Конспект уроку "СТИХІЯ МУЗИКИ БАРОКО"

Про матеріал
Конспект уроку для 8 класу за підручником Людмили Масол (відповідає програмі)
Перегляд файлу

 

Тема.  СТИХІЯ МУЗИКИ БАРОКО

 

Мета.  Навчальна: ознайомити учнів з поняттям «барокова музика», ознайомити із стильовими особливостями та періодами розвитку музичного мистецтва бароко, творчістю композиторів бароко, надати знання про особливості театрального мистецтва цієї доби.

Розвиваюча:   розвивати інформаційну та комунікативну компетентність учнів; сприяти розвитку навичок критичного мислення.

Виховна: виховувати інтерес до музичного та театрального мистецтва бароко, творчості композиторів цієї епохи, ціннісне ставлення до мистецтва бароко.

 

Тип уроку:  комбінований

 

Обладнання:  мультимедійна презентація, підручники

 

Епіграф до уроку:

Музика джерело радості мудрих людей, вона здатна викликати в народу хороші думки, вона глибоко проникає в його свідомість і легко змінює звичаї і традиції.

Сюнь-цзи, один з найбільших філософів Стародавнього Китаю

 

хід уроку

МОТИВАЦІЙНИЙ етап

Визначення емоційного стану школярів, створення позитивної емоційної налаштованості до навчально-пізнавальної діяльності.

 

Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

 • Який художній стиль панував у Європі та Іспанії на початку XVI століття кінця XVIII століття?
 • У яких країнах і чому розвивався стиль бароко?
 • Як ви розумієте термін «бароко»?
 • Назвіть визначальні ознаки цього художнього напряму.
 • Яке місце в культурі бароко посідає людина?
 • Вкажіть риси бароко в архітектурі та живописі.

 

ЕТАП ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Міні-диспут.

Уважно прочитайте епіграф. Якщо ви з ним згодні, аргументуйте правоту висловлювання філософа. Якщо ви вважаєте, що Сюнь-цзи помиляється, доведіть власними переконаннями.

 

Вступне слово вчителя

Складно охарактеризувати період бароко, в якому існувало безліч композиторських стилів. Не просто знайти загальні риси в різноманітній музиці таких гігантів, як Георг Фрідріх Гендель (композитор німецького походження, який жив у Великій Британії), Антоніо Вівальді (італійський композитор, скрипаль-віртуоз, педагог, диригент, католицький священик) і Йоганн Себастьян Бах (німецький композитор, органіст і скрипаль). І все-таки загальні риси є – їх музика наповнена почуттями, благозвучна і гармонійна. Вона створювалася в нових історичних умовах і новій соціальній атмосфері, в нових межах світогляду. Цю музику нащадки назвуть музикою епохи бароко.

 

Оголошення та запис теми уроку                                   

 

Вибір особистісно значущих цілей

Продовжіть фразу:

 • Мені цікаво дізнатися ...
 • Я ставлю за мету вивчити ...
 • Я хочу зрозуміти ...
 • Я хочу навчитися ...
 • Для мене сьогодні на уроці дуже важливо дізнатися ...

 

Складання (обговорення) плану уроку.

План

 1. Відмінності стилю бароко
 2. Музичні інструменти бароко
 3. Внесок композиторів епохи бароко в історію світової музики
 4. Театральне мистецтво

 

Етап оПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

Розповідь вчителя

Музика, як і інші види мистецтва, активно розвивалася у добу бароко. У цей час відбувався знаменний перелом у музичному мисленні поліфонічне багатоголосся змінилося гомофонно-гармонійною системою, що призвело до розквіту культури імпровізації. її вершинами зазвичай вважають творчість И.С. Баха і Г.Ф. Генделя.

У добу бароко змінилися з'явлення про церковну музику: композитори не стільки прагнули, щоб людина відрікалася від земних пристрастей, скільки хотіли розкрити складність її душевних переживань. Появилися твори, написані на релігійні тексти, але не призначені для обов’язкового виконання в церкві: до таких духовних жанрів XVIII ст. відносяться кантата й ораторія. Зросло значення і світської музики: вона звучала при дворі, в салонах аристократів, в загальнодоступних театрах.

В інструментальній музиці теж з’явилися нові жанри, наприклад, інструментальний концерт. Скрипка, клавесин, орган поступово перетворилися в сольні інструменти. Музика, написана для них, давала можливість проявити талант не тільки композитору, але й виконавцю.

Композитори XVII-XVIII ст. зазвичай не лише писали музику, а й віртуозно грали на інструментах та займалися педагогічною діяльністю.

Добу бароко в музиці умовно розділяють на три періоди – ранній, зрілий і пізній. Раннє бароко починається від появи жанру опери, цьому періоду властиве становлення барокових жанрів і поступовий перехід від модальної гармонії до тональної. Зріле бароко характеризується повсюдним поширенням стилю і розгалуженням музичних жанрів. Пізнє бароко характеризується остаточним ствердженням тональної системи.

 

Відмінності стилю бароко від ренесансу в музиці:

 • більш високий рівень емоційної наповненості;
 • музика часто писалася для віртуозних співаків і музикантів і зазвичай була більш складною для виконання;
 • обов’язковим стало використання музичних доповнень, які зазвичай виконувалися музикантом у вигляді імпровізації;
 • поступова поява чистого інструментального стилю, захоплення інструментальною музикою;
 • парадність, урочистість, пишність, динамічність, життєстверджуючий характер;
 • високого рівня досягає вокальна та вокально-інструментальна музика.

 

Музичні інструменти бароко

Клавішно-духовий: орган.

Клавішно-ударний: клавесин.

Струнно-щипкові: лютня, барокова гітара, колісна ліра.

Струнно-смичкові: віола, барокова скрипка, віолончель, контрабас.

Дерев'яно-духові: флейта, кларнет, гобой, фагот.

 

Робота в зошитах

Музика бароко це стиль європейської класичної музики в період приблизно від 1600 до 1750 рр.

Серед відомих композиторів барокової музики виділяють И.С. Баха, Ґ.Ф. Генделя, А. Вівальді, А. Скарлатті, К. Монтеверді, Р. Кайзера, Ж.Б. Люллі, А. Кореллі, Г. Перселла та інших.

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/myst8kondrat_files/myst8kondrat-221.jpg

 

Внесок композиторів епохи бароко в історію світової музики

Розповідь вчителя

Вершиною музичного бароко є творчість німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750). За своє життя Бах написав понад тисячу творів. У його творчості представлені всі значущі жанри минулого, крім одного з провідних жанрів опери. Він узагальнив досягнення музичного мистецтва періоду бароко. У своїй музиці композитор розмірковує про найважливіші, вічні питання людського життя – призначення людини, її моральний обов’язок, життя і смерть.

Й. С. Бах неперевершений майстер поліфонії, геніальний новатор, який відкрив для розвитку світової музичної культури нові перспективи.

 

Робота з підручником (с. 102, 1-2 абзац)

 • Прочитайте у підручнику про улюблений музичний інструмент Й.С.Баха.

 

Слухання музики

 • Послухайте уривок з твору Й.С. Баха «Токата і фуга ре мінор»
 • Підкресліть слова, характерні для цієї музики:

Спокійна, приємна, ласкава, урочиста, ніжна, сумна, трагічна, м'яка, дзвінка, легка, стрімка, весела, дисгармонична, романтична, потужна, ритмічна, тривожна, чарівна, піднесена, церковна, сильна.

 

Розповідь вчителя

А. Вівальді (1678-1741) – найгеніальніший представник італійського скрипкового мистецтва XVIII ст. Він створив жанр сольного інструментального концерту, вплинув на розвиток віртуозної скрипкової техніки. Майстер ансамблево-оркестрового концерту А. Вівальді встановив для concerto grosso 3-приватну циклічну форму, виділив віртуозну партію соліста. Він є автором 90 опер, понад 500 концертів, більше 100 сонат для різних інструментів із супроводом, світських кантат, серенад, симфоній.

Цикл «Пори року» (1725 р.) – один із ранніх зразків програмної оркестрової музики. Чотири концерти цього циклу   «Весна», «Літо», «Осінь» і «Зима» – барвисто малюють картини природи. А. Вівальді вдалося передати в музиці спів птахів («Весна», перша частина), грозу («Літо», третя частина), дощ («Зима», друга частина). Віртуозність і технічна складність не відволікали слухача, а сприяли створенню яскравих образів.

 

Слухання музики

 • Послухайте уривок із циклу «Пори року» А. Вівальді («Літо»).
 • Уявіть себе режисером-сценаристом. Придумайте сюжет фільму, дії якого відбуваються під музику, яка прозвучала.

 

Розповідь вчителя

Ґеорг Фрідріх Гендель (1685-1759) відомий композитор німецького походження доби пізнього бароко. Його стиль вважається перехідним від барокового до класичного. Композитор розвинув жанр ораторії, в його творчості вона набула драматургічної цільності. Ґ.Ф. Гендель започаткував інструментальні концерти па відкритому повітрі, які іноді вважають предтечею «популярної музики». За своє життя композитор написав близько 45 опер, більше 30 ораторій, безліч церковних хоралів, органних концертів, а також ряд творів розважального характеру.

Більшість ораторій Генделя написані на біблійні сюжети, найбільш відомі з них – «Ізраїль в Єгипті», «Месія», «Самсон» тощо. Ораторії композитора вражають силою звучання хору, віртуозним використанням поліфонії, м’якими і виразними мелодіями арій.

 

Слухання музики

 • Георг Фрідріх Гендель «Sarabanda»

 

Запитання

 • Які, на вашу думку, емоції хотіли викликати майстри бароко своїми творами? Які з творів вам сподобалися найбільше? Які емоції викликають вони у вас?

 

Розповідь вчителя

Чимало складових музики бароко стало основою музичної освіти. Музика бароко збільшила розмір, діапазон і складність музичного виконавства. Безліч музичних термінів і понять, що з’явилися в ту епоху, використовуються і донині.

 

Робота з підручником («Мистецька скарбничка», с103)

Аранжування (з фр. arranger – упорядковувати) перекладання музичного твору для іншого складу виконавців, обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу із супроводом.

Фуга (з лат. «біг») – жанр поліфонічної музики, у якому основою розвитку теми є імітація, яка звучить послідовно в різних голосах.

 

Театральне мистецтво

Розповідь вчителя

Епоха бароко – це епоха нового музичного театру, який зібрав усі види мистецтва в єдине ціле. Архітектура, скульптура, живопис   усе це використовувалося в театрі для створення декорацій. Весь простір оформляли, приховуючи все обладнання, щоб глядач бачив тільки певну частину сцени, приховуючи все обладнання. За лічені секунди сцена перетворювалася з романтичного саду в розкішний палац. Основна мета театру бароко – викликати емоції, використовуючи символіку і велич, залишаючи при цьому розповідь досить простою.

Костюми стали більш складними. З’явилися актори-жінки. Героїні носили пишні спідниці, яскраві кольорові пір’я та костюми, прикрашені блискітками і стразами, щоб усе це виблискувало на світлі. Більшість театральних технологій, які використовуються зараз, були винайдені саме в цю епоху.

І головне   жанр опери стає домінуючим, затьмаривши драматичний театр.

 

Розповідь вчителя

Клаудіо Монтеверді (1567-1643) видатний італійський оперний композитор. Він поглибив драматичний зміст нового жанру, збагатив поліфонічною традицією, засобами музики показав розмаїття людських характерів. В основу опер композитора покладена драматична мелодія (concitato – схвильований стиль), що поєднувала мовні інтонації, декламацію і вокал.

К.Монтеверді включив в оперу симфонічні епізоди (увертюри), детально розробив оркестровку, ввів нові технічні прийоми для більшої виразності. Композитор був сміливим новатором, що далеко випередив сучасне йому музичне мистецтво.

 

Перегляд відео

К.Монтеверді. Опера «Орфей» (уривок)

 

Закріплення нових знань і умінь.

Завдання

http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=501367281-21-72&n=211. Оберіть інструменти доби Бароко:

http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=174147546-60-72&n=21http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=581541776-70-72&n=21http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=499882607-58-72&n=21http://im5-tub-ru.yandex.net/i?id=105925018-55-72&n=21http://www.stihi.ru/pics/2009/07/14/519.jpg

 

2.Оберіть композиторів доби Бароко:

 

   http://www.goldentimesauna.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9saDMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tLzhBNVdnS3pKaUctTXhJaEVzU29iTjlGbU5KMXhQMkRNWmRtVlRwb2VlSldmOVNZcmRwZGlqNnMxb0tjRjA2U2taRjdwdWJaanBRPXczNDA%3D     http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=409230015-02-72&n=21         

    А.С.Пушкін    Ґ.Ф. Гендель    А. Вівальді     П.І.Чайковський       Й. С. Бах

 

Бесіда

 • Назвіть характерні особливості музичного мистецтва бароко.
 • Які жанри отримали розвиток у цю добу та як вони проявлялися у творчості відомих композиторів бароко?
 • Музика якого композитора, яку ви слухати на уроці, справила на вас найбільше враження?
 • Що було характерним для театру бароко?

 

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ Етап

 

Прийом «Шкала думок»

 • Чи досягли ми очікуваних результатів?
 • Що було найцікавішим на уроці?
 • Яке завдання було найскладнішим?

 

Домашнє завдання

Опрацювати с. 98-103 

Робота з додатковими джерелами інформації

1. Дослідіть, чи звучить музика Й.С. Баха та А. Вівальді в наш час. У яких інтерпретаціях?

2. У вільну хвилину дослідіть історію розвитку скрипки.

3. За бажання у вільний час послухайте один з міні-циклів (Прелюдію і фугу) з «Добре темперованого клавіру» Й.С. Баха.

 

 

 

docx
До підручника
Мистецтво 8 клас (Масол Л.М.)
Додано
14 березня
Переглядів
287
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку