Календарно-тематичне планування за підручником «Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік» 11 клас 1 семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування за підручником «Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік» 11 клас 1 семестр
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування за підручником

«Німецька мова. (авт. С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва), Харків, Видавництво «Ранок», 2019 рік»

11 клас 1 семестр

тема

 

Дата

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відпові-дальність

Здоров'я і безпека

Підприємли-вість та фінансова грамотність

Мовний інвентар

Домаш-нє зав-дання

Примітка

Лексика

 

Грама-тика

Родина і друзі

 

1

Вступ. Діагностична робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Я про себе розповідаю. Повторення ЛО

 

Дискутує щодо якості та цінності життя.

 

Пояснює необхідність гуманного ставлення до тварин.

 

Обговорює систему цінностей сучасної родини

.

Усвідомлює права люди-ни, важли-вість толе-рантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

 

 Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру.

 

 Демонструє розуміння прав та обов’язків молоді.

 

 Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.

 

Усвідомлює різні стилі розв’язання конфліктів, адекватно поводить себе у конфіліктних ситуаціях.

 

Аналізує вплив конфліктної поведінки

на здоров’я.

 

 Толерантно спілкується з однолітками і дорослими, у разі необхід-ності виступає у ролі посеред-ника та пропо-нує цивілізо-вані шляхи вирішення конфлікту.

 

 

 

Усвідомлює необхідність бути заощад-ливим та використову-вати техноло-гії для покращення добробуту родини.

 

Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

 

 

Temporalsätze

Впр.7 ст.5

 

3

Батьки і діти. Повторення ГМ

 

das Mobbing (nur Sg.), leiden (litt, hat gelitten)

an (Dat.), prügeln (prügelte, hat geprügelt),

vertrauen (vertraute, hat vertraut) (Dat.),

Drogen nehmen, drogensüchtig, einander,

jemanden ganz/total fertig machen

 

 

 

4

Друзі і знайомі

 

die Clique [ˈklɪkə] -n, lügen (log, hat gelogen),

sich sehnen (sehnte sich, hat sich gesehnt)

nach (Dat.), verkehren (verkehrte, hat

verkehrt), Blicke auf sich ziehen

 

 

 

5

Справжні друзі

 

das Verständnis -se (Pl. selten), sich verlassen

(verließ sich, hat sich verlassen) auf (Akk.),

verraten (verriet, hat verraten), intolerant,

tolerant

 

 

 

6

Конфлікти у класі

 

der Einzelgänger -, die Streitigkeit -en,

sich ekeln (ekelte sich, hat sich geekelt) vor (Dat.),

wechseln (wechselte, hat gewechselt), furchtbar

 

 

 

7

Завести нових друзів

 

das Sprachlager -, sich engagieren [ɑ̃ɡaˈʒiːrən]

(engagierte sich, hat sich engagiert) für

(Akk.), unter¦bringen (brachte unter, hat

untergebracht) in/bei (Dat.)

 

 

 

8

Повторення

 

 

 

 

 

9

Виконання граматичних вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкільне життя

 

11

У школі

 

 

Аналізує стосунки з однолітками.

 

Обговорює та порівнює способи

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови.

 

Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

Розуміє важливість принципів

рівноправного спілкування.

 

Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

Оцінює та обирає ефектив-ний спосіб

підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання

die Nachbarschaft -en, der Schwerpunkt -e,

hoch qualifiziert, naturwissenschaftlich,

sich großer Beliebtheit erfreuen bei (Dat.)

 

 

 

12

Іспити близько

 

das Abitur -e (Pl. selten), das Abi -s (Pl.

selten), der Glücksbringer -, die Nachhilfe -n,

durch¦arbeiten (arbeitete durch, hat

durchgearbeitet)

Konsekutivsätze

 

 

13

Плани на майбутнє

 

die App [ɛp] -s, der Bereich -e, die Grundlage -n,

die Stärke -n, schaffen (schaffte, hat geschafft),

weiter¦entwickeln (entwickelte weiter, hat

weiterentwickelt)

 

 

 

14

Навчання чи викладання

 

die Aussicht -en, die Pension [pãˈzio̯ ːn] -en,

der Verdienst -e, der/die Vollzeitbeschäftigte -n,

das Für und Wider erwägen

 

 

 

15

Програми фінансування молоді

 

der/die Auszubildende -n, der/die Azubi -s, das

Förderprogramm -e, der Freiwilligendienst -e,

die Stiftung -en, sich eine Auszeit nehmen

 

 

 

16

Повторення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозвілля

18

Молодь і мода

 

 

Аналізує стосунки з однолітками.

 

Обговорює та порівнює способи

протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі в Україні та в країнах виучуваної мови.

 

 

Обговорює участь у клубах за інтересами Розуміє важливість принципів

рівноправного спілкування.

 

Усвідомлює ризики перебування у деструктивних неформальних групах.

 

Усвідомлює обмеженість ресурсів родини для задоволення власних потреб.

 

Співвідносить власні культурні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

der Lautsprecher -, tragbar, hip sein, total stehen auf (Akk.)

 

 

 

19

Молодь та їх інтереси

 

der Parkourläufer [parˈkuːɐ̯-] -,

die Tätowierung -en, die Umgebung -en,

der Workshop [ˈwoeːɐ̯kʃɔp] -s,

piercen [ˈpiːɐ̯sn̩] (piercte, hat gepierct),

rappen [ˈræpn̩] (rappte, hat gerappt),

tätowieren (tätowierte, hat tätowiert)

 

 

 

20

Спілкування молоді у мережі

 

der/das Blog -s, das Forum …ren,

die Sofortnachricht -en,

die Newsgroup [ˈnju:sgru:p] -s

 

 

 

21

Молодь живе здорово

 

die Bewegung -en, die Halfpipe [ˈhaːfpaɪ̯p] -s,

das Skateboarden [ˈskɛɪ̯tbɔːdn̩],

die Sportaktivität -en,

verbessern (verbesserte, hat verbessert)

 

 

 

22

Залучається молодь

 

der/die Behinderte -n, der Bürgermentor -en,

der/die Obdachlose -n,

der/die Sehbehinderte -n,

vertreten (vertrat, hat vertreten), ehrenamtlich

 

 

 

23

Повторення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Виконання граматичних вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування

26

Вподобання їжі

 

Оцінює переваги органічних продуктів.

 

Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

 

Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини.

 

Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Обґрунтовує корисність раціонального харчування

 

Обґрунтовує корисність раціонального харчування і підтверджує

це відповідними прикладами.

der Apfelstrudel -, das Geflügel -, der Kaviar -e,

der Pfifferling -e, der Sprudel -, vor¦ziehen (zog

vor, hat vorgezogen), exotisch

 

 

 

27

Святкова страва

 

das Büfett [byˈfɛt] -s/-e, der Karpfen -, die Naschkatze -n, das Plätzchen -, der Stollen -

 

 

 

28

Здорова дієта

 

die Diät -en, Diät halten, der Nährstoff -e,

ab¦nehmen (nahm ab, hat abgenommen),

zu¦nehmen (nahm zu, hat zugenommen),

abwechslungsreich, einseitig, kalorienreich

 

 

 

29

Ми ідемо їсти

 

die Gaststätte -n, die Imbissbude -n,

der Imbiss-Stand -¨-e, das Lokal -e,

das Schnellrestaurant -s, die Sushi-Bar -s

 

 

 

30

Повторення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Самостійна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа та довкілля

 

 

 

 

 

 

 

32

Наша природа

 

Усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи.

 

Аргументує необхідність відповідального ставлення до довкілля.

 

Демонструє розуміння впливу екологічних чинників на здоров’я людини

Демонструє розуміння необхідності використання енергозбере-жувальних технологій.

die Lunge -n, der Ozean -e, die Vegetation -en, erwärmen (erwärmte, hat erwärmt)

 

 

 

33

Природа та погода

 

die Bö -en/Böe -n, frostfrei, gebietsweise, mancherorts, unverändert

«wenn»-Sätze,

 

 

34

Відновлюва-ні джерела енергії

 

der Energieträger -, die Solaranlage -n,

der Meeresspiegel (nur Sg.),

die Stromerzeugung -en, der Treibhauseffekt -e,

die Windturbine -n, erneuerbar

 

 

 

35

 Туризм

 

die Allmendweide -n, das Biosphärengebiet -e,

der Naturpark -s, beeindrucken (beeindruckte,

hat beeindruckt), umfassen (umfasste, hat

umfasst), nachhaltig

 

 

 

36

Екоподорожі по Україні

 

der Buchenwald -¨-er, der Felsgrat -e,

der Nadelwald -¨-er, der Nationalpark -s,

das Naturwunder -, das Rehabilitationszentrum

…zentren, vom Aussterben bedroht

 

 

 

37

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

 

38

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Скласти план до тексту

 

40

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Повторення вивченого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

docx
Додано
27 жовтня 2023
Переглядів
387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку