Опорні картки "Власне висловлення на ЗНО"

Про матеріал

Картки - опори призначені для того , щоб навчити учнів правильно писати власне висловлення на ЗНО. Працюючи з цими картками, учні запам"ятають структуру твору, навчаться писати тезу, аргументи, приклади , висновок за певним зразком.

Перегляд файлу

                                           Картка- опора    №1

Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця.

ТЕЗА   Я погоджуюся з думкою Григорія Сковороди, що багатством живить­ся лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця, тому що в житті важли­вішими є духовні цінності .

ПЕРШИЙ  АРГУМЕНТ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДРУГИЙ  АРГУМЕНТ. Багатство — річ матеріальна, воно має забезпечувати наші фізичні потреби. На мою думку, кожна людина хоче бути заможною. Та це не можна це ставити ціллю життя. Хтось із великих сказав, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб житии.

Приклад з художньої літератури до першого аргументу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКЛАД  ІЗ ЖИТТЯ

Яскравим прикладом із суспільного життя може слугувати розповідь про відомого співака Святослава Вакарчука. Він закінчив фізичний факультет, крім того, мав можливість працювати в парламенті, але Свя­тослав обрав інший шлях, бо зрозумів, що його покликання — писати музи­ку та співати пісні. Саме це приносить йому радість, звеселяє душу.

 ВИСНОВОК

Отже,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

№2

 

До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле.

ТЕЗА

На мою думку, без минулого немає й не може бути майбутнього .

Перший аргумент

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із життя

Наприклад, я займаюся плаванням. Перше досягнення мені далося не­легко. Це було третє місце на змаганнях, але я добре запам’ятала ті від­чуття. Вони допомагають мені знову й знову йти до перемоги й здобува­ти її, мобілізувати всі сили. Тому ось уже три роки поспіль я втримую пер­ше місце серед учасників мого віку (приклад з особистого життя).

Другий аргумент

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із літератури

Прикладом може слугувати кіноповість Олександра Довженка «Укра­їна в огні». Німецький офіцер Ернст фон Крауз говорить своєму синові, що українці — єдиний народ, який не вивчає свою історію, тому його легко пе­ремогти. Олександра Довженка понад усе хвилювала проблема вивчення українцями історії рідного краю: ніхто не хотів учитися на історичному факультеті, професорів заарештовували, студенти знали, що історія — це паспорт на загибель. Усе це — наслідки тоталітарної системи, які не мають права на майбутнє.

Висновок Отже,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                              №3

 

Сенс життя  в тому, щоб жити в мудрій злагоді з природою

Теза________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аргумет 1

  По-порше, природа — це середовище нашого існування: місце народження, життя та смерті. Від того, яким воно буде, залежить здоров’я та тривалість віку. Якщо ми шануємо та оберігаємо навколишнє середовище, мудро вико­ристовуємо його ресурси, дбайливо хазяйнуємо, природа щедро винагоро­джує нас урожаями та забезпечує всім необхідним, зцілює від утоми та хвороб.

Приклад із літератури

Згадаймо новелу Михайла Коцюбинського «Intermezzo». Ліричний герой настільки втомлений, що не може бачити людей, не хоче чути про їхні бі­ди. Він виїжджає з міста. Але щоденні прогулянки кононівськими полями поступово відновлюють його душевну рівновагу, «утома» відступає,  «сонце» просочується в глибину душі. Ось так на лоні природи відбува­ється повне емоційне одужання ліричного героя .

 Другий аргумент

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із життя

Прикладом недбалого ставлення до природи є Чорнобильська трагедія. Це покинуті міста і села, забруднені річки й озера, спустошені землі. Че­рез підвищення радіаційного фону люди стали частіше хворіти, рано вми­рати. Не можна залишатися байдужими до таких проблем .

 Висновок

Отже, треба зробити все можливе, щоб екологічні катастрофи не повторювалися. Слід пам’ятати, що людина — частина природи, тому повинна итии з нею в гармонійній єдності, оберігати, а не рушити без­думно, примнозісувати багатства навколишнього середовища .

 

№4

 

Підтримайте або спростуйте думку: «Великий талант вима­гає великої працелюбності».

 

   Теза    На мою думку, саме любов до праці допомагає розвинутися таланту, який є в кожній людині. Я вважаю, що  самої працелюбності мало: для розквіту великого таланту потрібна ще й духовна міць, щед­рі душа й серце.

Перший аргумент

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із життя

    Наприклад, Рафаель свого часу, маючи хист до малювання й удоскона­люючи його щодня, досяг успіхів, став відомим у всьому світі. У зв'язку з цим доречно згадати й ім'я музиканта та співака Фредді Меркурі, який мав чудовий голос. Його пісні звучать і до­нині, люди намагаються бути схожими на нього, а все тому, що він був працелюбним і талановитим водночас.

Другий  аргумент

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із літератури

    Відомий український письменник Валер'ян Підмогильний у романі -Місто» показав, як жага до пізнання, любов до книжок та залізна воля допомагають та­ланту розвинутися. Завдяки працьовитості й наполегливості голов­ний герой стає письменником. Прикро тільки, що він не зважав на інших людей, використовував їх як щаблі у своєму зростанні, став черствою та бездушною людиною. Тому не можна стверджувати, що працелюбність породила великий талант: талант виростає на­самперед з великої душі. А цього в Степана Радченка не було.

Висновок  Отже,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


№5

 

Підтримайте або спростуйте думку: «Великий талант вима­гає великої працелюбності».

Теза

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перший аргумент

По-перше, усі люди від народження наділені різними здібностями, і ніхто не має права закопувати в землю таланти — великі чи малі. Ще з дитинства ми виявляємо здібності, але кожен — різні. Коли ді­ти виростають, то вибирають певні професії. Іноді люди роблять неправильний вибір і потім страждають. Хтось знаходить своє місце й досягає неймовірного успіху, стає відомим і забезпеченим. А інший усе життя перебуває в пошуку або зневіряється.

Приклад із літератури

 Яскравим прикладом________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Другий аргумент

По-друге, справжній талант, геній не шукає виправдання влас­ній бездіяльності, навпаки, він знаходить можливості розвивати­ся, працюючи й у неймовірно складних умовах.

 Приклад із історії або з життя

Не можна не згадати ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

Отже, не можна нехтувати свій талант, необхідно його розвива­ти, працювати,  постійно самовдосконалюватися. Велика праця формує на­шу свідомість та саме життя.

 

 

№6

 

Підтримайте або спростуйте думку китайського філософа Лаоцзи: «Довгий шлях починається з першого кроку».

   Теза

  На моє глибоке переконання, яким би довгим не був шлях, він не почнеться, якщо ми не зробимо жодного кроку.

 Перший аргумент

На підтвердження своєї позиції наведу такі аргументи. Наше життя — це і є шлях, який починається ще в дитинстві. Відтоді крок за кроком, пізнаючи світ, прокладаємо свою дорогу. Хоча ми постійно в русі, це зовсім не означає, що вибрали правильний на­прям.

 Другий аргумент

Свідомо вибравши життєву дорогу, людина замислюється над тим, чи правильним шляхом іде. Буває, що ми зневірюємося в собі й не бачимо виходу зі скрутної ситуації, але, зробивши лише один крок, знаходимо інший шлях.

Приклад із літератури

Прикладом може слугувати___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із життя

Другий яскравий приклад - із сучасного життя. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

Отже, нам потрібно, безсумнівно, робити перші кроки назуст­річ долі. Довіряти своєму єству, прислухатися до свого серця й завжди пам'ятати, що довгий шлях починається з одного кроку. Але яким буде цей шлях, обирати тільки нам.

 

 

 

 

 

 

№ 7

Підтримайте або спростуйте думку: «Характер людини тво­рить її долю».

 

Теза

Я переконана в тому, що характер людини творить її долю. Не можна змінити те, що нам дала природа, але кожен з нас, удос­коналюючись, розвиваючи й виховуючи себе, має можливість са­мостійно керувати своїм життям. Можна навести вагомі аргумен­ти, які підтверджують правдивість цієї думки.

Перший аргумент

По-перше, _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад із літератури

Яскравим прикладом того, як жити, гартуючи силу духу, є пое­зія Лесі Українки «Contra spem spero!». В образній формі Леся показує дорогу самовиховання: від «я хочу крізь сльози смія­тись» до «я буду крізь сльози сміятись». Якщо людина своїми вчинками здатна перетворювати власне «хочу» на «буду», вона є творцем життя.

 Другий аргумент

По-друге, завдяки силі характеру людина може піднестися до висот або впасти в прірву відчаю.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок

    Отже, характер відіграє величезну роль у житті людини. Від нього залежить, як кожен із нас побудує свій життєвий шлях: бу­де перебувати в радості чи страждати від самотності, досягне най­вищих життєвих цілей чи зупиниться на досягнутому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8

Кохання – ідеал людської краси

 

Теза

Здається, у світі не існує створіння, якому б була байдужою тема кохання. Можливо, саме це почуття робить людину людиною. Закохане серце змушує нас бути кращими: добрими й лагідними, чуйними і щирими. Читаєш книгу, дивишся фільм – скрізь кохання. Здається, воно є рушієм життя, адже всі безумства і всі подвиги пов’язані з любов’ю, присвячені їй. Невідомо, чи існував би без любові рід людський. Напевне, що ні. Ми перетворилися б на купку бездушних істот.

Перший аргумент

______________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Приклад із літератури

 На думку спадає твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», який називають чарівною казкою про любов, а Івана та Марічку – українськими Ромео та Джульєттою. Ці образи утілюють романтичну ідею незнищенності кохання, де багатий духовний світ героїв протиставлений досить жорстоким реаліям світу.

 Другий аргумент________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад  з історії

Відомий приклад з історії – видатні хіміки П’єр та Марія Кюрі. Це історія щирого та безмежного кохання й співпраці, яка подарувала вченим багато премій і всесвітнє визнання. Мені здається, що без почуттів їхній успіх не був би таким вражаючим.

Висновок

Отже,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
2896
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку