10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування з німецької мови для 10 класу(10 рік навчання) 1 семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування за підручником Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіт. / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — Харків : Вид-во «Ранок» 2 год на тиждень
Перегляд файлу

10 клас 1 семестр

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

Тема : Я, моя родина, мої друзі

1

 

Можна пред-ставитись?

 

Дискутує щодо якості та цінності життя.

 

Пояснює необхідність гуманного ставлення до тварин.

 

Обговорює систему цінностей сучасної родини

.

Усвідомлює права люди-ни, важли-вість толе-рантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

 

 Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру.

 

 Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

 

 Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.

 

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфіліктних ситуаціях.

 

Аналізує вплив конфліктної поведінки

на здоров’я.

 

 Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхід-ності виступає у ролі посеред-ника та пропо-нує цивілізо-вані шляхи вирішення конфлікту.

 

 

 

Усвідомлює необхідність бути заощад-ливим та використову-вати техноло-гії для покращення добробуту родини.

 

Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

 

 

 

Впр.7 ст.5

 

2

Почуття та емоції

 

der Ärger (nur Sg.), die Bosheit -en,

die Freude (nur Sg.), das Staunen (nur Sg.), die Trauer (nur Sg.), ärgerlich, erschrocken,

erstaunt, sauer

 

Впр. 8 ст.8

 

3

Ми усі такі різні!

 

geizig, geschwätzig, hochnäsig, intelligent, tolerant, intolerant, verantwortungsvoll, mobben (mobbte, hat gemobbt), sich benehmen (benahm sich, hat sich benommen) gegenüber (+ Dat.)

Plusquamperfekt Indikativ der Verben

Впр. 7 ст.12

 

4

Мої друзі

 

die Eigenschaft -en, das Selfie -s,

kommunizieren (kommunizierte, hat

kommuniziert), zu¦treffen (traf zu, hat

zugetroffen) auf (+ Akk.)

 

Впр.7 ст.15

 

5

Ми шукаємо друзів

 

skypen [ˈska͜ipṇ ] (skypte, hat geskypt), virtuell, das Interesse teilen

Modalver-ben im Präsens

Впр.7 ст. 18

 

6

Наш вільний час

 

das Bike [ba͜ik] -s, die In- und Outdoor-

Sportarten [ˈındɔ:ɐ̯-/ˈa͜ʊtdɔ:ɐ̯-] (Pl.),

chillen [ˈt͜ʃılən] (chillte, hat gechillt)

Verb «lassen» im Präsens

Впр.7 ст.21

 

7

Моя сім̓ я

 

 

 

 

 

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

 

Тема: Спорт і дозвілля

 

8

Це ми робимо найкраще

 

Презентує та обґрун-товує власні проекти щодо збереження довкілля та забезпечен-ня його сталого розвитку.

Обговорює участь у клубах за інтересами

Сприймає основні переваги здорового способу життя.

 

Обґрунтовує доцільність вибіркового використання Інтернет ресурсів з огляду на фізичне та психічне здоров’я людини.

Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення власних потреб.

 

Співвідносить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

die Freizeitaktivität -en, die Outdoor-Aktivität [ˈa͜ʊtdɔ:ɐ̯-] -en, das E-Board [ˈi:bɔ:d] -s, der Segway [ˈsɛkwe͜i] -s, todlangweilig

 

 

Впр.6 ст.27

 

9

Найулюблені-ші види спорту

 

der Sportfreund -e, der Nationalsport (nur Sg.), die Profiliga ...gen, die Nationalmannschaft -en, das Ballspiel -e, die Weltmeisterschaft -en, kämpfen (kämpfte, hat gekämpft)

 

 

Впр. 7 ст.30

 

10

Спорт і здоров’я

 

das Trainingsgerät [ˈtrɛ:nıŋs-] -e, ab und zu, die Überbelastung -en, anstrengend, vorsichtig, sich ab¦härten (härtete sich ab, hat sich abgehärtet), Gute Besserung!

 

 

Впр. 7 ст.33

 

11

Відомі спортсмени і спортсменки

 

die Weltmeisterschaft -en/die WM,

die Europameisterschaft -en/die EM,

der Rennfahrer -, der Olympiasieger -,

die Lagen (Pl.)/das Lagenschwimmen (nur Sg.), erfolgreich

 

Nicht deklinierbare Adjektive

Впр.7 ст.37

 

12

Спортивні змагання

 

das/der Beachsoccer [ˈbi:t͜ʃsɔkɐ],

der Hochsprung, das Snowboarding [ˈsnɔʊ͜ bɔ:dıŋ], der Wettkampf -¨-e

 

Nicht dekli-nierbare Adjektive

Впр. 8 ст.41

 

13

Незвичайні види спорту

 

die Funsportart [ˈfan…] -en, die Trendsportart -en, der Kraftsport, das Fahnenjagen, das Fingerhakeln,

versuchen (versuchte, hat versucht)

 

Впр.6 ст. 44

 

14

Я та спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

 

Тема: Харчування

 

14

Апетит приходить під час їжі

 

 

Оцінює переваги органічних продуктів.

 

Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

 

Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини.

 

Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Обґрунтовує корисність раціонального харчування

 

Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує

це відповідними прикладами.

die Brezel -n, die Cornflakes [ˈkɔ:ɐ̯nfle͜iks] (Pl.), der Spargel -, der Vegetarier -

 

Впр.6 ст.49

 

15

Українські фірмові страви

 

die Spezialität -en, die Sülze -n,

der Pfannkuchen -, erhitzen (erhitzte, hat erhitzt), verrühren (verrührte, hat verrührt)

 

 

Впр.7 ст.51

 

16

Звички харчування інших народів

 

das Baguette [baˈɡɛt] -s, die Garnele -n,

die Currywurst [ˈkoerı-]/[ˈkarı-] -¨-e,

das/der Gulasch [ˈɡu:laʃ] -e/-s,

die Spaghetti [ʃp-; auch sp-] (Pl.),

der Kebab -s, das Fertiggericht –e

 

 

 

Впр.6 ст.53

 

17

Суто по - німецьки їсти

 

der Eintopf -¨-e (Pl. selten), das Gewürz -e, die Paprikaschote -n, die Lage -n,

das Lammfleisch (nur Sg.), der Deckel -,

schichtweise, garen (garte, hat gegart)

 

 

 

Впр.6 ст.55

 

18

Про смаки не сперечаються

 

der Cappuccino [kapʊˈt͜ʃi:no] -(s),

die Vorliebe -n, entweder … oder,

nicht nur … sondern auch, sowohl … als auch, weder … noch

 

 

Sätze mit mehrteiligen Konjunk-tionen

Впр.7 ст.58

 

19

 

Здорове харчування

 

 

das Pausenbrot -e, die Mohnschnecke -n, der Snack [snɛk] –s

 

 

Впр.6 ст.60

 

20

Моя улюблена страва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

Тема: Шкільне життя

21

Школа і ми.

 

 

Аналізує стосунки з однолітками.

 

Обговорює та порівнює способи

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови.

 

Демонструє обізнаність з

міжнародними освітніми програмами.

Розуміє важливість принципів

рівноправного спілкування.

 

Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

Оцінює та обирає ефектив-ний спосіб

підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання

das Zeugnis -se, halten (hielt, hat gehalten) für (+ Akk.), erwerben (erwarb, hat erworben), auf¦bekommen (bekam auf, hat aufbekommen)

 

Впр.7 ст. 65

 

22

В школі.

 

der Vorteil -e, der Nachteil -e, entspannt

 

Впр.6 ст.67

 

23

Шлях до школи

 

der Schulbus -se, in Anspruch nehmen, unterwegs

 

Впр.8 ст.70

 

24

Обмін студентами.

 

der Schüleraustausch -e,

der Austauschschüler -, die Gastfamilie -n, der Aufenthalt -e, die Unterkunft -¨-e, das Büfett -s/-e

 

Впр.7 ст.73

 

25

Навчання за кордоном

 

die Lehranstalt -en,

der Bachelorabschluss -¨-e,

der Masterabschluss -¨-e,

das Studentenwohnheim -e

 

Впр.7 ст.76

 

26

Шкільне життя

 

 

 

 

 

27

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

 

28

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Скласти план до тексту

 

30

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Повторення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
5 вересня 2019
Переглядів
2059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку