18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Конспект уроку хімії у 7 класі на тему "Вода"

Про матеріал

Запропонований конспект уроку хімії в 7 класі на тему "Вода" грунтується на матеріалі підручника авторів Попель П.П., Крикля Л.С. для 7 класу, містить допоміжну інформацію про речовину воду з інших джерел, передбачає залучення учнів до виконання випереджувальних завдань. Автор заохочує під час уроку обовязково робити акценти на знаннях, які учні отримали в процесі вивчення природознавства у 5 класі. Крім цього, для творчих учнів передбачено навчання висловлювання думки у поетичному слові, вміння систематизувати й узагальнювати набуті знання у нетрадиційній (нестандартній) формі.

Перегляд файлу

Тема уроку: Вода,  склад  її  молекули,  поширеність  у  природі,  фізичні властивості. Вода – розчинник.

Мета:

 • Освітня: Отримати знання   про  воду  як  найпоширенішу речовину на Землі, її фізичні властивості; дати оцінку ролі води в житті  рослин,  тварин,  людини;  розглянути  роль  води  як  розчинника  в  природі; усвідомити необхідність бережливого, економного ставлення до водних ресурсів. Сформувати в учнів наукове розуміння поняття води з точки зору її складу та хімічних властивостей.
 • Розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, самостійність,  почуття  товариськості  і взаємодопомоги,  пам’ять,  вміння  аналізувати  і  робити  висновки,  творчу активність. Вдосконалювати навички учнів у проведенні найпростіших експериментів, спостерігати й аналізувати результати досліджень, використовувати знання, отримані на уроках з інших навчальних предметів.
 • Виховна: виховувати уважність, зацікавленість, спостережливість, прагнення до гармонії, людяності,  доброти,  формувати  екологічне  мислення,  національну  свідомість, виховувати повагу і любов до своєї Батьківщини, почуття патріотизму.

Очікувані результати: Учень/учениця називає склад молекули води; наводить приклади водних розчинів; описує поширеність води у природі, фізичні властивості води; обґрунтовує значення води у природі та житті людини, життєдіяльності організмів; висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їх охорону від забруднень; використовує  здобуті  знання  та  навички  в  побуті  та  для  збереження довкілля.

Тип уроку: комбінований урок набуття та засвоєння нових знань і навичок з використанням міжпредметних зв’язків.

Основні терміни і поняття: Вода, фізичні властивості води, вода – розчинник, поширеність води у природі.

Обладнання й матеріали:  Склянки з водою, скляні палички, фарфорова чашка, тринога, сухе пальне, сірники, пробірки із кухонною сіллю, оцтовою кислотою, молоком, олією, мідним купоросом; мінеральна вода; крейда;  мультимедійна презентація «Вода та її роль у природі»; малюнки учнів, світлина річки Дністер, фізична карта півкуль світу, книжка «Вода – це життя» (Тернопіль, 2013 р.).

Ключові компетентності: Спілкування державною мовою, природничі науки і технології, уміння вчитися впродовж життя, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компентності.

І. Організаційний етап. Створення позитивного емоційного настрою.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

У ч и т е л ь. Гімном цій речовині стали слова знаменитого французького письменника  Антуана  де  Сент-Екзюпері:  «У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке!  Не  можна  сказати,  що  ти необхідна  для  життя!  Ти    саме  життя!»,  які  і  будуть  девізом  нашого  уроку.

           Проблемні  питання,  на  які  ми  спробуємо  сьогодні  знайти  відповідь наприкінці уроку: «Чому вода – це найважливіший природний оксид ?   І чому саме вона є такою важливою для всього живого на Землі. Які властивості води роблять її неповторною та незамінною у природі.»

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

(Учні в зошитах записують тему  уроку. На дошці записано план  вивчення

теми)

1.  Поширеність води у природі.

2.  Склад молекули води.

3.  Фізичні властивості води.

4.  Вода – розчинник.

5.  Охорона природних водойм від забруднення.

 

ІУ. Актуалізція опорних знань.

 • Під час вивчення природознавства у 5 класі ми з вами вже знайомились із цією важливою в природі речовиною. Пригадаймо, на яких планетах Сонячної системи виявлено воду? (тільки на Землі, а також на Марсі у вигляді пари і льоду на полярних шапках. У 2009 р. вона виявлена у кратерах Місяця. В атмосфері Венери теж виявлено незначну кількість води. Припускають, вода утворює гарячі моря на Урані і Нептуні).
 • Розглянемо карту півкуль планети Земля. Видається очевидним, що більше 4/5 поверхні Земної кулі вкрито водою. Чи вся вода на Землі придатна до споживання? (прісної води на планеті менше 3%, придатної для пиття – всього 1,1%).
 • Пригадайте, що таке оксиди. Напишіть формулу Гідроген оксиду. Яку валентність проявляють атоми Гідрогену і Оксигену у цій сполуці?
 • Хто скаже, яка температура замерзання води? А при якій температурі вода перетворюється на пару (переходить у газоподібний стан)?

У ч н і  дають відповіді на запитання, використовуючи отримані раніше знання на уроках природознавства, фізики, біології, географії.

У. Вивчення нового матеріалу.

В ч и т е л ь. Учений В.І. Вернадський писав: «Вода стоїть відокремлено в історії нашої планети. Не існує  природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних геологічних процесів. Немає земної істоти, яка б не містила її. Вся земна речовина просякнута й охоплена нею». Вернадський    видатний  вчений    природознавець,  філософ,  мислитель, хоча  народився  у  Петербурзі,  його  мати  була  українкою,  а  корені  роду Вернадських  сягають  Запорізької  Січі.  На  все  життя  вчений  зберіг любов  до української мови, природи, культури, історії.

1. Бесіда про поширення води у неживій природі і живих організмах.

На воду припадає 60% маси тіл тварин, до 80% маси тіл риб, у деяких рослинах уміст води інколи перевищує 90% маси, а в огіркові 99%, в кавуні 93%. Людський організм теж не може існувати без води. Найбільше її міститься у склоподібному тілі ока – 99%, у крові – 90%, у мязах – до 75%, і навіть в кістках 28%. Людина може прожити без їжі близько 30 днів, без води 5 днів, без кисню 5 хвилин. Нестача води в організмі спричиняє нервове виснаження, параліч м’язів, а втрата її 20% - смерть. Вода в організмі людини відіграє роль передавача енергії, вона здатна запам’ятовувати та передавати інформацію. Вода реагує на слова і музику.

У ч н і  виступають із коротким повідомленням про Свячену воду.

У неживій природі вода трапляється на кожному кроці. У ч н і наводять приклади океанів, морів, річок, озер, струмків, пригадують хмари, вміст води в повітрі у вигляді пари, дощ, сніг, туман, льодовики Антарктиди й Арктики. Демонстрація світлини річки Дністер, яка омиває місто Заліщики, краєвидів Дністровського каньйону з водоспадами, струмками.

В ч и т е л ь доповнює розповідь про вміст води у земній корі (підземні води, входить до складу багатьох гірських порід і мінералів).

2. Склад і будова молекули води (поглиблення попередніх та отримання нових знань).

У ч н і записують у зошиті молекулярну, графічну формулу води. Вчитель демонструє кулестержневу та масштабну моделі молекули води, виготовлені із пластиліну.  Пригадайте з курсу природознавства:

-  хімічну формулу води;

-  до простих чи складних речовин вона належить?

-  обчисліть відносну молекулярну масу води;

-  охарактеризуйте якісний та кількісний склад молекули води.

(Учні відповідають на поставлені питання, один учень виконує завдання на дошці, учні класу працюють в робочих зошитах).

C:\Users\Admin\Desktop\djlf.png

А скільки зусиль доклали вчені, щоб встановити склад  води! Лише у 1805 році вчені Гей-Люссак та Гумбольдт встановили класичну формулу води – Н2О. Це природний оксид, назва його Гідроген оксид.

3. Фізичні властивості води (експериментально-дослідницький етап).

В ч и т е л ь наливає у фарфорову чашку невелику кількість води, нагріває її на полум’ї сухого пального, в цей час пригадує з учнями правила поведінки під час нагрівання речовин. Коли вода випарувалась, ставить проблемні питання, на які учні намагаються дати наукове пояснення:

 • Куди поділася вода?
 • Із яким явищем природи ми стикнулися?
 • Чи можна повернути цю воду назад у попередній стан?
 • Що таке властивості речовин?
 • Які властивості речовин вам відомі?

В ч и т е л ь поміщає на столі склянку, наповнену водою, і пропонує учням описати її властивості.

Робота в групах. Учні поділені на групи по 4 чоловіки, самостійно пригадують інформацію про фізичні властивості води, отриману на уроках природознавства, обговорюють отриману інформацію і записують на окремих аркушах. Після завершення обговорення групи делегують по одному представнику для захисту своїх спостережень, учні з кожної групи доповнюють властивості, записуючи їх на дошці.

Колір – безбарвний

Запах – не має

Смак – без смаку

Температура плавлення (замерзання) води – 0оС

Температура випаровування (кипіння) води – 100оС

Густина рідкої води за Т=4оС – 1 г/см3

Густина льоду (менша чи більша густини води) – менша (0,9 г/см3)

Під час замерзання вода розширюється чи стискається – розширюється на 1/11 від свого об’єму

Теплопровідність води – мала

Електропровідність – не проводить електричний струм (чиста, без солей)

Теплоємність – висока

Агрегатний стан – Вода існує у трьох агрегатних станах

 

Відома з віку рідина

Усяк її вживає,

Буває хмаркою вона,

Пушинкою буває,

Бува, як скло,

Крихка, тверда.

Це все – звичайна є вода.

Учні роблять висновок про агрегатні стани води.

 

А зараз розгадайте загадки:

*Яку воду можна носити в решеті? (сніг)

*Сидить півень на вербі, спустивши крила до землі (дощ)

*Що це таке: пливе і ллється, часом й на камінь дереться (вода)

*Чому риби не вмирають взимку під льодом? (у воді розчинений кисень)

*Як нема – усе висихає, звірі, риби й птахи помирають. (вода)

 

В ч и т е л ь доповнює розповідь учнів про *поверхневий натяг: У  воді  найбільш  високий  поверхневий  натяг  з  усіх  рідин,  крім  ртуті. Поверхня  води  завжди  вкрита  плівкою  з  молекул,  які  зв’язані  між  собою особливим  хімічним  зв’язком  (водневим).  І  тому  сили поверхневого  натягу примушують воду підніматися з глибини грунту і живити рослини.

*розклад води: при температурі 2500оС розкладається приблизно 11% молекул води. А при дії електричного струму вода розкладається з утворенням двох простих речовин. Учень на дошці записує рівняння реакції. Продуктами

C:\Users\Admin\Desktop\Безымянный.png

У ч н і записують результати колективної роботи про фізичні властивості води в робочі зошити.

3. Дослідно-експериментальна робота – розчинність води.

У ч и т е л ь активізує увагу учнів, зачитуючи приказки:

-  «Пропав, як сіль у воді»

-  «Що у воду впало, те пропало»

-  «Хоч море велике, та вода не годиться»

         Про  яку  властивість  води  йдеться  в  цих  прислів’ях ?  Вірно.  Вода  є розчинником. Основна властивість води –  це її розчинна здатність. Зараз ми дослідимо цю властивість води, провівши ряд дослідів.

Повторення правил безпеки під час роботи з лабораторним обладнанням.

У ч н і запрошуються вчителем до демонстраційного столу, де виконуються роботи:

 • Розчинність кухонної солі,
 • Розчинність оцтової кислоти,
 • Розчинність мідного купоросу
 • Розчинність газів у воді (демонструється закрита пляшка з водою, яку акуратно учень відкриває – спостерігають виділення бульбашок газу).

Висновок з усіх дослідів: Вода розчиняє тверді речовини (сіль, цукор, купорос), рідини (оцтову кислоту, спирт), газоподібні речовини (вуглекислий газ).

Та чи всі речовини розчиняються у воді? Продовжимо експеримент.

 • Розчинність молока
 • Розчинність олії
 • Розчинність крейди

Висновок: Речовини, які не розчиняються у воді, називаються нерозчинними. Зовсім нерозчинних речовин не існує, якась частка їх обов’язково розчиняється.

Вивчення розчинів ми продовжимо на наступних уроках.

4. Завершальний етап уроку: учні читають підготовлені вірші про воду та її роль у живій і неживій природі. Перегляд мультимедійної презентації «Вода та її роль у природі»

УІ. Узагальнення та систематизація знань.

          Учні дають відповідь на проблемне питання, поставлене на початку  уроку «Чому вода – це найважливіший природний оксид ?»  

         Отримані на уроці знання про властивості води узагальнюються з допомогою вчителя у вірші-семиряднику:        

Вода

Чиста,

Прозора,

Безбарвна, не пахне,

Замерзає

І стає парою,

Життєво важлива.

ЇЇ бережи!

 

Оцінювання вчителем роботи учнів впродовж уроку.

 

УІІ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф. Підготувати цікаві повідомлення про воду на окремих аркушах у формі краплин води.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
2 листопада 2018
Переглядів
3366
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку