КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ У 5 КЛАСІ НУШ

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ У 5 КЛАСІ за модельною навчальною програмою «Технології.5-6 класи» , (Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ № 795 від 12.07.2021 р.), https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-klas.Khodzytska.ta.in.14.07.pdf за підручником «Технології. 5 клас» авторського колективу під керівництвом Ходзицької І. Ю. (К., «Ранок», 2021) 70 годин (2 години на тиждень )
Перегляд файлу

 

Календарно-тематичне планування створено

 за модельною навчальною програмою «ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 класи»

для закладів загальної середньої освіти (автори Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.)

70 год. на ріки  2 години тиждень

 

Матриця 5-А клас

 

Кількість проєктів

Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кількість годин

Примітка

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності

Проєкт 1

Рамка для фотографій

технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів) 

декупаж

8

 

Проєкт 2

М’яка іграшка

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.

 

8

 

Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва

Проєкт 3

Закладка для книг

Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та вільними швами .

технологія виготовлення аплікації 

10

 

Проєкт 4

Новорічна Листівка 

Технологія ниткографіки (ізонитка)

 

6

 

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Проєкт 5

Браслет

технологія виготовлення виробів із бісеру

 

12

 

Проєкт 6

Панно

технологія виготовлення аплікації ( з текстильних та природних матеріалів)

технологія виготовлення штучних квітів,з круп та насіння

8

 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

Проєкт 7

Об’єкт проєктної діяльності: Бутерброди

Технологія приготування їжі

 

10

 

Проєкт 8

Об’єкт проєктної діяльності. Вирощування рослин та догляд за ними

Технологія вирощування кімнатних рослин .                             

Вирощування  кімнатних рослин та рослин у відкритому ґрунті   

8

 

Разом

      Проєктів 8

 

 

70 год

 

 

 

 

 


Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

 

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної  діяльності

1

 

Вступ. Вступний інструктаж з БЖ та ОП.   Що таке технологія.

Ознайомлення з роботами учнів та визначення технологій, якими вони виготовлені. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності.

 

 

 

 

Учень Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності. Спільно з учителем визначає свій рівень навчальної діяльності

 

2

 

Основні види Технологічної діяльності у побуті

 

Об’єкт проектної діяльності:

 Проєкт №1. Рамка для фотографій

Основна технологія: технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів) 

Додаткова технологія: декупаж                                                                                                               

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                        

 Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

 

3

 

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології виготовлення рамки для фотографій

Складання послідовності виготовлення виробу.

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості використання цифрових засобів.

Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Визначає самостійно або за допомогою інших осіб послідовність технологічних операцій виготовлення проєктованого виробу.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності

 

4

 

Графічне зображення виробу.Матеріали (інгредієнти) та інструменти для виготовлення виробу (за проєктом

Виконання графічного зображення виробу.

Добір матеріалів. Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу

 

5

 

Виготовлення виробу

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу.Економне використання матеріалів.

Розмічання фоторамки на картоні. Виготовлення виробу відповідно до обраної технології

 

6

 

Виготовлення виробу

 

7

 

Виготовлення виробу Види оздоблень (декупаж, ґудзики, блискітки, бісер тощо)

Виготовлення та оздоблення виробу Оформлення виробу.Виготовлення кріплення для рамки.  Презентація проєктної діяльності

 

8

 

Презентація виготовленого виробу. Вимоги до готового виробу. Практичне застосування: упорядкування, безпечне використання, зберігання

 

Тематична атестація

 

Об’єкт проєктної діяльності.  

Проєкт №2 .М’яка іграшка

Основна технологія. Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом.             

Додаткова технологія. Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                 Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

9

 

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології виготовлення м’якої іграшки.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги відповідно до запланованого об’єкта проєктування.

Застосовує методи проєктування відповідно до індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою втілення творчих ідей в конструкції виробу

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості

використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками

 

10

 

Добір та аналіз моделей-аналогів. Проєктування виробу методом фантазування. Графічне зображення

 

11

 

Добір кострукційних матеріалів, інструментів та пристосувань.

 

12

 

 Виготовлення шаблонів. Розкроювання деталей. Дотримання правил безпечної праці під час виконання проєкту

 

13

 

Виготовлення м’якої іграшки

 

14

 

Виготовлення м’якої іграшки

 

15

 

Виготовлення м’якої іграшки. Зшивання та наповнення виробу

 

16

 

Оздоблення. Остаточна обробка виробу.

Захист проєкту

 

Тематична атестація

Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва

Об'єкт проєктно-технологічної діяльності учнів: 

Проєкт3: Закладка для книг                                                                                                                       

Основна технологія. Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та вільними швами .                                                                                                                                 Додаткова технологіяехнологія виготовлення аплікації                                                                                                         

Формувати групи компетентностей: Культурна компетентність,  інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися, Підприємливість,                               

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації.

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

17

 

Види декоративно-ужиткового мистецтва. Технології і техніки створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Короткі історичні відомості про техніки та технології декоративно-ужиткового мистецтва.

Ознайомлення з видами декоративно-ужиткового мистецтва.

Ознайомлення з технологіями і техніками створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.Особливості певного виду декоративно-ужиткового мистецтва Вибір виробу для проєктування. Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу

Матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробу відповідною технологією.

Шляхи пошуку необхідних матеріалів.

Орієнтовна вартість матеріалів та майбутнього виробу.

Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями.

Технологічний процес виготовлення виробу.

Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами

Види оздоблення відповідно до технологій та технік

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у власному житті на основі зібраної інформації.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту.

 

 

18

 

Значення символів, притаманних видам декоративно-ужиткового мистецтва Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання.

 

19

 

Традиції використання колірної гами під час виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

 

20

 

Пошук зразків виробів декоративно-ужиткового мистецтва для проєкту. Графічне зображення (малюнок, схема, шаблон) для виготовлення виробів Створення банку ідей

 

21

 

Тренувальні вправи з вишивання швами «уперед голкою», «стебловий», «тамбурний». Вишивання виробу

 

22

 

Тренувальні вправи з вишивання швами «уперед голкою», «стебловий», «тамбурний». Вишивання виробу

 

23

 

Виготовлення виробу

 

24

 

Виготовлення виробу

 

25

 

Оздоблення та презентація виробу

 

26

 

Оздоблення та презентація виробу

 

Тематична атестація

Об'єкт проєктно-технологічної діяльності учнів: 

Проєкт4: Новорічна Листівка 

Основна технологія: Технологія ниткографіки (ізонитка)

Додаткова технологія: квілінг, вишивка

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

27

 

Вибір та обґрунтування теми проєкту(виду листівки). Планування роботи з виконання проекту.

Вибір виробу для проєктування.Вибір і обгрунтування теми

Визначає потреби та смаки споживачів обраного обєкта проєктування ,особливості його конструювання

 

28

 

Поняття про метод фантазування. Проектування виробу методом фантазування. Графічне зображення..

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративноужиткового мистецтва

 

29

 

Добір конструкційних матеріалів (текстильні та природні матеріали) та інструментів.

 

30

 

Виготовлення деталей листівки.

 

31

 

Виготовлення листівки (клейовим способом)

 

32

 

Остаточна обробка виробу. Захист проекту

 

Тематична атестація

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

Об'єкт проєктно-технологічної діяльності учнів

Проект 5: Браслет

Основна технологія: технологія виготовлення виробів із бісеру                                                                                                                                

Додаткова технологія:

Формувати групи компетентностей: фінансова грамотність, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

33

 

Вибір та обґрунтування об’єкта проєктування. Планування роботи з виконання проєкту.

Проектування форми методом фантазування (біоформ). Моделі-аналоги. Графічне зображення.

Вибір виробу для проєктування. Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу.Матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробу відповідною технологією. Шляхи пошуку необхідних матеріалів. Орієнтовна вартість матеріалів та майбутнього виробу. Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями. Технологічний процес виготовлення виробу. Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами. Види оздоблення відповідно до технологій та технік

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

Використовує кілька джерел інформації про традиції та сучасні тенденції в декоративно-ужитковому мистецтві, визначає її достовірність.

Оцінює та обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва у власному житті на основі зібраної інформації.

Використовує опрацьовану культурологічну інформацію про технології декоративно-ужиткового мистецтва і техніки художнього оздоблення у проєктуванні виробів.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у процесі спільної роботи із створення виробу техніками декоративно-ужиткового мистецтва

 

34

 

Добір конструкційних матеріалів (нитки), інструментів та пристосування (для закріплення ниток).

 

35

 

Розрахунок довжини нитки для плетіння. Вправи з виконання вузлів. Виготовлення браслета.

 

36

 

Технологічний процес виготовлення  браслета.

 

37

 

Технологічний процес виготовлення  браслета.

 

38

 

Технологічний процес виготовлення  браслета.

 

39

 

Технологічний процес виготовлення  браслета.

 

40

 

Технологічний процес виготовлення  браслета.

 

41

 

Технологічний процесс виготовлення  браслета.

 

42

 

Технологічний процесс виготовлення  браслета.

 

43

 

Остаточна обробка виробу

 

44

 

Захист проєкту

 

Тематична атестація

Об'єкт проєктно-технологічної діяльності учнів

Проект 6: Панно

Основна технологія: технологія ниткографії                                                                                                                             

Додаткова технологія:

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

45

 

Інструктаж  з БЖ та ОП.   Вибір та обґрунтування об’єкту проектування (панно). Добір та аналіз моделей-аналогів.

Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання, можливості

використання цифрових засобів.

 Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Добирає матеріали для виготовлення виробу та розраховує витрати на них.

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності. Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами

Дотримується послідовності етапів проектування. Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу.

Здійснює пошук моделей – аналогів, аналізує їх найкращі ознаки.

Відображає творчий задум в зручній формі. Створює ескіз виробу. Визначає послідовність технологічних операцій. Добирає матеріали необхідні для майбутнього виробу. Добирає інструменти та пристосування. Виготовляє виріб та впорядковує його дотримуючись правил безпечної праці. Визначає свій рівень навчальних досягнень

 

46

 

Проектування форми методом фантазування. Графічне зображення виробу

 

47

 

Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

 

48

 

Виготовлення виробу

 

49

 

Виготовлення виробу

 

50

 

Виготовлення виробу

 

51

 

Виготовлення виробу, його остаточна впорядкування (оформлення в рамку) виробу та його оздоблення.

 

52

 

Захист проекту.

 

Тематична атестація

 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

Об’єкт проєктної діяльності:

Проєкт № 7  Бутерброди                                                                        

Основна технологія: Технологія приготування їжі                                                                

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.          

Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

53

 

Інструктаж  з БЖ та ОП.   Вибір та обґрунтування об’єкта проєктування.

Вибір та обґрунтування об’єкта проєктування. Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання спроєктованого та виготовленого виробу Матеріали, інструменти та пристосування необхідні для виготовлення виробу відповідною технологією.Шляхи пошуку необхідних компонентів .Орієнтовна вартість матеріалів та майбутнього виробу.Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями.

Технологічний процес приготування бутерброду

Правила безпечної праці при роботі з ріжучими та колючими інструментами

Види оздоблення відповідно до технологій та технік

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.Аналізує власний досвід і можливості в побутовій діяльності. Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами. Розрізняє та описує основні стилі в різних сферах життєдіяльності людини .Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання .Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу. Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно розв’язання побутових проблем, самообслуговування. Усвідомлено формулює завдання у співпраці з іншими особами відповідно до власних потреб у побуті.. Пропонує способи використання різних видів побутової техніки для вирішення побутових завдань. Дотримується встановлених   вимог до техніки безпеки під час експлуатації технічних пристроїв у побутових умовах

 

 

 

 

 

 

54

 

Види бутербродів.

 

55

 

Кулінарний інвентар, посуд та обладнання.

 

56

 

Планування роботи з виконання проєкту. Пошук подібних виробів

 

57

 

Добір харчових продуктів, інвентарю, посуду для приготування та оздоблення страви і подавання на стіл.

 

58

 

Технологія  їх приготування. Приготування бутербродів

 

59

 

Приготування бутербродів

 

60

 

Створення власного рецепта.

 

61

 

Вимоги до якості готових страв Захист проєкту.

 

62

 

Онлайн тест  Оцінювання робіт.

 

Об’єкт проєктної діяльності.

Проєкт №8 Вирощування рослин та догляд за ними         

Основна технологія.  Технологія вирощування кімнатних рослин .                            

 Додаткова технологія вирощування кімнатних рослин та рослин у відкритому ґрунті   

Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.                                                                                                                                           Методи: практичні роботи, виконання завдання за зразком , метод коментування, робота з підручником та різними джерелами інформації                      

Дата проведення

Розділи, теми

Види навчальної діяльності

Очікувані результати

Примітка

 

63

 

Інструктаж  з БЖ та ОП .Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології  вирощування рослин та догляду за ними: призначення; види рослин; інструменти,  пристрої, матеріали та засоби.

Визначення власних та потреб оточуючих в благоустрої та організації побуту.Розробка простору приміщення різного призначення.

Ознайомлення з плануванням простору та дизайну приміщення за допомогою програмного забезпечення.Добір квітів з урахуванням їх виду та призначення, клімату, пори року.Вирощування та догляд за квітами.Визначення корисних страв для себе та оточуючих.

Вибір та обґрунтування теми проєкту та практичного використання знань для приготування страви.

Складання плану роботи з виконання проєкту.

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту .Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно розв’язання побутових проблем, самообслуговування.

 Облаштовує або вдосконалює власний життєвий простір з урахуванням власних потреб, потреб інших осіб.

 

64

 

 Технологія створення та облаштування місця вирощування

 

65

 

 Планування роботи з вирощування рослин та догляду за ними. Графічне зображення розташування рослин

 

66

 

Добір  рослин з  урахуванням  їх  виду та призначення, клімату, пори року. Добір місця їх вирощування

 

67

 

Підготовка ґрунту для рослин. Висаджування, підживлювання, вирощування,  розмноження  та  догляд  за рослинами (у відкритому ґрунті, приміщенні).

 

68

 

Дотримання правил безпечної праці під час виконання проєкту. Захист проєкту

 

69

 

Онлайн тест 

 

70

 

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Технології, 5 клас, Планування
Додано
26 січня
Переглядів
1686
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку