Календарно-тематичне планування з німецької мови, ( ІІ іноземна мова 3 рік навчання)за підручником С.Сотникової ( 2 год. на тиждень)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з німецької мови, ( ІІ іноземна мова 3 рік навчання) за підручником С.Сотникової ( 2 год. на тиждень) . І семестр - 16 робочих тижнів.
Перегляд файлу

 

 

№ п/п

Дата

Сфери / темати-ка спілку-вання

Очікувані результати

Мовний інвентар

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Ключові компете-нтності

Домаш-

нє завдан-

ня

 

Фоне-тика

 

 

 

 

 

Лекси-ка

 

 

 

 

Грама-

тика

Рецептивні

Інтеракційні/

 Продуктивні

Інтегровані змістові лінії

Зорове сприйман-ня /Сприйман-ня на слух

Усна взаємодія/ усне продуку-вання

Писемна взаємодія/ писемне продукува-ння

Екологіч-на безпека та сталий розви-ток

 

Громадя-нська відповідальність

 

Здоро-в’я та безпе-ка

 

Підприємли-вість, фінан-сова грамо-тність

 

 

 

Тема 1: Meine Familie und meine Freunde (Моя родина і мої друзі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 «Meine Familie und meine Freunde»

1.

 

 

 

 

 

Яким було літо?

 Уміння розповідати про місце літнього відпочинку,

Впр. 1 (с. 6)

1—3 (с. 3)

 

Минулий час

Präteritum.

Впр. 4

 (с. 6)

Впр. 2 (с. 6);

РЗ,

впр. 3 (с. 3)

Впр. 4 (с. 6),

6 (с. 7)

Впр. 3 (с. 6); РЗ,

впр. 4 (с. 3)

+

+

+

+

Соціаль-на та громадя-нська компете-нтності

Виконати впр. 5,6(с. 7);

 

2

 

Що ти робиш на канікулах?

Уміння описувати дії на канікулах, вживаючи займенник «man», розвиток  навичок монологічного й діалогічного мовлення

РЗ, впр. 1 (с. 4)

Впр. 1, 2 (с. 8),

4 (с. 9); РЗ, впр. 2 (с. 4)

Неозначений займенник «man».

Впр. 3, 5 (с. 9)

 

Впр. 3, 5 (с. 9),

6 (с. 10)

 

 

+

+

 

Уміння вчитись упродовж життя

Виконати впр.4,5(с. 9)

3.

 

Нові друзі. Мої друзі.
Домашнє читання №1

 Знайомитися з іншими людьми, розпитувати про їхні вподобання. розповідати про друзів, описувати зовнішність і риси характеру

Впр. 1 (с. 11) Впр. 1 (с. 15)

РЗ, впр. 2 (с. 5) РЗ, впр. 1 (с. 6)

Іменники в да-

вальному від-

мінку.

Впр. 2 (с. 15), 3

(с. 16), 6b (с. 17)

Впр. 4

(с. 12) Впр. 2

 (с. 15), 6a

(с. 17)

Впр. 2 (с. 11),

3 (с. 12), 5, 6

(с. 14) Впр. 4, 5 (с. 16)

Впр. 7 (с. 14); РЗ,

впр. 2, 4 (с. 5) Впр. 7 (с. 17); РЗ,

впр. 3 (с. 6)

 

+

+

 

Соціаль-на та громадя-нська компете-нтності

Впр.5.

с.14 Впр. 6 (а,b.c)с.17, впр.5, с.20 (письм) Розповіда-ти про сімʼю.

 

4.

 

Моя родина.

Уміння розповідати про свою родину і про родину іншої людини.

Впр. 1 (с. 18)

Впр. 1 (с. 18),

4 (с. 20); РЗ, впр. 1, 2 (с. 7)

Модальні дієслова.

Впр. 4 (с. 23),

5 (с. 24), 6 (с. 25);

РЗ, впр. 2 (с. 8)

 

Впр. 2 (с. 18),

3 (с. 18)

Впр. 5 (с. 20); РЗ,

впр. 3 (с. 7)

+

+

+

 

Соціаль-на та громадя-нська компете-нтності

Впр. 5 (с. 20); РЗ,

впр. 3 (с. 7)

5.

 

Допомага-ти батькам.

Навчити розповідати про свою допомогу вдома, писати коротку записку у відповідь

Впр. 1 (с. 21)

Впр. 2 (с. 21); РЗ, впр. 1 (с. 8)

 

Впр. 4 (с. 23),

6 (с. 25)

 

Впр. 3 (с. 22), 5

(с. 24), 6 (с. 25);

РЗ, впр. 3 (с. 9)

 

Впр. 7 (с. 25); РЗ,

впр. 5 (с. 9)

+

+

+

 

Соціаль-на та громадя-нська компете-нтності

Впр.4. с.23. Вивчити нові ЛО.

6.

 

Повторення лексико-грамат. матер. до теми «Моя родина та мої друзі»

 Розвивати вміння працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички

ЛО теми

Грама-тичний мате-ріал по темі

 

 

 

 

 

+

 

+

Ініціатив-ність та підпориє-мливість

Підготува-ти проект: «Моя родина.»

 

 

7.

 

Узагаль-нюючий урок з теми.
Проект: «Моя родина.»

 

 

Формувти навички писемного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити ЛО до теми « Школа»

Тематична атестація №1

 

 

 

 

 

№ п/п

Дата

Сфери / темати-ка спілку-вання

Очікувані результати

Мовний інвентар

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Ключові компете-нтності

Домаш-

нє завдан-

ня

 

Фоне-тика

 

 

 

 

 

Лекси-ка

 

 

 

 

Грама-

тика

Рецептивні

Інтеракційні/

 Продуктивні

Інтегровані змістові лінії

Зорове сприйман-ня /Сприйман-ня на слух

Усна взаємодія/ усне продуку-вання

Писемна взаємодія/ писемне продукува-ння

Екологіч-на безпека та сталий розви-ток

 

Громадя-нська відповідальність

 

Здоро-в’я та безпе-ка

 

Підприємли-вість, фінан-сова грамо-тність

 

 

 

 

Тема 2: Schulleben . Sport (Шкільне життя. Спорт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 «Meine Familie und meine Freunde»

8

 

Мої одноклас-ники і знайомі

Називати вік, адресу, номер телефону людини, розповідати про вподобання інших людей.

Впр. 1 (с. 28)

Впр. 2 (с. 28), 6 (с. 30)

Кількісні числів-

ники

Впр. 3 (с. 28); РЗ,

впр. 2 (с. 12)

Впр. 2 (с. 28), 3с

(с. 29), 6, 7 (с. 30)

Впр. 4 (с. 29); РЗ,

впр. 3 (с. 12)

+ 

+

 

 

Соціальна та громадян-ська компетен-тності

Описати свого шкільного друга. Впр.5 (с.30) Вивчити лексичні одиниці.

 

9

 

Шкільне приладдя

 Називати шкільні речі, розповідати про приналежність речей, вживаючи іменники в давальному відмінку

Впр. 2 (с. 31)

Впр. 1 (с. 31), 5

(с. 32); РЗ, впр. 1 (с. 13)

Неозна-чений

Займенник

«man» (повто-

рення).

Впр. 3 (с. 31)

Впр. 4 (с. 32); РЗ,

впр. 1

 (с. 13)

РЗ, впр. 1 (с. 13)

Впр. 3 (с. 31)

Впр. 6 (с. 32); РЗ,

впр. 2, 3 (с. 13)

 

+

+

 

Уміння вчитися упродовж життя

 

Виконати впр.6(с.32) Вивчити лексичні одиниці.

10

 

Наші вчителі

 Розповідати про своїх вчителів.

Впр. 1 (с. 33)

Впр. 3 (с. 33), 6 (с. 35); РЗ, впр. 1 (с. 14)

Мода-льне дієслово müssen.

Впр. 6 (с. 35)

Впр. 4 (с. 34)

Впр. 2 (с. 33), 6, 7

(с. 35)

РЗ, впр. 3, 4

(с. 14)

 

+

 

 

Уміння вчитися упродовж життя

 

Виконати впр.3с.33, впр.6(с.35)письм. Вивчити лексичні одиниці.

11

 

Що для мене школа? Шкільні заходи.

 Запитувати й розповідати про роль школи у житті людини. розповідати про позакласні заходи.

Впр. 1 (с. 38)

Впр. 1 (с. 36); РЗ, впр.1,2

(с. 15) Впр. 2 (с. 38)

Словотвір:

cкладні слова.

РЗ, впр. 1 (с. 16)

Впр. 2 (с. 36), Впр. 3 (с. 38);

РЗ, впр. 3 (с. 16)

Впр. 4, 5 (с. 37)

Впр. 5 (с. 39)

РЗ, впр. 4 (с. 15)

Впр. 6 (с. 39)

 

+

+

 

Обізна-ність та самовира-ження у сфері культури

 

Проект «Що значить для мене школа». Виписати нові ЛО у словник.

12

 

 

Які види спорту тобі подобаю-ться ? Що ми робимо найохочі-ше??

Називати види спорту, розповідати про улюблені види спорту. Розповідати про заняття спортом улітку та взимку.

Впр. 1 (с. 42) Впр. 1 (с. 45)

Впр. 2a, 2b (веб-сайт), 3 (с. 42); РЗ, впр. 1 (с. 19 Впр. 1, 2 (с. 45); РЗ, впр. 2 (с. 21))

Ступені порівняння прислівн. «gern». РЗ, впр. 3 (с.21)

РЗ, впр. 2 (с. 19 Впр. 3 (с. 46))

Впр. 4 (с. 43), 5, 6

(Впр. 6, 7 (с. 47)с. 44)

РЗ, впр. 3, 4

(с. Впр. 4 (с. 46); РЗ,впр. 4, 5 (с. 22)20)

 

+

+

+

Уміння вчитися упродовж життя

 

Виконати впр.6,2(с.44,45).

Вивчити лексичні одиниці.

13

 

Види спорту та спорядження

 Називати й описувати спортивнее спорядження.

Впр. 1 (с. 48)

Впр.2, 3 с.48 Р.З, впр. 1, 3( с.23 )

Неозначений займенник «man

Повторен. впр.3, с.48

Впр. 4 (с. 49)

 

Впр. 5, 6 (с. 49)

РЗ, впр. 4 (с. 23)

+

+

+

+

Ініціати-вність та підпри-ємливість

 

Виконати впр.5(с.49) письм.

Виписати нові ЛО у словник.

14

 

Спортивні змагання

Домашнє читання №2

Розповідати про спортивні змагання, проводити інтерв’ю за темою.

Впр.2,3 (с.50)

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Соціаль-на та громадя-нська компете-тності

Виконати впр.6(с.52) письмово Вивчити лексичні одиниці.

15

 

Повторен-ня лексико-граматич. матеріалу до теми «Шкільне життя. Спорт» Проект «Улюбле-ний вид спорту»

 

Працювати над проектом, закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички

впр.4 (с.54,55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексико –граматич. матеріал по темі «Шкільне життя. Спорт»

16

 

Узагаль-нюючий урок з теми. 

Формування навички писемного мовлення

 

 

Закріплення грамат.матеріалу по темі

 

 

 

 

+

 

+

Ініціатив-ність і підприємливість

 

Контрольна робота  «Шкільне життя. Спорт»

 

Тематична атестація № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Дата

Сфери / темати-ка спілку-вання

Очікувані результати

Мовний інвентар

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Ключові компете-нтності

Домаш-

нє завдан-

ня

 

Фоне-тика

 

 

 

 

 

Лекси-ка

 

 

 

 

Грама-

тика

Рецептивні

Інтеракційні/

 Продуктивні

Інтегровані змістові лінії

Зорове сприйман-ня /Сприйман-ня на слух

Усна взаємодія/ усне продуку-вання

Писемна взаємодія/ писемне продукува-ння

Екологіч-на безпека та сталий розви-ток

 

Громадя-нська відпові-даль-ність

 

Здоро-в’я та безпе-ка

 

Підприємли-вість, фінан-сова грамо-тність

 

 

 

 

Тема 3: ESSEN UND TRINKEN. Einkaufe machen  (Їжа та напої. Робимо покупки.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1 «Meine Familie und meine Freunde»

17

 

Продукти харчуван-ня. Купуємо продукти харчуван-ня.

 

Розповідати про продукти харчування, про власні уподобання їжі .Використовувати структури, необхідні для спілкування у процесі купівлі продуктів харчування

Впр.1, с.58 Впр.1, с.61

С.58 С.61

Структура man kann

Впр.3, с.59 Впр.3 с.61, впр. 5, с.62

Впр.5,с.60

Впр.2, с.58 Впр.4 .с.61-62

Впр.4, с.59 Впр.6,с.63

+

 

+

+

Екологічна грамотність і здорове  життя .

Ініціативність і підприємливість

 

Впр.4(с.59) Виписати лексичні одиниці у словник. Впр.6,с.63.Вивчити лексичні одиниці.

18

 

Що ми готуємо? Що ти їси та п’єш залюбки?

Домашнє читання №3

 

Розповідати про страви та їхнє приготування, складати рецепти страв. Розповідати про свої уподобання щодо їжі та напоїв

Впр.1, с.64

С.64

Was isst du gern?/ Was magst du (nicht)?

Впр.3, с.64

Впр.2, с.64

Впр.4, с.65

 

+

+

 

Ініціативність і підприємливість

 

Написати розповідь про свої уподобан-ня у їжі та напоях. Виконати впр.4. с.68

Впр.5,с.66

19

 

Апетит приходить під час їжі.

 

 Розповідати про сервірування столу, про смак різних продуктів харчування та страв

Впр.1, с.69

С. 69

 

Впр.4, с.70

Впр.2,с.69,Впр.3,с.70

Впр.5, с.70

 

+

+

 

Ініціативність і підприємливість

 

РЗ. Виконати впр.5, с.31.Вивчи-ти лексичні одиниці

20

 

Меню

 

Користуватись меню та замовляти страви у ресторані.

Впр.1, с.71

С.71

Множина іменників

Впр.6, с.73

Впр.2,с.71,Впр.3,с.72

РЗ. Впр.6, с.33

 

 

+

 

Соціальна та громадянська компетентності

Виконати впр.4, с.70

Вивчити лексичні одиниці

21

 

В ресторані, їдальні

Навчитись культури мовлення в ресторані, кафе, барі.

Впр.1, с.74

С. 74

Вживання артиклів перед іменник.,що позначають продукти харчування с. 75

Впр.2, с.74

Впр.4,5 с.75,

Впр.6,7 ,с.76

Впр.3, с.74 Впр.5 с.75,

 

 

 

+

+

Соціальна та громадянська компетентності

Виконати впр.6,с.73 впр.5, с.75. Повто-рити лексико-граматич. матеріал до теми           « Їжа та напої»

22

 

Ми робимо покупки .

 

Навчати розповідати про покупки, відвідування магазину

Впр.1, с.78

с.78

 

Впр.5, с.79

Впр.2,3, с.78, Впр4., с.79

Впр.6, с.80

 

 

+

+

Ініціативність і підприємливість

 

Виконати впр.6.с.80

(письм.)

С.79,80 опис мал..

23

 

Купувати одяг. У магазині.

 

Вчити висловлювати свою думку про одяг та сучасну моду, порівнювати їх Навчатись культури мовлення в універмазі, розвивати вміння діалогічного мовлення.

Впр.1, с.84, Впр.1, с.86

 

 

 

 

 

с.84

с.86

 

 

 

 

 

 

Сполучники weil, da с.88

Впр.5, с.85

Впр.2,3, с.84,Впр.2, с.86, Впр.3,с.87

Впр.5, с.87, Впр.7, с.88

 

 

+

+

Ініціативність і підприємливість

 

Виконати впр.4.с.83, впр.6.с.85

Вивчити граматику с.82

24

 

Витрача-ти гроші

 

Навчати розрізняти грошові одиниці, розповідати про витрачання грошей.

Впр.1, с.86

 

 

 

с.86

 

 

Сполучники weil, da с.88

 

Впр.2, с.86, Впр.3,с.87

Впр.5, с.87, Впр.7, с.88

 

 

+

+

Ініціативність і підприємливість

 

Виконати  впр.6.с.88 (письм). Вивчити лексичні одиниці

25

 

 

 

 

Що тобі подобає -ться?

 

Навчати висловлювати свою думку, вміти розповісти про свої уподобання

 

 

 

 

с.89

 

 

Сильна відміна прикметників

с.89

 

Впр.3, с.90

Впр.1,2, с.89

Впр.4, с.90

 

 

+

+

Ініціативність і підприємливість

 

Виконати впр.3,4.

с.90. Вивчити лексико-граматичний матеріал.

26

 

Невели-кий показ мод

 

Навчати описувати одяг та зовнішність людини

Впр.1, с .91

 

 

С. 91

Мішана відміна прикметників

с.91

Впр.2, с.92

Впр.3,4, с.93

Впр.5, с.93

 

 

+

+

Ініціативність і підприємливість Соціальна та громадянська компетентності.

 

Виконати впр.5.с.93. Вивчити лексико-граматичний матеріал.

27

 

Узагаль-нюючий урок з теми.

Закріпити набуті мовні й мовленнєві вміння та навички, формувати навички писемного й усного мовлення.

 

 

 

Закріплення грамат.матеріалу по темі

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити  лексико-граматичний матеріал теми.

Тематична атестація3

28

 

Контроль  навичок письма

 

Повторити ЛО

29

 

Контроль навичок  аудіювання

 

Повторити  лексико-граматичний матеріал теми.

30

 

Контроль  навичок читання

 

Повторити  лексико-граматичний матеріал.

31

 

Контроль мовленнєвих  навичок

 

Повторити  лексико-граматичний матеріал за І семестр .

32

 

Узагальнюючий урок за І семестр

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Томчук Даниїл
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
23 вересня
Переглядів
384
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку