9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Конспект уроку “Птах із іменем “Дарма” (урок позакласного читання за віршем Е. По “Ворон”)”

Про матеріал

Урок позакласного читання проводиться у незвичайній формі: театр одного вірша. Використовуючи засоби театрального мистецтва, на уроці аналізуються ідейно-художні особливості вірша Е.По “Ворон” як найяскравішого твору американського романтизму.

Перегляд файлу

                Птах із іменем Дарма (урок позакласного

                         читання за віршем Е. По Ворон)

 

 

 Клас:                  10-А

 Форма уроку:    театр одного вірша

 Мета:                 використовуючи засоби театрального мистецтва проаналізувати

                            ідейно-художні особливості вірша Е.По Ворон як найяскравішого твору

                            американського романтизму; розвивати образне мислення, творчу уяву,

                            уміння аналізувати й робити висновки; виховувати уважність до 

                            внутрішнього світу людей, уміння співчувати, здатність чинити опір                         

                            життєвим негараздам.

 

 Обладнання:     портрет письменника, учнівські ілюстрації до твору, необхідний реквізит                     

                            для спектаклю, запис уривків із сюїти С. Рахманінова Дзвони;  

                            роздатковий матеріал до теми Романтизм.

 

I.Підготовка       Учитель читає уривок із пародії Іожі Переця “Як би розповіли”    

  до сприйняття  Червону Шапочку, зробивши паузу і запитавши, про кого йдеться,

                             перед останнім реченням.

                             Мурашки поповзли її шкірою, але вона

                             Примусила себе зробити ще крок. Галявина, на якій вона опинилася,

                             здалася їй якоюсь дивовижною. Обплутана з усіх боків таємничою

                             пелериною похмурого старого лісу, над яким нависли темні хмари

                             зловісних випарів, а десь здалеку немовби вчувався фатальний дзвін

                             кайданів, вона навіювала жахливі передчуття… 

                             - Хто вона?

                             І коли Червона Шапочка ступила на цю галявину, кров заціпеніла у

                             у її жилах…

                            - Звичайно, це жарт. Хто не знає, що Червону Шапочку придумав зовсім

                            не Е.По, але пародія Іожі Переця на тему: Як би розповіли Червону

                            Шапочку досить виразно і точно схоплює суть письменницького явища

                            По і те, з чим він увійшов в історію світової літератури. А увійшов він у

                            неї в першу чергу з віршем Ворон.

 

II.Мотивація      Е.По примусив розмовляти Ворона,…,першим із європейців чітко 

   навчальної      усвідомив, що кожна літера є провісниця. Одним рядком він висаджує 

   діяльності       глибину душі, показуючи нам дзвінкі джерела наші, і в чотирьох

                            рядках залишає цілий вирок Долі,- так оцінив оригінальність

                            письменницької манери По російський поет – символіст К. Бальмонт,

                            що жив на межі 19 – 20 ст.

                            Сьогодні на уроці спробуємо осягнути художньо-образну систему балади

                            Ворон, перейнятися духом поезії Е.По за допомогою незвичайного

                            Способу – залучивши театральне мистецтво. Адже і сам митець був

                            Незвичайним поетом і незвичайною людиною. І естетика літературного

                            напряму, в руслі якого він творив, теж вимагала незвичайного. Чого саме?

                            (Романтизм вимагав зображення незвичайного героя у незвичайних

                            обставинах).

 

III.Сприймання  - Незвичайна людина .Незвичайний поет.Спробуйте довести  

     нового            справедливість цих тверджень, спираючись на відомі вам факти   

     матеріалу       біографії По або навіть на обладнання уроку.

1.Особистість        (Раннє сирітство, палка привязаність до прийомної матері,яка була

письменника          байдужою до дитини).

 

 

Слово вчителя       - Як розумієте вислів Шоу: Аристократ літератури? Що означає слово

з елементами         аристократ? (мається на увазі шляхетність, витонченість,

бесіди                     вишуканість).

- Поясніть слова Одночасно жахливий і блискучий? Це парадокс чи

                                ні? Найромантичніший з романтиків, він перетворив містицизм із

                                звичайної літературної гри на філософію життя. Підкреслена увага до

                                дивовижних екстремальних психологічних станів людини – це майже

                                девіз романтизму, але мало кому вдавалося настільки підняти завісу

                                душі, як це зробив По, який задовго до Фрейда прийшов до тих же

                                невтішних висновків щодо хворобливої суті діалектики наших душ.

                                Але це ще не все. По зміг екстерном проскочити реалізм, який разом із

                                Романтизмом склав епоху 19 ст., і щасливо вписатися в число

                                основоположників літератури 20 ст., яку започаткували французькі

                                символісти, вони прямо визнавали себе його учнями. Нарешті, По

                                розробив геніальний план, за яким Ворон мав одночасно зявитися на 

                                шпальтах багатьох періодичних видань, супроводжуваний

                                інтригуючими зауваженнями редакторів і компліментами критиків.

                                Цю вже саму по собі ефектну появу ще більш повинна була посилити

                                та обставина, що вірш мав зявитись анонімно. Зрозуміло, в такий

                                спосіб По збирався додатково підігріти цікавість читачів, і треба

                                визнати, це йому цілком вдалося.

 

2.Особливості        Гр. Кочур, один з українських перекладачів Ворона, колись слушно

письменницької     помітив у вірші чимало театральності. Це справді так. Е. По -

манери Е. По          бездоганний поет – режисер, художник – декоратор. Він навіть

                                 написав статтю Філософія обстановки. Тому зараз ми будемо

                                 ставити спектакль за баладою Ворон. Отже, наш Театр одного

                                 вірша починає готуватися до премєри.

 

3.Обладнання         Спочатку підготуємо театральне фойє. Роздивіться оформлення. Чи є

театрального          щось зайве, що тільки заважатиме виникненню певного настрою? Чи

фойє                        є в обладнанні елементи, що спонукати муть до роздумів?

-Чому так багато зображень Ворона? На що натякає велика їх

                                 кількість?(Про який факт із творчої балади нагадує?)

 

4.Вибір рек-            - За допомогою декорацій та реквізиту спробуємо відтворити

візиту та деко-        атмосферу вірша, а не тільки зберегти текст.

рацій                        - Де і коли відбувається дія?(Грудень, опівнічна пора, порожня оселя)

-Чи важливі ці деталі? Чому? (Ніч, особливо північ – найулюбленіша

 пора романтиків. Грудень – похмурий, холодний місяць. Порожня

 оселя підкреслює самотність героя, підсилює атмосферу жаху).

 

 

Двоє учнів пра-       - За допомогою якого реквізиту передамо обстановку? (Годинник

цюють біля дош-     із стрілками на 12 – ти годинах, піч або камін? – в тексті камін,

ки                              що майже згас)

- Чи потрібен портрет Ленор? (В тексті про це нічого не йдеться,

                                  можливо, тому, що образ коханої і так у серці ліричного героя).

                                   - Яке освітлення? (Свічки відповідають епосі, але в тексті про них

                                   не йдеться).

- Про який елемент освітлення йдеться у тексті? (В оригіналі –

лампа з фіолетовим абажуром, ще вогники від каміну).

- Які декорації необхідні? З ілюстрацій, розміщених праворуч,

                                   оберіть ті, що можуть стати ескізами для декорацій. (Зображення                                                              

                                   вікна без Ворона, можливо, прозора фігура жінки в саду).

                                   - Які звукові ефекти є у вірші? Як їх використати у спектаклі?

                                   (Луна, невідомий стук, каркання Ворона).

                                   - В оселі тільки одна людина – як це підкреслити сценічними

  засобами? Написати Сам вдома можна було тільки у

  шекспірівському театрі.

- Як передати атмосферу жаху? Жах неможливо переказати, його       

                                   можна тільки навіяти. За допомогою яких засобів у вірші навіюється   

                                   жах? Як це передати? (Одноманітністю рефрена, в

                                   одноманітності є щось незрозуміле, а незрозуміле часто викликає

                                   жах. Можливо, за допомогою відповідної музики).

- У чому роль Афіни Паллади? Чому саме Пал лада? (По

                                   зауважував: Я примусив птаха сісти на погруддя Паллади також

                                   заради ефекту протиставлення між білим мармуром і чорним

                                   пір’ям, тож розуміймо, що бюст мені навіяний саме птахом… ”

                                   Крім того, По здалося, що імя Паллади гарне. Але Афіна – богиня

                                   мудрості, втілення людського розуму, котрий з якихось невідомих

                                   причин опиняється у полоні жаху).

5.Визначення            - Визначте тему балади. (Кохання і смерть, а точніше, ті емоції і

змісту, теми,             почуття, що їх викликає передчасна смерть коханої жінки та

ідеї твору, кіль -       спогади про неї)

кості дійових            - Стисло перекажіть зміст.

осіб                            - Яка головна думка? (Символічна картина останньої строфи: у тіні

                                   Ворона – в обіймах смерті – сидить самітник, який вже ніколи не

                                   одужає, не відродиться для життя. Висловлено тривогу митця,

                                   який прагне до гармонії, усвідомлюючи водночас неможливість її

                                   повного торжества).

 

6.Інсценізація           - Діючі особи: скільки і хто? Стисло їх схарактеризуйте,

уривків з вірша         спираючись на текст.

                                                         Строфи

                                     1 Англ.                               10

                                     1 Укр.                                 14 Укр.

                                     3 Рос.                                  16

                                     5                                          17 Рос.

                                     6                                          18 Укр., англ.

                                     7 Укр.

                                     8                                             

 

IV.Осмислення          - Ваші думки з приводу того, що побачили? Те, що очікували?

     нового мате-         - Режисер вирішив, що роль головного героя будуть виконувати

     ріалу                      двоє акторів. Чому? (тільки не кажіть: тому, що один не вивчить

                                    слова).

                                    (Суперечливість переживань: коханої немає, а хочеться вірити,

                                    що вона жива. Роздвоєння особистості: одна частина душі

                                    піддається владі темних сил, жаху, а друга бореться).

Обговорення             - Який принцип зображення літературного героя передається двома

спектаклю                 особами ролі одного героя?

- Ворон – майже людина. Ніякого гриму, натяк на костюм. Як це

                                   Розуміти? (Можливо, Ворон – частина душі самого головного

                                   героя, або і всіх людей).

                                   - Що означає плащ, залишений Вороном?

                                   Яке порушення сюжету допускає режисер? Спробуйте пояснити  

                                   навіщо. 

                                   - Як зрозуміти останню мізансцену?  

                                   (Борсання у душі героя жаги життя і відчаю).

                                   - Який основний пафос вірша? Пригадайте ідею. Чи лишає автор  

                                   Надію героєві та читачам?

                                   - Чи співпадає настрій спектакля з пафосом вірша?

                                   - Який вихід підказував режисер? Чи скористався ним герой?

                                   - Чому режисер відступив від написаного автором? 

                                   - Чи прийняли ви твір у такій трактовці?

 

V. Домашнє

    завдання

    

                                          Достатній рівень, одне з двох завдань

                                        1. Написати відгук на спектакль.

                                        2. Написати листа режисерові спектакля

                                            за баладою Е. По Ворон.

 

                                                                                   Високий рівень

                                        3. Знайти спільне між головними героями вірша

                                            По Ворон і роману Достоєвського Злочин і кара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Птах із іменем Дарма

   (урок позакласного читання за віршем

                  Едгара По Ворон)

 

 

 

                              

 

 

                                                                                                Конспект відкритого уроку,

                                                                                   проведеного вчителем

                                                                                   Скуріхіною Т. П.

                                                                                   в 10 – А класі

                                                                                   у 2004 – 2005 н. р.

doc
Додано
11 січня 2018
Переглядів
562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку