Конспект уроку із зарубіжної літератури для 9 класу на тему: " Григорій Печорін : «історія душі « чи діагностування « хвороби» ( за романом М. Лермонтова «Герой нашого часу »

Про матеріал

Тема формування моральної свідомості учнів на сучасному етапі реформування загальної середньої освіти є не тільки актуальною, а провідним завданням, що поставлене перед новою українською школою. Основною метою даного уроку є узагальнення спостережень і висвітленння суперечливості натури головного героя - Григорія Печоріна, показ його життєвої філософії. Зміст матеріалу направлено на формування у сучасного учня засобами літератури морально - духовних цінностей , оволодіння нормами й правилами моральної поведінки, формування почуттів та переконань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки в процесі суспільних відносин , виховання потреби критичного ставлення до себе.

Перегляд файлу

 

 

    Тема уроку  :   Григорій  Печорін  :  «історія душі «  чи  діагностування  « хвороби»    ( за    романом  М. Лермонтова «Герой нашого часу  ).

Мета уроку :

 •   шляхом узагальнення спостережень висвітлити суперечливість натури    головного героя - Григорія  Печоріна,  показати його життєву філософію;
 •   формувати навички вдумливого читача та культури емоційного  здоров'я;
 •   виховувати в учнів потребу критичного ставлення до себе.

Обладнання:  ілюстрації до твору М.Лермонтова «Герой нашого часу « ( М.Врубеля, Д.Шмарінова ) , презентація до уроку,  музичний супровід,  маркери та аркуші паперу для  групової роботи.

 Тип уроку :  урок пошуку істини,  або роздуми  вголос.

 

Епіграф:    Епоху,  де б душею  відпочить,

                    З нас кожен має право вибирати… ( М.Рильський )

Підготовча робота до уроку.    При підготовці до уроку учням  було запропоновано  створити  декілька  мобільних груп, кожна  з яких   на аркушах паперу повинна  схематично зобразити відповіді на обране проблемне питання. Час на презентацію роботи кожної групи – 5  хв.

Проблемні  питання для розгляду :

 1. Що  це за епоха, риси якої увібрав у себе головний герой роману – Григорій Печорін ? Чи могла ідейна криза  епохи обминути головного героя?
 2. «Мабуть, було мені призначення високе, тому що я відчуваю в душі моїй сили неосяжні... « ( довести , або спростувати  вислів )
 3.     «…    втратив навіки запал благородних прагнень — кращий колір життя. «  ( довести , або спростувати  вислів ).
 4. Життя і вчинки Печоріна – це « історія душі» чи діагностування «хвороби» ?  Якої  хвороби ?       

 

                             Хід уроку.

 

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності .  

 

Вступне  слово вчителя.    «Життя  прожити — не поле перейти» — говорить народне прислів’я.  У цих влучних словах передана вагома думка , адже  немає людини, яка б не замислювалась над сенсом життя,  такого  складного і  такого швидкоплинного.    Сенс життя — це важкий і дуже важливий вибір, і  кожен робить його по-своєму.  Але який би вибір  не зробила людина, це її вибір і тому  він має право на існування.

                             Летить життя без вороття:

                            І не повернеш, й не здогониш…

                            Як в книзі: радість й каяття,

 

                           І знов сторінку перегорнеш

 

                            У чім душі людської суть?

                           Навкруг лиш марево сплелося.

                           Ну що ж, живи, та не забудь: 

                           В усьому є слід відголос ся

                 Саме відголосся загубленого покоління 30-их років XІX ст. обізвалось із новою силою, із новою наповнюваністю змісту в романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу» і відобразилося в душі та вчинках головного героя Григорія Печоріна.

      То хто ж цей герой - Григорій Печорін ?  Яка його життєва філософія  ? В чому сенс його життя ? Ці питання   ми   спробуємо сьогодні  дослідити , адже наш урок – це урок пошуку істини ,  або роздуми  вголос.  І так,  тема уроку :  Григорій Печорін: «історія душі «  чи  діагностування  « хвороби».

       Епіграфом до уроку будуть слова  Максима Рильського , поета іншої епохи :       «  Епоху,  де б душею  відпочить,  з нас кожен має право вибирати «…

 II.  Колективна робота з подальшим узагальненням

 Слово учителя. Перше проблемне питання, над яким ми будемо розмірковувати : « Що  це за епоха, риси якої увібрав у собі головний герой роману – Григорій Печорін ?               Чи відпочивав  він душею у цій   епосі ?  Та   чи був у нього вибір ?

  Виступ учня.   «  Про ситуацію в Росії  в 30 – 40 роки  19 ст.»    Разом з класом складається  хронологія  подій :

 1. 14 грудня 1825 р., Петербург, Сенатська площа - виступ, організований членами «Північного товариства» ( 3 тис. солдатів) -  розстріл повсталих.
 2. 29 грудня 1825  року - 2 січня 1826 року  - повстання Чернігівського полку, що розташований у Василькові ( 30 км від Києва ) -  поразка

        Одна з головних причини поразки : неготовність більшій частині освіченого суспільства , дворянства до ліквідації самодержавства і кріпацтва.

 Результат : 

- 5 організаторів  ( Пестель. Муравйов – Апостол, Бестужев - Рюмін, Каховський, Рилєєв ) – повішені;

- 579 осіб – засуджено;

- 100 осіб з 579 – засуджено до каторги і поселення в Сибіру.

- Чернігівський полк передислоковано на Кавказ, де Росія вела війну.

        Вчитель . Печорін жив у перші роки після повстання декабристів 1812 року ,  він людина свого часу , своєї епохи.

III.  Експрес- опитування.

 1. Назвіть основні риси  цієї епохи  , епохи Печоріна.

          *  жорстока політична реакція  і політичний  гніт ;

          * криза  ідей:   неясність  змісту життя і методів боротьби ,   підірвана віра в

             майбутні ідеали ;

         * переключення накопиченої  енергії  в сферу  інтелектуального життя:  широкий погляд на світ, осягнення загального зв'язку явищ, зрозуміння  закономірності історичного життя народів і сенсу буття окремої людини.

 

 1.  Чи могла ідейна криза  обминути                    Ні, тому, що він живе

головного героя?                                                    соціумі. Думки , дії , вчинки,

                                                                                      оточення , навіть мимо волі

                                                                                      самої людини впливають на

                                                                                      неї.

3 .   Як вплинуло  оточення на  формування особистості Григорія Печоріна ?

      Літературний двобій  : ( дві протилежні тези про себе у висловлюванні самого героя )

        1 група учнів доводить , або спростовує  тезу :  «Мабуть, було мені

      призначення високе, тому що я відчуваю в душі моїй сили неосяжні... «

       2 група -    «    втратив навіки запал благородних прагнень — кращий колір життя. «

   Першими наш двобій  розпочинає 1 група:

     «Мабуть, було мені призначення високе, тому що я відчуваю в душі моїй сили неосяжні... « ( доповідь учня)   ( по ходу відповіді висновки записуються в таблицю ) 

                                               Григорій Печорін :

 

 

Освічена світська людина з критичним розумом

Людина, що не вміє  поступатися

Вольнолюбивий бунтар зі стражденною душею

безвідповідальний  за  вчинки   егоїст

Неординарна особистість

Людина, що приховує власні почуття

Сильна, незвичайна особистість у  пошуках власного я

«холодний» у взаєминах з оточуючими

Чесний, хоробрий і мужній чоловік

 байдужий   до власного життя

 

    У двобій вступає   2 група -  «…    втратив навіки запал благородних прагнень — кращий колір життя. « ( доповідь учнів). 

          Вчитель : Ось такий  наш герой  -   розумна  людина , яка невдоволена сучасністю і  яка не може миритися з недоліками суспільства.  Він   втомився від порожнечі світського життя,  він  не пливе за течією, а шукає свій шлях у житті, він "шалено ганяється за життям" і постійно сперечається з долею. Найжахливіше для Печоріна – бездіяльність.     Його "душа зіпсована світлом", йому з дитинства не вірили і він навчився приховувати свої почуття, в ньому бачили неіснуючі вади, які тому і з'явилися.   Він  тягнеться до людей, але  не знаходить у них розуміння, бо вони далекі в своєму духовному розвитку від нього, вони не шукають в житті того, чого шукає він.  Енергійна натура, але ця  енергія   направлена не в те русло. Середовище не дає  можливості проявити себе. Парадокс : за своєю суттю Печорін не був поганою людиною, хоча його вчинки часто приносили людям нещастя.

       IV. Узагальнення і систематизація.

       «Мозковий штурм .« ( На аркуші паперу записуються  короткі  антитези, вислови,  що розширюють характер Печоріна і  стосуються  теми уроку.

 

 

 Обгрунтовувати чи пояснювати  їх  не вимагається. Час для висунення   -  5 хв.  Після закінчення часу    вислови  ранжуються  за рівнем  значущості). Наприклад :

(Печорін:   сильний  -  слабий

                    Загартований - розбещений

                    здатний боротися за своє кохання - швидко набридає кохання

                    кохає жінок  -  одночас  сумує поруч з ними

                    «Славний малий … тільки трохи дивний ...»,

                    захоплення -  порожнеча

           Ранжування за рівнем значущості кожен учень робить  індивідуально , це дає можливість формувати навички вдумливого читача та культуру емоційного  здоров'я, а також                 виховувати в учнів потребу критичного ставлення до себе.

V. Рефлексія.

 Вчитель .   Так чи відпочивав душею наш герой у тій епосі ? (   Ні,  бо   в  його душі   гнітюча  « велика  порожнеча «, його душа спустошена    відсутністю повноцінного суспільного життя  , а це призводить особистість до морального спустошення.)

  -  Чи був у нього вибір ? ( відповіді  учнів )

        Вчитель . Григорій Печорін -  продукт і жертва миколаївської епохи в одній особі, "чия душа зіпсована світлом і розірвано на дві половинки, краща з яких висохла і померла", тоді як інша "жила до послуг кожного  В ньому   живуть дві стихії –  справжня (природна)  і соціальна. Його справжнє  начало  тільки подекуди  з»являється у своєму чистому  вигляді. Воно, майже завжди, спотворене  соціальними забобонами, які перетворюють героя в егоїста,  роз»єднують його із загальнолюдськими інтересами.  Вся «історія його  душі « - це глибокі протиріччя:

 * між багатими задатками незвичайної  особистості  та соціальною розбещеністю; 

*  між почуттями та здоровим глуздом;

* між палким учинком та аналізом ;

* між особистою волею та трагічною необхідністю;

* між прагненням до справжнього і вічного щастя та фатальним плануванням випадку ;

     * між зовні напруженим духовним життям і не гідними цієї напруженості результатами. 

- «Історія душі « чи « діагностування «хвороби» ?  Я  би сказала так – історія хвороби душі Григорія Печоріна , душі, в якій сплелись всі кольори – від яскравих, життєдайних  до кольору « темної ночі».

   Повернемося до епіграфу  :

                   «Епоху,  де б душею  відпочить,

                    З нас кожен має право вибирати… ( М.Рильський ) 

 • Як ви вважаєте, чи був вибір у Печоріна ? ( відповіді учнів) 

Вчитель  Життя   неповторне і незвичайне, радісне і сумне, повне переживань. Людей – мільйоні. Вони, як зірки на небі, що горять

 

 

незвичайним світлом. Їхнє життя  гірке, як полин, і солодке, як мед. Життя кожного – це дорога, якою тільки йому призначено пройти. Життя - це спектакль , це  драма , але драма укладена не в  неминучості долі для людини, а в силі або слабкості характеру, здатності, або нездатності реалізувати життєві  можливості. 

       В житті завжди буває вибір,

       Стояти , йти, чи повернутись.

       Чи все узяти в  свої руки,

       А може слізно схаменутись.

                                                       Ми поринаєм в боротьбу

                                                       І надриваєм свої жили.

                                             В житті завжди буває вибір.

                                                        Та не завжди  хватає сили.

 

VI.   Домашнє   завдання .    Написати міні-твір - міркування «  В житті завжди буває вибір … ( за романом М.Лермонтова ).

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.)
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
687
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку