2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематитчне планування з математики для 3 класу НУШ за підручником Оляницької Л

Про матеріал
Календарно-тематитчне планування з математики для 3 класу НУШ за підручником Оляницької Л. за типовою освітньою програмою НУШ-1, розробленою під керівництвом Савченко О.Я. 5 ГОД /ТИЖДЕНЬ І семестр
Перегляд файлу

Календарно-тематитчне планування з математики для 3 класу НУШ за підручником Оляницької Л. за типовою освітньою програмою НУШ-1,

розробленою під керівництвом Савченко О.Я.
5 ГОД /ТИЖДЕНЬ

І семестр

№ п/п

          Тема уроку

Сторінки підручника

Дата

Примітки

1

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2 КЛАС

Нумерація чисел у межах 100.

Усне додавання та віднімання

С.4-6

 

 

 

2

Усне додавання та віднімання. Перевірка

правильності виконання арифметичних дій

С.6-7

 

 

3

Збільшення та зменшення числа на кілька

одиниць. Пряма, промінь, відрізок

С.7-9

 

 

4

Числові рівності й нерівності. Різницеве

порівняння. Многокутник та його елементи

С.9-10

 

 

5

Вирази зі змінною. Кути.

Прямий кут, непрямі кути

С.10-12

 

 

6

Арифметичні дії додавання та віднімання,

множення та ділення. Прямокутник.

Побудова прямокутника

С.12-13

 

 

7

Арифметичні дії додавання та віднімання,

множення та ділення. Многокутник

С.13-14

 

 

8

Збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Периметр прямокутника

С.14-15

 

 

9

Збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Кратне порівняння

С.15-16

 

 

10

Арифметичні дії додавання та віднімання,

множення та ділення. Квадрат.

Побудова квадрата. Периметр квадрата

С.17-18

 

 

11

Перевірка правильності виконання

арифметичних дій множення та ділення

С.18-19

 

 

12

Властивості множення

та ділення. Коло й круг. Елементи кола й 

круга: центр, радіус, діаметр, їхнє позначення

С.19-20

 

 

13

Величини. Одиниці вимірювання величин

С.20-21

 

 

14

Іменовані числа. Порівняння іменованих

чисел. Задачі, сформовані в непрямій формі

С.22

 

 

15

Іменовані числа. Дії з іменованими числами. 

Складання та розв’язування обернених задач

до простих

С.23

 

 

16

Перевірка своїх досягнень

С. 24

 

 

17

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Таблиця множення числа 6

С.24-25

 

 

18

Таблиця ділення на 6

С.25-26

 

 

19

Задачі на знаходження четвертого

пропорційного. Спосіб знаходження

однакової величини (зведення до одиниці)

С.27-28

 

 

20

Таблиця множення числа 7

С.28-29

 

 

21

Таблиця ділення на 7

С.30-31

 

 

22

Знаходження значень виразів

і розв’язування задач на застосування 

вивчених таблиць множення та ділення 

С.31-32

 

 

23

Таблиця множення числа 8

С.32-33

 

 

24

Таблиця ділення на 8

С.34-35

 

 

25

Прості задачі, які містять трійки взаємопов’язаних величин (загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків)

С.35-36

 

 

26

Таблиця множення числа 9.

Прості задачі, що містять трійки

взаємопов’язаних величин (загальна маса,

маса одного предмета, кількість предметів)

С.37-38

 

 

27

Таблиця ділення на 9. Розв’язування задач

на застосування вивчених таблиць множення 

та ділення

С.38-39

 

 

28

Прості задачі, які містять трійки взаємопов’язаних

величин (вартість, ціна, кількість)

С.39-40

 

 

29

Прості задачі, які містять трійки взаємопов’язаних величин (загальна місткість, місткість

однієї посудини, кількість посудин)

С.41-43

 

 

30

Прості задачі, які містять трійки взаємопов’язаних величин (загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи)

С.43-45

 

 

31

Знаходження значень виразів

і розв’язування задач на застосування вивчених таблиць множення та ділення

С.45-46

 

 

32

Перевіряємо свої досягнення .

С. 47

 

 

33

НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ У КОНЦЕНТРІ «ТИСЯЧА». УСНЕ Й ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 1000

Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Утворення трицифрового числа

С.48-49

 

 

34

Додавання та віднімання числа 1

(170 + 1, 187 – 1)

С.50

 

 

35

Порівняння сотень.

Додавання та віднімання сотнями

(400 + 200, 400 – 200 )

С. 51

 

 

36

Лічба в межах 1000. Розряд сотень

С. 52

 

 

37

Розрядний склад числа. Розрядні числа. Читання та запис трицифрових чисел

С.53-54

 

 

38

Розрядний склад числа .Загальна кількість одиниць, десятків і сотень у трицифровому                числі. Порівняння чисел.

С.54-55

 

 

39

Розрядний склад числа. Рівняння. Розв’язок рівняння. Знаходження невідомого доданка

С.55-57

 

 

40

Арифметичні дії з числами на основі нумерації. Додавання на основі розрядного складу числа (300+40, 300+4, 300+50+4)

С.57-58

 

 

41

Віднімання на основі розрядного складу числа (345 –300, 345–40, 345– 5)

С. 58-59

 

 

42

Додавання та віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр

С.59-60

 

 

43

Додавання та віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — міліметр.

С.61-62

 

 

44

Сполучний закон додавання

С.62-63

 

 

45

Додавання на основі правила   додавання суми до числа, числа до суми.

С.64-65

 

 

46

Віднімання  на основі правила  віднімання числа від суми, суми від числа.

С.65-66

 

 

47

Додавання круглих чисел (349 + 220)

С.66-67

 

 

48

Віднімання круглих чисел( 340 – 220)

С.67-68

 

 

49

Додавання та віднімання круглих чисел. Рівняння . Знаходження невідомого зменшуваного

С.69-70

 

 

50

Додавання та віднімання круглих чисел. Рівняння . Знаходження невідомого відємника

С.70-71

 

 

51

Усне додавання круглих трицифрових чисел (450 + 270

С. 72-73

 

 

52

Усне віднімання круглих трицифрових чисел (450 - 270

С . 73-74

 

 

53

Одиниця вимірювання маси-тонна. Співвідношення  між одиницями вимірювання величин

С .74-75

 

 

54

Одиниця  вимірювання маси- грам. Порівняння іменованих чисел. Додавання та віднімання іменованих чисел

С . 76-77

 

 

55

Усне додавання та віднімання круглих  трицифрових чисел. Прийом округлення

С .77-78

 

 

56

Залежність результату дій додавання від зміни одного з компонентів за незмінності ( сталості іншого)

С .78-79

 

 

57

Залежність результату дій віднімання від зміни одного з компонентів за незмінності ( сталості іншого)

С .80-81

 

 

58

Перевіряємо свої досягнення

С .82

 

 

59

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел( без переходу через розряд)

С . 83-84

 

 

60

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел( без переходу через розряд)

С .84-85

 

 

61

Письмове додавання трицифрових чисел ( з переходом через розряд)

С .85-87

 

 

62

Письмове віднімання трицифрових чисел ( з переходом через розряд)

С .87-88

 

 

63

Письмове додавання трицифрових чисел ( з переходом через розряд). Задачі на знаходження  трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

С .89-90

 

 

64

Письмове віднімання трицифрових чисел ( з переходом через розряд)

С .91-92

 

 

65

Письмове  додавання  та віднімання трицифрових чисел

С .92-93

 

 

66

Перевірка правильності виконання дії додавання

С . 94-95

 

 

67

Перевірка правильності виконання дії віднімання

С .95-96

 

 

68

Закріплення прийомів додавання та віднімання  чисел у межах 1000

С .96-97

 

 

69

Одиниці  вимірювання часу - тисячоліття,століття. Співвідношення між одиницями вимірювання часу

С .97-98

 

 

70

Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Календар.

С .99-100

 

 

71

Одиниці  вимірювання часу - секунда.  Визначення часу за годинником.

С .100-101

 

 

72

Розвязування простих і складених задач на визначення тривалості події,  часу початку й закінчення події.

С .101-103

 

 

73

Порівняння іменованих чисел. Додавання  та віднімання іменованих чисел.

С . 103-104

 

 

74

Закріплення прийомів додавання  та віднімання чисел у межах 1000

С .104-105

 

 

75

Закріплення прийомів додавання  та віднімання чисел у межах 1000

С .105

 

 

76

Порівняння іменованих чисел. Додавання  та віднімання іменованих чисел.

 

 

 

77

Перевіряємо свої досягнення

С . .106

 

 

78

Повторення вивченого. Для тих хто не боїться труднощів.

С .107-108

 

 

79

Повторення вивченого. Для тих хто не боїться труднощів.

С . 109

 

 

80

Повторення вивченого. Для тих хто не боїться труднощів.

С .110

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шершньова Таїсія
  Дякую! Чи є на ІІ семестр?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
27 серпня 2020
Переглядів
3451
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку