Конспект уроку "Шкільне приладдя"

Про матеріал
Розгорнутий конспект уроку за підручником Французька мова 5 клас (Чумак Н., Кривошеєва Т., перший рік навчання)
Перегляд файлу

Тема уроку:  Шкільне приладдя.

Тип уроку: комбінований.

Мета уроку:

практична:

 •  ознайомити учнів з НЛО теми;
 •  активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал попередніх тем;
 •  розвивати вміння навичок читання;
 •  розвивати  навички  усного мовлення по темі;
 •  систематизувати використання нових ЛО в раніше вивчених структурах;
 •  пояснити вживання неозначенного артикля ;
 •  формувати навички групової роботи;

 

розвивальна: 

 • удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків;

       -   розвивати мовні догадки з опорою на роздавальні картки.

виховна:

         - виховання бережливого ставлення до особистих речей.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: малюнки шкільного приладдя, роздавальні картки, мультимедійне обладнання, картинки-фішки для оцінювання.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

                1) Привітання вчителя:

       P: Bonjour, les enfants!

 • Вітання учнів: пісня «Salut, mes amis?”(Відео на диску)
 • Вчитель: Comment ça va?

(Діти відповідають на запитання, використовуючи смайлики)

 • Quelle date sommes-nous aujourd’hui?
 • Aujourd’hui nous sommes le …….
 • Quel jour sommes-nous aujourd’hui? Відео на диску (Les jours de la semaine )
 • Aujourd’hui nous sommes …..
 • Bon, répétez les jours de la semaine.
  1. Фонетична мовна зарядка.
 • Вірш «Quatre petits chats» (діти декламують хором) 

 

Il y a quatre petits chats,  

Le premier s’appelle Pacha,

Le deuxième s’appelle Chat,

Le troisième s’appelle Sacha.

Le quatrième n’a pas de nom.

Il y a quatre petits chats.

 

 1. Перевірка домашнього завдання.

P : Votre devoir était écrire l’emploi du temps pour lundi. Bien, lisons, s’il vous plait!

Apprenons , s’il vous plait, les couleurs.( Відео «Кольори» на диску)

Вчитель показує малюнки шкільного приладдя і питає:

De quelle couleur est cette règle? ……

 1. Повідомлення теми та завдань уроку:

Alors, devinez-vous quel est notre nouveau sujet?

Dans un cartable d’écolier

Beaucoup de choses on peut trouver

Gomme, stylo, crayons, cahiers,

Règle livre et plumier.

 

Oui, le sujet de notre leçon d’aujourd’hui est “Les objets scolaires”

Вчитель показує відео «Dans ma sale de classe» (Відео на диску)

Сьогодні на уроці ми будемо говорити про шкільне приладдя. Розглянемо неозначений артикль, граматичні конструкції С’est une (un) – Це є (для однини) і вивчимо нову граматичну конструкцію Ce sont «Це  є» для множини.

 

 1. Основна частина уроку

 

 1. Введення нових лексичних одиниць.

Écoutons la lexique et répétons avec le dicteur. (Аудіозапис на диску)

https://image.slidesharecdn.com/tnqnz2apr4y4uwbfvbuy-signature-390b869d1c5bcb12b84ddd4fdc19c489c654fb8ffac568cf15b636c6ecaa5b5f-poli-180903091535/95/1-48-638.jpg?cb=1535966287

 

 • Вчитель показує малюнки шкільних предметів, називає їх французькою мовою, учні хором повторюють.
 • P: Ouvrez vos livres à la page 48. Ici vous avez les images des objets scolaires. Lisez et expliquez les règles de lecture.

Учні читають по черзі і пояснюють правила читання слова. За правильні відповіді отримують фішки-картинки для оцінювання. Учні записують слова в словник.

 1. Éсoutez le dialogue et observez le dessin. Faites les exercices ci-dessous.
 • Ex. 1, 2, 3, p. 44-45.
 1. Хвилина релаксації. Співаємо пісеньку «Dans ma sale de classe».
 1. Grammaire ( Граматика)

P : Давайте ми з вами вивчимо якими способами утворюється питальне речення.

Загальне запитання

загальне запитання

 • відноситься до всього речення;

oui, якщо на запитання в стверджувальній формі дається позитивна відповідь:

 • Vous l’affirmez ?
 • Oui.

non, якщо на запитання в стверджувальній або заперечній формі дається заперечна відповідь:

- Tu le peux ?

- Non.

- Vous ne le savez pas ?

- Non.

si, якщо на запитання в заперечній формі дається позитивна відповідь :

 • Vous ne le voulez pas ?
 • Si, je le veux.
 • може ставитися трьома способами –
 • за допомогою питального звороту, який потребує прямого порядка слів:

Est-ce que + підмет + присудок

Est-ce que Michel a 16 ans ?

Est-ce que cette montre à toi ?

 • за допомогою прямого порядку слів і питальної інтонації:

підмет + присудок

Ça vous amuse ?

C’est tout ?

 • за допомогою зворотного порядку слів або інверсії підмета, яка може бути

простою при підметі – особовим займенником

присудок + підмет

Est-elle brune ?

Vas-tu à la piscine ?

 • складною при підметі – іменником або вказівним займенником:

підмет-іменник + присудок + займенник

Lise est-elle occupée ?

Cela vous semble-t-il juste ?

Часткове запитання.

Часткове запитання

 • Відноситься до одного з членів речення;
 • Включає:

Питальні слова і інтонацію в сполученні з інверсією;

Посилюючі питальні звороти з прямим порядком слів.

Запитання до присудка

Дієслівний присудок:

Que+ присудок + підмет?

 • Que font les ouvriers ?
 • Ils construisent une maison.

Qu’est-ce que+ підмет + присудок?

Qu’est-ce qu’ils font ?

Іменна частина присудка:

Qui ? Qu’est-ce que ? Comment ? Combien ?

 • Qui est-ce ?
 • C’est mon oncle.
 • Qu’est-ce qu’il est ?
 • Il est médecin.
 • Comment sont tes amis ?
 • Sympathiques.
 • Combien est-ce qu’ils sont ?
 • Trois.

Запитання до підмета

Підмет – жива істота:

Qui / Qui est-qui+ присудок ?

Qui est sorti ?

Qui est-ce qui sorti ?

Підметнежива істота:

Qu’est-ce qui+ присудок ?

 • Qu’est-ce qui se passe ?
 • Un vase s’est brisé.

Запитання до прямого додатка

Прямий додаток – жива істота:

Qui + присудок + підміт?

 • Qui cherchez-vous ?
 • Le secrétaire.

Qui est-ce que + підмет + присудок?

Qui est-ce que vous cherchez ?

Прямий додаток – нежива істота:

Que + присудок + підмет?

 • Qu’as-tu trouvé ?
 • Mon gant.

Qu’est-ce que + підміт + присудок?

Qu’est-ce que tu as trouvé ?

Запитання до непрямого додатка

Непрямий додаток – жива істота:

A/ de / sur...+ qui + присудок + підмет?

 • Sur qui comptez-vous ?
 • Sur moi-même.

A/ de / sur...+ qui est-ce que + підмет + присудок?

Sur qui est-ce que vous comptez ?

Непрямий додатокнежива істота:

A/ de / sur...+ quoi + присудок + підмет?

 • De quoi parles-tu ?
 • De mes examens.

A/ de / sur...+ quoi est-ce que + підмет + присудок?

De quoi est-ce que tu parles ?

Запитання до обставин

Запитання до обставини може включати інверсію або прямий порядок слів в сполученні з запитальними словами або зворотом est-ce que.

Якщо в реченні є прямий додаток або інша обставина, то проста інверсія не використовується:

Où Yvette met-elle des disques ?

Quand David revient-il du Japon ?

Запитання до обставини місця:

- Où va Lise ?

- Où Lise va-t-elle ?

- Où est-ce que Lise va ?

- A l’université.

Запитання до обставини часу:

 • Quand revient Julie ?
 • Quand Julie revient-elle ?
 • Quand est-ce que Julie revient ?
 • Demain.

Запитання до обставини причини:

 • Pourquoi Denis est-il absent ?

- Pourquoi est-ce que Denis est absent ?

 • A cause de sa grippe.

Проста інверсія після pourquoi не вживається.

Запитання до обставини способу дії:

 • Comment dessine Marthe ?
 • Comment Marthe dessine-elle ?
 • Comment est-ce que Marthe dessine ?
 • Pas mal.

Запитання до обставини міри і кількості:

 • Combien coûte cet ordinateur ?

- Combien cet ordinateur coûte-t-il?

- Combien est-ce que cet ordinateur coûte?

 • Mille dollards.

P: Для того, щоб дати відповіді на запитанняQuest-ce que cest?, Qui est-ce?” використовують граматичні конструкції :

 1. з неозначеним артиклем ( article indéfini)
 • С’est un + іменник чоловічого роду  Результат пошуку зображень за запитом "зошит з французької мови 5 клас"ahier).
 • Cest une +іменник жіночого роду Результат пошуку зображень за запитом "une regle" (règle).
 • Ce sont des +іменник жіночого або чоловічого роду у множині Результат пошуку зображень за запитом "livres" (livres).
  1. з  означеним артиклем (article défini)
 • C'est le +іменник чоловічого роду https://image.slidesharecdn.com/tnqnz2apr4y4uwbfvbuy-signature-390b869d1c5bcb12b84ddd4fdc19c489c654fb8ffac568cf15b636c6ecaa5b5f-poli-180903091535/95/1-46-638.jpg?cb=1535966287.
 • Cest la +іменник жіночого родуhttps://image.slidesharecdn.com/tnqnz2apr4y4uwbfvbuy-signature-390b869d1c5bcb12b84ddd4fdc19c489c654fb8ffac568cf15b636c6ecaa5b5f-poli-180903091535/95/1-46-638.jpg?cb=1535966287
 • Ce sont les +іменник жіночого або чоловічого роду у множині  https://image.slidesharecdn.com/tnqnz2apr4y4uwbfvbuy-signature-390b869d1c5bcb12b84ddd4fdc19c489c654fb8ffac568cf15b636c6ecaa5b5f-poli-180903091535/95/1-47-638.jpg?cb=1535966287
  1. Впр.4, 5, с.47 (Доповнити речення відповідними артиклями).

Ex.4,5, p.47 (Écris les articles qui conviennent)

 1. Гра «Холодно, тепло» ( “Il fait froid, il fait chaud”)

Ведучий виходить з класу, а учні ховають предмет, який він повинен знайти. При наближенні ведучого до місця, де знаходиться захований предмет, учні вимовляють хором: Il fait chaud, а при віддаленні – Il fait froid. Спочатку ведучий задає запитання, а учні відповідають:

Élève 1 – Quest-ce que cest?

Élève 2 – C’est un stylo.

Élève 1 – De quelle couleur est ce stylo?

Élève 2 – Il est rouge, cherche!

 1. Фонетика (Ponétique)

Le son [ε]

 

[ε]

è                è

amazonka2.jpg

une rivière

ê           ê  04_090310.jpg 

   une arête   

 

Phonétique :

être               frère                      tête

                       rêve                    rivière

[ε ] – père, faire, très, neige, chaise, frère, paire, rêve, après, chaire, caractère, salaire, maître, grêve, beige, chaîne, crème, carnet, prêter, quai, galère, reine, peigner, quête, retraite, peine, bêche, paix, même, tête, maire, épais, fer, aide, préfère, chère, elle aime.

Le son [k]

 

 

 

 

 

                

[i]

[k]

 

 

Cc  c HNGWOCA38B3SHCANHH8SICAZTR4AFCAXXTUHWCAMXSV8DCAICF4LJCA6PSQ31CAE1T8WACAKXSNF6CAUL2VU4CATHMXKVCAHQX9NMCAS2PILVCA1BRT1CCAEHM4CTCA6QLOACCAXFJGQXCAZY321Z.jpg   une carte

Qu  qu   qu4.jpg

quatre

Kk    k

un skiATTRAXION_3300uOE3JS.jpg

 

 

 1. Заключна частина уроку
 1. Закріплення вивченого матеріалу:

P: Donc, montrez-moi le livre (la gomme, le stylo….)

Écoute et montre (на дошці прикріплений малюнок шкільної сумки)

P: Qu’est-ce que nous mettons dans notre cartable? Quest-ce quil y a dans votre sac à dos? (Що ми складаємо у свою шкільну сумку?)

Учні по черзі називають шкільне приладдя і прикріплюють до дошки магнітом.

 1. Домашнє завдання.

P : Ouvrez vos carnets, écrivez le devoir: les exercices 7, page 51. Merci les enfants! Vous avez travaillé bien. Je suis contente de votre travail. Ecoutez les notes et mettez les notes dans vos carnet, je les signe. La leçon est finie. Levez – vous. Au revoir!

 

 

docx
Додано
11 травня 2020
Переглядів
508
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку