5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Класному керівнику загальноосвітніх шкіл.

Про матеріал
Досвід описаний докладно, можливо, він комусь буде цікавим і корисним.Виконуючи плідну роботу класного керівника кожен замислюється над різноманітними формами та методами роботи. Тут вони широко представлені.
Перегляд файлу

 

 

 

З досвіду роботи

 

« Розвиток творчої особистості дитини

під час позакласної роботи»

 

 

 

вчителя української мови і літератури

Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3

Задорожної Тетяни Олександрівни

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

І. Тема. Розвиток особистості дитини…………………………………………….2

ІІ. Досвід роботи………………………………………………………………………..3 - 13

 1. Вступ. Виховання від правила до результату…………………………..3
 2. Основна частина. Основні напрямки роботи класного керівника…………………………………………………………………………………………4 - 13
 3. Висновок. Безцінні правила класного керівника…………………..14

ІІІ. Рекомендації. Втілення в життя принципових положень виховного процесу…………………………………………………………………………… ……….14

ІY. Бібліографія………………………………………………………………………………15

Y. Додаток……………………………………………………………………………….16 - 31

 

 

 

 

 

 

 

Фото005.jpg          І. Тема. Розвиток                     особистості дитини

   У школі все починається з учителя. Виховання є невід’ємною частиною навчання. Результати навчання залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають. З трьох пунктів два пункти стосуються педагога. Що це означає?  Це означає, що починати треба перш за все з себе. Немає поганих дітей, а є тільки недбальство, байдужість, нерозуміння, неспроможність, недогляд, небажання. Сухомлинський казав, що процес навчання має бути спрямований на людину. Не на учня з великими здібностями, а на всіх дітей, бо кожний з них неповторний і гідний уваги та поваги. Як і для батьків. Для кожної справжньої матері її дитина найдорожча і найкраща. Якою б вона не була. Не кожна дитина досягне великих розумових висот, не кожна отримає вищу освіту, але створити умови успішності учнів в школі і підготувати до дорослого життя  ми повинні. Виховання – в широкому розумінні слова означає цілеспрямований систематичний процес підготовки підростаючого покоління до життя, до праці. Концепцією школи є: «Забезпечення отримання базового рівня освіти кожним учнем, розвиток здібностей, формування творчо думаючих, духовно багатих, фізично здорових дітей». Тому, виходячи з неї, я ставлю перед собою мету: втілюючи принцип гуманізації виховного процесу, виховувати комунікативні здібності  учнів, вміння орієнтуватися  в життєвих ситуаціях, мати стійкі моральні  цінності, почуття власної гідності. В процесі своєї роботи  дотримуюсь таких вимог до вчителя, до класного керівника як: добре знати педагогіку і психологію, любити дітей і свою професію, працювати творчо, постійно шукати нове, удосконалюватися, вміти вести позакласну роботу, підходити до кожного учня з оптимістичною гіпотезою, вірити в кращі можливості дитини, вірити в можливість перевиховання.

 

 

            1.Вступ. Виховання від правила до результату

    Василь Сухомлинський говорив: «Життя колективу - це тисячі й тисячі найнесподіваніших і найтонших доторкань людини до людини». Навчається людина 

сама - не разом. Недарма ж кажуть: учитися - це все одно, що гребти проти течії, припинив гребти – й тебе відразу ж несе назад. Разом – це досвід спілкування. Педагогіка більше мистецтво, ніж наука. Наша робота будується на майстерності, знаннях, інтуїції, досвіді, накопичених протягом життя. Кожен бачить світ по-своєму, тому створює унікальну практику.

    На класного керівника покладаються особливі функції і обов’язки. Класний  керівник, згідно «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», це – педагогічний працівник, який здійснює

педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.  Кажучи кількома словами, класний керівник – це педагог, який в повній мірі реалізує принципи й методи виховання в навчально-виховному процесі.  Класне керівництво – це складна, відповідальна і почесна справа. Вона охоплює співпрацю  з багатьма  суб’єктами й об’єктами.  По - перше, це постійна робота з учнями, яка вимагає наполегливої та завзятої праці. Розуміти дітей, не примушувати, а переконувати, доводити цілісність поведінки - ось моє професійне кредо.

2. Основна частина. Основні напрямки роботи класного керівника

    Працюючи в школі понад 25 років, і маючи великий досвід роботи класного керівника, намагаюся використовувати всі можливості виховного процесу нашого закладу освіти з метою виховання гармонійної особистості.

    Свою роботу класного керівника починаю заздалегідь: відвідую уроки майбутнього класу, спостерігаю за дітьми, спілкуюся з батьками.

    На початку навчального року уважно розглядаю особові справи, веду документацію, планую роботу, визначаю основні напрями роботи з класом.

Основні напрямки роботи з класом:

 - створення системи виховної роботи з метою формування згуртованого уч-

    нівського колективу;

-  активізація органів учнівського самоврядування;

-  продовження формування і закріплення традицій школи;

- сприяння вихованню і самовихованню свідомої дисципліни;

- удосконалення системи засвоєння та дотримання норм здорового способу         життя;

 -  індивідуальна виховна робота;

 -  вивчення правил дорожнього руху;

 -   попередження нещасних випадків, бесіди з охорони праці;

 -   організація виховної системи класу, як способу організації   життєдіяльності ;

 -   підвищення рівня вихованості -    виховання почуття патріотизму, формування громадянина України;

 -   прищеплення комунікативних здібностей , вміння вчитися, відповідаль но ставитися до навчання, праці

   Знайомство з дітьми продовжую колективною творчою справою.  Найчастіше - це екскурсії в природу, завдяки яким учні розслабляються і показують себе                                         

в неофіційних обставинах. Стало традицією, в перші тижні вересня й травня

ходити в похід.  Діти завжди люблять цю справу і з нетерпінням чекають повтору.

Це допомагає об’єднати колектив, задає довірливий рівень спілкування, створює сприятливі умови для навчання й виховання. Колективні творчі справи на цьому не закінчуються. Працюючи з дітьми, я переконалася, що тільки цілісний і системний підхід допомагає створити такий виховний простір, де кожна дитина зайнята захопливою діяльністю, де вона розкриє свої творчі здібності і можливості. Тому, плануючи виховну роботу класного керівника, дію поступово, звертаючи увагу на динаміку й перспективність поставлених цілей виховання.

    Проблемою школи є: «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу щодо створення умов для якісної освіти та всебічного збагачення учнів як особистості». Зважаючи на важливість проблеми,  мої зусилля спрямовані на формування компетентностей учня, визначених як кінцевий результат освітньої діяльності школи.

    Зараз я є класним керівником 9 класу. Колектив класу згуртований, дружній, сформований, майже відповідний моделі випускника. Однією з компетенцій учнів є розвиток і удосконалення моральних позицій особистості, визначення моральної активності, розуміння себе і свого місця в світі. Формуванню даної компетенції сприяє самоврядування. Цьому питанню в своїй роботі приділяю особливу увагу.

Китайська мудрість гласить: «Скажи мне, и я забуду; покажи мне, и я запомню; дай мне действовать самому , и я научусь».  Учні, разом з педагогами, приймають участь у прогнозуванні, організації, виконанні й аналізі навчально - виховного процесу.  На початковому розвитку самоврядування доцільним виглядає проведення анкетування.

              Анкета учнів:

 1.                    Прізвище, ім’я.
 2.                    Як ти вважаєш, чи є у тебе якості організатора?
 3.                    Ти частіше буваєш організатором справи чи її виконавцем?
 4.                    Чого тобі бракує, щоб бути гарним організатором?
 5.                    Кого в класі ти вважаєш здібним організатором, чому?
 6.                    Яку справу ти хотів би організувати в класі?  

 Класне самоврядування тісно пов’язане зі шкільним.  У школі систематично відбуваються засідання шкільного самоврядування, після чого, президент класу повідомляє про зміст засідань і учні класу приймають активну участь в житті школи.

           

  

 Традиційно у школі проводиться « Марафон підприємництва». Метою проведення є: залучення дітей до суспільно - корисної праці, формування особистості учня, його світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань. Діти змагаються в таких номінації як: «Шоу-біс», «Час-гроші», «Милосердя», «Моральний кодекс», «Рейд-кейс» , «Рейд-фейс», «Про-спорт», «Прес-центр», «Банк знань». Очолюють номінації вчителі, проте учні самостійно ведуть облік, спостерігають за роботою, ініціюють те чи інше завдання, підбивають підсумки. Вчителі лише допомагають, направляють, радять. Учні із задоволенням читають положення і змагаються за

кращий клас. Так, наприклад, на початку гри проводиться урочиста лінійка, яка надихає учнів, задає їм швидкий ритм, знайомить з вимогами. Завдяки такій грі, кожен учень може спробувати себе в будь – якій номінації. Складається ситуація успіху, бо кожній дитині щось прийдеться до душі. Діти проявляють милосердя, змагаються в дисциплінованості, пунктуальності, в прояві музикальних та ораторських здібностей. На протязі кількох років учні мого класу є переможцями. 

 Принцип демократизму в самоврядуванні  школярів сприяє реалізації такого способу життя, де підтримується ініціатива дітей і вони позбавлені дріб'язкової опіки. У класі розроблений і прийнятий кодекс прав і обов'язків  членів класного колективу.

                 Модель самоврядування класу:

 1.                    Класні збори
 2.                    Рада лідерів класу;
 3.                    Склад ради лідерів;

   

В своїй роботі я відходжу від стереотипів на кшталт: відповідальний за квіти, відповідальний за підручники.  Враховуючи вікові особливості учнів, діяльність підлітків має не конкретне доручення, а змогу креативно підійти до тієї чи іншої справи. Так, наприклад, учень з відділу з питань озеленення класу окрім як слідкувати за задовільним станом квітів в класі, ще й організував посадку квітів на подвір’ї школи та залучив батьків до збільшення квітів в класі.

   Робота класного керівника всеохоплююча. Навіть організувати постійне, систематичне, продуктивне чергування в класі вимагає багато кропіткої праці з боку вчителя, бо прищеплення трудових навичок є, я вважаю, початком всіх початків. Організацією чергування займаються діти. Самі складають графік, слідкують за якістю виконання, проводять генеральне прибирання.

    Дієвим і динамічним у класі є «Класний куточок». В його оформленні й веденні

приймають активну участь як учні, так і батьки. На ньому відображаються основні напрямки роботи класу, правила техніки безпеки, але найбільш цікавою інформацією для учнів є: «Події класу», « У світі цікавого», «Вітаємо».

 

   Свої акторські здібності діти можуть показати , приймаючи участь як в загальношкільних заходах, так і в класних. Як вчитель української мови й літератури, особливу увагу приділяю прищепленню любові до української мови, вихованню патріотизму, розвитку правосвідомості, формуванню політичної культури та культурі міжетнічних відносин. З цією метою проведені такі заходи як: «Українські вечорниці», День культури й ввічливості, «Подорож у народну творчість», «Пісні мого краю», «Поетичний струмочок» - читання улюблених віршів, рольова гра

«Позиція», міні – фестиваль «Коляда», засідання літературного кафе «Жива вода душі народу», конкурс знавців творчості Т.Г. Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття». Жваво й урочисто відбуваються святкування традиційних свят, таких як : свято Захисника Вітчизни, 8 Березня, День сміху. Учні готуються заздалегідь: вчать вірші, прикрашають клас, продумують програму, підбирають ігри й забавлянки.

 

         

                                                  

     

 

Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка.

                                                                            В. Сухомлинський

Школа працює над втіленням програми «Культура + Здоров'я». В минулому 2011-2012 н. р. 9 клас брав участь у впровадженні інформаційно-просвітницької протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів. Згідно цієї програми були проведені такі заходи: лінійка «За здоровий спосіб життя», конкурс на кращу антиалкогольну рекламу, конкурс серед сімей - учасників проекту: «Наш вибір – здоров’я», захист міні-проектів «Мікрорайон школи-спільна відповідальність». Щодня, перед заняттями відбувається зарядка. Вона проводиться вчителем фізичної культури та учнями-консультантами. Це можуть бути і комплексні вправи, і естафети, і рухливі ігри. Останнім часом, кожний клас готував веселу фізкультхвилинку. Цікавими виявилися вправи з овочами та фруктами; об’являвся тиждень, наприклад, яблук, після чого, діти, з великим задоволенням вживали фрукти. Здоров’я дітей в нашій школі завжди стоїть на першому місці. Щорічно в класі оголошується шкільна спартакіада, яка включає в себе змагання велосипедистів , учнів на роликах, самокатах.  Відбувається гумористична гра в футбол між педагогічним колективом школи та учнями. Жваво і динамічно проходять Дні здоров’я, які проводяться з застосуванням новітніх технологій.

                                                

   

   В рамках програми « Культура + здоров'я» відбуваються Тижні здоров’я, в яких учні мого класу беруть активну участь. Випускаються газети, проводяться захисти проектів, вітамінні дні.

   В своїй практиці застосовую інтегровані позаурочні заходи такі як: літературний вечір, ігри-змагання. Вони побудовані на принципах доступності, емоційності, творчості, співтворчості, науковості. В своїй системі роботи роблю акцент на якісне, емоційне, дієве проведення  класних годин. Заздалегідь продумую і складаю план. Ці заняття намагаюсь проводити в нестандартній формі. Пам’ятаю, що лише те, від чого частіше заб’ється серце, закарбується в пам’яті і дасть свої плоди.  Залучаю до участі самих учнів, батьків . Практикую захисти проектів, проведення ігор, змагань.

             План організації та проведення таких ігор може бути таким:

 1. Підготовчий етап. 

 •                   підготовка приміщення для проведення гри;
 •                   формування команд гравців;
 •                   рекомендації щодо опрацювання необхідної інформації;
 •                   визначення складу журі;
 •                   презентація команд.

2. Власне гра. Конкурси-змагання здійснюються за чітко визначеними умовами, з дотриманням   часових меж та визначенням кількістю балів за перемогу.

3. Підбиття підсумків.

    В школі шанують і поважають ветеранів. Ця робота не є випадковою й епізодичною. Ми весь час пам'ятаємо  про тих, хто завоював нам мир і спокій. Нещодавно ми привітали героя Великої Вітчизняної війни з 95-річчям. Учні класу разом з директором школи і класним керівником систематично відвідують Олександра Івановича з метою «Тимурівської» роботи. Ми підтримуємо зв'язок з рідними ветерана і завжди вітаємо зі святами. Ось вже як два роки поспіль, на День звільнення Донбасу від німецько-фашистської окупації, кожен клас поздоровляє свого ветерана смачним пирогом. Незабутні зустрічі зберігаються у вигляді фотографій та відео для передачі наступному поколінню. Хвилюючим є те, що щоразу, коли учні відвідують ветерана, Олександр Іванович розписується в книзі пам’яті і щиро виражає подяку за увагу і вдячність дітей. Щорічно, 9 травня, учні нашої школи приймають активну участь в мітингу міста нашого рідного міста , присвяченому Дню Перемоги.

                                                          

                                             

               

   Говорячи про систему роботи, дуже влучними є слова Василя Олександровича Сухомлинського: «Об'єкт нашої праці – найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, - розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість… Найважливіші інструменти нашого впливу на духовний світ школяра – слово вчителя, краса навколишнього світу й мистецтва, створення обставин, в яких найяскравіше виражаються почуття».

   Працюючи з дітьми, завжди треба пам’ятати, що виховна робота базується на  взаємозв'язку напрямів виховання:


В своїй практиці застосовую програму гармонійного розвитку дитини.

 Основні форми  роботи програми гармонійного розвитку:

 • Трудовий десант;
 • Тимурівська робота;
 • Благоустрій шкільного подвір’я, школи;
 • Акції милосердя;
 • Театри, музеї, виставки;
 • Спортивні заходи;
 • Екскурсії;
 • Літературні заходи;
 • Музичні заходи;
 • Заходи з художньої культури.

   В повсякденному житті дітей оточують і впливають на їх виховання такі чинники:  -    Вплив батьків, домашнього середовища

        -    Вплив вчителів, педагогічного втручання

        -    Вплив засобів масової інформації

        -    Вплив громадськості, навколишнього середовища

        -    Вплив мистецтва

        -    Вплив однолітків, кола спілкування дітей

Важливо, щоб учень активно не зловживав виключно одним з цих чинників, а реагував, аналізував і реалізовував те, що йому потрібно для того, щоб стати успішною, самодостатньою, вихованою людиною. Добре, якщо дитині на шляху зустрічаються лише добрі приклади, стосунки, відносини , але треба виховувати індивід, який може орієнтуватися, влаштовуватися і повноцінно працювати, отримуючи від цього моральне задоволення. І ще хочеться сказати, що праця повинна приносити задоволення, а особливо педагогічна. І якщо цього не сталося, то діти відчують відсутність тепла, уваги, взаєморозуміння.  А якщо діло робиться без душі, то не буде віддачі, результату.                                     

                                                    Висновок

    Важливою складовою навчально - виховного процесу в школі є позакласна робота, яку в першу чергу очолює класний керівник.

    Форм роботи з класним колективом є багато, але завжди на першому місці повинен стояти учень, вся робота планується і проводиться заради дитини, заради прилучення людини до естетики моралі, художньої культури, естетики поведінки.

   Треба встановити такі стосунки між класним керівником і учнем, які б базувалися на довір’ї, взаємоповазі, зацікавленості. Довір’я учнів треба заслужити. Не монотонним голосом вичитувати бесіди, а спілкуватися в неформальних обставинах, хвилюватися про здоров’я, використовувати новаторські методи й форми виховання. Дуже часто, у промахах дітей, звинувачують школу, вчителів, але забувають про батьків, хоча народне прислів’я гласить: « Який дуб - такий тин, який батько - такий син». Тому роботу з батьками необхідно вести якісно й систематично, бо батьки іноді також навчаються в школі разом з дітьми. Сам вчитель, класний керівник не має права на помилку. Він повинен бути взірцем завжди і скрізь. Професія вчителя найшляхетніша, бо нам довіряють найдорожче -  дітей. Ця професія вимагає від нас постійної творчості, натхненності, невгамовної роботи думки, великої духовної щедрості і любові до дітей. Любов до дітей є серцевиною плідної роботи вчителя, без любові не буде результату виховання.

   Треба вірити у дитину, бо без віри вся педагогічна мудрість, усі методики навчання і виховання псуються і руйнуються.

   Треба знати дитину, знати її психологічні особливості, умови її проживання, її нахили і здібності. Необхідно цікавитися вподобаннями вихованця і намагатися розвивати його здібності.

   Треба поважати дитину, бо без поваги не буде довіри. Діти відчувають позитивне ставлення до них,  і це є стимулом в вихованні і навчанні. Синонімом до цих висловів є і таке поняття, як: розумій дитину!   Треба вміти відчути настрій, емоційний стан, спроможність вихованця,  і тоді школа буде другою домівкою учня.

                                                 Бібліографія

Тарасова Т.В. Кириченко В.І. Путівник класного керівника - Тернопіль. Терно-граф, 2006

А. П. Плевницька. Свята в школі - Донецьк. Центр підготовки абітурієнтів, 2003

Н. П. Коменська. Виховати людину. - Київ « Радянська школа», 1989

Н.А. Касаткіна. Формы взаимодействия учителя с родителями в средней школе – Волгоград. Издательство « Учитель», 2006

В.Д. Шарко « Сучасний урок». - Київ, 2007

Управління освіти Рівненської області державної адміністрації. Інститут підвищення кваліфікації педкадрів. Довідник класного керівника

Н.В.Щурков Н.С. Финданцевич. Классный час и его организация. Москва «Просвещение», 1981

Н.С.Єрмакова. Позакласна робота. – Донецьк ЦПА, 2000

 Журнал « Все для вчителя», 2002, №6

Журнал « Завуч», 2010, №1,2, 3,4,5

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434

Інструктивно – методичний лист Міністерства  освіти України « Основні напрямки діяльності класного керівника» від 30.10.1992 р.

Педагогічна скарбниця, 2012, № 8

Оксана Данилевська. Етика. – Літера Київ

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
20 квітня
Переглядів
164
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку