2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Конспект уроку "Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль"

Про матеріал
Розробка тематичного уроку (зразки усної народної творчості) на тему "Числівник як частина мови" для учнів 6 класу.
Перегляд файлу

ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, українська мова, 6 клас

Мета: сформувати уявлення учнів про числівник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак числівників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити числівники в текстах, визначати їх роль у реченнях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати інтерес до усної народної творчості українського народу.

Міжпредметні зв’язки: правильне використання форм числівників під час читання й усного пояснення виконуваних завдань,  використання числівників у відповідях на уроках (математика, історія, географія).

Матеріали та обладнання: підручники, зошити, проектор, ноутбуки, магнітна дошка, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

Одна на світі Батьківщина,

І матір теж одна-єдина,

Над нами сонечко одне,

Проміння шле нам золоте.

Земля одна, планет багато,

На небі – тисячі зірок.

Шість буднів тижня, одне свято,

І безліч у полях квіток.

І. Організаційний момент.

1. Організація класу на роботу. Аутотренінг

Я – людина.

Я – шестикласник.

Я – творча особистість, дослідник.

Я досліджую, думаю, замислююся.

Я буду працювати на уроці.

Я хочу знати.

2. Робота в зошитах.

ІІI. Повідомлення теми та мети уроку
1. - На сьогоднішньому уроці ми познайомимось із цікавою частиною мови. Якою? Відгадаймо загадку

Я, відомо, дуже знатний,

Кількість можу означати

І порядок при лічбі,

Підкажу мерщій тобі.

Чи який, чи котрий , скільки –

Запитай мене лиш тільки.

Щоб не буть багатослівним

Називаюсь я … (числівник)

Число числівник назове,
У світ лічби нас поведе,
Ми навчимося рахувати,
І додавати, й віднімати.
Одна на світі Батьківщина,
І мати теж одна-єдина,
Над нами сонечко одне
Проміння шле нам неземне.
Земля одна, планет- багато,
На небі- тисячі зірок.
Шість буднів тижня -одне свято,
I безліч у полях квіток. 
( Л.Лужецька)

2. Метод "Вільний мікрофон"     Бліц-опитування

Скільки частин мови ми виділяємо?

За яким принципом і на які групи поділяються частини мови?

Скільки самостійних частин мови?

Назвіть вивчені самостійні  частини мови.

Скільки службових?

До яких частин мови належить числівник?

Де найчастіше ви натрапляєте на числівник?

  3. Цілевизначення.

Запишіть у зошити тему уроку й доповніть речення.

Я повинен (повинна): навчитися… , дізнатися .., сформувати ... і розвивати .., збагачувати...

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Слово вчителя. Число і слово поєдналися в числівнику. Про важливість цієї частини мови в щоденному спілкуванні годі й говорити. Без числівника не можна назвати точної адреси, визначити час будь-якої події. Числівник допомагає нам економно витрачати кошти, планувати день, тиждень і загалом упорядковує наше життя, вносить у нього розмірений ритм.

Є така сфера людської діяльності, де роль числа надзвичайно велика. Уявіть собі спортсмена, який бореться за встановлення світового рекорду. Часто в спортивному поєдинку долю спортсмена вирішують лічені секунди, хвилини, кілограми, метри чи сантиметри.

Ви навчитеся розпізнавати числівники серед інших частин мови, які також мають у своєму значенні вказівку на число.

  1.  Хвилинка-цікавинка

Середина XVIII століття М. Ломоносов вперше назвав числівник «особливою частиною мови», яка посіла восьме місце серед інших частин мови. А раніше числові значення позначалися іменниками. Багато числівників пішло від іменників, прикметників. Наприклад:

 П’ять – від іменника «п’ясть»(рука);

Сорок – іменник – мішок, у який вміщалося 40 шкірок соболів, саме стільки їх ішло на пошиття шуби.

Слово мільйон виникло так: купець Марко Поло повернувся додому після 24-річних мандрів, він багато розповідав про ті місця, де побував. Згадуючи про багатства Китаю, він до слова «мілле», тисяча, додав суфікс збільшення –он-е, і вийшло «мілліоне», тобто «величезна тисяча».

В Україні спочатку користувалися лише одиничними дробами. Називали їх так:

1/2 - половина

1/3 - третина

1/4 – четвертина

1/5 – п’ятина

1/8 - восьмина

1/9 – дев’ятина

1 ½ - півтора

2 ½ - півтретя

3 ½ - півчверта

4 ½ - півп’ята

5 ½ - півшоста

6 ½ - півсьома

7 ½ - піввосьма

8 ½ - півдев’ята

3. Уведення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле з теми. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РОЗДІЛУ

Кількісні

три, двадцять

Складені

сорок вісім, двісті десять

Порядкові

п’ятий, дев’яностий

Цілі

сім, мільйон

Прості

один, тисяча

Дробові

нуль цілих дві десятих, п’ять сьомих

Складні

тридцять, вісімсот

Збірні

обидва, семеро

  1. Пояснення вчителя.

Ми знайомимося з частиною мови, що дає кількісну характеристику предмета — числівником. Числівник — це повнозначна самостійна частина мови, що називає кількість предметів (кількісні числівники) або порядок їх при лічбі (порядкові числівники) й відповідає на питання скільки? котрий? (двадцять років, перший автомобіль).

Як і інші самостійні частини мови, числівник змінюється за родами, числами, відмінками. Усі числівники (що характерно для всіх іменних частин мови) відмінюються за відмінками. Але півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало — невідмінювані.

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові — за числами, родами, відмінками так само, як і прикметники: перший хлопець, перша книга, перше вікно; перший-ліпший день, перша-ліпша тарілка, перше-ліпше дерево, перші-ліпші ковзани. Такі ж ознаки має й числівник один: один хлопець, одна дівчина.

Кількісні числівники поділяються на розряди: цілі числа (означають кількість предметів у цілих одиницях): п’ятнадцять, сорок; дробові (означають кількість частин, виділених у складі цілого): дві цілі і чотири сьомих, півтора, півтораста; збірні (означають кількість предметів, яку сприймаємо як єдине неподільне ціле): троє, шестеро, десятеро. Збірні числівники утворюються тільки від числівників два-двадцять та числівника тридцять. До збірних належать числівники обоє, обидва, обидві. Від деяких збірних числівників утворюються числівники з пестливим значенням: двійко, трійко, п’ятірко.

Зверніть увагу, що деякі числівники мають рід, але не змінюються за родами: тисяча, мільйон, мільярд.

Числівники мають два числа: однину і множину. Два числа мають усі порядкові числівники, а також власне кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон. Числівники можуть використовуватися у формі множини, коли вони пов’язані з іменником: одні ножиці, одні граблі, або іменником, що означає парний предмет: одні черевики, одні шкарпетки.

За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені: прості мають один корінь: два, п’ять, десятеро, сорок; складні утворені поєднанням двох коренів:п’ятдесят, шістдесят, вісімдесят; складені утвореня з двох і більше простих і складних числівників: сорок три, дівдцять вісім, сімсот шістдесят чотири, три четверті. Складні числівники пишемо разом, складені  - окремо.

Окрім того, числівники несуть повну інформацію лише у поєднанні з іменниками. Без них утрачається конкретне значення (шість і шість хлопців).

Числівник виконує різні синтаксичні функції. Він може виступати в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення: Директор нагородив п’ятьох учнів; Три дівчинки стоять біля класу; Ми пишаємося двома хлопчиками; Дев’ятнадцятеро школярів працювали у саду.

Деякі слова мають значення числа, але вони не належать до числівників. Зорієнтуватись у визначенні частини мови допомагає поставлене питання.

Розгляньмо таблицю.

Двадцятирічний, п’ятиденний, дев’ятиповерховий

який?

прикметник

Чверть, сотня, сімка

що?

іменник

Подвоїти, потроїти, подесятирити

що зробити?

дієслово

Усемеро, тричі, по-друге

як?

прислівник

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

  1. Завдання учням: утворити від кількісних числівників порядкові. Робота ланцюжком.

Дев’ять – дев’ятий

Один –

три –

сорок –

сто –

вісім –

чотирнадцять –

двадцять –

тридцять один –

 

2. Лінгвістична гра. У кожному ряді слів сховалися «зайві». Списати, підкреслюючи їх, обґрунтувати свою думку. До якої частини мови належать «зайві» слова?

1) Чотири, один, п’ятірка, шостий.

2) Ходять, п’ять, сидять, стоять.

3) Восьмий, далекий, восьмиповерховий, давній.

4) Два, двійня, двійка, дворіччя.

5) Сорока, рушниця, мішок, сорок.

6) Бігти, червоніти, їсти, п’ятий.

7) Дев’яносто, сто, двадцять, другий.

3. Завдання на збагачення словника учнів засобами народної творчості. Прислів’я та приказки  з числівниками — це народні правила, досвід який людина має використовувати у своєму житті. Вони рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, повчають, за цими висловами стоїть авторитет поколінь нашого народу. Числівник як частина мови є поширеним у прислів’ях, приказках. Вживаються як кількісні , так і порядкові числівники.

Прочитати вголос прислів’я та образні народні порівняння , визначити групу числівників за значенням.

1) Говорить так, як 3 дні хліба не їв.

2) Працює до 7 поту.

3) Грати 1 скрипку.

4) 7 1 не чекають.

5) У 3 дуги зігнути.

6) Робить 5 через 10.

7) Знаю, як свої 5 пальців.

8) 7 мішків гречаної вовни.

9) До 1 грому земля не розмерзається.

10) 7 літ мак не родив, і голоду не було.

11) Заробив у пана плату: з 4 дощок хату.

12) 1 рукою в долоні не заплещеш.

13) 7 п’ятниць на тиждень (Нар. творчість).

Списати по три прислів’я та образні народні порівняння, замінюючи цифри словами, та визначаючи синтаксичну роль.

  1. Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки, визначте частини мови.

http://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/6klas_1.files/image125.jpg

 

http://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/6klas_1.files/image126.jpghttp://subject.com.ua/textbook/mova/6klas_1/6klas_1.files/image127.jpg

Під3мати, Смор1а,  Ви 3 мка, 100 лиця,   Ві 3 на, Ак 3 са,  При 5, Г1а, пі2л, ві3ло, 7я, 40а, по3вожити, у3мання, пер6, мі100, 100рона, пі100лет, 100янка, 100рож.

  1. Гра «Займи позицію». (На дошці запис – «Цілі числівники», «Дробові», «Збірні». Кожен учень отримує картку-числівник. По команді картку потрібно прикріпити до відповідної групи).

Сім, дві третіх, троє, одинадцять, дванадцятеро, одна п’ята, вісім шостих, десять, двадцять сім, двадцять сьомий, один, перший, сто, сотий, двісті тридцять перший, одна третя, дев’ять, дев’ятий, семеро.

  1. Наступна вправа перевірить вашу уважність. Пісні, в яких вживаються числівники. Ваше завдання – встигнути записати усі числівники. Хто найуважніший, той і переможець.
  2. «Відгадай загадки». Відгадати загадки, назвати в них вислівники.
  3. «Числівники у світі казок».  Згадати казки, у назвах яких є числівники.

V. Узагальнення вивченого навчального матеріалу.
        Тести
1.    Числівник – це самостійна частина мови, яка вказує на :
а) ознаку предмета;
б) предмет чи особу; 
в) число, кількість предметів, їх порядок при лічбі.

2.Числівники за значенням поділяються на :
ж) прості й складні;
з) збірні й дробові;
е) кількісні  й порядкові;
3. Числівники за будовою поділяються на:
а) прості  й дробові;
м) складні й кількісні;
с) прості, складні й складені;
4. У якому рядку всі числівники  за будовою складні?
а) тридцять, одинадцять, вісім, сорок два;
в) сімдесят чотири, триста, дванадцять, дев’ять;
е)п’ятдесят, п’ятсот, сімдесятий, дев’ятнадцять.

5. Вкажіть речення, в якому вжито числівник.
а) Четвірка друзів вирушила в мандри.
л) У цьому місті я живу п’ятнадцятий рік.
о) Юрко отримав за контрольну роботу шістку.
6. У якому рядку всі числівники -  збірні?

а) двісті, троє, шістдесят;
д) четверо, сорок, дві восьмих;
к) п’ятеро, троє, десятеро;
7. У якому рядку всі  слова  -  числівники?
а) п’ять, семеро, сто сорок один;
в) одна третя, восьмисотий, двоповерховий;
з) двадцятий, тридцять п’ять, по-перше.

ІV. Оцінювання

Додаткові оцінні номінації: "Найактивніший учень", "Містер Всезнайка"

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 липня 2019
Переглядів
5335
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку