Конспект уроку української літератури у 8 класі "Іван Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла»".

Про матеріал

Поданий конспект уроку може слугувати для уроку позакласного читання. Види робіт, подані в розробці, можуть використовуватись на будь-якому уроці української літератури.

Перегляд файлу

Тема: Іван Малкович «Свічечка букви Ї», «Музика, що пішла».

Мета: продовжити знайомство із поезіями Івана Малковича, вчити виразно і усвідомлено читати його вірші, робити ідейно-художній аналіз прихованого змісту, переданого за допомогою художніх засобів; розвивати в учнів творчу уяву, вміння висловлювати свої судження з приводу прочитаного; виховувати любов до рідної мови через поетичне слово, естетичні та культурологічні смаки, повагу до творчості Івана Малковича, спонукати до осмислення своєї причетності до збереження духовності в нашому суспільстві.

Обладнання: портрет письменника, виставка книг видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», дидактичний матеріал, музичне оформлення, малюнки учнів, свічка, презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування умінь.

Епіграф: Ще наша свічка не згоріла,

Ще наша молодість при нас.

А те, чи праве наше діло –

Те скажуть люди, скаже час.

                                                        Т.Петриненко

 

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

      - Доброго дня! Коли я зайшла до вашого класу, то звернула увагу  на ваші очі – дзеркала душ. Вони у вас світяться, неначе полум’я свічки, але чомусь швидко миготять, ніби питають у мене: «А що далі?». І одразу ж у мене виникло бажання підійти до кожного з вас і потиснути руку, обійняти і сказати: «Ти такий красивий!», «Ти сьогодні мене здивуєш на уроці!» або «У тебе все буде гаразд!». Ви мені можете в цьому допомогти. Візьміть руку сусіда по парті і потисніть її, говорячи йому щось приємне.

     А чи знаєте ви, що, на думку Анни Ахматової, серце вгамовується правильним диханням, а чорні думки – вірою в друзів (вдихніть повітря на повні груди та видихніть).

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Слайд. №1. Ангел.

- Що символізує образ янгола? З яким поетом він повязаний?

Літературна вікторина «Асоціація – відповідь» (по біографії поета).

- Які асоціації виникають, дивлячись на:

Слайд.№2. Вишиті рушники. (народився на Івано-Франківщині)

Слайд.№3. Скрипка. (закінчив музичне училище по класу скрипки)

Слайд.№4. Київський університет ім.Т.Г.Шевченка. (отримав вищу освіту)

Слайд.№5. Ліна Костенко. (дала найвищу оцінку його творчості, І.Малкович презентував її книгу, яка вийшла в його видавництві «Записки українського самашедшого»)

Слайд.№6. Цифрограма «2-102». (віковий простір читачів)

Відповіді на запитання.

- Редактором якого видавництва є І.Малкович?

- Якими поетичними збірками представлена творчість письменника?

- Які поезії Івана Малковича вам відомі?

- Які види лірики ви знаєте?

- До якого жанру належить поезія «Із янголом на плечі»?

- Як ви розумієте рядки 4 строфи цієї поезії? Пофілософствуйте. (У світі йде вічна боротьба добра і зла. І тільки від вибору самої людини залежить, яким буде її життєвий шлях).

     Одна із давніх легенд розповідає, що у кожної людини є два ангели: добрий (білий) і злий (чорний). Між ними постійно точиться боротьба за людську душу. Але тільки від волі людини залежить, якого ангела вона обере.

     Уявіть, ви йдете вночі вулицею. Вам боязко. Передайте почуття ліричного героя.

Виразне читання поезії «Із янголом на плечі».

- Поясніть афористичні вислови з поезії. (сірий маятник життя – швидкоплинність життя, яке має свою конечність, янгол на плечі – оберіг, охоронець людської душі та інші).

- Що символізує свічка в поезії Івана Малковича?

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд.№7. Тема уроку.

Слайд.№8. Цілепокладання.

- Яким ви бачите наш урок?

- А я сьогодні на уроці очікую від вас:

  • виразного і усвідомленого читання;
  • глибокого художньо-ідейного аналізу твору;

               вміння висловлювати свої судження

IV. Основний зміст уроку.

1.Опрацювання епіграфу уроку.

Слайд. №9.Ще наша свічка не згоріла,

Ще наша молодість при нас.

А те, чи праве наше діло –

Те скажуть люди, скаже час.

                                                        Т.Петриненко

2. Робота над поезією Івана Малковича «Свічечка букви Ї».

- З чим асоціюється буква «ї»?

- Опрацювання українського алфавіту. (буква «Ї» - 13 буква українського алфавіту, завжди позначає два звуки [й], [і]).

- Складіть синонімічний ряд до слова «Україна».

- З чим асоціюється у вас буква «М»?

- Доберіть епітети до слова «мова».

3. Поетичний калейдоскоп.

Учні зачитують уривки поезій  українських письменників про рідну мову.

- До яких роздумів спонукатиме вас поезія «Свічечка букви Ї»?

- Чи готові ви до сприймання?

4. Читання поезії вчителем з подальшим аналізом.

Слайд. №10.

- Зверніть увагу на те, як оригінально змальовані образи українських літер. Чи справдились авторські асоціації? Чому?

- Що символізує в поезії буква «Ї»?

- Чому автор звертається до дитини?

- Що ж нагадує вам буква «Є»? (місячний серпик)

- З чим порівнюємо молодий місячний серпик? (початок життя)

- Від чого застерігає автор у 2-ій частині?

- Які шляхи довелося пройти у минулому українській мові?

5. Довідкове бюро.

      У липні 1863 року міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав циркуляр, у якому зазначалося, що «никакого особенного малороссийского  языка не было, нет и быть не можетъ». Цей документ дістав назву Валуєвського циркуляра. Він забороняв українські наукові, релігійні та особливо педагогічні публікації. Дозволялося друкувати лише художні твори.

     За наказам Олександра ІІ була створена спеціальна комісія, яка б мала виробити стратегію боротьби з українським відродженням. У німецькому місті Емськ був підписаний найреакційніший щодо українства документ ХІХ ст. – Емський указ. На відміну від Валуєвського циркуляра , новий указ не лише забороняв друкування, а навіть ввезення до імперії будь-яких книжок і брошур «малоросійським наріччям». Забороняли видавати й друкувати оригінальні твори та переклади, за винятком лише історичних документів і пам’яток; не дозволяли проводити вистави та читати україномовні твори.

- Чому автор покладається не тільки на солов’їв?

6. Ідейно-художній аналіз поезії.

Слайд. №11.

- Сформулюйте тему поезії. (звернення до дитини – майбутнього країни, яка повинна плекати та оберігати свічечку букви «Ї» та серпик букви «Є», а потім рідну мову – культурну спадщину народу).

Слайд. №12.

- З якою метою написана поезія? (молоде покоління має дбати  про збереження рідної мови як основи духовності, нації  і не покладатися на будь-кого).

Слайд. №13.

- Визначте основну думку поезії. (доки є мова, доти існує народ).

- Конкретизація жанру твору. (громадянська лірика).

- Особливості римування. (білий вірш, верлібр).

Слайд.№14.  Поетичний експромт «Розумне перо». (випереджаюче навчання - учні зачитують свої власні вірші про українську мову).

7. Художні особливості твору.

Пестливі слова: долоньки, свічечка, пальчики, серпик, ниточка, соловейко.

Епітети: крихітна свічечка, місячний серпик,  мова солов’їна, наша молва, найменший соловейко.

Метафори: місячний серпик зрізаний з неба, не буде пам’ятати соловейко.

Повтори: дитино.

- Через що українську мову порівнюють із  епітетом «солов’їна»?

8. Гра «Мій вибір».

Слайд. №15.

- Виберіть із ряду ті слова, які асоціюються у вас із віршем, поясніть свій вибір.

     Ніжність, здивування, тривога, насолода, краса, патріотизм, несхожість, важкість, розуміння, незвичайність, простота, складність, гумор, іронія, сатира, оригінальність.

Слайд.№16.

9. Картинна галерея української мови.

     Учні виставляють свої малюнки букв українського алфавіту, якими вони собі їх уявляють.

- До яких роздумів надихає ця поезія?

- Мені дуже подобається ваша соціально активна позиція ставлення до рідної мови, життя.

- Що необхідно робити для популяризації рідної мови?

- Що потрібно для того, щоб наша свічечка не згасла?

- Який звязок існує між вогниками та українською мовою?

- До яких активних дій спонукає нас автор? Підтвердіть словами поезії. (захищати, оберігати).

- Від чого застерігає автор?

10. «Відкритий мікрофон».

- Що потрібно для того, щоб не згасла свічечка букви «Ї»?

(вчитель підходить до парт і передає свічечку учням, а вони кажуть свою думку»).

11. Робота над поезією Івана Малковича «Музика, що пішла».

Слайд.№17.

1. Читання поезії з подальшим аналізом.

- Яким настроєм пройнята поезія?

- Які думки і почуття вона викликає?

- Яку картину змалював поет? Що ви при цьому чуєте і бачите?

- Охарактеризуйте головного героя поезії.

(Романтик, відчайдушний, поважає батьків, мрійник, естет).

     Вчені вважають, що музика за впливом на емоційний стан людини посідає  одне з найперших місць, випереджаючи навіть кохання. Музика – гармонія звуків, почуттів виконавця, лине вільно, куди хоче, проникаючи в серця слухачів.

- Опишіть, якою ви уявляєте «музику, що пішла». Чому вона «боса»? Який художній засіб використав автор, для зображення цього персонажа?

- Що намагався донести до читача Іван Малкович даним поетичним твором7

V. Підсумок уроку. Оголошення результатів навчальної діяльності. Слайд. №18. - Поезія Івана Малковича викликала в мене…

- Якби була можливість поспілкуватися з поетом, я б запитав (запитала) його…

VІ. Домашнє завдання. Слайд.№19.

docx
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку