Kharkiv region - Харківська область

Про матеріал
Область розташована в північно-східній частині України, що колись називалася Слобожанщиною. Область має кордон з Росією. Площа — 31 400 км2. В області проживає близько 3 000 000 чоловік.
Перегляд файлу

Kharkiv region - Харківська область

 

The region is situated in the north-eastern part of Ukraine and it used to be called Slobozhanshchina.

The region borders on Russia.

The area of the Kharkiv Region is 31 400 km2.

Its population is about 3 000 000 people.

There are 27 districts and 17 cities in the region.

Kharkiv is the administrative centre of the region.

The most part of the territory is situated in the Dnieper Lowland.

The region is rich in mineral resources, especially natural gas.

It also contains oil, bituminous and brown coal, rock salt, sand, chalk, fire clay, ochre and mineral springs.

The climate of the Kharkiv Region is moderate continental with cold winters and hot summers.

The longest river is the Siverskyi Donets with its tributaries the Udy, the Mozh, the Oscol, the Velykyi Burluck.

The region is situated mainly in the forest-steppe zone.

The Kharkiv Region is one of the well-developed regions in Ukraine.

Machine-building and metal-working are the most important branches of industry.

Such industrial giants as Kharkiv tractor plant, “Serp and molot”, “Communar”, the turbine plant, “Electrotyazhmash”, “Ukrelectromash” and others are well-known outside Ukraine.

These enterprises produce turbines for power stations, generators and electric motors.

The city and its region supply the country with diesel locomotives, planes, bycicles, instruments, ball-bearings, bulldozers, lathes and equipment for many branches of industry.

Light, printing, sugar and food processing industries are also well-developed in the region.

Agriculture specializes in grain and sugar-beet growing, and meat- and dairy-processing.

The Kharkiv Region has a dense net-work of the roads.

The biggest railway junctions are Kharkiv, Lozova, Kupiansk, Merepha and Lyubotyn.

A lot of famous people were born in the Kharkiv Region.

They are: writers H. Kvitka-Osnovianenko and H. Khotkevych, the historian D. Yavornytskyi, the founder of Kharkiv University V. Karasin, artists I. Repin and S. Vasylkovskyi.

A great Ukrainian philosopher and poet H. Skovoroda spent here last years of his life.

Область розташована в північно-східній частині України, що колись називалася Слобожанщиною.

Область має кордон з Росією.

Площа — 31 400 км2.

В області проживає близько 3 000 000 чоловік.

Область поділяється на 27 районів і 17 міст.

Обласний центр — місто Харків.

Велика частина території розташована в Придніпровській низовині.

Область багата на корисні копалини, особливо природний газ.

Є також нафта, кам’яне і буре вугілля, кам’яна сіль, пісок, крейда, вогнетривка глина, вохра, джерела мінеральної води.

Клімат помірно континентальний з прохолодною зимою і спекою влітку.

Найбільша ріка — Сіверський Донець із притоками Уди, Мож, Оскіл, Великий Бурлук.

Більша частина області розташована в лісостеповій зоні.

Харківська область — одна з найрозвиненіших областей України.

Машинобудування і металообробна промисловості є найголовнішими галузями.

Такі гіганти промисловості, як Харківський тракторний завод, «Серп і молот», «Комунар», Турбінний завод, «Електроважмаш», «Укрелектромаш» і багато інших, широко відомі за межами України.

На цих підприємствах виготовляють турбіни для електростанцій, генератори, електромотори.

Місто й область поставляють країні тепловози, літаки, велосипеди, інструменти, підшипники, бульдо-зери, верстати й устаткування для багатьох галузей господарства.

Досить добре розвинена в області легка, поліграфічна, цукрова і харчова промисловість.

Сільське господарство спеціалізується на вирощуванні зернових культур і цукрового буряку, а також на виробництві м’ясної та молочної продукції.

В області густа транспортна мережа.

Найбільші залізничні вузли — Харків, Лозова, Куп’янськ, Мерефа і Люботин.

Багато видатних людей народилось у Харківській області.

Це письменники Г. Квітка-Основ’яненко і Г. Хоткевич, історик Д. Явор-ницький, засновник Харківського університету В. Каразін, художники І. Рєпін і С. Васильківський.

Останні роки свого життя провів тут великий український філософ і поет Г. Сковорода.

 

Questions:

1. Where is the Kharkiv Region situated and what is its area?

2. What mineral resources is the region rich in?

3. What are the main rivers of the region?

4. Why is the Kharkiv Region one of the well-developed regions in Ukraine?

5. What famous people were born there?