Календарно-тематичне планування з німецької мови

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з німецької мови для 4 класу до підручника "Німецька мова 4 клас "Deutsch lernen ist super!" Світлана Сотникова , Ганна Гоголєва, - Харків : Видавництво "Ранок",2021; на І семестр 2021 н.р.; .

Перегляд файлу

4 клас  I семестр

№ уроку

Дата

Примітка

 

Підтема

 

 

 

             Мета

Вправи на розвиток лінгвістичних компетенцій

Вправи на розвиток мовленнєвих              компетенцій

Домашнє завдання 

 

Коригуюче навчання

 

 

 

 

 

Фонет. матеріал

Грамат. матеріал

Лексич. матеріал

Читання

Аудіювання

Мовлення

Письмо

 

 

Тема 1: «Meine Freunde, meine Familie und ich»  (Я, моя сім’я і друзі)

 

 

 

1

 

 

ТЕМА: «Я, моя сім’я і друзі».

Freunde aus aller Welt.

Розвиток навичок зв’язного  мовлення

Навчати запитувати інших людей про ім’я, вік і місце проживання й відповідати на такі запитання, писати пові­домлення про людину, використовуючи подану інформацію, формувати навички читання, ауд., письма, монол. й діалог. мовлення

Впр.1 (с.4)

Географічні назви. Впр.1,2 (с. 4)

Das Alter, der Name -n, der Erdteil -e, das Land-¨-er, die Stadt -¨-e, leben, kommen, Wie heißt du?, Ich heiße…, Wie alt bist du?, Ich bin … Jahre alt., Woher kommst du?, Ich komme aus…,Wo lebst du?, Ich lebe in…

 

Впр.3 с.5

РЗ, впр.1,2

С.1

Впр.2 с.4,

 4 с.5

Впр.3 с.5,

5 с.6

РЗ, впр. 3 с.1

Впр.5, с.6,

РЗ, впр.3 с.1

 

 

2

 

 

Wir kommen aus der Ukraine.

Розвиток навичок діалогіч.

мовлення

Навчати розповідати про дітей, використовуючи подану інформацію,розуміти тексти про місце проживання дітей, писати повідомлення про себе, формувати навички читання, ауд., письма й монол. мовлення

Впр. 1

(с. 7)

Прийменники «mit»

Das Hobby -s, das Gebiet  -e, das Dorf -¨-er, leben mit (Dat.), Was ist dein Hobby?, Mein Hobby ist…

Впр. 3а с.7, 3в с.8, РЗ, впр. 2 с. 2,3. с. 3

Впр.1 с.7

Впр.4 с.9

Впр. 5 с.9

РЗ, впр.4 с.3

Впр.5. с.3

 

3

 

 

Wo wohnst

du ?

Розвиток навичок діалог. мовлення

Навчати розповідати де живуть інші люди, висловлювати свою точку зору щодо прожи­вання в різних місцях, читати і розуміти зашифрований текст, формувати навички читання, аудіювання, письма, монол. й діалог.мовл.

Впр. 1,2 (с.10)

Дієвідмінювання дієслова «gefallen»

 

Впр. 5а, 5б, 6

 (с. 12),

7 (с. 13); РЗ, впр.3 (с. 4)

Die Kleinstadt -¨-e die Großstadt -¨-e, die Hauptstadt -¨-e, auf dem Land, in einer Kleinstadt, in einer Großstadt, in der Hauptstadt, leben, gefallen.

РЗ, впр. 1 с. 4

Впр.3 с.11,

5а,6 с.12

РЗ.впр.2 с.4

Впр.4 с.11

Впр.7, с.13,

РЗ, впр.3 с.4

 

 

4

 

 

In einer Stadt

Розвиток навичок читання, письма

Навчати називати в однині і множині деякі об’єкти міста, описувати своє місто, розпитувати людину про її місто, формувати навички читання, аудіювання, письма.

Впр. 1 (с.14)

Речення зі зворотом «es gibt». Впр. 4, 5а (с. 15), 5б, 6

(с. 16); РЗ, впр. 3,4 (с. 6)  Множина іменників  Впр. 3 (с. 15); РЗ, впр. 2 (с.6)

Das Hochhaus -¨-er, der Bahnhof -¨-e, der Laden der Park -s, das Kino -s, das Café -s, die Fabrik -en, die Post, es gibt, viele, kein(e).

Впр.4 с. 15

Впр.5а

С.15

Впр. 5а с.15

5б с. 16

Впр.6 с.16

РЗ, впр. 4 с. 6

Впр.6 с.16,

РЗ, впр.4 с.6

 

 

5

 

 

Stadtver

kehr

Введення ЛО і МЗ та їх вживання в діалог. мовленні.

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1

 (с. 17)

Прийменники «mit»? «zu». 

Впр. 3

(с. 18),; РЗ, впр. 3 (с. 7)

Der Bus -se, der Obus  -se, die Straßenbahn -en, die U-Bahn -en, das Auto -s, das Fahrrad -¨-er, fahren mit (Dat.)

 

Впр.4 с.8;

РЗ, впр. 1

с.7

Впр.3 с.18,

 

 

Впр.7 с.20

 

 

 

6

 

 

Stadtver

kehr

Розвиток навичок аудію., читання,письма

 

 

 

 

Впр.2 с.17

Прийменники «mit»? «zu». 

Впр. 5 (с. 19), 7 (с. 20)

Der Bus -se, der Obus  -se, die Straßenbahn -en, die U-Bahn -en, das Auto -s, das Fahrrad -¨-er, fahren mit (Dat.)

 

 

Впр. 5 с.19,

6, с.20

 

РЗ, впр.3, с.7

 

7

 

 

Einkäufe machen

Введення ЛО і МЗ та їх вживання в діалог. мовленні

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, мон. й діалог. мовлення

Впр. 1

(с. 21)

Словотвір: складні слова. Впр. 1

(с. 21)

Der Buchladen -¨-, der Blumenladen -¨-, der Kleiderladen -¨-, der Schuhladen -¨-, der  Spielzeugladen -¨-, der Schreibwarenladen -¨-, kaufen, verkaufen.

Впр. 4 с. 23

 

Впр.3 с.22

Впр.5 с.23

РЗ, впр.3,4  с.9

Впр.5 с.23

РЗ, впр.4 с.9

 

 

8

 

 

Auf dem Land leben.

Розвиток навичок

діалогічного й монологіч ного мовлення

Навчати називати деякі види міського транспорту, розпитувати інших людей про те, якими видами транспор­ту вони користуються, й відповідати на такі запитання, формувати навички аудіювання, монологічного й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 24)

Словотвір: складні слова. Впр. 1

 (с. 24)

Der Bauernhof -¨-e, der Gemüsegarten -¨-, der Obstgarten -¨-, das Haustier -e, das Felder, die Farm -en, das Traumdorf -¨-er.

Впр.3 с.25

Впр.2 с.24

Впр.4в с. 26

Впр.5 с.26

РЗ, впр. 3 с.10

Впр.5 с.26

РЗ, впр.3 с.10

 

 

9

 

 

Mein Heimatort

Розвиток граматич

них навичок і письма

Навчати описувати якесь місто або село, писати повідомлення про своє рідне місто/ село, формувати навички аудіюв, письма й діалог. мовлення

Впр. 1

(с. 27)

Речення  зі зворотом «es gibt». Впр. 4

(с. 28)

Es gibt, liegen.

 

Впр.3 с.27, РЗ, впр.2

С.11

Впр.4а,4в

С.28

 

РЗ, впр.3 с.11

Впр.6 с.29

 

 

 

10

 

 

Mein Heimatort

Розвиток навичок зв’язного мовлення

 

 

 

Речення  зі зворотом «es gibt».

Es gibt, liegen.

 

 

Впр. 5 с.29

Впр.6 с.29

 

РЗ, впр.3 с.11

 

11

 

 

In meiner Straβe.

Розвиток навичок діалогічного й монологічного мовлення

Навчати називати будівлі й об’єкти, що знаходяться на вулиці, описувати вулицю за схемою, писати повідомлення про свою вулицю, формувати навички письма, монол. й діалог. мовлення

Впр. 1

 (с. 30)

Речення зі зворотом  «es gibt». Впр. 4

(с. 31), 5,6

 (с. 32); РЗ,

 

впр. 2 б (с. 12)

Множина іменників Впр. 2

(веб-сайт) (с. 30)

Die Straße -n, auf der Straße, in der Straße, es gibt.

 

 

Впр.4 с.31

 

Впр.7 с.32

 

Впр.7 с.32

 

 

 

 

 

12

 

 

In meiner Straβe.

Розвиток навичок аудію, читання, письма.

 

 

Речення зі зворотом  «es gibt». Впр. 4

(с. 31), 5,6

 (с. 32); РЗ,

 

впр. 2 б (с. 12)

Множина іменників

Die Straße -n, auf der Straße, in der Straße, es gibt.

 

 

Впр. 5,6   с. 32

РЗ. впр. 3 с.12

РЗ, впр.3 с.12

 

13

 

 

Unsere Haupt

stadt

Розвиток навичок читання і письма

Навчати розповідати про столицю нашої країни, розуміти зміст зашифрованого тексту, писати повідомлення про Київ, формувати навички читання, аудіювання, письма й монол. мовлення

 

Множина іменників   Впр. 1

(с. 33); РЗ, впр. 1 (с. 13)

Das Denkmal -¨-er, die  Kirche -n, der Paltz das Theater -, die Universität -en, am  Fluss, modern.

Впр.3,     с. 34

Впр.1 с.33

Впр.4 с.34

Впр.5 с.34

 

Впр.5 с.34

РЗ, впр.4 с.13

 

 

14

 

 

Unsere Haupt

stadt

Розвиток навичок читання,письма.

 

 

 

Das Denkmal -¨-er, die  Kirche -n, der Paltz das Theater -, die Universität -en, am  Fluss, modern.

Впр. 4     с. 34

 

 

РЗ, впр.4 с.13

Підготовка до тестової роботи

 

15

 

 

Wieder-holung

Систе

матизація лексично

го і грама

тичного матеріалу з теми: «Я, моя сім’я і друзі».

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

РЗ, впр. 3

б (с. 15)

 

 

РЗ, впр. 2 с.14

Впр. 4 с.36

5,6 с. 37,

7 с.38

Впр.2в с.35,

3,4 с.36

РЗ впр.4,5 с.15

 

 

16

 

 

ТЕМА 2: Die Wohnung

«Помеш

кання»

Wie lautet deine Adresse?

Розвиток навичок читання і перекладу

 

Навчати називати свою адресу й адреси інших людей, рахувати до 100, формувати навички читання, аудіювання, письма й діалогічного мовлення

Впр. 1

(с. 40)

Кількісні числівники від 1 до 100. Впр. 2 (с. 40); РЗ, впр. 1 (с. 16)

Die Adresse, lauten, Wie lautet deine Adresse?, Meine Adresse lautet…

Впр.3 с.40

РЗ, впр.2 с.16

Впр.4а с.41

 

Впр.5 с.42

 

РЗ, впр.3 с.16

 

 

17

 

 

Wie lautet deine Adresse?

Розвиток навичок зв’язного мовлення

 

 

 

Кількісні числівники від 1 до 100. Впр. 2 (с. 40);

Die Adresse, lauten, Wie lautet deine Adresse?, Meine Adresse lautet…

 

 

Впр. 4в, с.42

РЗ, впр.3 с.16

Впр.5 с.42

 

 

18

 

 

Unser Haus.

Розвиток навичок монолог. й діалог. мовлення

Навчати описувати свій будинок і називати кількість поверхів, розповідати про об’єкти, що є на подвір’ї, формувати навички читання, аудіюв, письма, монолог. й діалог. мовлення

Впр. 1

(с. 43)

Множина іменників Впр. 1 (с. 43);, РЗ, впр. 1( с. 17)

Речення зі зворотом «es gibt».

Das Stockwerk, der Garten -¨-, der Park -s, der Spielplatz -¨-e, der Parkplatz -¨-e, die Bank -¨-e, der Baum -¨-e, neben dem Haus, im Hof.

Впр.3 с. 44

РЗ, впр.1

С.17

Впр. 2в с.43

4а с.44

 

Впр.6 с.45

 

РЗ, впр.3 с.17

 

 

19

 

 

Unser Haus.

Розвиток навичок зв’язного мовлення

 

 

 

Множина іменників

 

Речення зі зворотом «es gibt». Впр. 4 а (с. 44), 4 б, 5 (с.45)

Das Stockwerk, der Garten -¨-, der Park -s, der Spielplatz -¨-e, der Parkplatz -¨-e, die Bank -¨-e, der Baum -¨-e, neben dem Haus, im Hof.

 

 

Впр. 4в, 5 с. 45

РЗ, впр.3 с.17

Впр.6 с.45

 

 

20

 

 

Meine Wohnung

Розвиток навичок зв’язного мовлення

Навчати розповідати, скільки яких кімнат є у квартирі, розуміти зміст опису квартири, описувати свою квар­тиру, формувати навички читання, аудіювання, письма й монологічного мовлення

Впр. 1

(с. 46)

Словотвір: складні слова.

Впр. 1

(с. 46); РЗ, впр. 2 (с. 18)

Die Wohnung -en, die Küche -n, der Flur -e, das Wohnzimmer -, das Schlafzimmer -, das Kinderzimmer -, das Badezimmer

Впр. 3 с.47, 4 с. 48;

 

Впр. 2 с. 46; РЗ, впр. 1

с. 18

Впр.4 с.48

Впр.5 с.48

РЗ, впр.4 с.19

Впр.5 с.48

 

 

 

21

 

 

Meine Wohnung

Розвиток навичок писемного й усного мовлення.

 

 

 

Die Wohnung -en, die Küche -n, der Flur -e, das Wohnzimmer -, das Schlafzimmer -, das Kinderzimmer -, das Badezimmer

РЗ, впр. 3 с. 19

 

 

 

РЗ, впр.4 с.19

 

 

 

22

 

 

In der Wohnung.

Розвиток навичок письма, граматич них

знань

Навчати розповідати, для чого призначені кімнати у квартирі і що можна там робити, формувати навички аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення.

Впр. 1

(с. 49)

Неозначено-

особовий

займенник

«man».

Впр. 3

(с. 49),

4, 5 (с.50);

РЗ, впр. 3 (с. 20)

Kochen, schlafen, baden, spielen, essen, das Geschirr spülen, fernsehen, man kann.

 

Впр.1 с. 49

Впр.2 с.49

4 с. 50

 

Впр.5 с.50

 

 

 

23

 

 

In der Wohnung.

Розвиток навичок монол. й діалог. мовлення,

читання.

 

 

Неозначено-

особовий

займенник

«man».

 

Kochen, schlafen, baden, spielen, essen, das Geschirr spülen, fernsehen, man kann.

 

 

Впр.4 с. 50

 

РЗ, впр.3 с.20

 

24

 

 

Möbel.

Розвиток навичок монол. й діалог. мовлення

Навчати розповідати, для чого призначені кімнати у квартирі і що можна там робити, формувати навички ауд., діалог. й мон. мовлення

Впр. 2

 (с. 51)

Множина іменників Впр. 2

(с. 51);

РЗ, впр. 2 (с. 21)

Der Tisch -e, der Stuhl -¨-e, der Schrank -¨-e, das Sofa -s, die Lampe -n, das Bett -en, der Sessel -, das Bild -er, stehen, hängen.

Впр.4 с. 52

 

Впр.3 с. 52

5 с. 53

РЗ. впр.4 с.22

РЗ, впр.5 с.22

 

25

 

 

Möbel.

Розвиток навичок письма,

читання,

говоріння.

 

 

 

Множина іменників

Der Tisch -e, der Stuhl -¨-e, der Schrank -¨-e, das Sofa -s, die Lampe -n, das Bett -en, der Sessel -, das Bild -er, stehen, hängen.

 

 

Впр.5 с. 53

РЗ впр. 5 с.22

 

 

26

 

 

Im Wohn-zimmer.

Розвиток навичок мовлення, читання

і перекладу

Навчати описувати розташування меблів у кімнаті, писати опис вітальні, формувати навички аудіювання й монолог. мовлення

Впр. 1

(с. 54)

Прийменники місця «in», «auf, «an».

Впр. 2а (с. 54), 3 (с. 55), 5 (с. 56); РЗ, впр. 2, 3 (с.23)

Die Wand -¨-e, der Fußboden -¨-, das Fenster -, die Ecke -n, die Mitte -n, die Gardine -n, der Teppich -e, der Fernseher -, stehen, hängen

 

 

Впр.2а с. 54

Впр.2в с. 55

 

 

Впр.5 с.56

 

 

 

27

 

 

Im Wohn-zimmer.

 

Розвиток навичок зв’язного мовлення.

 

 

Прийменники місця «in», «auf, «an».

Впр. 5 (с. 56);

Die Wand -¨-e, der Fußboden -¨-, das Fenster -, die Ecke -n, die Mitte -n, die Gardine -n, der Teppich -e, der Fernseher -, stehen, hängen

 

 

Впр. 4

 с. 56

 

РЗ, впр.3 с.23

 

28

 

 

In der Küche.

Розвиток навичок читання і перекладу

Навчати називати меблі й предмети, що є у кухні, писати опис кухні, формувати навички аудіювання, письма й монологічного мовлення

 

Множина іменників

Впр. 4

 (с. 58)

Der Kühlschrank -¨-e, der Herd -e, das Regal  -e, links, rechts, in der Mitte.

 

РЗ, впр. 1,3 с.24

Впр.2 с. 57,

 

Впр.6 с.58

Впр. 4 веб-сайт с. 58

 

29

 

 

In der Küche.

 

Розвиток навичок говоріння,

письма

 

 

Множина іменників

 

Der Kühlschrank -¨-e, der Herd -e, das Regal  -e, links, rechts, in der Mitte.

 

РЗ, впр.3 с.24

Впр.5 с.58

 

Впр. 6 веб-сайт с. 58

 

30

 

 

Im Kinder-zimmer.

Розвиток навичок зв’язного мовлення

Навчати описувати дитячу кімнату, розуміти зміст опису і порівнювати текст з малюнком, писати опис своєї кімнати, формувати навички читання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр.1

 (с. 59)

Словотвір: складні слова.

Впр. 1

 (с. 59)

Der Computer, die Vase.

Впр.3в      с. 60

 

Впр. с. 59

3а с.60

 

Впр.5 с.61

РЗ, впр.2,с.25

Впр.5 с.61

 

 

 

31

 

 

Im Kinder-zimmer.

 

Розвиток навичок письма, читання,аудіювання.

 

 

Словотвір: складні слова.

 

Der Computer, die Vase.

 

 

Впр. 3а,4 с.61

РЗ, впр.3 с.25

РЗ, впр.3 с.25

 

32

 

              

Mein Zimmer. Розвиток навичок говоріння,письма, читання аудіюв.

Навчати описувати кімнати за малюнком, писати лист з описом своєї кімнати, формувати навички читання, письма, аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 62)

Множина іменників

РЗ, впр. 1

(с. 26)

Закріплення вивченої лексики

Впр.2  с. 62

РЗ, впр. 1 с. 26

Впр. 2с.62

4 с.63,

5а,5в с.64

Впр.3 с.63

6 с. 64

РЗ, впр.2 с.26

3 с.27

Впр. 6 с.64

РЗ, впр.3 с.27

Підготува

тися до тестової роботи

 

33

 

 

Wieder-holung. Систематизація лексичного і грамат.. матеріалу з теми: «Помешкання»

Закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення

 

 

 

 

 

Впр.4,5 с.67

Впр.2 с.65,

3 с.66

РЗ, впр.3,4 с.29

 

 

34

 

 

ТЕМА 3: Feste und Traditionen«Свята і традиції»

 

Schöne Feiertage.

 

Розвиток навичок читання письма, діалогіч. мовлення

Навчати називати свята й відповідні символи, роз-ти, коли їх відзначають, розуміти зміст текстів про свята, формувати навички читання, письма, діалог. й мон. мовлення

Впр.1,с.68

 

Weihnachten, Neujahr, der Nikolaustag, der Muttertag, der Frauentag, das Lieblingsfest, Wann feiert man…,das Geschenk, schmücken, die Kugel, das Lametta, das Knallbonbon ,das Symbol                                   

Впр. 3а, 3в

с. 69 веб-сайт

 

Впр.2 с.69,

 

Впр.5 с.70

 

РЗ, впр.3 с.30

 

35

 

 

Schöne Feiertage.

 

Розвиток навичок зв’язного мовлення

 

 

 

 

Weihnachten, Neujahr, der Nikolaustag, der Muttertag, der Frauentag, das Lieblingsfest, Wann feiert man…,das Geschenk, schmücken, die Kugel, das Lametta, das Knallbonbon,

das Symbol                                   

Впр. 3в

с. 69

веб-сайт

 

Впр.4 с.70

РЗ впр.3

с.30

Впр.5 с.70

 

 

36

 

 

Geburstag feiern.

Розвиток навичок діалогіч. й монологіч.мовлення та читання

Навчати запитувати людей про дату їх народження й відповідати на таке запитання, розповідати про атрибути святкування дня народження, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

Впр. 1

 (с. 71)

Порядкові числівники.

 Впр. 2, 3

(с. 71)

Die Gäste, die Geburtstagskarten, die Party, der Geburtstag, feiern, der Geburtstagskuchen

 

РЗ, впр.1

 с. 31

Впр.2 с.71,

4 с.72,

5 с.73

Впр.6 с.73

РЗ впр.2 с.31

Впр.6 с.73

 

 

 

37

 

 

Eine Geburs-tagsparty.

Розвиток навичок письма, читання та перекладу

Навчати розповідати про святкування дня народження, розуміти зміст вітальної листівки до дня народження, писати листівки до дня народження, формувати навички ауд., читання, письма, діалог. й монолог. мовлення

Впр. 1

 (с. 74)

Словотвір: складні слова.

Впр. 1

 (с. 74);

РЗ, впр. 1 (с. 32)

Das Lied, singen, gratulieren, basteln

Впр.6 с. 76

Впр. 4 с. 75

Впр.2 с.74,

5 с.75

Впр.3 с.75

7 с.76

РЗ, впр.2,3 с.33

Впр.7 с.76

РЗ, впр.3 с.33

 

 

38

 

 

 Tolle Geschenke.

Розвиток навичок діалогічно го й монологіч ного мовлення

Навчати запитувати про подарунки іншій людині й давати відповіді на такі запитан­ня, висловлювати ідеї щодо подарунків до дня народження, формувати навички аудіювання, письма, діалогічного й монологічного мовлення

 

Відмінювання особових займенників в Akkusativ,

für+ Akk.,

 

Впр. 2

(с. 77),

3 (с. 78), 4 (с. 79), 5, 6 (с.80);

 РЗ, впр. 2 (с. 34)

Der Block, die Blume, das Spielauto ,mich, dich, ihn, uns, euch,

 

РЗ, впр. 1

С. 34

Впр.1,2 с.77,

4 с.79

РЗ впр.3 с.34

Впр.6 с.80

 

 

 

39

 

 

Tolle Geschenke.

Розвиток навичок читання,

письма,

говоріння

 

 

Відмінювання особових займенників в Akkusativ,

für+ Akk.

Der Block, die Blume, das Spielauto ,mich, dich, ihn, uns, euch,

 

 

 

 

РЗ,

впр.3

с.34

 

40

 

 

Winterfeste.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, читання письма

 

Навчати називати зимові свята, писати повідомлення про своє улюблене свято взимку, проводити серед однокласників опитування щодо їхніх улюблених зимових свят, формувати навички письма й діалог мовлення.

Впр. 1

(с. 81)

 

Die Winterfeste, die Sterne, der Adventskalender , der Nikolaustag,  die Tanne,  das Feuerwerk, der Heiligabend,

Впр.3 с.81

 

Впр.4 с.82

Впр.5,6 с.83

РЗ впр.2-4 с.35

Впр.6 с.83

РЗ, впр.4 с.35

 

 

41

 

 

Winterfeste.

Розвиток навичок мон. й діалог. мовлення. Контроль читання

 

 

 

Die Winterfeste, die Sterne, der Adventskalender , der Nikolaustag,  die Tanne,  das Feuerwerk, der Heiligabend,

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Der Nikola-ustag. Розвиток навичок діалог. й монологіч ного мовлення Контроль аудіювання

Навчати розповідати про День святого Миколая і про подарунки до цього свята, формувати навички письма, монологіч. й діалогіч. мовлення.

Впр. 1

 (с. 84)

Особові

займенники

Прийменник

«für».

Впр. 2, 3 (с. 85);

РЗ, впр. 2 (с. 36)

 

Das Geschenk, bekommen,

brav,

für

 

 

Впр.3 с.85

Впр.6 с.86

Впр.6 с.86

РЗ, впр.3 с.37

 

 

43

 

 

Wir feiern Weihnаch

ten

Розвиток навичок письма, читання, аудіювання

 

Знайомити з традиціями святкування Різдва в Німеччині, навчати вітати з Різдвом і писати вітальну листівку до Різдва, формувати навички чит., ауд., письма й монологіч. мовлення.

Впр. 1,2 (с.87)

 

Weihnachten,

Der Heiligeabend,

Der Adventkranz,

Der Weihnachtsbaum, das Weihnachtsgebäck, im Familienkreis.

Впр. 3,4

С.88

Впр. 5 с. 89

Впр.4 с.88

Впр6 с.89

РЗ, впр.2,3 с.37

Впр.6 с.89

РЗ, впр.3 с.37

 

 

44

 

 

Neujahr.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, письма, аудіювання

Контроль письма

Навчати розповідати про святкування Нового року, писати повідомлення про святкування Нового року в своїй родині, формувати навички ауд., письма й монолог. мовлення.

Впр. 1

(с. 90)

 

Das Neujahrfest, das Feuerwerk, der Tannenbaum,

feiern,

schmücken.

 

Впр. 4 с. 92,

 

Впр.2 с.90,

 

РЗ, впр.3 с.38

Впр.5 с.92

 

 

 

45

 

 

Neujahr.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, письма, аудіювання

 

 

 

Das Neujahrfest, das Feuerwerk, der Tannenbaum,

feiern,

schmücken.

 

РЗ, впр. 2

С.38

Впр. 3 с.91

Впр.5 с.92,

 

РЗ,

впр.3

 с.38

 

46

 

 

Unser Neujahrs-fest.

Розвиток навичок зв’язного мовлення, письма, аудіювання

Контроль говоріння

Навчати описувати новорічне свято у школі, розповідати, як можна прикрасити ялинку, писати лист про святкування Нового року в школі, формувати навички ауд., письма й мон.

мовлення

Впр.1,

с.93

 

Das Neujahrfest, das Kostüm,

Die Maske, die Glückwunschkarte,

Schmücken, zum Fest kommen, als.

 

 

Впр, 4 с. 94

РЗ, впр.3 с.39

Впр.3 с.94

5 с.95

Впр.6 с.95,

 

РЗ, впр.5 с.40

 

 

47

 

 

Unser Neujahrs-fest.

Розвиток навичок читання,

письма,

мовлення.

 

 

 

Das Neujahrfest, das Kostüm,

Die Maske, die Glückwunschkarte,

Schmücken, zum Fest kommen, als.

 

 

 

РЗ, впр.4 с.40

Впр.3 с.94

5 с.95

РЗ впр.2 с.39, 5 с.40

Впр.6 с.95

 

 

48

 

 

Wieder-holung.

Систе-

матизація лексичного і

грамат.

матеріалу з

 теми:

«Свята і

традиції»

Навчати працювати над проектом, закріпити набуті мовні та мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення.

 

Впр. 2

(с. 96)

 

Впр.3

с.97

Впр. 2 с. 96, 6 с.99

Впр.2 с.96,

6 с.99

Впр.4 с.98,

5 с.99

Повторити вивчений матеріал по темі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Німецька мова, Планування
Додано
5 вересня 2021
Переглядів
1181
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку