Календарно-тематичне планування занять з корекції розвитку для дітей із ЗПР, 3 клас.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування занять з корекції розвитку для дітей із ЗПР, 3 клас. Розроблено за програмою з корекційно-розвиткової роботи для 3 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку
Перегляд файлу

Затверджено                                                                                 Погоджено

Директор                                                                                  Заступник директора

Білогородської                                                                         Білогородської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1                                                           ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

__________ _________

 

 

 

Календарно-тематичне планування занять

 з корекції розвитку для дітей із ЗПР, 3 клас.

Розроблено за програмою з корекційно-розвиткової роботи для 3 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

 

 

 

 

Вчитель-дефектолог: Ілгунова А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття

 

Мета заняття

Зміст роботи

Дата

Год

Прим.

І семестр

Діагностичний етап

Тема 1. Діагностичний етап

1.

Знайомство.

Встановлення атмосфери взаємодовіри.

Вправа «Привітання»

Вправа-гра «Розкажи про себе»

Вправа «Намалюй своє ім’я»

Вправа «Слова вічливості»

Рефлексія

Прощання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Діагностика розвитку пізнавальних процесів

Визначити рівень розвитку уваги, пам’яті, мислення, уяви, загальної обізнаності учня, самооцінки.

  • 1. Методика «Склади картинку».
  • 2. Тест «Будиночок».

3. Методика «Четвертий зайвий».

  • 4. Тест «Доріжки».

5. Тест «Чого не вистачає?».

6. Методика «Вільна класифікація»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корекційно-розвивальний етап

Тема 2. Орієнтування у просторі

3-6

Розташування одного предмета відносно іншого

Розвивати уміння визначати положення одного предмета відносно іншого, відносно самого учня в навколишньому оточенні ( в класі, кімнаті, на шкільному подвір’ї), на малюнках, таблицях схемах.

Вправи з розрізнення правого і лівого боку тіла людини. Визначення правого і лівого боків на таблицях, схемах, малюнках

 

 

 

7-10

Розташування предметів за словесним описом

Навчити знаходити предмет за словесним описом його положення в реальній дійсності і на малюнках, схемах, таблицях.

Вправи в знаходженні і розміщенні предметів за словесним описом.

 

 

 

11-13

Розміщення предметів за вказівками

Навчити розміщувати предмет за завданням учителя

Вправи в знаходженні і розміщенні предметів за словесним описом їх положення в реальній дійсності і на схемах. 

 

 

 

14-17

Просторове розташування предмета, за допомогою прейменників

Визначити предмет за категорією прийменників

Вправи з визначення правого і лівого боків на таблицях, схемах, малюнках

 

 

 

18-21

Зміна положення предмета. Відтворення по пам’яті розміщення предметів

Розповісти про зміну положення предмета, відтворити по  пам’яті взаємне розміщення предметів.

Вправи в знаходженні і розміщенні предметів за словесним описом їх положення в реальній дійсності і на схемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-25

Складання схеми з подальшою розповіддю про розташування предметів

Навчитись складати схему і розповісти про розміщення предметів

Вправи із складання схем, рисунків добре відомого шляху, плану квартири, класу

 

 

 

Тема 3. Знання та уміння визначати властивості навколишніх предметів

26-29

Знайомство з матеріалами та їх властивостями

Навчитись порівнювати матеріали за їх властивостями та  предмети виготовлені з одного і того ж матеріалу

Вправи на знайомство з матеріалами та їх властивостями

 

 

 

30-33

Властивості матеріалів. Порівняння матеріалів за їх властивостями

Навчитись порівнювати матеріали за їх властивостями та предмети виготовлен з одного і того ж матеріалу

Вправи. Порівняння властивостей паперу й дерева (на прикладі паперового і дерев’яного куба) – міцність,  вага, вплив вологи; скла і пластмаси (на прикладі скляного і пластмасового посуду) – прозорість, крихкість, вага і т.д.

 

 

 

34-36

Добирання предметів за матеріалом

Уміти добирати предмети, схожі із зразком за матеріалом.

Вправи в доборі предметів, схожих із зразком за матеріалом.

 

 

 

37-40

Групування предметів, виготовлених з одного і того ж матеріалу. Видалення в предметах частин однакових матеріалів

Навчитись групувати різні предмети, виготовлені  з одного й того ж матеріалу; виділяти в предметах частини, виготовлені з однакових і різних матеріалів.

Вправи. Розподіл предметів в категорії: паперові, дерев’яні, глиняні, пластмасові, металеві, іграшки, предмети для навчання та ін.).

 

 

 

41-44

Визначення матеріалів

Навчитись визначати матеріал, з якого зроблений предмет.

Вправи. На визначення матеріалу з якого виготовлені предмети.

 

 

 

Тема 4. Розвиток логічного мислення

45-47

Однакові властивості або ознаки предметів

Навчитись порівнювати предмети між собою, знаходити схоже і відмінне

Вправи. Знаходження серед декількох однакових іграшок або предметів однакові

 

 

 

48-50

Відмінне у властивостях предметів

Навчитись порівнювати предмети між собою, знаходити відмінне

Вправи. На малюнках знаходження предметів, що відрізняється від решти. Чим відрізняється предмети? Порівняно з першим роком навчання кількість предметів збільшується).

 

 

 

 

51-52

Порівняння предметів

Навчити порівнювати предмети

Вправи. Знайти відмінності на малюнках: Чим відрізняються ляльки ? Чим схожі?; Чим відрізняються садиби? Чим схожі?; Чим відрізняється осінній і зимовий ліс? Чим схожий? тощо).

 

 

 

53-55

Порівняння предметів, сюжетних малюнків, визначення схожого і відмінного

Навчити порівнювати предмети, знаходити схоже і відмінне.

 

Вправи. Знайти відмінності на малюнках: Чим відрізняються ляльки ? Чим схожі?; Чим відрізняються садиби? Чим схожі?; Чим відрізняється осінній і зимовий ліс? Чим схожий? тощо).

 

 

 

56

Порівняння на рівні уявлень

Навчити порівнювати предмети, знаходити схоже і відмінне.

 

Порівняння на рівні уявлень. (Чим відрізняються, і чим схожі дуб і береза? Чим відрізняються, і чим схожі кіт і миша?  тощо ).

 

 

 

57-59

Класифікація предметів за спільною ознакою

Навчити класифікувати предмети (знаходити спільну ознаку і поєднувати їх в однорідну групу).

Гра «Що зайве»  Чому? Назвати відмінну ознаку;

 

 

 

60-62

Опис предметів одним словом

Навчити класифікувати предмети (знаходити спільну ознаку предметів і поєднувати їх в однорідну групу).

Як одним словом можна  назвати решту предметів? Чому?

 

 

 

63

Встановлення відношень між предметам і поняттями (рід-вид)

Навчити встановлювати відношення між предметами і поняттями  (рід-вид).

Даються питання, що включають родове (дерева, кущі, квіти, риби, птахи, комахи, звірі,  тощо) і видові ознаки предметів ( липа, калина, щука, синиця, муха, вовк тощо).

 

 

 

64-66

Розрізнення протилежних за значенням понять

Навчити розрізняти протилежні за значенням поняття.

Вправи: Гіркий - ...; злий - ...;   боязливий  -...  ; веселий - ... та ін.

 

 

 

67-68

Що відбувається в природі в різні пори року

Вчити визначати ознаки кожної пори року.

Вправи на розвиток  уявлення: «Що відбувається в природі в різні пори року».

 

 

 

69-74

Часові поняття: назва днів тижня та місяців

Навчити розрізняти та називати дні тижня та місяці у році, дотримуючись їх послідовності.

Вправи на вивчення  днів тижня та місяців

 

 

 

75-77

Спостереження за явищами природи в різні пори року та розповідь про них

За допомогою дорослого робити спостереження та розповідати про явища природи в різні пори року.

Спостереження за явищами природи в різні пори року та розповідь про них

 

 

 

78-80

Систематичні спостереження за змінами, що відбуваються в житті рослин, тварин та діяльності людей

За допомогою дорослого робити спостереження та розповідати про зміни, що відбуваються в житті рослин, тварин та діяльності людей.

Систематичні спостереження за змінами, що відбуваються в житті рослин, тварин та діяльності людей

 

 

 

81-82

Встановлення зв’язку між змінами погоди кожної пори року і змінами в житті рослин, тварин і діяльності людей

Навчити встановлювати зв'язок між змінами погоди і змінами в житті рослин, тварин і діяльності людей в різні пори року.

Вправи на встановлення зв’язку між змінами погоди кожної пори року і змінами в житті рослин, тварин і діяльності людей

 

 

 

83-84

Розуміння послідовності зображених подій

Навчити усвідомлювати послідовність зображених подій.

Вправи на розуміння послідовності зображених подій

 

 

 

85-86

Розуміння прихованого змісту сюжетних малюнків

Навчити за допомогою дорослого розуміти прихований зміст сюжетних малюнків.

Вправи на розуміння прихованого змісту сюжетних малюнків

 

 

 

Тема 5. Увага. Розвиток довільної уваги

87-88

Розширення об’єму уваги

Навчити за допомогою дорослого розповідати про прихований зміст сюжетних малюнків.

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

89-90

Розширення здатності не відволікатись від мети, цілеспрямовано і активно аналізувати об’єкти, тримати зосередженість на об’єкті уваги

Навчити контролювати свою увагу при складанні геометричних фігур і візерунків

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

91

Розвиток здатності керувати власною увагою, переключатись

Навчити контролювати свою увагу при здійсненні аналізу форми, встановлені симетричності

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

92

Контроль переходу від активного до пасивного стану

Навчити контролювати свою увагу

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

93-94

Зосередження

Навчити контролювати свою увагу при виконанні завдань.

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

95-96

Розвиток довільної уваги

Навчити контролювати свою увагу

Вправи на переключення уваги з одного виду діяльності на інший.

 

 

 

Тема 6. Розвиток дрібної моторики рук

97-103

Розвиток дрібної моторики рук

Навчити перемальовувати узори; розвивати дрібну моторику рук.

Вправи. Малювання узорів;  перемальовування малюнків за прикладом проби Н.Гуткіної)).

 

 

 

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

Тема 7. Етап оцінки ефективності корекційного впливу

104-105

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

 

Психодіагностичне обстеження рівня розвитку інтелекту молодших школярів.  

 

1. Методика «Склади картинку».

2. Тест «Будиночок».

Методика «Четвертий зайвий».

4. Тест «Доріжки».

5. Тест «Чого не вистачає?».

6. Методика «Вільна класифікація»

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Логопедія, Планування
Інкл
Додано
26 серпня
Переглядів
1940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку