2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Конспект уроку "Особливості імпресіоністичного стилю М. Коцюбинського. Новела "Intermezzo". Автобіографічна основа твору. Психологічний стан головного героя"

Про матеріал
Конспект уроку української літератури на тему "Особливості імпресіоністичного стилю М. Коцюбинського. Новела "Intermezzo". Автобіографічна основа твору. Психологічний стан головного героя" (10 клас).
Перегляд файлу

Тема. Особливості імпресіоністичного стилю М. Коцюбинського. Новела "Intermezzo". Автобіографічна основа твору. Психологічний стан головного героя

Мета. Поглибити знання учнів про імпресіонізм як літературний стиль, удосконалити дослідницькі навички при роботі з художнім текстом та додатковими джерелами; розвивати вміння аналізувати новелістичний твір; виховувати любов до природи, розуміння ролі довкілля для підтримання душевної рівноваги людини; дослідити способи боротьби з депресивним станом.

Тип уроку: урок-дослідження.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

1. Привітання.

2. Поділ десятикласників на групи.

ІІ. Підготовка учнів до роботи. Створення атмосфери уроку.

1. Вступне слово вчителя.

Кожний митець має свою індивідуальну творчу манеру. Недарма Олександр Блок стверджував, що «поети цікаві не тим, що в них є загального, а тим, чим вони відрізняються один від одного». Власне, віддзеркаленням «творчого обличчя» окремого письменника є перифраз.

2. Робота з таблицею.

Учитель. На дошці ви бачите таблицю. Відновіть пропуски в ній (усно).

Ім’я та прізвище митця

Перифрази й цитати

 

Мандрівний філософ, український Езоп

Тарас Шевченко

 

 

«Всеобіймаюче око України» (І. Франко)

Іван Франко

 

 

«Перший симфоніст української прози»

(О. Гончар)

Михайло Коцюбинський

 

 

Ім’я та прізвище митця

Перифрази й цитати

Григорій Сковорода

Мандрівний філософ, український Езоп

Тарас Шевченко

Великий Кобзар

Іван Нечуй-Левицький

«Всеобіймаюче око України» (І. Франко)

Іван Франко

Великий Каменяр

Панас Мирний

«Перший симфоніст української прози»

(О. Гончар)

Михайло Коцюбинський

Великий Сонцепоклонник

 

- А чи змогли б ви, враховуючи позитивні якості своїх однокласників, скласти подібні вислови-перифрази?

2. Комплімент для однокласника.

Наприклад: Пані справедливість, Душа класу, Міс незалежність, Невиправний оптиміст тощо.

3. Літературна розминка.

- За які якості чи риси характеру назвали М. Коцюбинського «Великим Сонцепоклонником»?

- Представником якого літературно-мистецького напряму був М. Коцюбинський?

- Пригадайте, що таке імпресіонізм? (Імпресіонізм (від франц. impression — враження) — художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.)

- Хто належить до найвизначніших імпресіоністів? (Французький художник Клод Моне, письменники Антон Чехов, Іван Бунін)

- Які основні ознаки цього напрямку?

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності.

1. Слово вчителя.

Коцюбинський вважається найвидатнішим стилістом української прози. Він почав як реаліст і народник під впливом Панаса Мирного й Івана Нечуя-Левицького. Пізніше, на початку XX ст., відійшов від цього напрямку й, хоча симпатизував народницьким поглядам, схилявся до імпресіоністичної манери, де все зображуване подається крізь призму сприйняття героя, через його відчуття, враження.  Саме «Intermezzo» — це найбільш характерний імпресіоністичний твір М.Коцюбинського.

2. Запис у зошити дати, теми уроку.

ІV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

1. Первинне враження від твору. Вправа «Кольорова гама».

 - Із яким кольором ви асоціюєте власне враження від новели «Intermezzo»? Поясніть свій вибір.

Учитель. Враження від твору, як бачимо, різні. Детальніше проаналізувати новелу ми зможемо, виконавши завдання в групах.

2. Робота над новелою «Intermezzo».

Групова робота за завданнями.

І група «Дослідницька лабораторія»

Завдання. Створити скетчноутинг за поданими матеріалами: цитатами з листів, уривками з підручника історії, книги «Безумці. З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної» Барбари Редінг.

Матеріал для учнів.

Новела «Intermezzo» написана М. Коцюбинським у 1908 році.

1908 рік у житті М. Коцюбинського:

1) Відразу після поразки революції 1905-1907 рр. в Росії  масові репресії царський уряд розгорнув і в Україні, де вже в 1907 році почали закриватись українські школи, заклади культури, газети та журнали, заборонялась публікація творів національних авторів українською мовою, а смертна кара стала, за висловом В.Короленка (автора повісті «Сліпий музика»), «побутовим явищем». Поліція й жандарми чинили розправи – вішали, стріляли, били (Історія України: соціально-політичний аспект).

М. Коцюбинський у листі до М. Чернявського пише: «Ви не можете уявити собі, що я пережив, бачачи все те на власні очі, і який це вплив мало на мої хворі нерви. Мені тепер ще гірше, ніж було: не можу ані спати,ані їсти. Ледве пишу до Вас» (18 листопада 1905 р.)

2) У Чернігові з метою культурного розвитку та піднесення національної свідомості українського народу було створено громадську організацію «Просвіта», яку очолив Михайло Михайлович. Культурно-освітня діяльність товариства занепокоїла губернатора й жандармів, що спричинило звинувачення в революційній пропа­ганді. Наслідком цього стали обшуки в будинку Коцюбинського та його виключення зі складу «Просвіти», що відгукнулося болем у серці митця.

3) Матеріальна скрута примушує Коцюбинського багато писати. Але цього не вистачає. Позичку, яку він узяв у банку для придбання садиби в Чернігові, так і не зміг сплатити до кінця свого життя. Михайло Михайлович не міг себе повністю присвятити улюбленому заняттю — літературі. Письменник зазначає в листі до В. Гнатюка: «Треба рятуватися, спочити. Полежать у шпиталі або санаторії, а нема за що. Доведеться пропадати. Служба ледве-ледве дає шматок хліба, а література!.. Соромно навіть признатися представникові культурної нації».  Ще в одному з листів він пише: «Найбільша драма мого життя — це неможливість присвятити себе цілком літературі, бо вона, як відомо, не тільки не забезпечує матеріально, а й потребує ще видатків».

4) У 1896 році Михайло Коцюбинський одружується з Вірою Устимівною Дейшею. Коли письменник познайомився з Олександрою Аплаксіною в 1902 p., він був уже батьком чотирьох дітей і керівником відділу сільськогосподарської поточної статистики в Чернігові, де вона так само працювала. Перше побачення відбулося 3 січня 1906 р. Коцюбинський у цей час мав 41 рік, Аплаксіна — 26.

 «Невозможность часто видеть тебя, невольная разлука и неудовлетворенность такой раздвоенной жизнью, какой теперь приходиться жить мне, — все это подчас страшно измучивает меня — и в этом моя болезнь», — пише М. Коцюбинський до Аплаксіної.

 «Ти думаєш, що я все розумію. І я розумію, тому пропоную стати чужими: твоя дружина розмовляла з моїми матір’ю і сестрою (моєю хворою матір’ю і моєю вкрай правильною сестрою). Вона була переконана, що вони вплинуть. Вони так само були переконані, що вплинуть. Я роблю кострубаті спроби позбутися тебе і не позбуваюсь. Ти почуваєшся винним увесь час і нестерпно (втомлений, хворий, розбитий). Я почуваюсь не ліпше й мовчу (втомлена, хвора, розбита)». (Із книги «Безумці. З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної»  Барбари Редінг) 

Результати роботи І групи.

- Що означав для М.Коцюбинського 1908 рік?

Учні демонструють креативний конспект, створений на ватмані, пояснюють обрану концепцію. Однокласники та учитель ставлять запитання, удосконалюють скетчноутинг.

Наприклад: Життєва основа твору / причини душевного неспокою Коцюбинського = політична ситуація в країні + обшуки в квартирі + виключення зі складу «Просвіти» + матеріальна скрута (брак коштів на лікування та на професійне заняття літературою) + конфлікт із дружиною і стосунки з Аплаксіною + фізичне виснаження й хвороби.

Учитель. Ми з’ясували найсуттєвіші причин, які сприяли появі новели,  зробили життя Коцюбинського нестерпним. Спробуйте встановити діагноз людині, яка все це пережила.

Діагноз: утома – психологічне виснаження – стрес.

Запис у зошиті.

Рік написання: 1908.

На дошці

Схема зображення психологічних змін у душі героя:

Утома – стрес –

ІІ група «Літературознавчий глосарій». Глосарій — список понять у специфічній області знання з їхніми визначеннями.

Завдання. Створити «хмару слів» за матеріалами глосарію.

Матеріал для учнів.

Д

Драма — це один з літературних родів, який змальовує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного втілення.

Е

Епос різновид літературного роду, що має оповідний характер.

І

Імпресіонізм (франц. impression — враження) — течія в мистецтві та літературі початку XX ст., яка основним завданням вважає витончене відтворення вражень, почуттів від зовнішнього світу.

Intermezzo  –  (з італ. –  перепочинок, пауза) перерва в творчості, відпочинок. У музиці так називають інструментальну п’єсу довільної будови або окремий оркестровий епізод в опері, що сприймається як музичний антракт між актами опери.

Л

Лірикаодин із трьох родів художньої літератури, у якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора.

Н

Новела невели­кий за обсягом епічний твір про незвичайну життєву подію з напруженим сюжетом та несподіваним фіналом.

П

Поезія в прозі – невеликий ліро-епічний твір, написаний ритмічною прозою, який відзначається образністю, стрункістю композиції, сконцентрованістю змісту.

Психологізм  (грец. psych — душа; лат. lohos — слово, вчення) — передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок,переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.

С

Стрес — стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах, неспецифічна реакція організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи.

 

 

Результати роботи ІІ групи.

Представник групи пояснює вибір форми хмари, особливості групування термінів.

Учитель. Отже, Михайло Коцюбинський, виснажений службою, громадською роботою, політичними обставинами, знесилений хворобами. Це симптоми стресу.

- Про що може мріяти Коцюбинський у цей час? (Мріяв про відпочинок)

- Що означає слово «Іntermezzo»? (Слово «Іntermezzo» означає «перепочинок», «пауза». У музиці це інструментальна п’єса довільної будови або окремий епізод в опері.)

- Як пов’язана назва новели з її змістом? (Назва твору дуже влучна. Під нею ми розуміємо перерву у творчості митця.)

- Де відновлює сили письменник? (Він радо відгукнувся на пропозицію відомого друга та мецената Євгена Чикаленка відпочити в його маєтку  в селі  Кононівці.)

Запис у зошиті.

Присвята: кононівським полям.

Прес-конференція (запитання учнів представникам групи).

- Яка роль Кононівських полів? Чим вони допомагали митцеві? ( Кононівські поля стали тією ланкою у ланцюгу життя, яку письменник влучно назвав « Intermezzo» . Саме вони принесли герою твору заспокоєння. Лише у природі є гармонія, якої постійно шукає людина. Стрес, депресію можна перемогти, зцілити – для цього потрібно йти до природи.)
Схема зображення психологічних змін у душі героя:

Утома – стрес – інтермецо – рівновага

- До якого літературного роду, на ваш погляд, належить твір? (Прозовий твір має виразно ліричний характер, оскільки в новелі відтворено почуття й настрої ліричного героя, викликані певними життєвими обставинами. Елементи драми – дійові особи на початку твору)

Запис у зошиті.

Літературний рід: епос із елементами драми та лірики, «поезія в прозі».

- Доведіть, що твір є новелою?

Запис у зошиті.

Жанр: психологічна новела.

Тема:перебування митця на відпочинку.

Ідея:звеличення природи, яка здатна повернути гармонію в душу людини; роль митця в суспільстві.

ІІІ група «Сторітелінг:  донесення ідеї, а не інформації». Сторітелінг – технологія створення історії та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну, когнітивну сфери слухача. У перекладі з англійської story означає історія, а telling – розповідати. Отже, сторітелінг – це розповідь історій.
Завдання. Створити розповідь за опорними словами: треба, утома, виснаження, іntermezzo, натхнення.  Сформулювати висновок.

Результати роботи ІІІ групи.

V. Підсумок та узагальнення вивченого.

Учитель. У житті кожної людини трапляються такі моменти, коли стає якось не по собі, коли в душу непомітно закрадається неспокій, який руйнує звичайний ритм життя, заважає працювати, підриває здоров’я. Що ж робити у таких випадках?

1. Твір-висновок на основі схеми «Ставлення ліричного героя до людини»

Схема зображення психологічних змін у душі героя:

Утома – стрес – інтермецо – рівновагаспроможність сприймати людське горе

2. Проблемне питання: «Як боротися з утомою, депресивним станом?

Учитель. Кожен із нас має свій «рецепт» боротьби з утомою, поганим настроєм, поділіться ним з друзями. 

3. Рефлексия. Прийом «Із уроку я йду з…» 

Уявіть, що перед вами велика скриня, куди складені всі знання, уміння, думки, почуття, емоції, які ви отримали на сьогоднішньому уроці. Зараз кожний із вас, ідучи з уроку, може взяти з собою, що хоче. Давайте по черзі скажемо…

 

 

 

 

docx
Додано
1 квітня
Переглядів
72
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку