Календарно-тематичне планування за підручником О.Д. Карпюк для 6 класу на I семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування за підручником Карп"юк для 6 класу на 1 семестр із змістовими лініями та очікуваним результатом. 2 години на тиждень..........................

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови у 6 класі за підручником  О.Д.Карп’юк  « English» для загальноосвітніх закладів. -  Тернопіль : Астон – 2014.

І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Тема уроку

Змістові лінії

Мовний інвентар

Види мовленнєвої діяльності

 

Дом

завд.

 

 

 

Прим.

 

1

2

3

4

Лексика

Граматика

Аудіювання

 

Говоріння

Письмо

Читання

 

Екологічна

безпека та сталий

розвиток

Громадянська

відповідальність

Здоров’я

і безпека

Підприємливість

та фінансова

грамотність

Очікуваний результат


«Шкільне життя.

1.

 

Знову до школи. Зворот

«there is/there are»

 

 

 

 

a blackboard, a whiteboard, a CD player, a TV set, a computer, a printer, a sponge, a pinboard, a globe, school bags, a dictionary, a microscope, a register books, lamps, chalk, desks, chairs, a calendar, a map, a bookcase, a waste-paper basket

Зворот

«thereis/thereare»

 

Ex. 5, p. 5; Ex. 6, p. 6

Ex. 1, p. 9

Ex. 1, p. 7

Ex. 8, p. 6

 

описувати ЗОВНІШНІСТЬ;

• характеризувати поведін-

ку людини;

• розповідати та запитува-

ти про види діяльності;

• надавати та запитувати

інформацію про визначні

місця столиці країни, мова

якої вивчається;

• розпитувати з метою

роз'яснення та уточнення

інформації;

• надавати необхідні

відповіді;

• пропонувати, приймати,

відхиляти пропозицію;

• висловлювати свої вра-ження, почуття та емоції;

• аргументувати свій вибір,

точку зору

 

2.

 

Корисні поради школярам. Діалогічне мовлення

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 3-5, p. 8-9

Ex. 3, p. 10

Ex. 2, p. 7-8

Ex. 2, p. 10

 

3.

 

Спогади про літні канікули

Минулий час.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.9

WB, ex.7 p.7

Ex.3 p.10

 

4

 

Наші  друзі. Propositions

At, in, about

 

 

 

 

Activity, relative, cuddly, similar, be pain in the neck

Ex.3 p.13

Propositions

At, in, about

 

Ex.2 p.13

Ex. 5 p.14

Ex.4 p.14

WB, ex.1 p.9

Ex.1 p.12

WB,ex.2p.9

Вивч. ЛО с.13

WB, ex.3 p.10

 

5

 

Мій друг. Present Simple

Коротка і довга форма дієслів теп.ч

 

 

 

 

 

PresentSimple

Коротка і довга форма дієслів теп.ч.

Ex.1  p.14

Ex.4 p.16

Ex.3 p.16

WB,ex.4,p.10

WB, ex5-6, p.11

Ex.2p.14-15

WB, ex.7 p.12

 

6

 

Урок граматики. Теперішній простий та тривалий час.

 

 

 

 

Feel, see, hear, like, love, hate, want, think, believe, understand, remember, forget, need.

Present Simple, Present Continuous.

Questions.

 

 

Ex.1 p.17-6 p.20

Ex.1 p.17

Ex.2 p.18

Ex.5 p.19-20

 

7

 

Розповідь про себе та свого друга. Розвиток навичок говоріння

 

 

 

 

 

Present Simple, Present Continuous

Ex. 4, p. 22

Ex. 1, 3, p. 21, Ex. 5-6, p. 22

Ex. 7, p. 21

Ex.1 p.21

WB,ex.8 p.13

 

WB, ex.9 p.13-14

 

Я, моя сім’я і друзі

8

 

Моя сім’я. Введення нових ЛО

 

 

 

 

Ex. 1, p. 24; WB, ex1-2 p.15-16

beard, earring, ponytail, plump, selfish, serious, shy

 

 

Ex. 4, p. 26

Ex. 2, p. 24

Ex. 3, p. 24-25, Ex. 5, p. 26

WB, ex.3 p.17-18

 

 

 

 

 

розуміють та сприй-

мають інформацію як

під час безпосеред-

нього спілкування зі

співрозмовником, так

і опосередкованого (у

звукозапису);

 

 

• розуміють осно-

вний зміст прослуханих

текстів різного харак-

теру, які побудовані на

засвоєному матеріалі;

 

 

 

• розуміють коротке

Повідомлення

9

 

Родинні зв’язки Питальні речення

 

 

 

 

 

Питальні речення

Ex.1 p.26

Ex.2 p.2

 

WB, ex.4-6 p.18-19

 

Ex.3 p.28

 

 

10

 

Звичайнісінька сім’я. Питальні речення

Прикметники

 

 

 

 

Braid,moustache, brave, hard-working,naughty, rude,skinny, skim,weak. P.29

Питальні речення

Прикметники

 

Ex.1-2 p.29

Ex.3 p.30

WB, ex.8 p.21

WB, ex.9 p.22

 

WB, ex.7 p.20

Вивч.ЛО, принести фото члена сім'ї, підгот.розповідь

 

11

 

Познайомтесь, це… Прислівник. Монологічне мовлення.

 

 

 

 

 

Прислівник

 

Розповідь про члена родини, робота в парах ex.6 p.31

Ex.1-2 p.32

 

 

Ex.6 p.34

 

12

 

Урок граматики. Ступені порівняння прикметників.

 

 

 

 

 

Ступені порівняння прикметників і прислівників

 

Розповідь про члена родини, робота в парах ex.6 p.31

Ex. 3-5 p.33

 

Завдання на картках

 

13

 

Родинне дерево Проект

 

 

 

 

Project “Meet my Family”

Закінчити роботу над проектом.Підгот. до захисту роботи.

 

14

 

Моя родина Розвиток навичок аудіювання.

 

 

 

 

Ex.1 p.36

 

 

Ex.5 p.37

Ex.4 p.36

Ex.1 p.36

Ex.2 p.36

Ex.5 p.37

Ex.6 p.37

Ex.3 p.36

 

15

 

Про мене

. Дозвольте відрекомендуватися.

 

 

 

 

Повторення актуальної лексики

 

 

Ex.11 (b) p.39

Ex. 9 p.38

Ex.11(a) p.39

Ex.10 p.39

Ex. 12, p. 40

 

16.

 

Домашнє читання “Cinderella”

 

 

 

 

c.41-42

 

Ex.1 p.41-42

Ex.2 p.42

Ex.3-4 p.43

Ex.1 p.41-42

Ex.5-6 p.43

 

 

 

 

 

«Шкільне життя»

17

 

Школа. Введення нових лексичних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

Maths, German, Music, Geography, English, Religion,  French, IT, Art, Craft, History, Science, p.49

 

Ex. 2 (b), p. 49

 

 

Ex. 1-2, p. 48-49, Ex. 5, p. 50

WB, 1-2 p.23

 

логічно будують

 

 

висловлювання за

змістом почутого, по-

баченого, прочитаного,

використовуючи при

цьому прості зв'язні

речення;

 

 описують події,

явища, об'єкти, людей,

тварин;

висловлюють своє

ставлення до предме-

тів, осіб тощо;

дають свою оцінку яви-

щам, подіям тощо;

 

 

 роблять зв'язні по-

відомлення про свою

/ чиюсь діяльність,

використовуючи на-

бутий мовний матеріал

адекватно до тем спіл-

кування.

 

18

 

Наша школа. Модальні дієслова

 

 

 

 

 

Модальні дієслова

Ex.7 p.54

Ex.1 p.52

Ex.2 p.52

Ex.5 p.53

Ex.4 p.53

Ex.6 p.54

 

19

 

Шкільні предмети. Нові уроки.

 

 

 

 

p.55

 

Ex.1 (b)p.55

ex.3p.57

Ex.1 (a)p.55

Ex.2 p.56

Ex. 4-5 p.59

WB, ex.8 p.27

ex.3p.57

WB, ex.4-5 p.25

 

20

 

Розклад уроків. Розвиток навичок письма.

 

 

 

 

 

 

 

Connect,correct, international , improve,language, prefer, pronunciation,  skill,opinion p.61

 

Ex.6 p.60

WB, ex.3 p.24

Ex.1 p.61

Ex.4-5 p.62-63

WB, ex.7 p.26

 

21

 

Шкільні  правила. Правила у моїй школі

 

 

 

 

Повторення актуальної лексики

Модальні дієслова

 

 

WB, ex.9 p.28-29

Ex.1 p.65

WB, ex.10 p.29

Скласти правила навчання  у школі

 

«Спорт»

22

 

Cпорт. Введення нових ЛО

 

 

 

 

sailing, hockey, skating, long jump, horse riding, gymnastics, tennis, skiing, football, swimming, fencing, skateboarding, karate, high jump, running, volleyball, climbing

 

WB, ex.1 p.30-31

Вживання дієслів go, play, do

 

 

Ex.1 p.66

Ex.2 p.66

WB, ex.2 p.31

Ex 3 p.67

 

WB, ex.3 p.32

 

23

 

Види спорту. Розвиток діалогічного мовлення

 

 

 

 

p.68

 

 

Ex.1 (b) p.67

WB, ex.4 p.33

Ex.2 p.68

Ex.1 (a) p.67

Ex.3 p.68

 

24

 

Спортивні ігри. Діалог.

 

 

 

 

Ex.2 p.70

WB, ex6-7 p.34

 

Ex.1 p.69

Ex.3-4 p.71

Ex.5 p.72

WB, ex.5 p.34

 

WB, ex.8 p.35

 

25

 

Урок граматики. Питальні речення. Вживання сполучників.

 

 

 

 

 

 

Питальні речення. Вживання сполучників.

Ex.6 p.73

 

Ex.1-4 p.74-75

Ex.5 p.75

Ex.6 p.76

 

26

 

Спорт у моєму житті. Спорт в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь про улюблений вид спорту

Письмове повідомлення про улюблений вид спорту

Ex. 1 p.78

Ex.2 p.79, підготувати розповідь про спорт в Україні або про українського спортсмена, підг. до контролю говоріння.

 

 

27

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

Спорт у моєму житті. Урок повторення і узагальнення вивченого.

 

 

 

 

 

 

Ex.7 p.83

Ex. 9 p.84

Ex.6 p.83

Ex.1 p.80

Ex.10(A) p.85

 

Ex.10 (B) p.85

 

32.

 

Домашнє читання “The Tortoise and the Hare”

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.86

Ex.3p.87

 

Ex.1-2 p.86-87

-

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Storozhuk Natasha
  Спасибі за планування, яке відповідає програмному матеріалу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Var Margo
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1934
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку