24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Конкурс голів методичних комісій системи професійної освіти. Методичний пакет

Про матеріал
Виявлення рівня реалізації завдань і напрямків роботи методичної комісії, спрямованих на модернізацію методичної роботи з педагогічними кадрами. 2.2. Активізація впровадження сучасних ефективних форм і методів організації роботи методичних комісій в умовах реформування професійно-технічної системи. 2.3. Виявлення ефективних масових, групових та індивідуальних форм роботи з педагогами, зокрема з використанням сучасних комп‘ютерних технологій, регіонального компоненту. 2.4. Пропагування кращого досвіду методичних комісій щодо професійного вдосконалення педагогів, розвитку їх компетентності, мобільності: - вивчення нормативних документів; - підвищення рівня педагогічних знань; - вивчення і використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і засобів успішного навчання професії і виховання; - прищеплення членам МК смаку, інтересу і уміння займатися творчою роботою; - підвищення рівня педагогічної майстерності, в т.ч. і педагогічної техніки; - прищеплення інтересу педагогів до самоосвіти; - підвищення рівня методичної грамотності;; - формування стійких професійних цінностей і поглядів; - вивчення і використання на практиці сучасних способів діагностування в педагогічній діяльності; - вивчення і використання на практиці сучасних методик виховання; - організація інформаційного забезпечення педагогів; - аналітична, моніторингова діяльність МК; - використання інноваційних форм організації колективної, групової та індивідуальної роботи з членами МК;
Перегляд файлу

 

«Затверджую»

Директор КПБЛ

                                                                                                 Сєнін А.Б.______________

 

 

 

 

 

Положення

про конкурс "Професійна компетентність, мобільність голови методичної комісії

 

1. Загальні положення. Мета конкурсу.

   Конкурс

 "Професійна компетентність, мобільність голови методичної комісії» проводиться з метою виявлення і підтримки творчої праці педагогів, підвищення їх фахової майстерності, активізації інноваційної діяльності ліцейних методичних комісій, оптимізації форм і методів роботи з педагогічними кадрами, популяризації методичних надбань.

   Конкурс проводиться за певними номінаціями.

 

2. Завдання конкурсу.

 2.1. Виявлення рівня реалізації завдань і напрямків роботи  методичної комісії, спрямованих на модернізацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

2.2. Активізація впровадження сучасних ефективних форм і методів організації роботи методичних комісій в умовах реформування професійно-технічної  системи.

2.3. Виявлення ефективних масових, групових та індивідуальних форм роботи з педагогами, зокрема з використанням сучасних комп‘ютерних технологій, регіонального компоненту.

2.4. Пропагування кращого досвіду методичних комісій щодо професійного вдосконалення педагогів, розвитку їх компетентності, мобільності:

- вивчення нормативних документів;

- підвищення рівня педагогічних знань;

- вивчення і використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і засобів успішного навчання професії і виховання;

- прищеплення членам МК смаку, інтересу і уміння займатися творчою роботою;

- підвищення рівня педагогічної майстерності, в т.ч. і педагогічної техніки;

- прищеплення інтересу педагогів до самоосвіти;

- підвищення рівня методичної грамотності;;

- формування стійких професійних цінностей і поглядів;

- вивчення і використання на практиці сучасних способів діагностування в педагогічній діяльності;

 - вивчення і використання на практиці сучасних методик виховання;

- організація інформаційного забезпечення педагогів;

- аналітична, моніторингова діяльність МК;

- використання інноваційних форм організації колективної, групової та індивідуальної роботи з членами МК;

 

3. Керівництво конкурсом.

3.1. Керівництво конкурсом здійснює журі, на яке покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків.

3.2. Переможців  конкурсу визначає журі.

3.3. До складу  журі входять члени адміністрації.

 

4. Порядок проведення конкурсу.

4.1. У 2018-2019 навчальному році конкурс проводиться за номінаціями:

- МК  будівельних  професій ;

- МК електротехнічних професій;

- МК гарячої обробки металів;

- МК природничо-математичних дисциплін;

- МК гуманітарних дисциплін;

- МК за професією «Кухар, кондитер»;

- МК класних керівників.

4.2. Конкурс проводиться протягом року.

4.3 Голови МК та методист доповідає про роботу учасників під час чергових методичних нарад.

4.3. Завершальний етап конкурсу – проведення  захисту ДКР випускних груп.

4.4. Рішення про переможців та призерів конкурсу приймається до 25 червня 20__ року.

 

5. Учасники конкурсу.

   В конкурсі беруть участь всі  голови методичних комісій та члени методичних комісій відповідних номінацій.

 

6. Напрямки діяльності, які повинні бути висвітлені під час участі у конкурсі:

- поширення та впровадження педагогічного досвіду в рамках МК, його формування і удосконалення, складання опису власного досвіду (до 10.10 .20__надати в методичний кабінет ліцею);

- співпраця з вищою школою, КрММц ПТО, обласним МЦ ПТО;

- методична, дослідницька робота педагогів (проведення конференцій, круглих столів, відкритих засідань комісій);

- моніторинг методичних напрацювань членами МК станом на 01.01.19 рік, динаміка (порівння з періодом 2012 р) (надати до 15.12.20__ р) в методичний кабінет ліцею;

- підготовка членів МК до професійних конкурсів та участь в них - результативність;

 - підготовка учнів до захисту ДКР (чіткі вимоги до складання робіт, чіткі вимоги до складання доповіді, відсоток творчих робіт з використанням мультимедійних презентацій на кожного голову МК  (викладачі, які є консультантами учнів у складання ДКР), використання  регіонального компоненту,  підготовка реальних (діючих) моделей.

- підготовка та представлення бюлетеня «Професійна компетентність та мобільність …(професія). З досвіду роботи МК «…..». Вимоги до складання та оформлення (Додаток). Термін подачі до складу журі до 30.12.2012 р

- виступи членів МК в педагогічній пресі, фахових виданнях (кількість, актуальність).

 

7. Відзначення переможців конкурсу.

   Переможці конкурсу (методична комісія, окремі її члени, творчі групи, керівники семінарів) нагороджуються Дипломами, Грамотами, а також, залежно від умов та можливостей, грошовими преміями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Директор КПБЛ

                                                                                                 Сєнін А.Б.______________

 

Критерії оцінювання діяльності МК під час конкурсу "Професійна компетентність, мобільність голови методичної комісії ”

 

 

№п/п

Зміст

кількість балів

 

макс  

факт

1.

Якість планування  роботи, ведення робочої документації МК

4

 

2.

Реалізація роботи над темою методичної проблеми

5

 

3.

Значимість цілей і завдань., їх виконання 

6

 

4.

Забезпечення основних напрямків роботи.

 

 

4.1.

Науково-теоретична діяльність- поширення та впровадження педагогічного досвіду в рамках МК, його формування і удосконалення, складання опису власного досвіду (розгляд концептуальних основ викладання, теоретичних основ викладання предмета; розробка навчальних програм, посібників; розробка нових технологій; систематизація і створення нових методичних рекомендацій тощо. Наявність друкованих матеріалів у педагогічній, фаховій пресі

6

 

4.2.

Методична практико-орієнтована діяльність -  методична, дослідницька робота педагогів (проведення конференцій, круглих столів, відкритих засідань комісій), моніторинг методичних напрацювань членами МК станом на 01.01.13 рік, динаміка (порівняння з періодом 2012 р);

 

6

 

4.3.

Діагностико-корекційна діяльність (освоєння нових підходів до вивчення рівня навчальних досягнень учнів, розробка тестів і їх апробація; відстеження результативності діяльності МК; корекційна робота з педагогами і учнями). - підготовка членів МК до професійних конкурсів та участь в них - результативність;

 - підготовка учнів до захисту ДКР (чіткі вимоги до складання робіт, чіткі вимоги до складання доповіді, відсоток творчих робіт з використанням мультимедійних презентацій на кожного голову МК  (викладачі, які є консультантами у складанні ДКР), використання  регіонального компоненту,  підготовка реальних (діючих) моделей).

- підготовка та представлення бюлетеня «Професійна компетентність та мобільність …(професія). З досвіду роботи МК «…..». Вимоги до складання та оформлення (Додаток). Термін подачі до складу журі до 30.12.2012 р

 

6

 

5.

Використання різних організаційних форм роботи, в т.ч. інноваційних:

· семінари, практикуми,  конференції тощо;

· засідання МК;

· консультування;

· творчі звіти;

· майстер-класи;

· тренінги; інші форми.

5

 

6.

Наставництво, робота з молодими та малодосвідченими

6

 

7.

Участь у моніторингових дослідженнях навчальних досягнень учнів. Аналіз результатів. Вироблення методичних рекомендацій щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджую»

Директор КПБЛ

Сєнін А.Б.______________

 

 

 

 

 

Склад

 журі конкурсу "Професійна компетентність, мобільність голови методичної комісії ”

 

 

 

1

Сєнін А.Б.

директор КПБЛ, голова журі

Члени журі:

2

Бідна Н.А.

заступник директора з НВЧ

3

Музика Л.М.

заступник директора з НВР

4

Герман О.А.

заступник директора з НЧ

5

Карапуд А.І.

старший майстер Корпус №1

6

Рева О.С.

старший майстер Корпус №2

7

Середенко-Рожко Л.О.

методист КПБЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

вул. 23 лютого, 133,  50082, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Тел. (0564) 36-37-02

Е-mail: KPBLicey@ukr.net

 

 

30.08.__ р                                                            м. Кривий Ріг                                         №________

 

Про проведення

конкурсу «Професійна компетентність,  мобільність

голови методичної комісії»

НАКАЗ

 

Відповідно до плану методичної роботи ліцею 20__-20__н.рр з метою формування педагогічної компетентності та мобільності, розповсюдження, застосування освітніх інновацій, впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій, формування творчого пошуку, ініціативи та винахідливості, позиціювання якісної методичної допомоги педагогічним працівникам, а також підвищення ролі методичної комісії ліцею

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Провести  конкурс  «Професійна компетентність,  мобільність

голови методичної комісії» серед голів методичних комісій ліцею для виявлення подальшої оптимізації та раціональних форм  роботи методичних комісій.

2. Методисту Середенко-Рожко Л.О. скласти Положення про проведення конкурсу

3.  Матеріали конкурсу надати в методични кабінет:

- до 10.10.20__ власні описи професійного, педагогічного досвіду голів методичних комісій та членів методичних комісій ;

 - до 15.12.20__ р. моніторинг методичних напрацювань членами МК станом на 01.01.13 р;

- до 30.12.20__ р. оформлений бюлетень «Професійна компетентність та мобільність…(професія). З досвіду роботи МК «…»

4. Координацію роботи з виконання цього наказу покласти на методиста Середенко-Рожко Л.О., контроль залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор                            А.Б. Сєнін

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Методичні вимоги

до складання бюлетня «Професійна компетентність та мобільність…(професія).

 З досвіду роботи МК «…».

Бюлетень складається за наступним алгоритмом:

Вступ

Розділ І Професія … .

  1. Загальна характеристика
  2. Вимоги до професійної підготовки (повинен знати, вимоги до індивідуальних особливостей кваліфікованого робітника).
  3. Професіограма

Розділ ІІ Професія …. Регіональний компонент. Професійна компетентність та мобільність ….

2.1 Підприємства – замовники робітничих кадрів. Професійний екскурс.

2.2 Сучасні виробничі технології.

2.3 Професійна компетентність та мобільність ….

2.4 Зарубіжний досвід навчання професії.

Розділ ІІІ Охорона праці в галузі

3.1 Нормативно-правове забезпечення

3.2  -

3.3 -

Розділ ІV Навчаємо професії по-новому. Досвід роботи МК

4.1 Позиціювання професії

4.2 Якісна підготовка випускника.  Що треба для успішного  захисту ДКР. Методичні рекомендації

4.3 Методико-професійний супровід до професії

Використана література

Додатки

 

Подавайте матеріал у двох примірниках: на паперовому носії та електронна версія.

Обсяг сторінок не обмежений.  Рукопис має бути чітко надрукованим

 (кегль 1), на білому папері звичайного формату (А4) зі стандартними берегами. Набір — лише у Word, шрифт Times New Roman 14. Формат брошури.

Якщо в матеріалах  використано тези з інших видань або з Інтернету, обов’язково посилайтеся на використану літературу або відповідні сайти. Усі цитати й посилання на статті та книжки мають бути ретельно вивірені за першоджерелами. У виносці обов’язково зазначайте, звідки взято цитату, автора та назву книжки або статті, видання, в якому ця стаття опублікована, місто, видавництво, рік видання та номер сторінки.

Ілюстративний матеріал має бути чітким, контрастним. Слайди можуть бути використані під час друку, тільки якщо вони чіткі. Кожна подана таблиця повинна мати назву. На всі таблиці, схеми, графіки, діаграми, слайди, малюнки тощо мають бути посилання в тексті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульна сторінка

 

Криворізький професійний будівельний ліцей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку