10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Конкурс " Кращий знавець німецької мови"

Про матеріал

Значну увагу вчителю необхідно приділяти використанню у позакласній роботі дидактичних ігор, цікавих завдань, декламуванню віршів, завданням підвищеної складності, завданням-жартам, мовним головоломкам. Позакласна робота має велике значення в навчальному процесі з іноземної мови. Бажаю успіху.

Зміст архіву
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

    В умовах школи особливого значення набуває формування в учнів у процесі позакласної роботи з іноземної мови лінгвістичних інтересів, спрямованих на розширення й поглиблення знань, комунікативних умінь і навичок, естетичне виховання підростаючого покоління. Поряд з пізнавальними завданнями в системі позакласної роботи розв'язуються й виховні, зокрема, виховання культури спілкування. Крім того, позакласна робота розвиває такі риси особистості, як колективізм, відповідальність за доручену справу, акуратність та наполегливість.

     Завдання позакласної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.

   Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси учнів, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати навколишній світ, покращувати стосунки між людьми. В учнів, що беруть участь у позакласній роботі, виховується почуття відповідальності за доручену справу, дисциплінованість, діти привчаються виконувати роботу своєчасно.

     Головна особливість позакласного педагогічного процесу полягає в тому, що він будується на взаємній співтворчості вчителя і учнів, на їхній дружбі й духовній спільності, на взаємоповазі та взаємній зацікавленості у спільному успіхові в результаті діяльності.

   Значну  увагу вчителю необхідно  приділяти  використанню у позакласній роботі дидактичних ігор, цікавих завдань, декламуванню віршів, завданням підвищеної складності, завданням-жартам, мовним головоломкам тощо.

Крім того, повинні використовуватися історичні факти, наприклад, про культуру, звичаї, побут країни, мова якої вивчається, походження слів.

Комфортна обстановка позакласної діяльності, побудована на добровільних началах, вільна від прямолінійного дидактизму, стимулює розвиток ініціативи школяра, його  здібностей, також зняттю всяких психологічних бар'єрів і комплексів, що заважають самовдосконаленню, самовикладенню особистості.

 

Отже, позакласна робота має велике значення в навчальному процесі з іноземної мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі: систематизувати, розширити й погли­бити знання учнів з вивчених тем; а саме  вільний час, про Україну, Німеччину як країну мови, яка вивчається; удосконалювати вмін­ня та навички усного монологічного та діа­логічного мовлення в межах заданих ігрових ситуацій; розширити кругозір учнів; роз­вивати логічне, творче мислення учнів, навички аналізу та синтезу отриманої ін­формації; виховувати в учнів почуття пова­ги до традицій і культури народу, мова якого вивчається.

 

Підготовка до конкурсу

Вчитель  повідомляє учням про майбутній  конкурс , орієнтуючи їх таким чином на виконання «домашніх за­вдань» вікторини, збирання необхідного для цього матеріалу. Слід повідомити, який приз одержить команда-переможець. Для підбит­тя підсумків вікторини обирають журі. У хо­ді підготовки до вікторини виділяють учнів, які будуть відповідати за оформлення кабі­нету, добір наочного матеріалу.

 

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Учнів розподіляють на дві команди, кожна з яких обирає свого капітана. Кожній коман­ді потрібно дати назву. Вікторина включає 7  конкурсів.

Конкурс 1 «Німеччина»

Містить 8  запитань, кожне з яких має три варіанти відповідей. Відповідаючи на ці за­питання, кожна команда використовує картки-відповіді (А, В, С), які лежать на столі. Капітан піднімає картку з відповіддю. Кож­на правильна відповідь оцінюється одним балом. Команда, яка першою піднесла карт­ку з правильною відповіддю, дістає додатко­вий бал.

Deutschland

Welche Antwort ist richtig?

1.Was ist die Bundesrepublik Deutschland?

А) ein Land

В) eine Stadt

С) ein Dorf

2. Wie viele Bundesländer hat die BRD?

А) 26

В) 16

С) 61

3.Wo liegt Deutschland?

А) in Osteuropa

В) in Nordeuropa

С) in Mitteleuropa

 

 

4.Wie heißt  die Hauptstadt Deutschlands?

А) Bonn

В) Köln

С) Berlin

5.Wie viele Einwohner leben in Deutschland?

А) 18 Millionen

В) 82 Millionen

С) 88 Millionen

6. Welcher Fluss Deutschlands ist am längsten?

А) die Donau

В) der Rhein

С) die Elbe

7.Wo fließt der Rhein?

А) im Norden

В) im Westen

С) im Süden

8. Berlin  liegt…………………

А) im  Osten

В) im Norden

С) im Süden      

 

2. Конкурс - вікторина 

«Я найкращий у вивченні німецької мови»


Мета: 
· Систематизація лексичного та граматичного матеріалу. 
 

· Розвиток пізнавальних здібностей і творчої фантазії 
 

Примітка: Хто більше набере жетонів за урок, той переміг. 
1 завдання. 
Згадати римування, віршик, лічилку, загадку німецькою мовою. 

2 завдання  -   «Зачароване коло» або «Магічний квадрат». 
(В колі в розкид стоять цифри від 1 до 20). Назвати і показувати якомога швидше всі цифри по порядку, хто швидше. 

3 завдання-- «Сім'я». 
Гра «Поле чудес». 
Попередньо на дошці накреслено певну кількість клітинок, в які треба вставити букви. Загадується слово з названої теми, наприклад, der Bruder, артикль не вживаємо, а коли слово відгадали можна запитати і артикль. По черзі називаються літери. Хто відгадає слово, отримує жетон 

 

 

http://ua-referat.com/dopb442510.zip1. (Der Bruder) http://ua-referat.com/dopb442511.zip

2. (Die Cusine) 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/dopb442512.zip

http://ua-referat.com/dopb442513.zip3. (Die Geschwiester) 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/dopb442514.zip

 

http://ua-referat.com/dopb442515.zip4. (Die Mutter) 

4  завдання  -  Гра «Аукціон» за темою «Сім'я». 
Хто останній називає, слово по темі, отримує жетон. 

5  завдання  -  Гра «Чорний ящик». 
У коробці знаходяться предмети (2-3) шкільного вжитку. Учні по черзі ставлять запитання «Ist das ...» Хто вгадує, отримує жетон. 

6  завдання  - Гра «Ланцюжок» за темою «Три основні форми дієслова». Вчитель починає гру, називає перший дієслово. 
(Infinitiv); учні продовжують по ланцюжку, називаючи залишилися форми і т.д. Хто помиляється або не називає будь - яку форму, тобто перериває ланцюжок, вибуває. Що залишився отримує жетон. 

7  завдання  -Робота з текстом (Розуміння змісту). 
Відгадайте загадку. Хто відгадає - отримує жетон. 
Wer ging mit Milch und Kuchen Grossmuttis Hauslein suchen? Und wer begegnete ihm bald Auf seinem Weg im grünen Wald? 
Wer ging vom rechten Wege fort, 
Vergiss der lieben Mutter Wort? 
(Rotkäppchenеn). 

8  завдання  - «Складіть кросворд». 
Тема «Школа» 
Учитель записує по горизонталі слово Schulgebäude?  Учні повинні скласти кросворд, підписуючи слова. За кожне правильне слово учень отримує жетон. 

Заключний етап.
Завдання: складіть пропозиції, вживши модальне дієслово. За правильно складене пропозиція отримає учень жетон. 
Завдання. «Прощання. Подяка. »Кожен учень, який правильно попрощається, не повторюючись, отримує жетон. 

Підсумок: Учні підраховують жетони. Кращий отримує диплом. 

 

Конкурс 3 «Вільний час»

Кожна команда отримує ілюстрації та завдання до них. Правильна відповідь оцінюється в один бал.

Was passt zusammen? Verbinde!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) basteln

2) fernsehen

3) Gitarre spielen

4) kochen

5) lesen

6) malen

7) Musik hören

8) schlafen       9) stricken

 

 

 

 

 

Was kann man in der Freizeit machen? Was gehört zusammen? Verbinde!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) wandern

2) Rad fahren

3) Rollschuh laufen

4) Ski laufen

5) baden

6) Tischtennis spielen

7) laufen

8) zelten

9) Fußball spielen

 

 

 

Конкурс 4 «Словниковий їжачок» («Wortigel»)

наколює на свої голки  слова, які асоціюються з головним словом. Кожна команда отримує аркуші паперу. Учням необхідно написати правильно слова та словосполучення. Команда – переможець отримує 3 бали.

Ergänze die Wort-Igel zum Thema "Hobbys".

Die Wort-Kiste hilft dir dabei.

Briefmarken sammeln; Memory spielen; Freunde einladen; Musik hören; wandern; angeln; singen; essen gehen; im Garten arbeiten; ein Musikinstrument spielen; kochen; backen; Bücher  lesen; fernsehen; tanzen; basteln; reisen; nahen; malen; Tennis spielen; Fußball spielen; ins Museum gehen; ins Theater gehen; zeichnen; stricken; spazieren gehen; Sport treiben; reiten; Computer spielen  Ski laufen, fotografieren

 

Конкурс 5 « Пантоміма»

Завдання команд відобразити те , що написано,не говорячи нічого. Кожне вгадане слово 1 бал.

1 команда: Ski laufen, baden, malen , Musik hören.

2 команда:Gitarre spielen, lesen, stricken, schlafen.

 

Конкурс 6 « Розшифруй речення»

Команда – переможець отримує 3 бали.

Конкурс 7 ««Коло ідей» («Kreis der Ideen»)

 

«Was können wir am Wochenende machen

Метою такої гри є складання переліку ідей, пропозицій, залучення всіх учнів до обговорення питання. Кожний учень по черзі дає відповідь на поставлене питання. Це дає змогу кожному учню взяти участь у такому виді роботи. Учням  з кожної команди необхідно висловити свою думку письмово на картці Учитель або ведучий збирає картки й записує на дошці зазна­чений на них перелік ідей або починає дискусію користуючись інформацією з карток . Правильна кожна ідея 1 бал.

 

Зразок : In den Ferien kann man………………………

 In den Ferien kann man im Fluss schwimmen und tauchen.

In den Ferien kann man am Strand liegen und Bücher lesen.

 

Підбиття підсумків конкурсу знавців німецької мови

Конкурс розрахований на 50 – 55  хвилин. Журі повідомляє результати конкурсів і нагороджує команду учнів, яка посіла перше місце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Neprostaya Olga Миколаївна
  Дякую за можливість використовувати матеріал розробки для проведення конкурсів зі своїми учнями
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
zip
Додано
25 березня 2018
Переглядів
1229
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку