 с.92

 

Впр. 1, 2 с.92-93

27.

 

Повторення.

Тест

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на картках

 

 

Підготуватись до СКР

28.

 

Семестрова контрольна робота з читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до СКР

29.

 

Семестрова контрольна робота з аудіювання

 

 

 

 

 

 

Завдання на картках

 

Впр. 6, 7 с.71

Впр. 8 с.71

Підготуватись до СКР

30.

 

Семестрова контрольна робота з письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватись СКР з читання

31.

 

 

Семестрова контрольна робота з говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватись СКР з аудіювання

MODUL 4. MEINE WINTERFERIEN. МОЇ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

32.

 

 

Зимові канікули

ЛО теми

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 2, 3, 6 с.100-101

Впр. 1 с.100

Впр. 1 с.102

33.

 

 

Що ти робив?

ЛО теми

Перфект.

Слабкі дієслова

 

 

 

 

Впр. 5 с.104

Впр. 1 .с103

 

Впр. 2 с.103

Впр. 1, 2 с.105

34.

 

 

Підсумковий урок за І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати слова у словнику

 

docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
1592
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку