Календарно тематичне планування з технологій 6 клас НУШ , Ходзицька

Про матеріал
Календарно тематичне планування з технологій 5 клас НУШ , Ходзицька
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ З «ТЕХНОЛОГІЙ» У 6 КЛАСІ       

 
      за модельною навчальною програмою «Технології.5-6 класи» , (Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ № 795 від 12.07.2021 р.),
за підручником «Технології 6 клас» авторського колективу під керівництвом Ходзицької І. Ю. (К., «Ранок», 2021)
70 годин (2 години на тиждень)

№ урок

години

Дата

Зміст навчального уроку

Види навчальної діяльності

Очікувані результати навчання

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктнотехнологічної діяльності

1

1

 

Поняття про проєктування.

Методи проєктування:

метод біоніки. Сутність методу біоформ у створенні форми виробу 

Рефлексія проєктної діяльності в 5 класі. Аналіз отриманих знань і умінь.

 

Обговорює спільно з учителем чи іншими особами мету проєктнотехнологічної діяльності

                                                 

2

1

 

Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальні правила безпечної праці та організації технологічної діяльності.      

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності

Учень знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці.

Об’єкт проектної діяльності №1 Оберіг  для інтер’єру

Основна технологія. Технологія виготовлення виробів з фанери

Додаткова технологія. Технологія ажурного випилювання, макраме, бісероплетіння

3-4

2

 

Вибір об’єкта проектування. Підбір моделей-аналогів для виготовлення оберегу.  Виконання ескізу виробу. Послідовність виготовлення виробу. Розмічання основи виробу  на фанері

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в даному виробі.

Використовує кілька джерел інформації про традиції та сучасні тенденції в декоративно-ужитковому мистецтві, визначає її достовірність.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у власному житті на основі зібраної інформації.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва.

Застосовує цифрові пристрої та інформаційне середовище у разі потреби для презентації результатів проєктування.

5-6

2

 

Технологічний процес виготовлення виробу з фанери за допомогою випилювання. Випилювання основи виробу. Свердління отворів, шліфування та остаточна обробка основи

7-8

2

 

Технологічний процес виготовлення павутинки або сітки на основі з фанери. Виготовлення мілких елементів виробу (пір’їнок, підвісок тощо) технологією макраме, ажурним випилюванням або бісероплетінням.

9-10

2

 

З’єднання мілких елементів з основою. Остаточно обробка виробу. Захист проекту

Об’єкт проектної діяльності №2: Рамка для фотографій

Основна технологія: тенологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів)

Додаткова технологія: декупаж

11-12

2

 

Вибір виробу для проєктування.

Маркетингові міні-дослідження, як метод визначення потреб та смаків споживачів обраного об’єкта проєктування.

Банк ідей

 

Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу на основі проведених маркетингових міні-досліджень.

Створення банку ідей для виконання проєкту.

Аналіз подібних виробів.

Планування роботи з виготовлення виробу

Визначає потреби та смаки споживачів обраного об’єкта проєктування, особливості його конструкції, функціональності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом і масштабом маркетингових досліджень.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Продукує та відображає творчий задум у зручній формі.

Оцінює власні результати художнього конструювання виробу.

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості використання цифрових засобів.

Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Визначає самостійно або за допомогою інших осіб послідовність технологічних операцій виготовлення проєктованого виробу.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності.

Працює самостійно чи спільно з іншими особами відповідно до наданої інструкції, за потреби розподіляючи частини роботи.

Використовує інструменти та пристосування самостійно або за допомогою інших, дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм.

Контролює та оцінює процес і якість виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи недоліки.

Виявляє повагу до власних або чужих результатів проєктно-технологічної діяльності.

Виявляє недоліки і виправляє допущені помилки, аналізує їх та робить відповідні висновки.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень.

Обговорює перспективи подальшої проєктно-технологічної діяльності, способи її вдосконалення

13-14

2

 

Художнє конструювання

Графічне зображення виробу.

Матеріали (інгредієнти) та інструменти для виготовлення виробу (за проєктом)

Виготовлення виробу

Складання послідовності виготовлення виробу.

Виконання графічного зображення виробу.

Добір матеріалів. Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

15-16

2

 

Виготовлення виробу

Раціональне використання матеріалів.

Технологія виготовлення виробу.

Способи розмічання. Вимоги до виконання аплікації з природних матеоіалів.

Організація робочого місця.

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання технологічних операцій

 

Економне використання матеріалів.

Розмічання фоторамки на картоні.

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології

 

 

17-18

2

 

Виготовлення та оздоблення виробу

Презентація виготовленого виробу

Вимоги до готового виробу.

Практичне застосування: упорядкування, безпечне використання, зберігання

Види оздоблень (декупаж, гудзики, блисківки, бісер тощо)

 

Оформлення виробу Виготовлення кріплення для рамки).

Презентація проєктної діяльності

 

Об’єкт проектної діяльності 3: Декоративна свічка

Основна технологія: тенологія виготовлення свічок

19-20

2

 

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології виготовлення свічок: Виготовлення найпростішої свічки. Дотримання правил безпечної праці під час роботи.

Визначає потреби та смаки споживачів обраного об’єкта проєктування, особливості його конструкції, функціональності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом і масштабом маркетингових досліджень.

Здійснює пошук актуальної інформації про об’єкт проєктування і упорядковує її.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Застосовує методи проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою втілення творчих ідей в конструкції виробу.

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності.

Використовує інструменти та пристосування самостійно або за допомогою інших, дотримуючись правил безпечної праці та санітарних норм.

Аргументовано добирає способи оброблення матеріалів відповідно до їх властивостей і характеристик.

 Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час.

Оцінює ризики, пов’язані з виготовленням виробу, за потреби знаходить способи їх усунення самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб.

Демонструє в роботі зосередженість, акуратність, обережність, відповідальність тощо.

Контролює та оцінює процес і якість виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи недоліки.

Виявляє повагу до власних або чужих результатівпроєктно - технологічної діяльності.

Представляє результати власної/спільної проєктно-технологічної діяльності.

Застосовує цифрові пристрої та інформаційне середовище у разі потреби для презентації результатів проєктування.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає свій рівень навчальних досягнень.

Планує подальшу проєктно-технологічну діяльність на основі набутого досвіду для реалізації власних інтересів, здібностей, можливостей

21-22

2

 

Основні техніки декорування. Способи оздоблення свічок.

Графічне зображення. Добір основних та додаткових матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення свічки. Добір техніки декорування та способу оздоблення.

23-24

2

 

Підготовка робочого місця. Виготовлення та оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Захист проєкту

Модуль 2. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Об’єкт проектної діяльності 4: Листівка

Основна технологія: Основна технологія: Технологія ниткографіки (ізонитка)

25-26

2

 

Вибір та обґрунтування теми проєкту (виду листівки). Планування роботи з виконання проекту.

Проєктування форми методом фантазування (біоформ). Графічне зображення.

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва

27-28

2

 

Технологія ниткографії.

Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи.

Виготовлення основи листівки.

29-30

2

 

Технологічний процес виготовлення листівки: нанесення малюнка, прошивання малюнка.

Остаточна обробка виробу. Захист проекту

Об’єкт проектної діяльності 5:  Закладка для книг

Об’єкт проєктної діяльності. Вишитий рушничок «Стирник»

Основна технологія. Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та вільними швами

31-32

2

 

Види декоративно-ужиткового мистецтва. Вибір та обґрунтування теми проєкту

Ознайомлення з видами декоративно-ужиткового мистецтва.

Ознайомлення з технологіями і техніками створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Особливості певного виду декоративно-ужиткового мистецтва.

Визначення теми та завдань проєкту.

Вибір виробу для проєктування.

Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Називає твори відомих українських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у власному житті на основі зібраної інформації.

Використовує опрацьовану культурологічну інформацію про технології декоративно-ужиткового мистецтва і техніки художнього оздоблення у проєктуванні виробів.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва

33-34

2

 

Традиції використання колірної гами під час виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Пошук зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва для проєкту. Створення банку ідей

 Пошук зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва для проєкту.

Створення банку ідей.

Аналіз подібних виробів.

Розробка графічного зображення (малюнків, схем, шаблонів, ескізу) задуманого виробу

35--36

2

 

Тренувальні вправи з вишивання швами «уперед голкою», «стебловий», «тамбурний». Вишивання виробу

Складання технологічної послідовності виготовлення та оздоблення виробу.

Зміст роботи на кожному етапі проєктування.

Добір та обґрунтування технологій для реалізації проєкту.

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань необхідних для виготовлення виробу.

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу та орієнтовної вартості виробу.

Виготовлення виробу з використанням відповідних технік та технологій

37-38

2

 

Виготовлення виробу

Обробка країв закладинки «петельним швом»

39-40

2

 

Оздоблення та презентація виробу

Виконання технологічних операцій з виготовлення виробу відповідно до складеної послідовності.

Виготовлення виробу та його оздоблення.

Дотримання прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями.

Виконання остаточної обробки виробу.

Контроль якості виробу.

Догляд за виробами.

Визначення можливості поповнення власного бюджету (бюджету сім’ї) за рахунок реалізації виробів, виготовлених власноруч.

Презентація проєкту

Модуль 3. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно ужиткового-мистецтва

Об’єкт проектної діяльності №6: Патріотичний браслет  https://www.youtube.com/watch?v=KOeDsMvdJw0

Основна технологія: Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».

41-42

2

 

Знайомство з технікою «макраме» і її основними прийомами. Вибір та обгрунтування теми проекту Планування роботи з виконання проекту.

Застосування методів проєктування для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Використовує кілька джерел інформації про традиції та сучасні
тенденції в декоративно-ужитковому мистецтві, визначає її достовірність.

Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у
власному житті на основі зібраної інформації

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у
процесі виготовлення виробу.

Спільно з учителем визначає свій рівень навчальних досягнень.

43-44

2

 

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення браслету. Виміряння шнура.Плетіння браслету.

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу та орієнтовної вартості виробуВиконання виробу відповідно до обраної технології.

45-46

2

 

 Виконання рухливої застібки браслету.Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

 Правила безпечної праці.

Виконання остаточної обробки виробу з дотриманням правил безпеки. Контроль якості виробу.

Об’єкт проектної діяльності №7. Панно

Основна технологія.  Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів

47-48

2

 

Вибір та обґрунтування об’єкту проектування (панно). Добір та аналіз моделей-аналогів. Проектування форми методом фантазування. Графічне зображення виробу

Спираючись на власні знання та судження визначає соціально-важливі потреби у створенні виробу.

Планує мету, основні завдання та результати проектно-технологічної діяльності.

Оцінює свої можливості та досвід для виконання завдань.

Раціонально застосовує цифрові пристрої на різних етапах проектно-технологічної діяльності.

Розуміє сутність та застосовує метод фантазування та біоформ при проектуванні виробу.

Визначає потреби та смаки споживачів, особливості її конструкції, функціональності, естетичності за допомогою проведення невеликих за обсягом маркетингових досліджень.

Здійснює пошук моделей-аналогів та аналізує їх найкращі ознаки.

Відображає творчий задум у зручній формі та оцінює власні результати  художнього конструювання виробу. Виконує ескіз виробу.

Планує послідовність дій виготовлення виробу та строки його виконання. Визначає послідовність технологічних операцій. Створює технологічну картку.

Добирає матеріали для роботи та розраховує витрати на них. Добирає способи оброблення матеріалів відповідно до їх властивостей.

Добирає та використовує інструменти та пристосування для виготовлення запланованого виробу, дотримуючись правил безпечної праці.

Виготовляє виріб та опорядковує його. Виконує заплановані технологічні операції у визначеній послідовності, раціонально розподіляючи час.

Добирає форми і засоби презентації, застосовує цифрові пристрої та інформаційне середовище для презентації результатів проектування. Визначає рівень навчальних досягнень.

49-50

2

 

Добір конструкційних матеріалів, інструментів та пристосувань. Виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей аплікації.

51-52

2

 

Прикріплення деталей аплікації до основи панно швом «уперед голкою». Використання петельного шва  для прикріплення деталей аплікації до основи виробу

53-54

2

 

Виготовлення виробу, його остаточна обробка (прання, прасування), опорядкування (оформлення в рамку) виробу та його оздоблення. Захист проекту.

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

                    Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Міні-проект 1: Пряники

Основна технологія. Технологія приготування їжі

Додаткова технологія. Технологія оздоблення цукровою глазур’ю

55-56

2

 

Вибір та обґрунтування об’єкта проектування. Види виробів з пряничного тіста. Планування роботи з виконання проекту. Підбір рецепту, харчових продуктів, інвентарю, посуду та приготування пряничного тіста.

Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Працює самостійно чи спільно з іншими особами відповідно до наданої інструкції.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

Дотримується встановлених вимог до техніки безпеки під час експлуатації технічних пристроїв у побутових умовах.

Застосовує цифрові пристрої та інформаційне середовище у разі потреби для презентації результатів проєктування.

57-58

2

 

Технологія формування та випікання виробів із пряничного тіста. Технологія приготування цукрової глазурі та способи оздоблення виробів.

 

 

 

59-60

2

 

Пакування та зберігання. Захист проекту.

Міні-проект 2: Здоров’я та краса мого волосся.

Технологія: технологія догляду за волоссям

61-62

2

 

 Зовнішній вигляд волосся та стан здоров’я людини. Чинники, що впливають на стан волосся. Типи волосся.

 Особливості догляду за волоссям. Характеристика товарів для догляду за волоссям. Засоби для догляду за волоссям.

Визначення власного типу волосся і вибір догляду за ним.

https://www.youtube.com/watch?v=bGy3pbDDQeM&t=52s&ab_channel=ProZahid

Комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям.

Як розчісувати волосся?   Як мити волосся?

Знає фактори що впливають на стан волосся. Визначає комплекс процедур та засобів для догляду за власним волоссям в залежності від його типу.

Планує дії по догляду за власним волоссям. Усвідомлює необхідність догляду за волоссям. Вміє обирати товари для догляду за власним типом волосся.

Обговорює ідеї, конструктивно взаємодіє з іншими особами у
процесі виконання проєкту.

63-64

2

 

 Стародавні вірування та обряди, які пов’язані з волоссям  Колективний проєкт: придумати і намалювати гарну зачіску (різні історичні епохи)

Робота над проєктом. Зображення і вирізання малюнків предметів, розташування їх. Використання інтернет-ресурсів.

Міні-проєкт 3: Мило

Основна технологія. Технологія виготовлення мила (миловаріння)

65-66

2

 

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології виготовлення мила: Виготовлення одношарового мила. Дотримання правил безпечної праці під час роботи. Основні техніки декорування

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

 Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно розв’язання побутових проблем, самообслуговування.

Облаштовує або вдосконалює власний життєвий простір з урахуванням власних потреб, потреб інших осіб.

Пропонує способи використання різних видів побутової техніки для вирішення побутових завдань.

Дотримується встановлених вимог до техніки безпеки під час експлуатації технічних пристроїв у побутових умовах

67-68

2

 

 Способи пакування мила.Планування роботи з виконання проєкту. Графічне зображення. Добір основних та додаткових інгредієнтів, інструментів та пристосувань для виготовлення мила. Добір техніки декорування та способу пакування

 

69-70

2

 

Виготовлення багатошарового мила та мила з додатковими інгредієнтами. Виготовлення та оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу (пакування). Захист проєкту

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 6 клас, Планування
Додано
26 вересня 2023
Переглядів
14404
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку