Конспект уроку Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм та його характеристики»

Про матеріал

Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм та його характеристики»

Мета: узагальнити знання з теми „ Електричний струм та його характеристики ”, повторити основні поняття (сила струму, напруга, опір), повторити застосування Закону Ома при розв'язуванні задач, повторити одиниці вимірювання, формули, підготувати учнів до контрольної робити; виховувати уважність, акуратність; сприяти розвитку фізичного, абстрактного мислення.

Роздатковий матеріал: тест експрес-контроль «Електричний опір. Закон Ома»; збірник задач І.Ю. Ненашев „Фізика. 9 клас ”; підручник В.Д.Сиротюк „ Фізика. 9 клас ”.

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

Перегляд файлу

Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми  «Електричний струм та його характеристики»

Мета: узагальнити знання з теми „ Електричний струм та його характеристики ”, повторити основні поняття (сила струму, напруга, опір), повторити застосування Закону Ома при розв’язуванні задач, повторити одиниці вимірювання, формули, підготувати учнів до контрольної робити; виховувати уважність, акуратність; сприяти розвитку фізичного, абстрактного мислення.

Роздатковий матеріал: тест експрес-контроль «Електричний опір. Закон Ома»; збірник задач І.Ю. Ненашев  „Фізика. 9 клас ”; підручник В.Д.Сиротюк „ Фізика. 9 клас ”.

 

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

 

Хід уроку.

 

І. Організаційний момент. (2 хв.) – привітання, перевірка присутніх.

 

ІІ. Постановка цілей та задач уроку .( 1хв.) – дивись МЕТА.

 

ІІІ. Мотивація.(2 хв.)

Ми вивчили частину великої теми „Електричний струм ”. Познайомились з характеристиками електричного струму. Набули практичних навичок при виконанні лабораторних робіт. Для перевірки засвоєних вами знань ми проводимо контрольну роботу. Щоб краще підготуватись до контрольної роботи проведемо урок узагальнення знань та навичок.

 

ІV. Систематизація і узагальнення знань. (35 хв.)

 

 • А зараз переходимо до роботи. Виконаємо перше завдання.
 1. Дай відповідь на запитання.
 •         Які електричні величини ви знаєте?
 •         Що таке електричний струм?
 •         Умови існування електричного струму
 •         Що являє собою джерело струму?
 •         Що таке електричне коло?
 •         Чим зумовлений електричний струм у металах?
 •         За провідністю електричного струму речовини поділяються на…
 •         Яка фізична величина позначається літерою g?
 •         Яка фізична величина вимірюється у Джоулях?
 •         Яка фізична величина вимірюється вольтметром?
 •         Що таке сила струму?
 •         Як позначається напруга?
 •         Ампер – одиниця якої фізичної величини?
 •         Яка фізична величина характеризує протидію, яку чинить провідник на проходження ел. струму?
 •         Що таке напруга?
 •         Як називається прилад для вимірювання сили струму?
 •         Як вмикається амперметр в коло?
 •         Сформулюйте закон Ома.
 •         Від чого залежить опір провідника?
 •         Що таке питомий опір?
 •         Одиницею напруги є..
 •         Одиницею зарядує…
 1. Заповни пропуски у формулі та озвуч її.
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        
 •        

3.Робота в парах. (розв’язування задач)

Пропоную вам попрацювати в парах. Перед вами картки з завданнями – умовами завдань. Прочитайте їх, обговоріть у парі можливий її розв’язок та виконайте його. Визначте, хто представлятиме результат вашої роботи.

4.Робота в групах.

 •   Для виконання наступного завдання необхідно об’єднатися у 4 групи та обрати лідерів.
 •   Під час вивчення теми «Електричний струм» ми познайомилися з приладами. Кожна група має свій прилад. Ваше завдання розповісти про прилад , який перед вами.
  • Як називається?
  • Яку фізичну величину вимірює?
  • Яка будова ?
  • Ціна поділки
  • Як вмикається в електричне коло
 1. Робота по варіантам

 

 

 1. Індивідуальна робота

Переведіть у одиниці системи СІ

 

 1. Складання електричного кола

- Перш ніж скласти електричне коло, потрібно повторити правила техніки безпеки

Скласти електричне коло, яке складається з джерела струму, лампочки, амперметра, реостата, вимикача .

8. Біля  дошки 2 учня записують  позначення фізичної величини та відповідну їй одиницю вимірювання.

 

Назва фізичної величини

Позначення

Одиниця вимірювання

Сила струму

 

 

Напруга

 

 

Опір

 

 

Заряд

 

 

Час

 

 

Робота

 

 

Площа

 

 

Довжина

 

 

Питомий опір

 

 

 

 

V. Домашнє завдання. (1 хв.)

За підручником повторити §7-18

 

VI. Підсумки уроку. (2 хв.) Виставлення та коментування оцінок.

VII. Рефлексія. (2 хв.) (Додаток № 3).

 

Призвіще,  ім’я

___________

_________

 

 

 

 

Листок контролю знань

 

 

 

 

Усна відповідь

Робота в парах

Робота в групах

Робота по варіантам

 

Індивідуальна робота

Додатковий бал

 

 

 

 

 

 


Додаток № 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

ВАРІАНТ № 1

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА

 

Користуючись рисунком із зо­браженням графіка залежності сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, вико­найте завдання 1 -3.

 

 

 

 I,А

 

 10

 8

 6

 4

 2

 

 

 0 0,8         1,6          2,4         3,2             U,В

 

 1. (1 бал) Визначте, при якій напрузі на провіднику сила струму в ньо­му дорівнює 6 А.

 

А 3,2 В Б 0,8 В                В 2,4 В    Г 1,6 В

 

 1. (2 бали) Визначте опір провідника.

 

А 0,8 Ом Б 0,4 Ом В 0,27 Ом Г 3,2 Ом

 

 1. (2 бали) Побудуйте на цьому самому рисунку графік залежності сили струму від напру­ги для провідника, сила струму якого при напрузі 1,2 В дорівнює 2 А.

 

 1. (2 бали) Запишіть значення опору провідника в зазначених одиницях.

  R=250 000Ом=____________кОм_____________МОм

 

 1. (1 бали) Укажіть формулу, що відповідає математичному запису закону Ома для ділянки кола.

  А              Б                    В                                     Г  

 

 1. (2 бали) Що є причиною виникнення опору металів?

   

 

 1. (2 бали) Що характеризує електричний опір?

           А    Електричне поле в провідник Б    Швидкість руху електричних зарядів у провіднику
           В   Властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму
           Г  Швидкість виконання роботи електричним полем

 

ВАРІАНТ № 2

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР. ЗАКОН ОМА

 

Користуючись рисунком із зо­браженням графіка залежності сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, вико­найте завдання 1 -3.

 

 

 

 I,А

 

    1

 0,8

 0,6

 0,4

 0,2

 

 

 0 10           20          30           40             U,В

 

 1. (1 бал) Визначте, при якій напрузі на провіднику сила струму в ньо­му дорівнює 0,4 А.

 

А 30 В Б 25 В                В 45 В         Г 40 В

 1. (2 бали) Визначте опір провідника.

 

А 125 Ом Б 250 Ом В 12,5 Ом Г 25 Ом

 

 1. (2 бали) Побудуйте на цьому самому рисунку графік залежності сили струму від напру­ги для провідника, сила струму якого при напрузі 20 В дорівнює 0,6 А.

 

 1. (2 бали) Запишіть значення опору провідника в зазначених одиницях.

  R=1,3МОм =____________кОм_____________Ом

 

 1. Математичним записом якого закону є формула ?

 А Закону Паскаля          Б Закону Ома            В Закону Кулона Г Закону Архімеда
 

 1. Опір провідника дорівнює 1 Ом. Що це означає?   
 2. Від чого залежить опір провідника?


А Від сили струму в провіднику

Б Від напруги на кінцях провідника

В Від розмірів провідника й роду речовини

Г Від швидкості руху зарядів у провіднику

 

Додаток № 3

 

За допомогою червоних та зелених папірців аналізую якість повторення, узагальнення матеріалу.

 

Питання:

 1. Чи вдалось систематизувати нам матеріал з вивченої теми?
 2. Чи потрібно було повторити формули, розв’язати задачі?
 3. Чи виявили ви прогалини у знаннях з деяких питань?
 4. Чи заповните ви ці прогалини знаннями вдома?
 5. Чи сподобався вам урок?


Додаток № 4

 

Варіант № 1

 

 

Варіант № 2

 


Додаток № 5

 

Використана література

 

 1. Альохіна Л.А. Фізика. 9 клас:Експрес-контроль/Л.А.Альохіна, М.В.Якобі. – Х.:Видавництво «Ранок», 2009. – 96 с.
 2. В.Д.Сиротюк. Фізика: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів. -  К.:Зодіак-ЕКО,2009.
 3. Фізика. 9 клас: Збірник задач. – Х.: Видавництво «Ранок»,2009. – 144 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Сиротюк В.Д.)
До уроку
2. Електричний струм
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку